» 25/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ik zit te overwegen of ik mijn agenda voor de komende dag(en) op internet zal zetten. U mag weten wat ik doe. Maar zit u daar nu echt op te wachten? Ik denk van niet. Ik verneem graag uw reactie.» 25/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Vanavond ( 24/4) aanwezig bij het wijkplatform Ossenkoppelerhoek. Fantastisch om te zien hoeveel buurtbewoners daar steeds weer op af komen. Beide directeuren van de woningbouwcorporaties vertelden van hun plannen in en met de wijk. Goed dat Jan Kamst van St. Joseph nog eens de ontwikkelingen in het kader van het Wijkontwikkelingsplan vertelde. Verhelderend voor de bewoners hoe Wil Boerstoel van Beter Wonen de gedachten en plannen ontvouwde aan de hand van een beamerpresentatie. Beide directeuren geven hiermee aan dat zij het op prijs stellen dan er meegedacht gaat worden. Uiteraard met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Een goede avond om op terug te zien. Ik kon als wijkwethouder ook nog eens de gemeentelijke standpunten en plannen aan de orde stellen.

Goed om op deze wijze weer een avond in de wijk, met bewoners doorgebracht te kunnen hebben. De tijd die ik daar aan besteed is het meer dan waard. Het streelde me dat met applaus werd gereageerd op de mededeling van de voorzitter ( Jaap van Selm ) dat ik ook de komende periode hier wijkwethouder zal zijn. Natuurlijk heb ik aangegeven dat de gemeenteraad en het college het Grote Steden Beleid (GSB) en het wijkwethouderschap het komend jaar wil evaluaren. Ik heb ook gezegd dat de mensen zelf daar een belangrijke stem in hebben. Maar we moeten wel tegen elkaar gaan uitspreken of de verwachtingen zijn uitgekomen en of we op de goede weg zitten. Als dat niet het geval is moeten we bijstellen.» 23/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Wat ik aardig vond in de TC was het verhaal van afgelopen zaterdag over De Riet. In het bijzonder het deel over Rietvogels. U weet dat ik iets met Rietvogels heb.. Vandaar dat me het verhaal opgevallen is.Mijn oude school was een week eerder in beeld. Prima. Nu nog extra aandacht voor het plaatselijk nieuws. En dan niet over personen maar over zaken.» 23/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Dinsdag 23 april : Turks Kinderfeest ( 23 Nisan ).

Vandaag de eerste vergadering van B en W in nieuwe samenstelling.

Morgen de eesrte persconferentie met B en W in nieuwe samenstelling.

De laatste keren was TC Tubantia veelvuldig afwezig.

Ben benieuwd of ze er morgen wel zijn!

Denk van wel.» 22/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag, maandag 22 april 2002, de eerste echte werkdag als wethouder met de (deels) nieuwe portefeuille. Het inlezen was al begonnen, de gesprekken waren vandaag.

Dat wil zeggen de kennismakings- en afspraak-makende gesprekken. De twee nieuwe collega’s uiteraard verwelkomd en succes gewenst. Ik verheug me op de samenwerking met hen.

Ik blijf me nog steeds verbazen hoe snel een agenda “vol kan lopen”. Ook vandaag kwam ik weer tijd te kort. Komt ook vanwege mij DB-functie in de Regio Twente. Het DB vergaderde vanmiddag en dus moest er weer een rit naar het Twentehuis gemaakt worden.

Ook morgen zit de dag weer helemaal vol. Het college zal in ieder geval met de Voorjaarsnota aan de slag gaan. Die moet binnenkort naar de gemeenteraad.

Voorjaarsnota = de meerjarenbegroting.

Woensdag : 16.00 uur : starthandeling aanleg bergbezinkbassin in de Tuinstraat. Uniek want op het bassin worden later wandelroutes aangelegd. Er komt ook nieuwbouw.

Almelo is volop in beweging.» 22/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Nu toch maar even de draad weer opgepakt.» 17/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag geen nieuws. En morgen en overmorgen ook niet. Lees de krant en u bent helemaal bij.

Kijk ook eens op de site van iemand anders. U weet niet wat u ziet. Of wellicht gezien zou kunnen hebben.

Ik ga u verlaten.

Ik groet u en wens u alle goeds.

Ik weet dat hij ( de ander ) door zal gaan en er over zal schrijven. Een zieleige vertoning maar gelukkig mag het geschreven worden.

Ik geef niet op! Waarom zou ik ?

Ik kom terug.

Lees, luister en huiver.

Tot mailens.» 11/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd ?» 09/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Onderhandelingen.

De drie fracties van CDA, D66 en PvdA hebben overeenstemming over het basis-raads-document en de verdeling van de portefeuilles. Een aardig kort en bondig verslag is te lezen in TC Tubantia van vandaag ( door Gerard Smink ). Natuurlijk was de GeleRaaf het eerste met de foto’s ( www.geleraaf.nl ).

Ik mag weer “meedoen”. Samen met Mieke Kuik-Verweg (ook PvdA), Reinier van Broekhoven (CDA), Anthon Sjoers (CDA) en Huub Isendoorn (D66) gaan we hard aan het werk voor onze stad.

Ledenvergadering PvdA.

Onze ledenvergadering van vanavond was druk bezocht. De leden hebben de fractie een positief advies meegegeven over het basis-raads-dokument en de verdeling / inhoud van de portefeuilles. De kandidaat wethouders gaan aan de slag met het maken van een collegeprogramma. De wethouders worden op 17 april benoemd. Op maandag 15 april is er een openbaar raadsdebat over het basisraadsdokument; aanvang 17.00 uur.» 04/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ik zal eens nagaan waarom de bijgevoegde plaatjes er dan wel en dan weer niet op staan. Ik snap het niet. U wel ?» 02/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn laatste aanwinst als het gaat om boekenweekgeschenken :» 02/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

In 1946 zijn er 80.000 exemplaren van Het Boekenweekgeschenk gedrukt. De herdruk is van 1985.» 02/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Aardige reacties op mijn item over Boekenweekgeschenken gekregen.

Is er iemand die weet waar je de herdruk van het boekenweekgeschenk 1946 kunt verkrijgen?» 01/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Om in te kleuren.» 01/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De zondagavond is niet meer wat het geweest is.» 01/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Volgend jaar september vieren we het 75-jarig bestaan van Rietvogels.

Ik hoop veel van de spelers uit het team van 1964 te kunnen begroeten. Zittend in zwarte trui : Bert Kuiper – keeper.» 01/04/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Op de openbare ULO-school aan de Violierstraat te Almelo.

Wie zich herkent van deze foto uit 1966 wordt gevraagd kontact met me op te nemen.