» 08/07/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Aan het College van B en W

t.a.v. Wethouder H. Isendoorn,

Stadhuisplein 1 Postbus 5100,

7600 GC Almelo.

Almelo 6 Juli 2003

Geacht College, geachte heer Isendoorn,

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft met grote verbazing via het dagblad Tubantia d.d. 5 juli j.l. moeten vernemen dat in tegenstelling tot wat u aanvankelijk beweerde, het kunstwerk in de wijk de Kerkelanden niet vernietigd is.

De informatie uwerzijds over weghalen en de stelligheid dat het vernietigd was, heeft tot grote opschudding geleid bij onze fractie en bij de wijkbewoners. (zie onze brief van 1 juli).

Nu blijkt dat de informatie volstrekt onwaar is gebleken komt de politieke geloofwaardigheid in het geding. Dit beschouwen wij als zeer ernstig.

De fractie van de PvdA verzoekt u op zeer korte termijn openheid van zaken te geven en helderheid te schaffen over de gevolgde procedure en waar de fouten zijn gemaakt.

Laat ook duidelijk zijn dat de Partij van de Arbeid vindt, dat nu het beeldje niet vernietigd is, het zo snel mogelijk weer terug geplaatst dient te worden.

Wij verwachten een spoedige reactie.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Gerda Lentz-Fleming.

c.c. Wijkcommissie Kerkelanden

Andere raadsfracties

Media.