» 18/10/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Van de site van de landelijke PvdA :

PvdA-leden kiezen voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester13-10-2004

De leden van de PvdA hebben via de eerste inhoudelijke ledenraadpleging met een ruime meerderheid gekozen voor de door de gemeenteraad gekozen burgemeester. Bijna 65 procent koos voor deze optie, 34 procent van de leden is voorstander van een direct door de bevolking gekozen burgemeester. Dat maakte partijvoorzitter Ruud Koole woensdagmiddag 13 oktober bekend. Koole was erg verheugd over de hoge opkomst: maar liefst 32 procent van de leden heeft gestemd. De uitslag bepaalt het partijstandpunt en geldt als een zwaarwegend advies aan de fractie.

Het partijbestuur heeft besloten tot de ledenraadpleging, omdat een meerderheid van de leden van de PvdA-projectgroep ‘Democratie en Bestuurlijke vernieuwing’, in afwijking van het verkiezingsprogramma, de voorkeur gaf aan een door de bevolking gekozen burgemeester. Daarnaast zal de Tweede Kamerfractie vanaf oktober 2004 bij een aantal gelegenheden moeten stemmen over grondwets- en wetsvoorstellen die allemaal verband houden met het wel of niet invoeren van een gekozen burgemeester.

PvdA Tweede-Kamerlid Klaas de Vries, voorstander van een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, was tevreden met het resultaat: ‘De opkomst was erg hoog en de uitslag is helder. Het referendum voldoet aan alle criteria en ik neem aan dat de fractie hier gehoor aan zal geven. En dus ook tegen het wetsvoorstel van Minister Thom de Graaf stemt, waarin hij pleit voor een direct gekozen burgemeester.’

Niesco Dubbelboer, PvdA-woordvoerder over dit onderwerp en voorstander van een direct gekozen burgemeester, toonde zich niet verrast door de uitslag. Hoewel zijn voorkeur niet werd gekozen, was hij toch blij: ‘Ik ben blij met de hoge opkomst. Ik ben nooit tegen een door de gemeenteraad gekozen burgemeester geweest, maar heb altijd gevonden dat de een door de bevolking gekozen burgemeester meer recht doet aan de democratie. Maar we hebben de leden niet kunnen overtuigen en deze uitslag is een helder vertrekpunt waarmee we de plannen van Thom de Graaf gaan bekijken.’ Ook Wouter Bos gaf aan dat de fractie de uitkomst van de ledenraadpleging zeer serieus zal nemen.

De uitslag in detail: Door de gemeenteraad gekozen: 65%Direct door de bevolking gekozen: 34%Geen voorkeur/mening: 1%

Aan de ledenraadpleging namen 19.089 leden deel. Ruud Koole bedankte de leden voor deze royale deelname. Van tevoren was gesteld dat de opkomst ten minste 15% moest zijn, wil de uitslag kunnen worden beschouwd als de uitspraak van de partijleden. Deze grens werd met gemak gehaald: de deelname kwam uit op 31,73%