» 25/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Vorig jaar op de foto gezet. Waar?» 25/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Ik rijd op LPG. Hoe lang nog?

 

Einde van de LPG.

Het onderzoeksbureau Ecorys heeft het kabinet geadviseerd om LPG als autobrandstof helemaal te verbieden. Tot grote schrik van LPG-rijdend Nederland. Het verbod zou de goedkoopste oplossing zijn om problemen met de veilgheid van LPG-tankstations uit de wereld te helpen. De LPG-sector vindt het allemaal schromelijk overdreven.» 25/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties
» 25/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties
» 25/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Wat zou dit zijn?

 
» 22/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties
Onlangs sprak ik met een journalist van de TC Tubatia over het nieuwe Vuurwerkbeluit. Mijn opmerkingen en standpunt zorgen voor enige beroering.
Collegea Kok ( Hengelo) is ook bezig met opslag van consumentevuurwerk in wijken.
Mijn mening blijft onveranderd.
Mensen wonen graag in een schone, veilige omgeving!
En alle kleine beetjes helpen!


» 20/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

www.almelo.pvda.nl» 19/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Waar was ik de vorige week?

 

 
» 19/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Wat een vak:

 

 

 

 
» 19/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

 Marinus Blaak maakte deze foto van mij. Kon beter! Maar dat ligt niet aan de fotograaf.» 19/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Vakantiegevoel. Nog niet echt. Komt van het weer denk ik. De vrije dagen doen me wel goed. Even afstand nemen. Bezig in het boek van Winsemius over en met Johan Cruijf; een aanrader.» 16/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn collega Hans Kok (Hengelo) komt met het idee om centraal in de regio een (consumenten)vuurwerkbunker te hebben. Is een redelijke gedachte, edoch brengt het wel weer extra vervoersbewegingen met dit spul te weeg. Hoeveel mag men dan nog als verkoopvoorraad hebben? Hoe wordt dat (just in time) aangevuld? Nog meer busjes “on route”?  Ik ben er nog niet uit. Mij lijkt het goed om per gemeente een aantal verkooppunten te hebben, met goede bunkers, buiten woongebieden.» 15/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Waar gaat dat heen?

De internationale Korfbalfederatie heeft het goedgekeurd!

Vanaf nu wordt er met een kunststof mand gespeeld.

De korf was kunst is nu kunststof!

Geen rotan maar plastic.

Waar gaat dit heen?

Zwemwedstrijden is kunst-water?» 14/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Dit bericht komt van Aa-visie. Ik schreef er ook al over in de fracieflits; zie onder.

Regioraad ruziet vrolijk verder

De verhouding tussen Rijssen-Holten, Wierden, Tubbergen en Dinkelland enerzijds, en de grote steden anderzijds, zijn er sinds de laatste vergadering van de Regio Twente niet beter op geworden. Vooral Rijssense politici zijn sceptisch. Twistpunt is de verdeling van de woningbouw tussen platteland en stad. De Almelose regiobestuurder vindt dat Rijssen-Holten “zware woorden” gebruikt.

woensdag 14 juli» 13/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Nog net even voor de vakantie een bericht.

Het is juli 2004.

Nog een jaar en we staan een jaar voor de verkiezing van de gemeenteraad.

Landelijk gaat men nog even door.

Ja?

Spannend is het wel.

Kortingen (opnieuw) op ONDERWIJS.

Kan toch niet!

Mag toch niet!

Wie betaalde in het begin ook alweer voor de OV-Studentenkaart.

Oh ja. De student. De kaart werd in mindering gebracht op de studiebeurs.

En nu?

Dubbel en dus helemaal gepakt?

Het lijkt erop.

Mijn hoop is gevestigd op Bert Bakker ( D66 ).

Ik verwacht dat mijn eigen partij hem zal steunen.

En anderen?

Toch een crisis in het najaar? Het lijkt erop.

Beter over onderwijs dan over de gekozen burgemeester vind ik!» 13/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Niels (foto GeleRaaf) ook van mij van harte gefeliciteerd met je tapprijs.» 13/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

PvdA: postkantoor, bank – en gemeentelijk loket terug in dorp en buurt

12-07-2004 01:30

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer dient bij de Raad van State een kant-en-klare initiatiefwet in voor de bereikbaarheid van voorzieningen in kleine kernen en stadswijken. Het gaat om bankloketten en postkantoren en bijvoorbeeld gemeentelijke diensten voor het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen. Het is onaanvaardbaar dat voor steeds meer mensen wezenlijke voorzieningen uit de buurt verdwijnen. De PvdA vindt dat in alle plaatsen en wijken waar minimaal vijfduizend mensen wonen, binnen drie kilometer een aantal basisvoorzieningen aanwezig moet zijn.

Honderdduizenden mensen kunnen nu niet meer eenvoudig hun basale betalingen regelen. Op veel plekken zijn geen bankkantoren, gemeentehuizen of postkantoren meer te vinden. Daarnaast verdwijnen ook winkels uit kleinere dorpen en buurten. De PvdA wil dat veranderen. ‘Iedereen moet in zijn eigen wijk bij zijn eigen geld kunnen’, aldus Tweede Kamerlid voor de PvdA Ferd Crone.

De achteruitgang van de dienstverlening gold al langere tijd voor het platte land. Door een gebrek aan betaalbare woningen in dorpen en kleine steden trekken jongeren weg. Hierdoor komen basisscholen en verenigingen onder druk te staan omdat ze niet voldoende nieuwe aanwas hebben. Dit is een vicieuze cirkel. Een beter leefbare omgeving heeft te maken met voldoende bewoners. Dat versterkt het draagvlak voor maatschappelijke voorzieningen.

Nu zijn ook mensen in kleinere stadswijken in toenemende mate slachtoffer van de leegloop van voorzieningen. Dit blijkt ook uit onderzoek van de Consumentenbond. Uit steeds meer grote stadswijken, waar meer dan 10.000 mensen wonen, verdwijnen de laatste tijd in hoog tempo de postkantoren en banken.

De reactie van de banken op de plannen van de PvdA is vooralsnog teleurstellend. Maar het gaat uitdrukkelijk niet alleen om bankdiensten. Diverse maatschappelijke diensten verdwijnen uit de kleinere kernen. Ook postkantoren en loketten, gemeentevoorzieningen, sociale steunpunten voor bijvoorbeeld huurzaken, zorg – ziekenfonds/verzekeraars en zorgaanbieders – en winkels verdwijnen uit het straatbeeld.

De Partij van de Arbeid wil dat:

Consumentenrechten beter worden vastgelegd.

Er een minimaal niveau van dienstverlening komt, in termen van toegankelijkheid, veiligheid en redelijke tarieven. Deze moeten in lagere regelgeving nader worden bepaald. Wat betreft de tarieven gaat de PvdA uit van het zoveel mogelijk gratis houden van het betalingsverkeer, zeker voor consumenten. Maar het gaat ook om zaken als openingstijden, een goede service voor ouderen en gehandicapten en bijvoorbeeld de positionering van pinautomaten.

De bereikbaarheid van de basisbetaaldiensten wordt in kilometers en in openingstijden gegarandeerd, zonodig door gastgebruik en andere samenwerkingsvormen voor kernen met tenminste 5000 inwoners, waarbij binnen een straal van 3 km tenminste één fysiek servicepunt aanwezig is, waar basisbetaaldiensten worden aangeboden.

De veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van pinautomaten verbeterd worden.

Klanten met behoud van hun rekeningnummer van bank kunnen wisselen: nummerportabiliteit.

De kostenbesparingsconcurrentie waardoor bijvoorbeeld banken hun filialen sluiten, wordt omgezet in positieve concurrentie. De initiatieven die banken al nemen, verdienen een wettelijke stok achter de deur.

Voorzieningen worden gebundeld. Zo kan er bij de plaatselijke kruidenier een loket voor post- en bankzaken gecreëerd worden. Dit geldt ook voor diensten van gemeenten, sociale- en woonzaken, en gezondheid. Het voordeel van deze bundeling is dat niet alleen die diensten beter bereikbaar worden, maar ook dat er kostenvoordelen worden bereikt.

Een verbinding wordt gelegd met de Postwet, zodat ook daar de norm wordt aangescherpt en er eenzelfde dekkinggraad geldt voor de (belangrijkste) postdiensten. De PvdA stelt dit aan de orde door een aanpassing van de Postwet en het Besluit algemene richtlijnen post op de Kameragenda te plaatsen. Dit betekent dus ook meer Postkantoren en dienstverleningspunten.

Het volledige wetsvoorstel vindt u op de website van Ferd Crone» 12/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De GeleRaaf maakte deze foto op het moment dat ik de 2e krant van het Kinderpersbureau mocht ontvangen. Dit keer bij de IPRON ( openbare basisschool in de Kerkelanden )» 12/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn aandeel aan en in de fractieflits van de vorige week:

Zorgen over de huursubsidie.

Een goedkope sociale huurwoning bouwen is niet mogelijk. Corporaties doen er alles aan om woningen bereikbaar te houden. Bereikbaar betekent betaalbaar maar dan wel met huursubsidie. De gemeente kan iets doen aan de grondprijs (dat doen wij ook!) en de corporatie doet er veel extra geld bij. Binnenkort wordt er 12 euro gekort op de huursubsidie. Ik sluit niet uit dat er nog meer (forse) kortingen zullen volgen. Het ministerie (VROM) moet nog 100 miljoen bezuinigen. Te vaak wordt mij gesproken over afspraken met corporaties. Daar zou veel geld zitten. Is dat zo? Kunnen zij de bezuinigingen op de huursubsidie opvangen? Ik denk van niet. Ik maak me zorgen.

Bert Kuiper, wethouder, b.kuiper@almelo.nl

Stad en Platteland.

Als lid van het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente (sinds 1998) ervaar de tegenstelling tussen stad en platteland bijna aan den lijve. Ook nu weer is het zeer actueel. Jammer dat de pers niet aanwezig was bij de laatste vergadering van het algemeen bestuur. Het platteland gaf opnieuw weer blijk van hun (onterechte) angst voor het stedelijk gebied. Men denkt blijkbaar dat (bijv.) Almelo zich wil bemoeien met de bestemmingsplannen van (bijv) Tubbergen. Dat is natuurlijk niet zo.

Wel willen we met elkaar Twente mooi houden. En dus geeft het geen pas dat op het platteland villa- of grote andere wijken ontstaan. Dat wil niemand. Ook de plattelandsgemeenten niet. Nee toch? En dat gebeurt natuurlijk wel. De voorbeelden zijn er. Als we een regionaal structuurplan voor Twente maken, kunnen daarin opnieuw afspraken gemaakt worden. De steden willen het platteland heeft koudwatervrees. Waarom toch?

Of zou het kunnen zijn dat het Provinciaal Bestuur hen die extra ruimte wil geven. Ja dat is het. Het provinciaal regeerakkoord komt op voor het platteland. Wil hen bouwvolume geven. Dat is het!

Hoe zo samenwerken in de Regio Twente?

Bert Kuiper, wethouder / lid DB Regio Twente, kuiperbert@home.nl

Vuurwerkopslag niet in woonwijken.

De Rijksoverheid heeft een nieuw vuurwerkbesluit bedacht. Je moet tegenwoordig aan zeer zware eisen voldoen wil je nog de mogelijkheid hebben om (consumenten)vuurwerk te mogen opslaan. Zoals bekend een lucratieve verkoopbezigheid op 31 december van elk jaar. Door de nieuwe regelgeving kunnen een aantal bedrijven er niet langer mee doorgaan en zijn gesaneerd. Anderen mogen door het treffen van maatregelen meer opslaan. Veel meer zelfs. Ik heb intern laten nagaan hoe wij de opslag van vuurwerk in wijken kunnen gaan verbieden. Dat wordt alleen mogelijk als het bestemmingsplan zich daartegen verzet. Dat wordt dus een moeilijke weg. Collega-wethouder Hans Kok uit Hengelo stelt voor dit probleem aan de rijksoverheid voor te leggen. Hij vraagt het Rijk een dusdanige vrije ruimte om vuurwerkbunkers voor te schrijven dat opslag in wijken onmogelijk wordt. Ik sluit me van harte bij hem aan. Wordt vervolgd.

Bert Kuiper, wethouder, b.kuiper@almelo.nl» 12/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Onderstaand bericht komt van de GeleRaaf. Die heeft het weer van de fractieflits van de PvdA.

Kuiper wil geen vuurwerkopslag in woonwijken

Je moet tegenwoordig aan zeer zware eisen voldoen wil je nog de

mogelijkheid hebben om (consumenten)vuurwerk te mogen opslaan.

Door de nieuwe regelgeving kunnen een aantal bedrijven er niet langer

mee doorgaan en zijn gesaneerd. Anderen mogen door het treffen van

maatregelen meer opslaan. Veel meer zelfs. Kuiper heeft intern laten

nagaan hoe de opslag van vuurwerk in wijken verboden kan worden.

Dat wordt alleen mogelijk als het bestemmingsplan zich daartegen verzet.

Dat wordt dus een moeilijke weg. Collega-wethouder Hans Kok uit

Hengelo stelt voor dit probleem aan de rijksoverheid voor te leggen.

Hij vraagt het Rijk een dusdanige vrije ruimte om vuurwerkbunkers voor

te schrijven dat opslag in wijken onmogelijk wordt. Kuiper is het daar

mee eens.» 06/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Water moet weer de ruimte krijgen. In het begin van deze raadsperiode sprak en schreef ik er al over. Het het water krijgt de ruimte. De waterkansenkaart in ons structuurplan is vastgesteld. Twee wethouders zijn gaan varen (kanoroute CHE). De Natte Doorbraak wordt aangelegd. Op het niveau van de Regio Twente wordt de Kanalenstudie uitgevoerd ( bestuurder : Bert Kuiper) het deel Almelo-Nordhorn zit er volop in. Er is een afkoppelproject in uitvoering (niet de eerste) rondom het Goosenmaatspark. In dat park wordt een vijver gemaakt. Water krijgt weer de ruimte. In het noorden van de stad maken we een nieuwe woonwijk (Waterrijk) met heel veel water. Bij de persconferentie van morgen maak ik bekend dat we extra geld krijgen.

In het kader van OBAZ (onze buurt aan zet) zal ik binnekort bekend maken welke maatregelen we in de Nieuwstraat gaan treffen. Daar loopt nu ook het project maatschappelijk ondernemen.» 04/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Nog even de voetbal :

1. Natuurlijk zijn er te weinig kaarten voor de Griekse supporters. Dat werd wel geregeld. Voetbal is oorlog, dus politiek.

2. Mijn voorstel is om Jan Mulder en Johan Cruijf bondcoach te laten worden.

3. Ook gezien in de Volkskrant van zaterdag? De Foto’s van Jan-Peter Advocaat en Dick Balkenende? ( pagina 27)

4. Uitslag van vanavond: Griekenland wint met 1-0.» 04/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Deze week een goed gesprek met vertegenwoordigers van de Dinkelstraat gehad. Het ging over een kapaanvraag voor de vier bomen in hun straat.

We hebben elkaar in een compromis kunnen vinden.» 04/07/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De laatste loodjes. Vakantie staat voor de deur. Deze week nog wel een raadsvergadering (doderdag). Veel vuurwerk zal er niet meer komen, denk ik. Of het moet zijn dat de behandeling van de nota Welstand nog extra aandacht vraagt. Je zou hetr wel verwachten. Maar de commissiebehandeling was erg teleustellend. Er zijn raadsleden die niet verder komen dan een opmerking te maken over hun eigen wijk, staat en huis. Daar tegen over staat dat ze het moesten lezen in een zeer drukke tijd. Wellicht toch nu meer inhoudelijke aandacht.

Verder heb ik deze week Dagelijks bestuur van de Regio Twente, een gesprek met de belangengroep Pooksbelten. Ook zijn er gesprekken met Cogas, Woonconsumenten.

En dan doen we vrijdag de deur maar even dicht. De pers noemt dit de komkommertijd. Ze hebben vast veel opgespaard. We gaan de tijd in van weinig tekst en grote foto’s.

Afgelopen week ging het gesprek met de Dinkelstraat (kappen van bomen) best goed. We hebben elkaar in een compromis gevonden.