» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Duivesteijn: ‘de invloed van 11-09 is onderschat’

13 juni 2002

Bij een openbare bijeenkomst van de PvdA Drievliet (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) in het Huygens Lyceum in Voorburg sprak Adri Duivesteijn over de oorzaken van de nederlaag bij de verkiezingen. De vice-voorzitter van de PvdA-fractie noemde onder meer de invloed van 11-9, het gevoel dat Paars te weinig heeft geïnvesteerd in de publieke sector en ‘de revolutie van de buitengeslotenen’, mensen die op de LPF hebben gestemd.

Volgens Adri Duivesteijn is de invloed van de aanslagen van 11 september onderschat: ‘Die aanslagen hebben het gevoel van geborgenheid van veel kiezers aangetast. Zij zijn daardoor behoudend gaan stemmen.’ Paars heeft dat onvoldoende aangevoeld, aldus Duivesteijn. Het effect werd versterkt omdat kiezers niet het gevoel hadden dat voldoende gedaan was om de zorg, het onderwijs en de veiligheid te verbeteren, bij uitstek sectoren met voorzieningen op basis van solidariteit. Duivesteijn: ‘Bij de voorjaarsnota heeft de PvdA de slag om extra investeringen gewonnen, ik geloof dat we van nul gulden, de inzet van de VVD, uiteindelijk op 7,9 miljard zijn uitgekomen. Enorm veel geld, maar extra agenten, verpleegsters en onderwijzers zijn er niet van de ene op de andere dag, dus dan zien mensen geen verbetering.’

Duivesteijn noemde het goed voor de democratie dat ‘de buitengeslotenen’ nu aansluiting hebben gevonden bij het democratische systeem: ‘Niet-stemmers in achterstandswijken zijn nu wel gaan stemmen en ook de vrije jongens als Harry Mens en Willem van Kooten hebben nu een politiek huis gevonden. Ik had graag gewild dat de LPF kleiner was geweest, een stuk kleiner zelfs, maar op zich is het goed voor de democratie.’

Duivesteijn verving bij de bijeenkomst van de PvdA Drievliet zijn zieke fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Zij had al een toespraak voorbereid over de uitslag van de verkiezingen en de rol van de volksvertegenwoordiger, landelijk en lokaal. Duivesteijn wilde de aanwezigen haar toespraak niet onthouden.