» 21/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Een paar uur geleden moest ik denken aan de regels van Gerard Vaanholt:

Iej mot nich zo dom wean allens te willen wetten…….. en even verder: Teggen dommigeheid steets niks in de wet.; en aan het eind van de pagina schreef hij : “wa-j ok wet, iej wet nooit genog!» 21/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ik zal de komende dagen weer met grote belangstelling de pers volgen. Ik weet dat ik ook weer gevolgd zal worden.» 20/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Jammer dat raadsleden geen eigen site hebben. Dan kon men eens echt van leer trekken over de Riet Mavo. Ik vind het zo stil!» 20/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Maandagmorgen tussen 07.00 uur en 07.30 uur ben ik live te horen op Radio Oost inzake de woningbouw in Almelo Zuid. U luistert ook?» 20/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Er is een reactie binnen op mij verhaal in TC Tubantia. Ik zal daar uiteraard op terugkomen. Kijk voor het verhaal nog maar eens op de web pagina van de pvda-almelo www.almelo.pvda.nl klik aan : gastenboek. U vindt dan onderstaand bericht:

Onderstaand bericht komt uit de TC Tubantia van 18 juli 2003. Wellicht wilt u eens reageren!

Als RBT in noord komt

Almelo wijkt uit met bouw woningen

ALMELO – Als zou worden besloten het Regionaal Bedrijven Terrein (RBT) ten noorden van Almelo aan te leggen, moet de bij Aadorp geplande woningbouw (circa 2000 woningen) verhuizen naar de omgeving Bornerbroek. Dat zegt wethouder B. Kuiper van Wonen.

De aanleg van het RBT is door de Twentse grote steden voorzien in Bornerbroek. Maar door een uitspraak van de Raad van State moet nu ook 900 hectare terrein ten noorden van Almelo, deels ook op Vriezenveens grondgebied, worden bekeken op geschiktheid als RBT.

Daarmee is niet meer uit te sluiten dat het RBT ergens binnen dit gebied wordt gevestigd. Over pakweg een jaar is daar duidelijkheid over. De gemeente Almelo voorziet dan grote problemen met de woningbouw.

Een omvangrijke woningbouwlocatie is immers gepland in de omgeving van Aadorp. Industrie en woningbouw in die omvang, pakweg 2000 woningen, kunnen niet goed samen gaan vanwege milieurichtlijnen.

Volgens wethouder Kuiper is dan een drastisch andere oplossing voor de woningbouw nodig. ‘Allereerst moet het Structuurplan worden aangepast, want daarin staat dat de woningbouw ten noorden van Almelo komt.

Als de partijen straks menen dat het RBT daar moet komen, dan moeten we met de woningbouw ergens anders heen’, zegt de wethouder. ‘De huidige geplande locatie voor het RBT bij Bornerbroek is dan het eerst in beeld’, aldus Kuiper, en dat is een opmerkelijke uitspraak. Eerder zei de gemeente dat het gebied bij Bornerbroek, als het geen RBT zou mogen worden, ‘als lokaal bedrijfsterrein wordt aangemerkt.’ Daarover zegt wethouder Kuiper: ‘Dat was ons standpunt voorheen. Met het lokaal bedrijventerrein kunnen we ook de sprong over het kanaal maken.’

Nieuwe discussie

Kuiper: ‘Er zijn nu nieuwe omstandigheden, waarmee we rekening moeten houden. Er ontstaat nu een geheel nieuwe discussie. We moeten onze woningbouw ergens kunnen laten plaatsvinden.’

‘Bornerbroek krijgt dan te maken met een flinke ontwikkeling van de woningbouw, en dat willen ze volgens mij niet. Vorig jaar ging het al moeilijk, en toen ging het nog maar om de bouw van 25 woningen.’

De gemeente heeft binnen de huidige gemeentengrenzen geen andere mogelijkheden dan met de woningbouw uitwijken richting Bornerbroek, als het RBT ten noorden van Almelo zou worden gesitueerd. Kuiper: ‘Dan worden we wel gedwongen richting Bornerbroek te gaan. Dat kan niet anders’, aldus de wethouder.» 20/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

U heeft kennis kunnen nemen van het bericht van journalist G.S. (TC Tubantia) over Almelo Zuid.

Nu vindt men in Bornerbroek dat wij intimideren. Ook nu heeft men niet goed willen lezen en luisteren. Ook nu heeft men weer dat willen lezen wat goed uitkomt. Jammer! Ik wil me niet verlagen tot die discussie. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb en wat (voor een deel) geschreven staat. Het woord intimidatie staat niet in mijn woordenboek Jan.» 14/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Overigens:

Ik ontvang graag uw vakantiekaart: Bert, 7608 ND – 1 ( komt over, gegarandeerd).» 14/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

En dan nog dit :

Mijn voetbalclub (SV Rietvogels) viert in september het 75-jarig bestaan. Welke persman of vrouw waagt daar een verhaal aan?» 14/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Laat mij weten of en waar er opnieuw een aanslag op een boom van de gemeente wordt gepleegd. Ik zal handhaven.» 14/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ook gelezen, gehoord en gezien?

Zalm, de minister, vindt dat het 2e kabinet van Paarse signatuur te veel geld heeft uitgegeven. Daarom moet dit kabinet harde maatregelen (BEZUINIGINGEN) treffen.

Zat hij zelf niet in datzelfde kabinet?

Volk van Nederland: laat u geen loer draaien!!!!!!!!

Ook al een afschrift van de bank gehad?

Let op het afschrift van 2e helft januari 2004!

Vergelijk!» 09/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Den Haag

Dittrich wil deelname JSF heroverwegen

D66-fractieleider Boris Dittrich wil dat de regering deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF) heroverweegt, nu uit een Amerikaans rapport blijkt dat het Nederlands bedrijfsleven er weinig orders aan lijkt over te houden.

De informatie over de chemische wapens in Irak, gegeven door Blair en Bush, blijken ook nog steeds niet te kloppen. Vinden we dat zo maar goed?» 09/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ook de enorme betonblokken gezien in de fundering van de voormalige kiosk op de Koornmarkt. Het lijkt wel het werk van bunkerbouwers te zijn geweest.

Wat gaan we met het grote plein doen?

Compliment aan het huurdersteam Niewstraat. Zij zorgen op eigen kracht voor inloopmogelijkheden. Prima. Dat verdient een pluim. Of en roos?» 08/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Aan het College van B en W

t.a.v. Wethouder H. Isendoorn,

Stadhuisplein 1 Postbus 5100,

7600 GC Almelo.

Almelo 6 Juli 2003

Geacht College, geachte heer Isendoorn,

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft met grote verbazing via het dagblad Tubantia d.d. 5 juli j.l. moeten vernemen dat in tegenstelling tot wat u aanvankelijk beweerde, het kunstwerk in de wijk de Kerkelanden niet vernietigd is.

De informatie uwerzijds over weghalen en de stelligheid dat het vernietigd was, heeft tot grote opschudding geleid bij onze fractie en bij de wijkbewoners. (zie onze brief van 1 juli).

Nu blijkt dat de informatie volstrekt onwaar is gebleken komt de politieke geloofwaardigheid in het geding. Dit beschouwen wij als zeer ernstig.

De fractie van de PvdA verzoekt u op zeer korte termijn openheid van zaken te geven en helderheid te schaffen over de gevolgde procedure en waar de fouten zijn gemaakt.

Laat ook duidelijk zijn dat de Partij van de Arbeid vindt, dat nu het beeldje niet vernietigd is, het zo snel mogelijk weer terug geplaatst dient te worden.

Wij verwachten een spoedige reactie.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Gerda Lentz-Fleming.

c.c. Wijkcommissie Kerkelanden

Andere raadsfracties

Media.» 08/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Je kunt er een boom over opzetten.

Het zal dan wel een kastanje dan wel een eikenboom moeten zijn.

Jan Willem Mensink laat me in De Roskam van deze week over “doorzagen”.

Paul Bults, vandaag in de TC, heeft er ook al geen goed woord voor over.

Jammer dat deze heer van stam mijn mailadres niet heeft. We zouden een aardige correspondentie kunnen opzetten die we dan later zouden kunnen publiceren. Heer Paul, zie dit als een uitnodging. Laat ons samen de wereld onder de loep nemen. Laten we met een vergrootglas door ons mooie Almelo gaan. Wat zouden we aantreffen? Tot na de vakantie zou ik zeggen!» 07/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties» 07/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Vreemde zaken vandaag in het nieuws. O.a. dat de Armeese Kerk is beklad. TV-Oost had er een nieuwsitem over.

De tijd aangeduid bij de tekst is niet juist. Ik type dit om 21.15 uur.» 06/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Gelezen wat ik in de fractieflits heb genoteerd over de Turkse leerkrachten?» 06/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Jammer dat de kiosk is verdwenen. Geen stof meer voor ons journaille. Waar gaan ze nu over schrijven? Voor psycholoog-journalist lijkt het me aardig om te schrijven over e post-kiosk-periode. Gerard; doe je best!» 04/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

De vakantie staat voor velen voor de deur en een groep is door de deur heen en is op pad.

Ik wacht nog even.

Politiek gezien zal het rustig zijn de komende weken. De Groene Longen zijn weggegeven aan de provincie ( de gemeenteraad van Almelo heeft zichzelf een brevet van onvermogen gegeven), het Masterplan kan en moet de volgende fase in en de kiosk is aan het verdwijnen. Het kabinet heeft kennisgemaakt met de strategische partners. Onze strategische partners zullen ook wel op vakantie zijn. Elbertse krijgt de kunsthal open in de zomer en Cassese zal zich de komende maanden verdiepen in het burgerinitiatief. De woningblokken in de Kerkelanden blijven dichtgetimmerd (niet gesloopt?) en het kunstwerkje van Meijlof kon nog net voor de zomer vernietigd worden. Het begint op een column te lijken. Ik stop.» 01/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Lang geleden dat ik iets van me heb laten horen.

Drukke tijd.

Wellicht de komende dagen meer!