» 31/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Het moge bekend zijn dat ik mijn werk, wethouder in Almelo, een prachtige hondenbaan vind. Druk, elke dag wat anders, steeds weer beslismomenten. Niet altijd even gemakkelijk. Ook het dualisme heeft zaken veranderd, niet verslechterd. Ik geniet (bijna) elke dag.

Nu naar Amsterdam. In mijn Parool lees ik dagelijks hoe het gaat rondom de opvolging van Rob Oudkderk. Er is nog geen opvolger. De keuze is opnieuw uitgesteld. Bouwe Olij wil meedoen. Maar het lijkt me dat een topambtenaar ( adviseur van Oudkerk) de hoogetse ogen gooit : Ahmed Aboutaleb.

Als ze er volgende week nog niet uitkomen zullen ook andere namen naar buiten komen. Rob van Gijzel, oud minister Netelnbos, Jeltje van Nieuwenhoven???????? Ik bel maar niet!» 30/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Een lange zit: de raadsvergadering van januari 2004. Het onderdeel over de ID-Banen ( Melkert banen, door dit kabinet om zeep geholpen ) vroeg (terecht) veel tijd. Gaf mij de gelenheid wat stukken te lezen. Wel luisterend naar wat er gezegd werd. Ja wij horen niet met onze ogen!

Mijn punt over het windmolenpark aan de Mooie Vrouwenweg kwam niet meer aan de orde. Jammer voor de initiatiefnemer van het project (Timmerhuis); hij hoorde dit pas na 23.00 uur.

Dan maar verder in maart.» 28/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

HOLTEN/RIJSSEN – Bestaande woningen op de Holterberg mogen van gedeputeerde T. Rietkerk toch groter worden dan wat de provincie tot nu toe aangaf. Rietkerk is bereid daarvoor van het Streekplan Overijssel af te wijken. De inhoud van diverse woningen mag dan 1.600 kubieke meter worden, in plaats van 750 kubieke meter.

Dit lees ik dis in de Tc Tubantia. En dit is wat ik bedoel: de provincie heeft meet oog voor het paltteland dan voor de steden. Op deze wijze is er dus echt sprake van de verommeling van ons mooie Twentse / Sallandse lansschap. Of zou dit bericht niet juist zijn. Het woord is aan gedeputeerde Rietkerk.» 28/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Morgen zal het in de gemeenteraad gaan, ook gaan, over het windmolenpark op ons mooie platteand. Laten we met elkaar optreden tegen de verromeling van ons platteland. Hou ons platteland in ere. Morgen de openbare discussie in de gemeenteraad. U komt ook?» 26/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Wim Kok wilde dat de PvdA de ideologische veren zou afschudden. Een staatsecretaris van de VVD wil nu de VVD opheffen. Er is weer genoeg de bepraten!» 25/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Donerdag hebben we raadsvergadering; komt de raad in vergadering bijeen. Ik heb nog geen uitnodiging van de griffie ontvangen, maar dat zal nog wel komen.

Wat zou er gebeuren indien ik geen uitnodiging krijg en men (de raad) praat over het zgn. windmolenpark!» 25/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De Winterloop in het Schelfhorstpark was goed. Wethouder Van Broekhoven en Jan van de Groep liepen ook de rondjes. Proficiat.» 24/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Van de Lokale Omroep Almelo ( Aa-visie ) geplukt :

Ook Knip krijgt de hoogte

Ook burgemeester Knip wil de mogelijkheid onderzoeken van een net van helikopter-havens als alternatief voor vastlopend autoverkeer. Knip legt een verband met de onzekere toekomst van Enschede Airport Twente. Eerder wees wethouder Kuiper op de kansen van “openbaar vervoer per helikopter”. Het bedrijf Helinet wil een keten van helikopterhavens aanleggen in Nederland.

donderdag 22 januari» 24/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Op de site van de gemeente Almelo is het verslag te vinden van de commissievergadering waar de “erfpacht-kwestie’ is besproken.

5.1

Verkoop De Pooksbelten

Dhr. Trienen (CDA) geeft aan met verbazing kennis te hebben genomen van het krantenartikel van 7 januari 2004 in de Twentse Courant Tubantia waarin wethouder Kuiper uitspraken doet over erfpacht bij camping De pooksbelten. Hij geeft aan dat op 31 oktober in diezelfde krant een artikel stond waarin de verkoop van het terrein bijna rond was, nu zou de verkoop stagneren door de erfpacht. De toestand van de camping moet sterk verbeterd worden. Het CDA gelooft niet dat ontwikkelen van het terrein alleen via erfpacht kan, het gebied moet wel ontwikkeld worden. Dhr. Trienen wil weten waarom wethouder Kuiper via de krant reageerde, wat het standpunt van het college is en van de portefeuillehouder grondzaken.

Dhr. Hubers (BBA) wil dat voorkomen wordt dat de wethouder en de campinghouder elkaar tegenspreken. Erfpacht moet geen middel zijn om greep te houden, daar zijn andere middelen voor.

Dhr. Gerritsen (D’66) wil eerst de gedachtegang van de wethouder afwachten. Erfpacht hoeft geen probleem te zijn. De raad moet een visie voor het gebied ontwikkelen en realiseren.

Dhr. Nijhof (CU) wil eerst het antwoord van de wethouder afwachten en wil Pooksbelten zo snel mogelijk in de benen krijgen, dat is ook goed voor het toerisme in Almelo.

Dhr. Yilan (GL) geeft aan dat GroenLinks voorstander is van erfpacht.

Dhr. Stork (VVD) geeft aan stomverbaasd te zijn over het krantenartikel. Hij is het eens met dhr. Trienen. Het is volgens dhr. Stork interessant dat de wethouder principieel tegen verkoop is. Hij kan zich een hoop nadelen voor projectontwikkelaars indenken bij erfpacht. Jarengeleden heeft de raad zich uitgesproken over erfpacht. Alleen bij hoge uitzondering werd dat toegestaan en verkoop moest het principe zijn.

Wethouder Kuiper wil eerst de feitelijke situatie weergeven. Op Pooksbelten is een camping. Een ontwikkelaar heeft belangstelling voor dat gebied om daar andere activiteiten te starten en spreekt daarover met de beheerder Ten Hag. Het verzoek is gekomen om de grond te verkopen aan de projectontwikkelaar. Hierover is een B&W; nota naar het college gestuurd. In het ambtelijke advies stond aangegeven dat medewerking moest worden verleend aan de verkoop. De wethouder geeft aan dat hij dat geen goed idee vond, omdat het om een zeer kwetsbaar gebied gaat en vond dat er eerst een bredere visie moest worden gemaakt. In het college is besloten een integrale nota te schrijven over het hele gebied. Het krantenartikel geeft een persoonlijke mening weer en is geen collegestandpunt. Er is nog geen collegestandpunt. Het college wacht eerst de nota af, daarna kan het college een standpunt innemen over het wel of niet verkopen. Bij de volgende commissievergadering zal de wethouder een stand van zaken doorgeven.

Dhr. Hubers (BBA) wil dat er op zeer korte termijn actie wordt ondernomen. De camping moet dit seizoen open blijven, een visie voor dat gebied hoeft dat niet in de weg te staan.

Dhr. Gerritsen (D’66) wil de B&W; nota afwachten en wil zich niet laten sturen door projectontwikkelaars.

Dhr. Stork (VVD) vraagt wat er nu uit het college komt. Een nota over verkoop of erfpacht of een nota over recreatie?

Dhr. Trienen (CDA) zegt blij te zijn dat het bericht geen collegestandpunt is en vraagt de wethouder niet via de krant of zijn website een persoonlijk de mening te geven. Hij vindt dat voor iedereen die gaat investeren erfpacht een obstakel is.

Dhr. Yilan (GL) geeft aan een visie op recreatiegebied goed te vinden.

Dhr. Kozijn (PVDA) vindt dat de wethouder recht heeft op een persoonlijke mening. Hij vraagt de wethouder of een oplossing voor de camping wordt uitgesteld tot de nota af is.

Wethouder Kuiper zegt dat als er een goede oplossing is voor de camping het college de laatste is die daar voor gaat liggen. Er wordt snel, maar zorgvuldig gewerkt aan de nota die gaat over recreatie op het grondgebied in Almelo, omdat er een verzoek ligt de camping om te vormen tot recreatiewoningen. Een standpunt over erfpacht ligt er al jaren. De reactie van het college op het verzoek zult u ook krijgen.

Dhr. Stork geeft aan dat bij de volgende raadsvergadering mogelijk een motie wordt ingediend over erfpacht op verzoek.» 24/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Toeval?

In het VNG Magazine van deze week een verhaal over erfpacht. Het zou uit de tijd zijn om dit bij woningbouwprojecten in te zetten. Ik blijf toch bij mijn standpunt inzake De Pooksbelten.» 22/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Het gaat niet goed met de huursubsidie. Kamerleden van de PvdA hebben daarover vragen gesteld.

Vragen van de leden Depla, Kruijsen en Noorman – den Uyl (allen PvdA) aan de minister van VROM over extra verlaging van de huursubsidie

1

Heeft de minister het voornemen om de normhuren te verhogen met het gemiddelde inflatiepercentage van de laatste vijf jaar?

2.

Zo ja, wat zal als gevolg daarvan dan de feitelijke gemiddelde verlaging van de huursubsidie zijn?

3

Wat zal de feitelijke verlaging van de huursubsidie zijn indien de minister gebruikmaakt van de bepaling in de wet huursubsidie waar in de mogelijkheid is opgenomen om de normhuur te laten stijgen met de verhoging van de bijstanduitkering per 1 januari 2004.?

4

Indien daardoor de verlaging van de huursubsidie minder is bent u bereid dan de laatste regeling voor de aanpassing van de norm, huur per 1 juli 2004 te hanteren?

5

Bent u bereid voor het overleg van 4 februari deze vragen te beantwoorden?» 22/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Een twijfel is bij me binnengeslopen. Ik had een lijstje 2003. Nu vraag ik me af of ik een maandlijst zal maken en aan het eind van het jaar daaruit een jaarlijst. Help me bij dit twijfel geval.» 18/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Er wordt wisselend gereageerd op deze site. Er zijn mensen die vinden dat ik (wethouder) me terughoudend moet opstellen op deze site, mijn site.

Dat een wethouder, en dus ook deze, in de kijker staat moge duidelijk zijn. Maar ik laat me niet beknotten op mijn recht op vrije meningsuiting. Lijkt me redelijk, toch?

In vond het dan ook vreemd dat raadlid Ton Trienen (CDA) uitsprak dat ik best een minderheidsstandpunt mag innemen (?) maar dat alleen in het college kan doen en niet in de pers of op mijn site. Hoe zo minderheidsstandpunt. Wat weet hij wat ik nog niet weet? Hoe zo alleen in het college.

Ton Trienen is een goed en gerespecteerd raadslid. Maar hier zit hij er net even naast. Hij een mening en ik ook.» 18/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Wij wonen in een fijne buurt en in / aan een bijna perfecte straat. Toch melden:

er wordt te hard gereden

vorige week de brievenbus vernield

afgelopen nacht weer een glasplaat van het bushokje kapot geslagen.» 18/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Er is een bedrijf dat een netwerk van hoogwaardige helicopterhavens wil opzetten opdat ze tegen lage tarieven en niet-elitair vervoer gaan aanbieden. Een soort van openbaar vervoer per heli. Ik wil eens navragen in hoeverre we dat vanuit milieuoogpunt moeten benaderen. Er moeten dan vragen beantwoorden worden als, geluidsbelasting, milieubelasting e.d. Ik vind het de moeite waard een onderzoekje te doen.» 17/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmiddag heb ik een handeling verricht bij het tot zinken brengen van een boot in de Leemslagenplas. De duikvereniging Galatea gaat daar mooie dingen mee doen. Ook de Brandweer gebruikt jet als oefenobject. De boot is van de gemeentewerf naar de Leemslagenplas getransporteerd. Een gespecialiseerd bedrijf ( ze hebben ook de Nachtwacht opgetakeld) hees de boot in het water.

Ik was niet aanwezig toen de boot naar de bodem werd afgezonken. Door het openen van een fles champagne heb ik de gebeurtenis een officiele tint gegeven. Het was er koud, het waaide en het regende. Fijn dat er toch veel publiek was.» 17/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De kwaliteit van NOVA zal stukken verbeterd worden nu we weten dat Paul Witteman terugkeert.» 16/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Jammer dat er te weinig gereageerd wordt op de mogelijkheid om te kunnen stemmen op een stelling op de site van de PvdA Almelo.» 16/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Ik zag een brief dat er in Almelo een nieuwe politieke partij is opgericht: Lijst Pim Fortuyn. Ze doen mee aan de verkiezingen in 2006.» 16/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

In 1985 koos ik ervoor om me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Ik kwam in de raad op de veertiende plek. We kregen toen 15 zetels. Wat een weelde.

Tot op de dag van vandaag geniet ik er nog elke dag van. Zeker nu in vanaf 1992 als wethouder bezig ben. Ja, met een kleine onderbreking toen me dat kunstje is geflikt.

Ik geniet. Het is niet altijd even gemakkelijk en soms zelfs erg zwaar.

Vanavond weer een goede vergadering van de raadscommissie Wonen en Leefomgeving. Ik had nogal wat agendapunten: herstructurering St. Josephbuurt, wel of geen windmolenpark in Mooievrouwenweg e.o., inkoop energie, hekwerk sportcomplex PH (golfterrein) en gevelisolatieproject Wierdensestraat.

Dat laatse vind ik best goed dat er over gesproken is. Ook tegen geluid worden onze burgers beschermd. En dat is goed. Of we voldoende geld hebben om alle projecten uit te kunnen voeren wens ik te betwijfelen. Dit kabinet en milieu past niet goed bij elkaar. Kijk eens naar het terugdraaien van subsidies (groene stroom e.d.).In die setting keuzes te moeten maken valt niet mee.

Over een nieuwe Windmolenpark wil men in de raadsvergadering verder praten. En dat is goed; niet nodig volgens B en W maar de raad beslist. En dat is dus goed.

Almelo heeft een onvoldoende als het gaat om voldoende windaanbod. Daardoor moeten de installaties in de omgeving van de Mooievrouwenweg 80 meter! hoog worden. Past volgens B en W niet in het landschap. Past ook niet in de lijn die we in november vorig jaar met de gemeenteraad hebben afgesproken. Maar de raad kan natuurlijk terugkomen op eenmaal genomen besluiten. Maar 80 meter hoog op die plek? Zeg nou zelf!» 15/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn kritiek op 2e Kamerlid van het CDA Annie Schreijer is niet onopgemerkt gebleven. Zo heb ik gemerkt. Maandag is ze in Almelo, jaarvergadering GLTO. Wat zal ze zeggen? Zal ze reageren? Ik ga ervan uit dat ze dat niet doet! Of zou ze “geraakt” zijn? Is een gevoelige snaar aangetipt? Mijn oordeel: ze is er, gaat niet op de kwestie in.» 14/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Even in de gaten houden:

Boer en Boerin van het Oosten 2004: Karin en Edwin Tijink uit Almelo.» 14/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Erfpacht; een vervolg!

Een goede discussie in de raadscommissie ABZ ( Algemeen Bestuurlijke Zaken ). Het gaat om de toekomst van recreatiemogelijkheden in onze gemeente. Niet puur over verkoop of het in erfpacht uitgeven van percelen.

De raad heeft al heel lang geleden besloten; en dit voor alle duidelijkheid, dat koop uitgangspunt is en op verzoek erfpacht gehonoreerd wordt. Nu is de situatie echter andersom. Het is erfpacht en de vraag is het aan te mogen kopen. Die discussie zal in het college aan de orde zijn op het moment dat we (het college) praten over de recreatie in onze gemeente. De raad wacht deze nota in. De gemeenteraad praat dan ook over de mogelijkheden van de Leemslagenpas en Het Grasbroek (particulier bezit).» 12/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

U kunt nu dus direct reageren. Zie daarvoor de link.» 12/01/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag weer een bericht in Het Parool over de scheve schaat(sen) van wethouder Rob Oudkerk (Amsterdam). Hoe loopt dit af?