» 26/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

College vergeet wethouder Kuiper

Het college lijkt al een voorschot te nemen op nieuwe bezuinigingen na de volgende verkiezingen. In het overzicht van de portefeuilles van Burgemeester en Wethouders in de Begroting 2005 komen slechts 4 wethouders voor. Bert Kuiper (wonen en leefomgeving, milieu, water etc.) is niet vermeld. Navraag leert dat de ommissie het gevolg is van een foutje ten stadhuize.dinsdag 26 oktober» 24/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Astrid Remmerswaal zingt het hoogste lied op de bijeenkomst die ik net had toegesproken en verlaten. De GeleRaaf maakte natuurlijkl weer deze actie foto van Astrid. Willie Lenderink is er als vertegenwoordiger van Het Vinkeplein ook!» 24/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

PvdA-Europarlementariërs willen herverdeling portefeuilles Europese Commissie22-10-2004 12:00 Commissievoorzitter Barroso heeft aan het Europees Parlement voorgesteld om het deel fundamentele vrijheden uit de portefeuille van de omstreden kandidaat-commissaris Buttiglione te halen. De PvdA-Eurodelegatie vindt deze oplossing onvoldoende. ‘Dit is precies wat we niét willen’, zegt PvdA- delegatieleider Max van den Berg. ‘Wij vragen om minstens een herverdeling van portefeuilles.’

Op 1 november 2004 zal een nieuwe Europese Commissie aantreden. Een gespecialiseerde commissie van het Europees Parlement heeft een reeks van hoorzittingen gehouden met de 24 kandidaat-commissarissen. Hierin moest elke kandidaat-commissaris antwoorden op een schriftelijke vragenlijst.

Buttiglione is in opspraak gekomen, omdat hij tijdens deze hoorzittingen als kandidaat-commissaris voor justitie en binnenlandse zaken aangaf dat hij homo’s zondig vindt en homohuwelijken verwerpelijk. Verder duidde hij het huwelijk aan als een instelling waarbinnen vrouwen kinderen kunnen krijgen en de bescherming genieten van hun man. Deze overtuigingen vallen niet te rijmen met de werkzaamheden van een commissaris, die mede verantwoordelijk is voor fundamentele vrijheden zoals privacy en het actief bevorderen van het Europese anti-discriminatiebeleid.

Volgens Van den Berg is het geen oplossing om een deel van Buttiglione’s verantwoordelijkheden onder te brengen bij een werkgroep: ‘Het idee om burgerlijke vrijheden, een belangrijk deel van de portefeuille van de commissaris voor justitie en binnenlandse zaken, aan een ander over te dragen, betekent in feite het handhaven van iemand die het handvest van de grondrechten van Europa niet respecteert. Barroso stelt een cosmetische ingreep voor. Aan de buitenkant lijkt het allemaal mooi, maar de kern van het probleem wordt niet aangepakt.’

Buttigglione is overigens niet de enige kandidaat over wie twijfels bestaan. Zo is er bijvoorbeeld ook veel kritiek op de Nederlandse kandidaat Kroes, omdat zij vele commissariaten bij Europese bedrijven heeft bekleed. Daardoor is zij volgens velen ongeschikt om haar werk als commissaris voor het concurrentiebeleid onpartijdig uit te voeren.

Wanneer het Europees Parlement in meerderheid tegen de aanstelling van Buttiglione of een andere kandidaat is, betekent het dat de gehele Commissie van 24 leden niet wordt aanvaard. Er wordt namelijk in één keer gestemd over de gehele beoogde Europese Commissie en niet over individuele commissarissen.

Het is twijfelachtig of de Commssie wordt aangenomen. Als Barroso Buttiglione niet een andere post aanbiedt, zullen de sociaal-democraten en de groenen in ieder geval tegen stemmen. De uitslag hangt dan voor een groot deel af van de liberalen, van wie nog niet bekend is of ze voor of tegen zullen stemmen.

Tussen 25-28 oktober zal er in Straatsburg over de aanstelling van de Europese Commissie worden gestemd.» 24/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Verlies RietvogelsIn de 5e kl.A verlies voor Rietvogels en La Premiere. Op de Riet was OVC’21 na een 0-1 ruststand met 0-2 te sterk. La Premiere verloor aan de Maardijk met 1-3 van Nijverdal. In de 4e klasse B deed MVV’29 goede zaken door de uitwedstrijd tegen Lochem met de eindstand 1-4 winnend af te sluiten. In de 6e kl. A eindigde de wedstrijd AVC Heracles-Rijssen in 2-2.» 24/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Goede doelen. Altijd bereid!» 21/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Lekker dansen tijdens het diner. Op dit monent is het in Almelo truien-weer. Wij dansen in de open lucht.» 21/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Nogmaals een oproep. Ik spaar boekenweekgeschenken en ben op zoek naar de geschenken van de jaren dertig. Wie kan helpen?» 19/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Zo langzamerhand wordt duidelijk dat er veel, heel veel op onze boeren afkomt. We zien dat in de Nota Ruimte, de nota Vitaal Platteland, de nieuwe wet aangaande Amoniak Veehouderij en de herziening van het mestbeleid.

Ook Almelose boeren krijgen er mee te maken. Maar ook nog met de reconstructie, de wet voorkeursrecht gemeenten en de komst van het RBT. Vandaar het voorstel van ons college om geld beschikbaar te stellen voor een Gebiedsmakelaar. Zie het bericht uit de TC Tubantia :

College: geld voor gebiedsmakelaar

ALMELO – Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo wil de komende twee jaar in totaal 69.000 euro uittrekken voor de aanstelling van een zogenoemde gebiedsmakelaar. Deze functionaris krijgt onder meer tot taak om de samenwerking en de onderlinge kavelruilen tussen landbouwers in het landelijke gebied van Almelo te stimuleren.

Wethouder B. Kuiper van Agrarische Zaken hoopt dat de gebiedsmakelaar bovendien kan zorgen voor ‘de smeerolie’ in het overleg tussen boeren en de gemeente. ‘Want gezien alle ontwikkelingen in ons buitengebied krijgen gemeente en boeren in de komende jaren nogal eens met elkaar te maken’, zegt Kuiper, refererend aan onder andere de realisatie van het regionale bedrijventerrein en nieuwe Almelose woonwijken als Waterrijk. Als de raad akkoord gaat, dan betaalt de gemeente met 69.000 euro ongeveer de helft van de kosten van het twee jaar durende project. Ook boerenorganisatie GLTO, die sterk op de aanstelling van een gebiedsmakelaar heeft aangedrongen, zal, hetzij zelf hetzij via externe partijen, een financiële bijdrage moeten leveren.» 18/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Lekker Turks eten hoort er natuurlijk wel bij!» 18/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Ja, er zit een fout in de tekst van de gekozen burgemeester.» 18/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Vorige week in Medina geweest. Heel fantastisch. Wat een stad, wat een land. Elke inwoner van onze stad zou een vakantie in Turkijke moeten kunnen doormaken!» 18/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Van de site van de landelijke PvdA :

PvdA-leden kiezen voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester13-10-2004

De leden van de PvdA hebben via de eerste inhoudelijke ledenraadpleging met een ruime meerderheid gekozen voor de door de gemeenteraad gekozen burgemeester. Bijna 65 procent koos voor deze optie, 34 procent van de leden is voorstander van een direct door de bevolking gekozen burgemeester. Dat maakte partijvoorzitter Ruud Koole woensdagmiddag 13 oktober bekend. Koole was erg verheugd over de hoge opkomst: maar liefst 32 procent van de leden heeft gestemd. De uitslag bepaalt het partijstandpunt en geldt als een zwaarwegend advies aan de fractie.

Het partijbestuur heeft besloten tot de ledenraadpleging, omdat een meerderheid van de leden van de PvdA-projectgroep ‘Democratie en Bestuurlijke vernieuwing’, in afwijking van het verkiezingsprogramma, de voorkeur gaf aan een door de bevolking gekozen burgemeester. Daarnaast zal de Tweede Kamerfractie vanaf oktober 2004 bij een aantal gelegenheden moeten stemmen over grondwets- en wetsvoorstellen die allemaal verband houden met het wel of niet invoeren van een gekozen burgemeester.

PvdA Tweede-Kamerlid Klaas de Vries, voorstander van een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, was tevreden met het resultaat: ‘De opkomst was erg hoog en de uitslag is helder. Het referendum voldoet aan alle criteria en ik neem aan dat de fractie hier gehoor aan zal geven. En dus ook tegen het wetsvoorstel van Minister Thom de Graaf stemt, waarin hij pleit voor een direct gekozen burgemeester.’

Niesco Dubbelboer, PvdA-woordvoerder over dit onderwerp en voorstander van een direct gekozen burgemeester, toonde zich niet verrast door de uitslag. Hoewel zijn voorkeur niet werd gekozen, was hij toch blij: ‘Ik ben blij met de hoge opkomst. Ik ben nooit tegen een door de gemeenteraad gekozen burgemeester geweest, maar heb altijd gevonden dat de een door de bevolking gekozen burgemeester meer recht doet aan de democratie. Maar we hebben de leden niet kunnen overtuigen en deze uitslag is een helder vertrekpunt waarmee we de plannen van Thom de Graaf gaan bekijken.’ Ook Wouter Bos gaf aan dat de fractie de uitkomst van de ledenraadpleging zeer serieus zal nemen.

De uitslag in detail: Door de gemeenteraad gekozen: 65%Direct door de bevolking gekozen: 34%Geen voorkeur/mening: 1%

Aan de ledenraadpleging namen 19.089 leden deel. Ruud Koole bedankte de leden voor deze royale deelname. Van tevoren was gesteld dat de opkomst ten minste 15% moest zijn, wil de uitslag kunnen worden beschouwd als de uitspraak van de partijleden. Deze grens werd met gemak gehaald: de deelname kwam uit op 31,73%» 14/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Terug van een weekje Turkije.

Prima land, fantastische mensen.» 04/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De demonstratie van afgelopen zaterdag bracht velen op de been. Heel veel actievoerders bereikten het Museumplein niet eens! Alles verliep in een goede sfeer. Prima. Het geeft dan ook geen pas om een minister (hoe zeer ik het ook met hem oneens ben) te bedreigen zodat hij persoonlijke bewaking nodig heeft gehad.» 03/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren de vakbeweging, mijn vakbond, en vandaag Rietvogels, mijn club.

Het weekend kan niet meer kapot.

Geldt ook voor de rest van de week hoop ik.

Vele vergaderingen en bijeenkomsten. Ook kontcat met de tweede kamer en de provincie.

Ik zal me in de eerste helft van deze week ook beraden over de stand van zaken (onderhoud) van de complexen die beheerd worden door Verenigingen van Eigenaren. Ik kom daar op terug!» 03/10/2004 » Uncategorized » 0 reactiesPrijsvraag 4 : Het is in de binnenstad. Maar waar. Voor de eerste winnaar een flesje wijn. Vorige winnaar was M. Blaak. Wijn is onderweg!» 03/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Ooit eens de meest vreemdsoortige zaken in de schuur opgehangen.» 03/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Gedeputeerde Kristen is op zoek naar iets. Ik vraag me af waarna? De foto is gemaakt door De GeleRaaf.» 03/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Hedenochtend mocht ik de opening verzorgen van de 24ste tentoonstelling van het IVN in Het Koetshuis. Meer dan duizend leerlingen zullen de komende twee weken de tentoonstelling over onze BODEM gaan bezoeken. De tentoonstelling is bestemd voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. Ik moet zeggen dat IVN zich met deze tentoonstelling zelf heeft overtroffen. Het ziet er prima uit.

Zonder BODEM is er geen leven. Dat was een beetje de rode draad door mijn speech. Ook bodemvervuiling heb ik aangestipt. Maar natuurlijk ook iets verteld over ons nieuwe Milieu en Educatief Centrum.