» 14/06/2002 » Uncategorized » 0 reacties

TC TUBANTIA :

PvdA wil discussie over ‘witte’ scholen

ALMELO – PvdA-wethouder mevrouw M. Kuik wil snel in debat gaan met zogenaamd ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen in de stad om tot een betere spreiding van allochtone leerlingen te komen. De wethouder antwoordde dit gisteren in reactie op vragen van PvdA-fractievoorzitter B. Kozijn.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota riep Kozijn het college woensdagavond op ‘desnoods te komen met onorthodoxe voorstellen, die desnoods weerstanden oproepen. De gemeente heeft hierin een morele verantwoordelijkheid.’ In de wandelgangen gaf hij aan, bij wijze van voorbeeld, dat zwarte leerlingen met een busje naar witte scholen worden gebracht. ‘Daar zou je aan kunnen denken, ja.’ Tijdens de tweede dag van de behandeling van de Voorjaarsnota vroeg Kozijn nogmaals aandacht voor de kwestie. ‘Ik heb gevraagd om een onorthodoxe benadering. De formele piketpaaltjes zijn mij al bekend. Ik vraag juist naar het andere, het nieuwe, een lonkend perspectief dat, zo zei ik al in eerste termijn, ongetwijfeld weerstand zal oproepen.’

Mevrouw Kuik bediende hem op maat. ‘Ik ondersteun de analyse van Kozijn. Bijna een kwart van de Almelose bevolking is van niet-Nederlandse afkomst. We leven in een multiculturele stad. Onze samenleving is gekleurd, maar de spreiding over de wijken is ongelijk. Ik wil dit oppakken en in discussie gaan. Ik wil ook het personeelsbeleid op de scholen aan de orde stellen, en praten met de wijkfora.’