» 28/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Een bericht uit de NRC; spreekt me wel aan :

Links ruziet over verenigde oppositie

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 27 MEI. De progressieve partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over de vorming van een zogenoemd links blok, als tegenhanger van de centrum-rechtse coalitie van CDA, LPF en VVD die thans vorm krijgt.

Initiatiefnemer GroenLinks en de PvdA zijn wel voor samenwerking, maar verschillen van mening over de vormen waarin die gestalte moet krijgen. D66 is resoluut tegen, de SP staat open voor discussie maar wijst erop dat andere partijen de afgelopen jaren de samenwerking altijd hebben afgehouden.

Vanmorgen bepleitte PvdA’er Duivesteijn in de Volkskrant een progressief akkoord tussen de vier ‘linkse’ partijen in de Tweede Kamer (PvdA, GroenLinks, SP en D66). Het Tweede-Kamerlid neemt in het interview een voorstel over dat GroenLinks-leider Rosenmöller op de avond van de verkiezingen opperde. Die zei toen met de andere progressieve partijen te willen werken aan een ‘oppositieakkoord’. De GroenLinks-leider reageerde vanmorgen onaangenaam verrast op het ‘initiatief’ van Duivesteijn. ,,Als het er nu al weer om gaat wie het eerst bij de interruptiemicrofoon is of wie de grootste megafoon heeft, zijn we niet goed bezig. We moeten de coalitie effectief bestrijden”, zegt hij.

Duivesteijn wil, zo blijkt uit het interview, zelfs gezamenlijke woordvoerders op belangrijke terreinen aanwijzen die namens verschillende partijen het woord kunnen voeren. ,,Als we nu geen vuist maken, laten we Nederland over aan de conservatieven”, aldus Duivesteijn.

Rosenmöller vindt dat de PvdA’er al te veel ,,in eindmodellen” denkt. ,,Het gaat om een effectieve strategie in de oppositie, die moet van onderaf groeien. Daar moeten we over praten en over schrijven. De uiteindelijke vormgeving, met gezamenlijke woordvoerders, dat gaat me veel te hard.” Rosenmöller vindt dat PvdA en D66 eerst de ,,kramp van de vorige coalitie” moeten loslaten. ,,De tegenstelling tussen die twee partijen en de oppositie was de afgelopen jaren erg groot.” Hij denkt niet dat de sfeer van de afgelopen jaren een oppositieakkoord hoeft te belemmeren.

SP-voorman Marijnissen, die als enige linkse lijsttrekker zetels won, reageerde op verkiezingsavond direct met het verwijt dat zijn voorstellen tot ‘discussie’ over progressieve politiek ,,altijd zijn afgehouden”. Marijnissen was vanmorgen niet bereikbaar voor nader commentaar.

D66-leider De Graaf voelt niets voor een oppositie-akkoord. De sociaal-liberalen willen op sommige punten best samenwerken met links, maar op andere punten moet het volgens De Graaf mogelijk zijn om ,,hard door het midden” te blijven gaan.

27 mei 2002