» 20/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Niet iedereen leest/surft naar De Gele Raaf:

( ik zou graag reacties ontavngen op het verhaal van de heer Bolk, met name dat deel over de grootheidswaanzin – b.kuiper@almelo.nl )

Bornerbroek 19-06-2002 door Henk Bolk

R.B.T. gevolgen in Bornerbroek

Grote waardering heb ik voor de stichting dorpsbelangen Bornerbroek die zich fel blijft

verzetten tegen een RBT (Regionaal Bedrijven Terrein) op Bornerbroeks grondgebied.

Ondanks dat de strijd bij de Raad v. State nog moet worden uitgevochten zijn er al

boeren bedrijven door de Gemeente Almelo opgekocht. `Hoe zinvol is het RBT bij

Bornerbroek: Op dit moment bestaat er concreet nog nauwelijks animo van bedrijven

om zich te vestigen op het RBT. Ook vele (kleinere) buurtgemeentes leggen in hoog tempo

grote industriegebieden aan. Industriële bedrijvigheid hebben wij hard nodig om onze

welvaart in stand te houden, echter de industrie kan veel efficiënter omgaan met

grondoppervlak! Een bedrijfsgebouw kan uit enkele verdiepingen bestaan en voorzien

zijn van een parkeerdak of kelder. De helft tot een kwart van het grond oppervlak is dan

slechts nodig. Ook binnen de gemeente Almelo zijn daar geen echte regels voor en wordt

dus nog steeds zéér roekeloos met industriële bouwgrond omgesprongen. Hiervan zijn in

Almelo legio voorbeelden waarbij het bedrijven betreft die recent gebouwd zijn. Hetgeen

dus ten koste van boerenbedrijven, natuur en andere woningen gaat.

Ik vind het jammer dat de Gemeente Almelo een erg grote expansie drang naar voren

brengt zowel op industrieel gebied als op bevolkingsgroei (recente uitspraken van we willen

van ruim 70.000 naar 100.000 inwoners)!

Een gelijke tred met de (geringe) bevolkingsgroei zou ik normaal vinden. Dat deze

“grootheidswaanzin” volledig ten koste moet gaan van Aadorp en Bornerbroek,

is onacceptabel! Welk doel heeft zo’n geforceerde groei? Moet Almelo zo nodig

op gelijk niveau komen te staan met de “grote jongens” Hengelo en Enschede?

Hoe wordt de kwaliteit van het leven in een 1,5x grotere stad? Meer criminaliteit,

meer vervuiling en de natuur / buitengebied op grotere afstand!

De nieuwe raad van Almelo zal zich nu goed moeten realiseren wat de gevolgen

zijn van zo’n extreme groei, deze raad bepaalt nu (duale stelsel) in welke richting

Almelo gaat. Waar vroeger de wethouders de grote lijnen uitzetten is nu de raad

verantwoordelijk en aan zet.

NB: Niet alleen Bornerbroek maar ook de “eco” wijk het Nijrees en het Windmolenbroek

zullen onder “de rook” van het RBT komen te liggen.

Exodus Bornerbroek:

Mocht het RBT onverhoopt toch in alle hevigheid doorgaan, dan zullen ruim 40 gezinnen

moeten wijken. Velen van deze gezinnen wonen van generatie op generatie,

in Bornerbroek en hebben dus een grote binding met hun dorp. Reële oplossingen dienen

deze gezinnen geboden te worden, om ergens rond Bornerbroek in het buitengebied nieuwe

woningen te mogen plaatsen. Het emotionele leed kan bij deze gezinnen beperkt worden

wanneer de gemeente harde (bouw)garanties bied en actief meehelpt!

Tijdens de dorpsavond op 13 juni is deze verhuizing nog uitgebreid aan de orde gesteld

door de stichting dorpsbelangen. Er zijn ideeën om de gezinnen naar het Maatveld en

Tusveld te laten verhuizen.

Deze exodus is een Bornerbroeks probleem en het lijkt mij beter dat deze gezinnen min

of meer verdeeld worden over het complete buitengebied van Bornerbroek. De landelijke

ligging wordt praktisch niet aangetast wanneer er op sommige plekken een enkel huis

wordt bij geplaatst. Ik vind dat naast Tusveld en Maatveld de volgende gebieden rond

Bornerbroek ook zeer geschikt zijn: rond de Bornsestraat, Bolscherlanden, Doodsweg,

richting Twickel, Lohuisstraat, richting Delden, richting Grasbroek en kanaal.

Ik hoorde dat er al enkele eigenaren die grond hebben liggen binnen het gebied Tusveld

en Maatveld, het wel voor een flinke prijs willen verkopen. Volgens hun kunnen daar een

hoeveelheid woningen bij elkaar geplaatst worden. Mijns inziens is dit geen goede oplossing

voor zowel de gezinnen die moeten verhuizen als de gezinnen woonachtig in die gebieden

(de landelijke ligging wordt aanzienlijk verslechterd door een cluster woningen). Goed

afgewogen her en der een enkele woning tast de landelijke ligging praktisch niet aan.

Hierdoor wordt de kans op bezwaren en planschade claims aanzienlijk verkleind.

Voor zowel de gemeente Almelo als Dorpsbelangen Bornerbroek ligt hier een schone taak.

Mocht het RBT toch nog doorgaan, dan hoop ik dat de getroffen gezinnen m.b.v. de

Gemeente Almelo en dorpsbelangen tezamen op een schappelijke manier geplaatst

kunnen worden over het hele buitengebied van Bornerbroek. Erg belangrijk is het voor

de getroffen gezinnen dat de gemeente hierbij echte duidelijkheid en eerlijke openheid

betracht, zodat het emotionele aspect beter draagbaar is.

Henk Bolk Bornerbroek