» 28/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Wethouder Bert Kuiper

27 februari

Historische Atlas Almelo.

Uitgesproken woord geldt.

Dames en heren welkom bij deze presentatie van de cultuurhistorische atlas van Almelo. Almelo : cultuurhistorisch gezien een bijzondere stad waar de verhouding tussen stad en adel nog immer aanwezig is. De Graaf van Rechteren Limpurg beheert en ontwikkeld grondgebied en Huize Almelo. En heel bijzonder is ook dat het kasteel zich in het hart van de stad bevindt.

Cultuurhistorie is ook voor ons van belang.

De historische ontwikkeling en de cultuurhistorie in de vorm van bebouwing, archeologie en cultuurlandschap dient betrokken te worden in de afweging van het ruimtelijk ordeningsproces.

In het algemeen bieden de bestaande instrumenten – de rijks- provinciale en gemeentelijke monumentenlijsten voldoende beschermingsmogelijkheden.

In Almelo hebben we dit uitgebreid, en we zijn daar uniek in in onze provincie, met de mogelijkheid om stads- en landschappelijke ensembles die van wezenlijke betekenis zijn voor het stadsbeeld ook te beschermen. We zullen dat ook een plek geven in de actualisering van ons Structuurplan.

De laatste tijd is er in de stad discussie geweest over het al dan niet handhaven van een gemeentelijk monument. Daarmee is ons monumentenbeleid weer op de politieke agenda komen te staan. En dat is goed.

De cultuurhistorische atlas van Almelo is ontwikkeld door ‘Het Oversticht’ . Het Overtsicht richt zich op het bevorderen en instant houden van het landelijk en stedelijk schoon.

De cultuurhistorische atlas die hier vandaag wordt gepresenteerd geeft een overzicht van de gemeentelijke- en rijksmonumenten in onze gemeente. In onze gemeente zijn dat maar liefst 170 monumenten. “Monumenten die van belang zijn door hun schoonheid, hun wetenschappelijke betekenis en hun cultuurhistorische waarde.“ (zoals het Oversticht het op haar internetsite mooi verwoord)

Die cultuurhistorie is voor ons als gemeente van groot belang. Daar gaan we zuinig mee om. De digitale atlas die wij hier vandaag overhandigd krijgen van Het Oversticht helpt ons de informatie over die monumenten toegankelijk te maken voor een ieder die daar in geïnteresseerd is.

Die cultuurhistorie en het op de juiste wijze organiseren en toegankelijk maken van cultuurhistorische informatie is van groot belang. Daarom ben ik blij met de berichtgeving over de gedachten om vanuit de provincie een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een Historisch Centrum Twente.

In dit Historisch Centrum Twente zouden alle gemeentearchieven van de deelnemende gemeenten ondergebracht. De aandacht richt zich in eerste instantie op de gemeenten die ook deelnemen aan Netwerkstad. Daarnaast zou een dergelijk Historisch Centrum kunnen dienen als centrum voor het opstarten van educatieve projecten. Op 1 maart zullen de wethouders hierover overleggen met de rijksarchivaris (directeur van het Historisch Centrum Overijssel). De Netwerkstad wethouders wordt gevraagd of ze deel willen nemen aan een haalbaarheidsonderzoek. Het Historisch Centrum Overijssel en de Provincie hebben hun medewerking al toegezegd. En ik kan u verklappen dat ook de gemeente Almelo positief staat tegenover dat haalbaarheidsonderzoek.

Sterker nog : ik vind dat het Historisch Centrum Twente in Almelo gehuisvest zou moeten worden.

Samenwerking om te komen tot het onderbrengen van cultuurhistorie van Twente.

Ook in onze gemeente krijgt de samenwerking op het gebied van cultuurhistorie gestalte. Zo is er een overleg in onze gemeente tussen de verschillende cultuurhistorische verenigingen…..ik heb goede hoop dat dit structurele overleg zijn vruchten afwerpt als het gaat om cultuurhistorie in Almelo. Belangrijk hierbij is dat er gekeken wordt naar kansen om elkaar te versterken zodat het mogelijk wordt om de Almelose cultuurhistorie gezamenlijk te profileren.

Ik zal daar in de cultuurnota, waarmee we nu aan het herschrijven zijn ook de aandacht op vestigen.

Graag geef ik Het Oversticht de gelegenheid om de cultuurhistorische atlas te presenteren …. en ik hoop dat de presentatie die wij zo te zien krijgen ons nog meer doet realiseren dat onze gemeente veel moois te bieden heeft op het gebied van cultuurhistorie en dat deze cultuurhistorische atlas er toe bijdraagt dat we al dat moois nog meer gaan waarderen.

Ik dank u voor uw aandacht.» 28/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties» 26/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

stemrecht» 26/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

U gaat 6 maart toch wel stemmen ?» 26/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Dinsdag is collegedag. De agenda ziet er belovend uit. We nemen weer aardige besluiten. Wellicht ook verrassende. Je weet maar nooit. We zullen het zeker over de raadsvergadering van donderdag hebben. Is er al een fractievergadering geweest? Wat kunnen we verwachten? En zoals gewoonlijk zal het antwoord zijn : we moeten nog, we hebben het er nog niet echt over gehad.

Morgen weten we meer.

Ruud Koole komt. En wellicht ook Sakia Noorman-Den Uyl. De PvdA is vanaf 19.00 in het echt te zien in wijkhuis ‘t Dok. Het gaat over : telt mijn stem!» 26/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De campagne begint op top nivo te komen. Elbertse op de Gele Raaf. Kozijn in TC Tubantia, CDA in Almelo’s Weekblad ( 2 pagina’s!!) en de PvdA ( ook in Almelo’s Weekblad ) 1 pagina.

Kost een paar cent, maar dan heb je ook wat !

Woudenberg (VVD) wordt geen wethouder.

APVA staat niet op de verkiezingsmarkt ( komen wel even kijken )

Hubers blijft kroegbaas.

Huub blijft bij Hannie.

Wie zat er nu te suffen ?» 26/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Lees ik vandaag weer de krant. Lees ik daar opnieuw een verhaal van een aankomend fractievoorzitter. Prima verhaal. Prima fractievoorztitter.» 25/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

We gaan een spannende week in. Raasdvergadering met een aantal discussiepunten ( WOZ Bornerbroek – Jongerencultuurcentrum en Ten Einde Raad ).

Vrijdagavond het grote lijsttrekkers debat.

Dinsdagavond wordt aardig : Ruud Koole ( landelijk voorzitter PvdA ) en Saskia Noorman – Den Uyl ( 2e Kamerlid PvdA ) te horen en te zien in wijkcentrum ‘t Dok. En ik besteed aandacht aan de opelevering van de 30.000ste woning!» 24/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Bij het 75 jarig bestaan van onze Muziekschool kreeg ik een aardig boekje over de geschiedenis van de school ( geschreven door Peter van der Molen ) en een CD : Het mag van Bach ( leerkrachten muziekschol).» 23/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Het was koud en nat op de verkieizngsmarkt vandaag. De plaatselijke pers was ruim vertegenwoordigd. De foto’s zullen we wel op de Gele Raaf , in TC TUbantia en in de Twenth Ruiten3 zien. En wellicht na morgen ook op de site van de PvdA – Almelo.» 23/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Na even te zijn weggeweest nu weer terug. De vaste bezoekers hebben mij gemist. Dank daarvoor.

Fijn dat mijn site door jullie ingekeken wordt.

Laat eens iets van je horen.» 19/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties
» 19/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Woensdag aanstaande op TV OOst : met dank aan TC Tubantia.

U GAAT TOCH OOK KIJKEN ?» 19/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Het moge bekend zijn dat ik voorzitter ben van de jubileumcommissie : Rietvogels 75 jaar.

We vieren dat jubileum in de maand september 2003.

De voorbereidingen zijn in gang gezet.

Vanavond daar ook weer een goede vergadering over gehad.» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Prijsvraag :

Wie is dit?» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De Gemeenteraad van 1986.

Kent u ze nog allemaal?» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De Gemeenteraad van 1986.

Kent u er nog 25 ?» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

1986» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Bert Kozijn

Bert Kuiper

Mieke Kuik Verweg

Laura Cassese

Gerda Lentz Fleming

Hennie Nijhuis

Jan Hammink

Peter Elbertse

Cor van Woerkom

Jan van Gorkum

Mehmet Kumru

Ruud Borgman

Gerdie Meijerink

Odera Akwero

Bart Stuivenberg

Gerard Marsman

Ria van Loo de Jong allemaal doen ze mee allemaal hebben ze een kaartje SPAAR ZE ALLE 17 !!!!!!!!!!!» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

En natuurlijk gaan we met ons allen met dezelfde items de verkiezingen in!

Hier een willekeurig voorbeeld!

Stem Lijst 1

Stem PvdA : u heeft 17 keuzes.» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

We gaan alle 17 (KANDIDATEN PVDA ALMELO) met een eigen kaart de campagne in.

SPAAR ZE DUS ALLE 17 !!!!!!!!

Wellicht is er een prijs te verdienen» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Rietvogels, de club waar ik gevoetbald heb. Kampioenschappen heb behaald. Volgend jaar bestaan we 75 jaar!» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Net terug van De Kauwe ( clubgebouw van www.rietvogels.nl ) .

Ons eerste moest uit tegen Vasse en heeft de volle drie punten gepakt.

Ik hoorde dat op de lokale omroep. Het verslag van Peter van der Togt verdient opnieuw een ruime voldoende.

Gewonnen met 1 – 2. We staan nu bovenaan. Volgende week moeten we dat dan ook waarmaken. Te meer daar andere clubs een wedstrijd minder hebben gespeeld.

Ben overigens vanmiddag lid geworden van de club van 50 euro : komt ten goede aan de jeugd.

Leuk om te weten dat HENK KIKKERT de voorzitter van Rietvogels is; en dat hij niet op de lijst van het CDA staat. Ook al staat daar op 12 ook een Henk Kikkert ( Toeval ?).» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ook u kunt zien hoeveel bezoekers er zijn geweest.

Klik op het gele vlakje bovenaan ( naast “zo denk ik erover”)» 17/02/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag hebben al 31 personen een bezoek aan deze site gebracht.

Valt mee dus.

Ik zal de komende dagen proberen de actualiteit een beetje te volgen.

Anderen volgen mij dan wel weer.

Straks eerst even genieten van de heerlijke zondagmiddagzon (leuk scarabblewoord overigens)

Wat zou het langste scrabblewoord in de Nederlandse taal zijn ?

bert.meta@home .nl