» 24/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Vergadering van ABZ van hedenavond : veel, heel veel agendapunten voor de voorzitter van ons college.Zelf sprak ik kort, heel kort over Pooksbelten.

Er werd gevraagd naar de stand van zaken en die heb ik gegeven.

Mijn agendapunt over aanschaffing materieel voor de dienst werd niet voor bespreking aangemeld en is de raadsvergadering een hamerstuk.» 24/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

“Dreigen loont nooit. Wie dat toch doet zal een overheid treffen die tot het uiterste gaat om de daders te bestraffen!”

PvdA Kamerlid Aleid Wolfsen over de bedreiging van openbaar aanklager Koos Plooy, 20 februari 2004 op pvda.nl» 22/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Woensdag: Milieuvergadering in regioverband. VIT Twente komt bij elkaar en voor de reconstructie moet ik naar Zwolle. Het overleg met GLTO is belangrijk, en in de avond wordt ik geacht aanwezig te zijn bij de raadscommissie SEZ. Wellicht noch warm eten thuis.

Donderdag : Waterpact en als vorzitter optreden bij de vergadering Economische Zaken van de Regio Twente. Vergadering is openbaar. Warm eten thuis lukt niet!

In de avond : vergadering van de raadscommissie Wonen en Leefomgeving.

Vrijdag: volgt.

Voor vragen : kuiperbert@home.nl» 22/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De agenda van de komende week is weer aardig gevuld.

Maandag eerste de interne gesprekken mijn portefeuille betreffende.

Alle onderdelen komen aan de orde. Dus ook wijkwethouderschap en de acties die daarin lopen. Dan snel naar Enschede (Regiokantoor) voor een vergadering van het dagelijks bestuur van de Regio Twente. Dan als een speer naar het gemeentehuis van Enschede voor een volgende bespreking. Warm eten zal wel weer niet lukken; een avondverplichting dus.

Dinsdag vergadering van B en W. Om 12.00 uur krijgen we (HOPELIJk) de Stadssleutel weer terug van de Stadsprins. Om 16.00 uur twee vergaderingen; kan dus niet. Ik moet gaan kiezen tussen het Betsuurlijk Afstemmings Beraad Economie ( mijn portefeuille bij de Regio Twente) en de bestuurlijke Taskforce Compensatie Sluiting Vliegbasis. De keuze lijkt me dit keer niet moeilijk.

Dinsdagavond commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken in Almelo.

Volgende keer meer!» 22/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteravond trad ik op als presentator van de Play Back Show van Rietvogels. Het was gezellig, spannend maar vooral gezellig.

De jury had het niet gemakkelijk.

In een pauze was er een live-optreden. De heren zijn nog maar een jaartje bezig. Het resultaat mocht er zijn.

Vanwege de carnaval vandaag geen competitie.» 19/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Wij als stadsbestuur leveren de sleutel in. De carnavalsprins en zijn gevolg zijn vanaf morgen 18.00 uur de baas. Een nieuwe maar bijzondere goede traditie.

Carnaval.

Verkleden.

Vel vocht, dans en muziek.

Ik ben er niet mee groot geworden. Ik zal er wel oud om worden.» 15/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Goede Turkse muziek op Radio Almelo. Geeft me het gevoel terug te zijn in dat fantasitische land. Net de aanzetten voor de meerjarenbegroting gelezen. Geen gejuig. Dan liever de Turkse muziek!» 12/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Info over deze site van Bert Kuiper :

Top 25 land van herkomst

Land: %

Aantal:

Nederland 67.93 % 5610

Belgie 2.97 % 245

Netwerk 1.34 % 111

VS commercieel 1.27 % 105

Verenigd Koninkrijk 1.25 % 103

Duitsland 0.08 % 7

Frankrijk 0.06 % 5

Zweden 0.05 % 4

Australie 0.04 % 3

Brazilie 0.02 % 2

Nieuw Zeeland 0.02 % 2

Spanje 0.02 % 2

Finland 0.02 % 2

Polen 0.02 % 2

Singapore 0.01 % 1

Zwitserland 0.01 % 1

VS militair 0.01 % 1

Hongarije 0.01 % 1

Zuid Afrika 0.01 % 1

VS Educatief 0.01 % 1

Czech Rep. 0.01 % 1

Estonia 0.01 % 1

Onbekend 0.05 % 4

Top 10 providers

Provider %

Aantal:

@Home 28.30 % 2337

Planet Internet 5.47 % 452

Wanadoo 4.79 % 396

XS4ALL 3.95 % 326

Chello 2.49 % 206

HCCnet 2.32 % 192

Zonnet 1.85 % 153

Telenet (BE) 1.56 % 129

Kennisnet 1.32 % 109

A2000 1.24 % 102

Onbekend 5.29 % 437

Top 10 gesproken taal

Taal: %

Aantal:

Nederlands 82.46 % 6810

Engels 5.32 % 439

Frans 0.31 % 26

Duits 0.24 % 20

Pools 0.06 % 5

Onbekend 0.71 % 59» 12/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Iets uit mijn portefeuille:

Gemeente Almelo krijgt EUR 134.322,50 rijkssubsidie voor klimaatbeleid

Financiering Klimaat-Uitvoeringsprogramma Almelo 2004-2007 rond

De gemeente Almelo heeft van het ministerie van VROM ca. EUR 135.000

subsidie ontvangen om het gemeentelijk klimaatbeleid te intensiveren. De

subsidie is met name bedoeld voor het dekken van extra personeelskosten,

communicatie en onderzoek voor bijvoorbeeld energiebesparing en duurzame

energie. De bijdrage bedraagt de helft van de totale uitvoeringskosten.

Voorwaarde van het ministerie is dat de andere helft door de gemeente Almelo

gefinancierd wordt. Deze eigen bijdrage is al eerder door het college van B

en W beschikbaar gesteld. Daarmee is de financiering rond en kan gestart

worden met de uitvoering.

De gemeente Almelo voert al jaren een actief milieubeleid. Eén van de

speerpunten is klimaatbeleid. Dat betekent stimuleren van energiebesparing

en opwekking van duurzame energie. Dit helpt niet alleen het milieuprobleem

te bestrijden, maar ook bedrijven die hun bedrijfsvoering

energie-efficiënter aanpakken, besparen op hun kosten voor energie.

Hetzelfde geldt voor huishoudens. Door energiebesparende maatregelen in de

woningbouw kan het wooncomfort toenemen. Als energiebesparing en opwekking

van duurzame energie op grote schaal worden toegepast biedt dit ook kansen

voor economie, innovatie en werkgelegenheid.

Het gemeentebestuur van Almelo heeft besloten om de volgende activiteiten te

gaan uitvoeren:

1. Invoer van energiebeheer voor de eigen gebouwen; te beginnen met de

gebouwen van sport, cultuur en welzijn.

2. Bij minimaal vier woningbouwplannen ontwikkelen van energiezuinige

varianten van traditioneel tot innovatief. Deze varianten zullen aan het

gemeentebestuur ter besluitvorming worden aangeboden;

3. Nader onderzoek naar de haalbaarheid van energie uit biomassa, te

beginnen met het gemeentelijke berm- en slootmaaisel.

4. Bij minimaal twee grote ruimtelijke plannen in kaart brengen van

energiezuinige varianten voor wat betreft de mobiliteit (lopen, fietsen,

openbaar vervoer en auto).

5. Nader onderzoek naar de haalbaarheid van windenergie op

bedrijventerreinen.

6. Overleg over energiebesparing – en duurzame energie met het

bedrijfsleven.

7. Voorlichting aan inwoners van Almelo over energiebesparing en inzet

van duurzame energie.

8. Promotie van Energieprestatie Adviezen bij eigenaren van woningen.

Daarnaast worden de doelstellingen van het huidige beleid gecontinueerd. Ook

worden bij de voorbereiding van de aanbesteding van de energie-inkoop

milieuvriendelijke alternatieven onderzocht. Voor nadere informatie wordt

verwezen naar de tekst van het Klimaat – Uitvoeringsprogramma 2004- 2007,

gemeente Almelo.» 12/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Laatste 10 bezoekers

Datum: Tijd: Provider: Land:

11 februari 20:45:46 Planet Internet Nederland

11 februari 20:28:47 @Home Nederland

11 februari 20:28:06 Planet Internet Nederland

11 februari 18:03:25 Zonnet Nederland

11 februari 16:42:40 Onbekend Onbekend

11 februari 16:42:31 Onbekend Nederland

11 februari 16:26:52 Onbekend Onbekend

11 februari 15:34:17 Onbekend Onbekend

11 februari 14:38:59 @Home Nederland

11 februari 14:26:01 Onbekend Onbekend» 12/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

TC Tubantia heeft onderstaand verhaal gemaakt over onze ledenvergadering.

Wethouder Kuiper: ‘Of er nu meer raadsleden op straat zijn waag ik te betwijfelen’

ALMELO – ‘De lokale politici zouden echte volksvertegenwoordigers moeten worden. Maar dat lukt nog niet erg. Raadsleden hebben er ook geen tijd voor om de hele dag aan het raadswerk te besteden. Ze hebben overdag hun eigen werk.’ Dat zei PvdA-wethouder B. Kuiper gisteravond tijdens een ledenvergadering van de partij in de Tuinzaal van Hof 88 ten overstaan van pakweg 25 leden.

Het agendapunt was ‘dualisme’ en een vraag uit de zaal was of raadsleden nu inderdaad meer met hun gezicht naar de samenleving staan. ‘Je kunt lokale politici niet vergelijken met de Tweede Kamerleden. Die zijn kamerlid van professie.’

‘In de gemeente zijn de collegeleden de professionals. En we hebben ook een ambtelijke staf achter ons staan. De raad heeft alleen maar de raadsgriffier ter beschikking.’

Heel voorzichtig wordt het aantal vergaderingen minder, stelde Kuiper vast. ‘Maar of de raadsleden nu meer op straat zijn waag ik te betwijfelen.’

Het college van B en W en de gemeenteraad staan nu meer tegenover elkaar, merkt Kuiper. ‘Wij als wethouders zijn gewend te denken dat we gelijk hebben, maar de fractie kiest haar eigen weg.’

Er worden meer initiatieven genomen vanuit de raad. ‘Onze fractie heeft samen met het CDA het Woondebat opgezet. De raad is bezig de kaders voor de woningbouw in de toekomst op te stellen. Dat is goed. Maar mijn ambtenaren zitten in een spagaat. Ze willen de Commissie Woondebat helpen, maar mij ook.’

Kuiper rekende de zaal voor dat dualisme de gemeente op jaarbasis 450.000 euro kost. ‘De raad wil nog een eigen communicatiemedewerker hebben, dus dat zal ook weer een ton kosten.’» 11/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Goede ledenvergadering van de PvdA Almelo.

Goede, inhoudelijkes discussies.

Het gaat weer ergens over.

Een nieuw, jong bestuur. Prima. Ik heb er vertrouwen in!

Jammer dat de pers te vroeg weg was.» 08/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn laatste bezoekers.

Laatste 10 bezoekers

Datum: Tijd: Provider: Land:

08 februari 15:07:30 @Home Nederland

08 februari 15:00:46 Wanadoo Nederland

08 februari 13:57:28 HCCnet Nederland

08 februari 13:15:11 HCCnet Nederland

08 februari 11:54:06 @Home Nederland

08 februari 11:12:22 QuickNet Nederland

08 februari 01:28:14 RijksUniversiteit Groningen Nederland

08 februari 00:02:45 @Home Nederland

07 februari 23:57:10 @Home Nederland

07 februari 23:55:25 @Home Nederland» 08/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Column 2.

Droevig kijk ik op een zondagmiddag uit het raam. Het waait, regen, sneeuw en een soort van hagel wisselen elkaar af.

De radio staat afgestemd op Radio Rosita. Ik hoor een mix van piratenmuziek. Niet echt stimulerend. Nee, nu geen Radio Almelo. Het amateurvoetbal ligt eruit.

Mijn vingers dwalen over het toetsenbord, opzoek naar letters en lettertekens. Mijn gedachten dwalen. Van politiek naar privé en dan weer naar de politiek. Ook het oude, veranderende Almelo speelt door mijn hoofd.

Deze week hebben we ledenvergadering. De afdelingsvoorzitter heeft mij gevraagd iets te zeggen over het dualisme. Hoe gaat dat nu twee jaar na de invoering? Het gaat is mijn eerste korte reactie. Raad en college zijn de afgelopen twee jaar beter in staat het dualismespel te spelen. Het is een spel. Elzinga dacht door de invoering van dualisme op lokaal niveau de burger dichter bij de politiek zou geraken, dat politiek weer leuk en interessanter zou worden. Er zou weer spanning komen. De wethouders geen lid meer van de gemeenteraad, konden niet meer meestemmen over hun eigen voorstellen. Het zou net zo gaan als in de Tweede Kamer. Neen dus! Raadsleden kregen weliswaar een enkel extra bevoegdheid, een raadsgriffie en nog wat klein spul. Maar wat ze niet kregen was tijd. Tijd om kaderstellend en controlerend te werk te gaan. Ik heb de indruk dat de tijd die op straat wordt doorgebracht eerder minder dan meer is geworden. Wethouders zijn professionals en dus volgens mij de winnaars van het dualisme. Natuurlijk klagen de wethouders. Dat is voor professor Elzinga het bewijs dat het dualisme gelukt is. Onzin. Ik hoop van harte dat de gemeenteraadsleden meer en meer hun echte rol kan oppakken. Meer eigen initiatieven tonen.

Het is droog. Ik ga maar even de tuin in. En daarna nog een blik naar de televisie. Mart Smeets is in Hamar, hij is in beeld er zullen dus wel kampioenschappen zijn. Vanavond naar Heracles. De wedstrijd begint om 18.00 uur. Rare en zeer ongelukkige tijd.» 07/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmiddag nog even gesproken met een medewerker van V en D ( Frans). Nog een paar uurtjes en dan gaan we dicht, zei hij om ongeveer 13.00 uur. Ze hebben 16.00 uur niet gehaald, denk ik. Triest, heel triest. Er stond wel een fotograaf paraat om de sluiting op de gevoelige plaat vast te leggen. Het personeel zat niet op die fotograaf te wachten. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Almelo zonder V en D, Frans en met hem meer collega s geen werk! Triest!» 07/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Dit is dus waar het over gaat als we het hebben over winterrassen.

M4100016» 07/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Waar zou deze stier toch staan?
» 06/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Je wilt als wethouder eens verder kijken dan je eigen stad. Vandaag ben ik in Rotterdam geweest. In de wijk Charlois. Herstructurering met alles wat erbij komt. Wellicht iets van gezien op de tv afgelopen zaterdag. Opvallende zaken : interventieteam, bestuurlijke boete, stalen deuren en veel verloop op de basisschool! Huren, verhuren en de problematiek van huisjesmelkers en uitponden. Probleem voor de corporatie :

1. aankoop van een pand ( overdrachtsbelasting 6% )

2. verbetering van de woning ( materiaal e.d. 19% BTW )

3. verkoop van de woning ( overdrachtsbelasting 6%)

Te betalen uit de subsidiegelden ( de ISV bedoel ik ).

Zou het rijk daar geen andere regels voor moeten treffen in het belang van de zo broodnodige herstrurering va de wijken?

Zou VROM en het ministerie dat over het geld gaat nu daarover eens sluitende afspraken kunnen maken?» 06/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Soms lees je iets op deze site. Je wilt het eens nalezen en dan is het weg. Kan voorkomen. Bij nader inzien leek het mij dan beter de tekst te verwijderen.

De site van de PvdA Almelo ( Stellingen ) geeft aan dat 83% tegen de komst van een amusementshal in Almelo is. Steun dus!» 06/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Hebben ze toch een opvolger voor Rob Oudkerk gekozen. Met 39 stemmen voor en 3 tegen is Ahmed Aboutalab ( 42 jaar ) door de gemeenteraad van Amsterdam op de plek van Rob gezet.» 05/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Colum.

Het kan verkeren. lange tenen; over gevoeligheid, en meer van dat soort zaken blijven een rol in het Almelose spelen. Elke dag weer kunnen we het lezen, horen en zien.

Wat te doen met journalisten die hoor en wederhoor niet willen toepassen. Wie de schoen past …… ik lees het wel.

Wat te doen met een deels gewenst amusementshal? Niets dus! Gokken, ook in de zogenaamde amusementsvorm wil ik niet. Is niet goed voor ……………. Het college is er geen voorstander van. Hou er toch mee op!

Wat te doen met De Pooksbelten? Nog even geduld. Erfpacht aldaar? Ja, lijkt me wel. Laten we consequent zijn!

Wat te doen met de molen in de Nieuwstraat? Behouden ( met gevolgen voor de nieuwbouw in de omgeving) of verplaatsen? Daar is toch al eens over gesproken en geschreven ( Bokdam – CDA ) ?

Ik ben er bij, ik volg en heb invloed, denk ik! In ieder geval een beetje.

De hele dag markt op de donderdag? Wie zegt dat en wie wil dat?

Achteraf denk ik dat dit geen column is maar een neerslag is van mijn denkwereld.

Vele vragen, antwoorden komen.» 05/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Heeft u ook de fractieflits van de fractie van de PvdA Almelo gelezen ? Ook de stukken over de nieuwjaarsrecptie van de gemeente en over de erfpacht? De krant schreef er ook voor een deel over! Het zal nog wel discussie geven.» 03/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De petitie is hedenochtend aangeboden. We zullen deze betrekken bij de integrale B en W nota inzake recreatiemogelijkheden in onze gemeente. De groep recreanten en bewoners van De Pooksbelten heeft de openbaarheid gezocht en gekregen. De pers was goed vertegenwoordigd.

Over de gewenste windmolens het volgende. Ik lees daarover in de pers berichten dat het niet te kleinschalig moet zijn. Milieubeweging is tegen. De Provincie zou een nota in voorbereiding hebben (Twente Vandaag) waarin het tegen gegaan zou worden en de concept Nota Ruimte van het Rijk wil ook veel grotere projecten.

In maart in de gemeenteraad! Ook hierover.» 03/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Dinsdag 3-2 krijg ik om 11.00 uur een petitie aangeboden door bewoners – gasten van Camping De Pooksbelten.

Ze zijn bezorgd over de toekomst.» 03/02/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De site van de PvdA Almelo wordt redelijk bezocht. Met name de stellingen lokken meer en meer bezoekers. Ben benieuwd wat de stelling over de AMUSEMENTSHAL in Almelo oplevert.