» 20/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Niet iedereen leest/surft naar De Gele Raaf:

( ik zou graag reacties ontavngen op het verhaal van de heer Bolk, met name dat deel over de grootheidswaanzin – b.kuiper@almelo.nl )

Bornerbroek 19-06-2002 door Henk Bolk

R.B.T. gevolgen in Bornerbroek

Grote waardering heb ik voor de stichting dorpsbelangen Bornerbroek die zich fel blijft

verzetten tegen een RBT (Regionaal Bedrijven Terrein) op Bornerbroeks grondgebied.

Ondanks dat de strijd bij de Raad v. State nog moet worden uitgevochten zijn er al

boeren bedrijven door de Gemeente Almelo opgekocht. `Hoe zinvol is het RBT bij

Bornerbroek: Op dit moment bestaat er concreet nog nauwelijks animo van bedrijven

om zich te vestigen op het RBT. Ook vele (kleinere) buurtgemeentes leggen in hoog tempo

grote industriegebieden aan. Industriële bedrijvigheid hebben wij hard nodig om onze

welvaart in stand te houden, echter de industrie kan veel efficiënter omgaan met

grondoppervlak! Een bedrijfsgebouw kan uit enkele verdiepingen bestaan en voorzien

zijn van een parkeerdak of kelder. De helft tot een kwart van het grond oppervlak is dan

slechts nodig. Ook binnen de gemeente Almelo zijn daar geen echte regels voor en wordt

dus nog steeds zéér roekeloos met industriële bouwgrond omgesprongen. Hiervan zijn in

Almelo legio voorbeelden waarbij het bedrijven betreft die recent gebouwd zijn. Hetgeen

dus ten koste van boerenbedrijven, natuur en andere woningen gaat.

Ik vind het jammer dat de Gemeente Almelo een erg grote expansie drang naar voren

brengt zowel op industrieel gebied als op bevolkingsgroei (recente uitspraken van we willen

van ruim 70.000 naar 100.000 inwoners)!

Een gelijke tred met de (geringe) bevolkingsgroei zou ik normaal vinden. Dat deze

“grootheidswaanzin” volledig ten koste moet gaan van Aadorp en Bornerbroek,

is onacceptabel! Welk doel heeft zo’n geforceerde groei? Moet Almelo zo nodig

op gelijk niveau komen te staan met de “grote jongens” Hengelo en Enschede?

Hoe wordt de kwaliteit van het leven in een 1,5x grotere stad? Meer criminaliteit,

meer vervuiling en de natuur / buitengebied op grotere afstand!

De nieuwe raad van Almelo zal zich nu goed moeten realiseren wat de gevolgen

zijn van zo’n extreme groei, deze raad bepaalt nu (duale stelsel) in welke richting

Almelo gaat. Waar vroeger de wethouders de grote lijnen uitzetten is nu de raad

verantwoordelijk en aan zet.

NB: Niet alleen Bornerbroek maar ook de “eco” wijk het Nijrees en het Windmolenbroek

zullen onder “de rook” van het RBT komen te liggen.

Exodus Bornerbroek:

Mocht het RBT onverhoopt toch in alle hevigheid doorgaan, dan zullen ruim 40 gezinnen

moeten wijken. Velen van deze gezinnen wonen van generatie op generatie,

in Bornerbroek en hebben dus een grote binding met hun dorp. Reële oplossingen dienen

deze gezinnen geboden te worden, om ergens rond Bornerbroek in het buitengebied nieuwe

woningen te mogen plaatsen. Het emotionele leed kan bij deze gezinnen beperkt worden

wanneer de gemeente harde (bouw)garanties bied en actief meehelpt!

Tijdens de dorpsavond op 13 juni is deze verhuizing nog uitgebreid aan de orde gesteld

door de stichting dorpsbelangen. Er zijn ideeën om de gezinnen naar het Maatveld en

Tusveld te laten verhuizen.

Deze exodus is een Bornerbroeks probleem en het lijkt mij beter dat deze gezinnen min

of meer verdeeld worden over het complete buitengebied van Bornerbroek. De landelijke

ligging wordt praktisch niet aangetast wanneer er op sommige plekken een enkel huis

wordt bij geplaatst. Ik vind dat naast Tusveld en Maatveld de volgende gebieden rond

Bornerbroek ook zeer geschikt zijn: rond de Bornsestraat, Bolscherlanden, Doodsweg,

richting Twickel, Lohuisstraat, richting Delden, richting Grasbroek en kanaal.

Ik hoorde dat er al enkele eigenaren die grond hebben liggen binnen het gebied Tusveld

en Maatveld, het wel voor een flinke prijs willen verkopen. Volgens hun kunnen daar een

hoeveelheid woningen bij elkaar geplaatst worden. Mijns inziens is dit geen goede oplossing

voor zowel de gezinnen die moeten verhuizen als de gezinnen woonachtig in die gebieden

(de landelijke ligging wordt aanzienlijk verslechterd door een cluster woningen). Goed

afgewogen her en der een enkele woning tast de landelijke ligging praktisch niet aan.

Hierdoor wordt de kans op bezwaren en planschade claims aanzienlijk verkleind.

Voor zowel de gemeente Almelo als Dorpsbelangen Bornerbroek ligt hier een schone taak.

Mocht het RBT toch nog doorgaan, dan hoop ik dat de getroffen gezinnen m.b.v. de

Gemeente Almelo en dorpsbelangen tezamen op een schappelijke manier geplaatst

kunnen worden over het hele buitengebied van Bornerbroek. Erg belangrijk is het voor

de getroffen gezinnen dat de gemeente hierbij echte duidelijkheid en eerlijke openheid

betracht, zodat het emotionele aspect beter draagbaar is.

Henk Bolk Bornerbroek» 20/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Cohen wil moskee niet sluiten

(Van een verslaggever)

AMSTERDAM – Burgemeester Job Cohen is niet van plan moskeeën in Amsterdam te sluiten vanwege extremistische uitspraken. De fracties van VVD en Leefbaar Amsterdam hadden hierom gevraagd. Cohen heeft met besturen van de El Tawheed-moskee in de Bellamystraat en de Ar Rahman-moskee in de Van Ostadestraat afspraken gemaakt voor een gesprek.

”Ik wil kijken of wat er in deze moskeeën gebeurt passend is in deze samenleving. Afhankelijk van de gesprekken zien we hoe we verder gaan,” aldus Cohen gisteren tijdens een discussie die over het onderwerp werd gevoerd in een commissievergadering.

Woordvoerder Henk Bakker van Leefbaar Amsterdam vroeg sluiting van de moskeeën ‘om onrust in de buurt weg te nemen’. Zoiets deed de burgemeester volgens Bakker ook als een coffeeshop onrust in de buurt veroorzaakte.

Volgens Maarten van Poelgeest (GroenLinks) moest eerst maar eens het onderzoek van het openbaar ministerie worden afgewacht. ”De moskee is geen bedreiging voor de openbare orde,” betoogde hij. Woordvoerder René Danen van Amsterdam Anders/De Groenen vond dat wat in de moskee was gezegd, ‘niet kon’ maar waarschuwde er wel voor dat de hele kwestie niet mag uitmonden ‘in een hetze tegen de islam’.

Ook Cohen vond dat de vergelijking met een coffeeshop mank ging.

”Bij een coffeeshop gaat het niet om de vrijheid van meningsuiting of godsdienst. Wij vinden dat de Westerse normen en waarden in het geding zijn. Maar als wij vinden dat tolerantie belangrijk is, moeten we accepteren dat we het oneens zijn. De inzet van het gesprek is om elkaar te overtuigen dat de kernwaarden van de democratie in het geding zijn,” hield de burgemeester de raadsleden voor.

Het openbaar ministerie onderzoekt of de imams zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten.

Ze zouden hebben opgeroepen tot vernietiging van de vijanden van de islam en martelaars hebben verheerlijkt.

© Het Parool, 19-6-2002» 20/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Onderstaand bericht las ik in de TC. U weet dat ik in deze wijk ben opgegroeid.

Buurt mordicus tegen aanleg van speelterreinen bij nieuwe woningen

Bewoners van wijk Nieuwland II dreigen met de rechter

ALMELO – Nieuwbakken bewoners van de wijk Nieuwland II willen dat er onmiddellijk een einde komt aan de aanleg van grote speelterreinen in de Clematisstraat. Volgens de buurt is hen bij de informatie over de nieuwe woningen verteld dat er groen zou komen in de straat en was er geen sprake van speelterreinen

Als de gemeente en de woningstichting de werkzaamheden niet staken, dreigt de buurt naar de rechter te stappen om haar gelijk te halen.

De Clematisstraat in de wijk Nieuwland II heeft nog maar twee maanden nieuwe bewoners. Voor zij hun huurcontracten tekenden, hebben ze zich door de corporatie laten informeren over de inrichting van de straat. Volgens de gegevens die de corporatie verstrekte, stonden voor de woningen grote groenstroken gepland.

De bewoners waren dan ook onaangenaam verrast toen bleek dat er bakken met een oppervlakte van 98 vierkante meter en 70 vierkante meter zullen worden aangelegd. De kleinste van de twee gaat dienst doen als zandbak (met daarnaast twee speeltoestellen), de grootste biedt plek aan drie speeltoestellen.

Er vormde zich in korte tijd een actiecomite dat onmiddellijk bij zowel de gemeente als de woningstichting om opheldering vroeg.

Toen bleek al snel dat de woningstichting al geruime tijd in het bezit was van gemeenteplannen om er wel degelijk speelvoorzieningen te treffen.

De bewoners van Nieuwland II voelen zich door zowel de gemeente als de woningstichting bedrogen. Na bij alle buren geïnformeerd te hebben naar hun mening over de speelterreinen, maakten ze bij zowel de corporatie als de gemeente kenbaar dat de aanleg moet stoppen. Dat had echter geen resultaat, terwijl de telefoongesprekken plaats vonden, arriveerden grote shovels voor de graafwerkzaamheden.

De woordvoerders van de bewoners» 16/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Steeds meer mensen worden zich bewust van de gevaren van roken. De meeste rokers onderkennen deze gevaren ook, maar stoppen niet voorgoed met roken. De overheid tracht ook rokers van het roken af te helpen door o.a. de accijnzen steeds verder te verhogen en afschrikwekkende reclame campagnes. Wij denken dat dit niet juist is. Wij menen dat rokers weldenkende mensen zijn, die weten wat ze doen door te roken. De meeste rokers willen, blijkt uit onderzoek, stoppen met roken maar missen een goede leidraad om voorgoed te stoppen met roken. Het doel van deze pagina’s is om rokers van hun verslaving af te helpen door de ervaringen van andere (ex) rokers te publiceren, waardoor er een goede keuze kan worden gemaakt uit de beschikbare methoden. Op dit moment lijkt de beste methode Allen Carr, maar als iemand een betere of gelijkwaardige methode kent, dan horen wij dat graag.» 16/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Gusmao bezoekt Australië

De Oost-Timorese president Xanana Gusmao begint zondag aan een vijfdaags bezoek aan Australië.

Gusmao hoopt onder meer investeerders te trekken die de economie van het land weer op gang moeten brengen. Oost-Timor is het armste land van Azië sinds het vorige maand onafhankelijk werd.

Het land heeft enkele weken geleden met Australië al een verdrag gesloten over de gas-en oliewinning in de Timorzee. Afgesproken werd dat Oost-Timor negentig procent van de opbrengsten krijgt.» 15/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

15 juni 2002 :

Denemarken – Engeland (13.30)

Zondag:

Zweden – Senegal (08.30 uur)

Spanje – Ierland (13.30 uur)» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Guus Hiddink said he was proud to have taken South Korea to the second round of the World Cup after their brilliant 1-0 victory against Portugal» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Duivesteijn: ‘de invloed van 11-09 is onderschat’

13 juni 2002

Bij een openbare bijeenkomst van de PvdA Drievliet (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) in het Huygens Lyceum in Voorburg sprak Adri Duivesteijn over de oorzaken van de nederlaag bij de verkiezingen. De vice-voorzitter van de PvdA-fractie noemde onder meer de invloed van 11-9, het gevoel dat Paars te weinig heeft geïnvesteerd in de publieke sector en ‘de revolutie van de buitengeslotenen’, mensen die op de LPF hebben gestemd.

Volgens Adri Duivesteijn is de invloed van de aanslagen van 11 september onderschat: ‘Die aanslagen hebben het gevoel van geborgenheid van veel kiezers aangetast. Zij zijn daardoor behoudend gaan stemmen.’ Paars heeft dat onvoldoende aangevoeld, aldus Duivesteijn. Het effect werd versterkt omdat kiezers niet het gevoel hadden dat voldoende gedaan was om de zorg, het onderwijs en de veiligheid te verbeteren, bij uitstek sectoren met voorzieningen op basis van solidariteit. Duivesteijn: ‘Bij de voorjaarsnota heeft de PvdA de slag om extra investeringen gewonnen, ik geloof dat we van nul gulden, de inzet van de VVD, uiteindelijk op 7,9 miljard zijn uitgekomen. Enorm veel geld, maar extra agenten, verpleegsters en onderwijzers zijn er niet van de ene op de andere dag, dus dan zien mensen geen verbetering.’

Duivesteijn noemde het goed voor de democratie dat ‘de buitengeslotenen’ nu aansluiting hebben gevonden bij het democratische systeem: ‘Niet-stemmers in achterstandswijken zijn nu wel gaan stemmen en ook de vrije jongens als Harry Mens en Willem van Kooten hebben nu een politiek huis gevonden. Ik had graag gewild dat de LPF kleiner was geweest, een stuk kleiner zelfs, maar op zich is het goed voor de democratie.’

Duivesteijn verving bij de bijeenkomst van de PvdA Drievliet zijn zieke fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Zij had al een toespraak voorbereid over de uitslag van de verkiezingen en de rol van de volksvertegenwoordiger, landelijk en lokaal. Duivesteijn wilde de aanwezigen haar toespraak niet onthouden.» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

CDA wil scoren in Bornerbroek

13-06-2002 OMROEP ALMELO – Het CDA wil 1,4 miljoen euro reserveren voor een multifunctioneel (sport) centrum in Bornerbroek.

Dat stelt de fractie voor tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. Het bedrag zou kunnen worden gehaald uit de algemene reserve.

Het CDA heeft een grote achterban in het dorp, die het echter van zich heeft vervreemd vanwege het plan voor een regionaal bedrijventerrein daar.» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

OMROEP ALMELO – Het VVD-voorstel een enquete te houden naar eventuele misstanden bij de sociale dienst is verworpen in de gemeenteraad» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

TC TUBANTIA :

Elbertse wil oude gevel herbouwen bij Jalink

ALMELO – De PvdA zou graag zien dat de vroegere gevel (Amsterdamse School) op de hoek Grotestraat-zuid/Holtjesstraat weer wordt opgebouwd op het terrein aan de Tuinstraat waar verlichtingscentrum Jalink heeft gestaan. Het monument werd eerder dit jaar zorgvuldig afgebroken. In delen ligt de gevel nu in containers te wachten op wederopbouw. De gemeenteraad sprak af om de gevel te herbouwen als zich een geschikte plek zou aandienen. Het pand van Jalink is onlangs afgebrand en op deze plek zou de gevel niet misstaan, vindt PvdA-gemeenteraadslid P. Elbertse

‘Ik wil weten of het college van B. een W. mogelijkheden ziet om het monument op die plek aan de Tuinstraat op te bouwen’, zegt Elbertse. Het raadslid wil voorkomen dat het onderwerp in de vergetelheid raakt. Critici zeiden destijds dat het opbouwen van het monument een zeer kostbare zaak zou worden. Ook de afbraak – indertijd op voorstel van de PvdA – heeft een paar ton gekost.» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

TC TUBANTIA :

PvdA wil discussie over ‘witte’ scholen

ALMELO – PvdA-wethouder mevrouw M. Kuik wil snel in debat gaan met zogenaamd ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen in de stad om tot een betere spreiding van allochtone leerlingen te komen. De wethouder antwoordde dit gisteren in reactie op vragen van PvdA-fractievoorzitter B. Kozijn.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota riep Kozijn het college woensdagavond op ‘desnoods te komen met onorthodoxe voorstellen, die desnoods weerstanden oproepen. De gemeente heeft hierin een morele verantwoordelijkheid.’ In de wandelgangen gaf hij aan, bij wijze van voorbeeld, dat zwarte leerlingen met een busje naar witte scholen worden gebracht. ‘Daar zou je aan kunnen denken, ja.’ Tijdens de tweede dag van de behandeling van de Voorjaarsnota vroeg Kozijn nogmaals aandacht voor de kwestie. ‘Ik heb gevraagd om een onorthodoxe benadering. De formele piketpaaltjes zijn mij al bekend. Ik vraag juist naar het andere, het nieuwe, een lonkend perspectief dat, zo zei ik al in eerste termijn, ongetwijfeld weerstand zal oproepen.’

Mevrouw Kuik bediende hem op maat. ‘Ik ondersteun de analyse van Kozijn. Bijna een kwart van de Almelose bevolking is van niet-Nederlandse afkomst. We leven in een multiculturele stad. Onze samenleving is gekleurd, maar de spreiding over de wijken is ongelijk. Ik wil dit oppakken en in discussie gaan. Ik wil ook het personeelsbeleid op de scholen aan de orde stellen, en praten met de wijkfora.’» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Algemeen Dagblad :

CFK vordert 10 miljoen euro pensioengelden terug

Voortbestaan twaalf clubs in gevaar

Door Gerard den Elt

Voor twaalf clubs in het betaald voetbal wordt 24 juni een belangrijke datum. Zij moeten vóór die dag een flink deel van de circa 10 miljoen euro aan achterstallige pensioengelden storten in het contractspelersfonds van de KNVB (CFK). Als zij daarin niet slagen, betekent dat onherroepelijk het einde van die clubs. De voetbalbond zal als sanctie de licentie intrekken.» 11/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Honden gaan de wei in» 11/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Behind the scenes, a very different story was unfolding. With public confidence in the war on terrorism waning, the White House was plotting to get back in the game. Beginning in late April, a small working group — led by Card, budget director Mitchell Daniels and Homeland Security czar Tom Ridge — met secretly to design a plan for a new homeland-security system. Hyped as the most sweeping overhaul of the Federal Government in more than 50 years, the proposal put before Bush was drafted in just over a month. An official describes the clandestine enterprise as “sort of like the Manhattan Project,” and paranoia about leaks ran so high that meetings were moved to the secure bunker beneath the White House where senior officials had taken cover on Sept. 11. Bush intended to roll out the plan in July, but disclosures about FBI and CIA lapses ratcheted up the pressure to go public now. Says a White House official: “Was the attitude sooner rather than later, more rather than less? Yes.”» 11/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Uit Het Algemeen Dagblad :

Ophef over koninklijke titel voor Mick Jagger

Door onze correspondent Pieter Klein

Na 40 jaar seks, drugs en rock ‘n roll gloort eindelijk satisfaction voor de Britse rocklegende Mick Jagger. Nog een paar nachtjes slapen en Old Rubber Lips, zoals de bad boy van de Britse pop wordt genoemd, weet of het koninklijk zwaard van Elizabeth echt op zijn schouder zal neerdalen om te worden geridderd. Nu al wekt de op handen zijnde titel verbazing en verzet: ,,Hij is een slecht rolmodel,” foetert de boze commentaarschrijver in de conservatieve boulevardkrant de Daily Mail. ,,Het systeem van onderscheidingen is dood.”

Hoewel zelfs Huize Windsor tegenwoordig schijnbaar `sympathy for the devil’ heeft, trekken velen de wenkbrauwen op. Niet vanwege Jagger’s muzikale prestaties, want die staan buiten kijf, geeft ook de Daily Mail toe. Maar het gebruik van drugs en z’n imposante liefdesleven en de serie affaires zijn bijna even legendarisch als het oeuvre van The Rolling Stones. Bepaald geen bijdrage aan de samenleving, moppert het tabloid.

Dat is namelijk een belangrijk criterium voor de uitreiking van de Queens Honours. Hoewel vele grote namen uit de muziekindustrie Jagger voorgingen (Paul McCartney, Elton John en Cliff Richard bijvoorbeeld), geldt voor velen van hen dat zij zich ook in hebben gezet voor liefdadigheid, zoals ook Bob Geldoff, en minder omstreden waren. Tweemaal per jaar (in januari en juni) reikt koningin Elizabeth zo’n 1500 onderscheidingen uit (bijvoorbeeld als ridder, commandant of officier van de ‘British Empire’, het Britse rijk). De titels gaan doorgaans naar sporters, kunstenaars, militairen, maar vooral naar vrijwilligers die zich inzetten voor de publieke zaak, benadrukt het koninklijk huis.

Iedereen kan via de Cabinet Office van de Britse overheid een formulier aanvragen om een landgenoot voor te dragen. Antecedenten worden gecontroleerd, een short-list opgesteld en door de premier naar de koningin gestuurd. In het geval van Mick Jagger lijkt het erop dat Tony Blair hoogstpersoonlijk de oude rocker op de lijst heeft gezet. Het gerucht gaat dat de Labour-premier het tijd vond voor een orde. Als langharige student in Oxford zong Blair in zijn band Ugly Rumours al Stones-klassiekers als Honky Tonk Women en Brown Sugar.

Zowel Downing Street als Buckingham Palace weigeren te zeggen of Jagger inderdaad z’n Sir-titel zal krijgen (Arise, Sir Michael!). Maar het ziet ernaar uit dat Blair een oude traditie niet kan weerstaan. Oud Labour-premier Harold Wilson droeg de Beatles voor in de jaren 60 en de Conservatieve minister-president John Major zorgde voor de onderscheiding voor Elton John (die trouwens ook niet vies was van een drankje en een snuifje wit poeder). Politici omhelzen graag de populaire cultuur, in de hoop dat de street cred op hun afstraalt, analyseert de Sunday Times cynisch. ,,Het aantal geridderde pop- en rock-sterren steekt inmiddels het aantal uit de theaterwereld naar de kroon,” sneert de krant.

Dit heeft niets meer te maken met koninklijk eerbetoon, oordeelt The Mail: ,,Het systeem van onderscheidingen is dood.” Philip Norman, biograaf van de Stones, noemt het verheffen van Jagger in de ridderstand een `schande’: ,,Hij heeft nooit iets voor het land gedaan. Hij is schaamteloos. Ik zou nog eerder een titel aan Johnny Rotten van de Sex Pistols geven.”

Sommigen menen dat het onderscheiden van Mick Jagger juist aantoont dat het koninklijk huis volwassen wordt, door niet langer met het vingertje te heffen vanwege Jaggers hedonistische levensstijl. Maar Jagger was ondanks zijn vriendschap met prinses Margaret jaren de personificatie van het anti-establishment (hoewel hij nooit z’n neus ophaalde voor de dochters daarvan, merkt een Britse krant fijntjes op). ,,De rocker met zeven kinderen bij vier vrouwen zal worden geëerd vanwege z’n dienstbaarheid aan de muziek – niet voor die aan vrouwen,” gnuift de News of The World, die de lol er juist wel van in ziet.

Voor Jagger zou een droom in vervulling gaan, aan de vooravond van de nieuwe wereldwijde Stones-tournee, die dit najaar begint. In een tv-documentaire liet hij onlangs nog weten dat niet alleen hijzelf verwonderd was over het uitblijven van een titel, maar ook leden van de koninklijke familie had ontmoet die ‘verbaasd’ waren dat de oude rocker al die jaren het zonder Sir voor zijn naam heeft moeten doen. Met een beetje mazzel is dat ‘all over now’.» 11/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Uit : Het PAROOL

Ons soort vrouwen

HENK SPAAN

Een koelkast doe ik vooral open om te kijken wat er over de datum is. Meestal valt het niet mee. Volgens mijn vrouw maakt die datum niets uit.

”Waarom staat-ie er dan op?” vraag ik.

”Voor de omzet van de fabrikant,” is haar vaste antwoord.

Ik wantrouw alles dat minder dan twee weken meekan. Als de uiterste verkoopdatum, of de uiterste consumptiedatum, kortom de datum die op het deksel of het etiket gestempeld staat, 10 juni is en ik neem dat bekerje yoghurt op 9 juni ter hand, dan zal ik de inhoud niet snel soldaat maken. De kans dat het bekertje in de vuilnisbak belandt, is groot. Mijn vrouw kent me. Op zoek naar iets eetbaars kijkt ze eerder in de vuinisbak dan in de koelkast.

Ik haal een willekeurige verpakking tevoorschijn. Er zitten plakjes gerookte eendenborst in: ‘Magret de canard tranché fumé du Sud-Ouest’. Er staat ook op dat de bewaartemperatuur tussen de 0 en 4 graden Celsius moet zijn. Onze koelkast is zo koud niet. De uiterste consumptiedatum is 16 juni. Dit kartonnetje gaat het niet redden. De kleur van de eend bevalt me ook niet helemaal. Niks tegen mijn vrouw zeggen, maar deze eend haalt de avond niet.

Wat ik nu tevoorschijn haal, geloof ik zelf niet eens. ‘Granatapfelkonzentrat. Früchtgehalt 100 %. Mindestens haltbar bis Ende 12, ’99.’ Godsammekrakepitten! Zie je nu dat die controles hout snijden? Hoe is het mogelijk dat ik de Granatapfelkonzentrat niet eerder ben tegengekomen? Even aan de inhoud ruiken. Niet slecht, maar risico’s nemen we niet.

Verder kijken: ketchup van Amora, 22-09-03. Oké. Een potje met ansjovisfilets: 16-08-2002. Gaat nog. Spaanse kappertjes van Carbonell: 2004. Zeer goed. Mostarda di Cremona, een heerlijke chutney-achtige substantie van ingemaakt fruit voor bij de kaas: oktober 2002. Goed. Kruisbessenjam van Bonne Maman: godverdegodverdegodverdegodver! Maart 2001. Ik laat me in mijn eigen huis niet vergiftigen. Weg met die rotzooi.

Een pak melk van 4 juni: dit is duidelijk poging tot moord. Twee tubes Harissa: de een tot maart 2003, de ander tot augustus 2002. Om te voorkomen dat de verkeerde overblijft, gooi ik de laatste weg. Toch veiliger.

Een pot ganzenvet. Voor datum, zie deksel. Op het deksel staat niks. Tot ziens, ik neem geen risico’s.

Verder: gele peterselie, uitgeschoten aardappels, een bakje bruine sladressing van god weet wanneer, wit uitgeslagen chocola en heel dure, uit Spanje meegenomen sherry, die inmiddels naar port ruikt. Leeggieten en naar de glasbak.

De Volkskrant heeft ons vorige week gewezen op het bestaan van de snijbonenmolen, een mooi stukje consumentenvoorlichting. Laat mij vandaag de Nederlandse man adviseren, nu de zomer nadert, de koelkast aan een nauwkeurige inspectiebeurt te onderwerpen.

Met ons soort vrouwen kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.» 11/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Opgepikt uit het Parool :

Sterke daling aantal asielzoekers

(Van een verslaggever)

AMSTERDAM – Het aantal toegelaten asielzoekers zal dit jaar spectaculair dalen tot circa 12.500. Dit verwacht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vorig jaar was met 22.000 al sprake van een forse daling, maar zo laag als nu is het aantal sinds 1990 niet meer geweest.

Door de maatregelen die het laatste paarse kabinet heeft getroffen, komen niet alleen minder asielzoekers naar Nederland, maar worden zeker twee van de vijf asielzoekers al aan de grens teruggestuurd. De hierdoor ontstane lagere werkdruk bij de IND maakt het tevens mogelijk meer tijd te stoppen in de eerste toets in de aanmeldcentra voor asielzoekers.

Sinds het begin van de jaren negentig werden jaarlijks gemiddeld 33.000 mensen toegelaten tot de asielprocedure en opvangcentra. Een uitschieter was 1994, toen het om vijftigduizend mensen ging. Vorige maand meldden zich bij de vier aanmeldcentra aan de grens en op Schiphol 1590 mensen voor asiel. Vorig jaar mei waren dat er nog 2550. Van de 1590 personen werd bijna de helft na een eerste onderzoek meteen teruggestuurd.

”Als dat zo doorgaat, zouden we voor dit jaar zelfs uitkomen op ruim tienduizend toegelaten asielzoekers,” aldus een woordvoerder van de IND. De dienst verwacht dit jaar twintigduizend aanmeldingen en gaat uit van gemiddeld tegen de veertig procent directe afwijzingen.

Jaren kwam het afwijzingspercentage niet boven de tien. Vorig jaar was dit al opgelopen tot dertig. Het verscherpte asielbeleid maakt Nederland ook minder aantrekkelijk voor mensensmokkelaars. Dat is een van de oorzaken voor de daling van het aantal aanmeldingen.» 10/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Met dank aan de TC Tubantia :

Open dag van AZC

ALMELO – In het Azielzoekers Centrum (AZC) aan de Vriezenveenseweg wordt zaterdag 29 juni een open dag gehouden. Bezoekers kunnen daar tussen 11 en 16 uur terecht. In het nieuwe AZC kunnen 350 bewoners onder dak. Dat zijn er honderd meer dan er in het oude AZC gehuisvest konden worden. In het AZC zijn infostands te zien en worden lessen Farsi en Swahili gegeven. Ook worden er rondleidingen gehouden, is er een verrassing voor de kinderen en wordt er gespeeld door een muziekband waarin 250 verschillende instrumenten zijn te horen. Ook zijn er eetstands.