» 19/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Zo langzamerhand wordt duidelijk dat er veel, heel veel op onze boeren afkomt. We zien dat in de Nota Ruimte, de nota Vitaal Platteland, de nieuwe wet aangaande Amoniak Veehouderij en de herziening van het mestbeleid.

Ook Almelose boeren krijgen er mee te maken. Maar ook nog met de reconstructie, de wet voorkeursrecht gemeenten en de komst van het RBT. Vandaar het voorstel van ons college om geld beschikbaar te stellen voor een Gebiedsmakelaar. Zie het bericht uit de TC Tubantia :

College: geld voor gebiedsmakelaar

ALMELO – Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo wil de komende twee jaar in totaal 69.000 euro uittrekken voor de aanstelling van een zogenoemde gebiedsmakelaar. Deze functionaris krijgt onder meer tot taak om de samenwerking en de onderlinge kavelruilen tussen landbouwers in het landelijke gebied van Almelo te stimuleren.

Wethouder B. Kuiper van Agrarische Zaken hoopt dat de gebiedsmakelaar bovendien kan zorgen voor ‘de smeerolie’ in het overleg tussen boeren en de gemeente. ‘Want gezien alle ontwikkelingen in ons buitengebied krijgen gemeente en boeren in de komende jaren nogal eens met elkaar te maken’, zegt Kuiper, refererend aan onder andere de realisatie van het regionale bedrijventerrein en nieuwe Almelose woonwijken als Waterrijk. Als de raad akkoord gaat, dan betaalt de gemeente met 69.000 euro ongeveer de helft van de kosten van het twee jaar durende project. Ook boerenorganisatie GLTO, die sterk op de aanstelling van een gebiedsmakelaar heeft aangedrongen, zal, hetzij zelf hetzij via externe partijen, een financiële bijdrage moeten leveren.