» 31/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Grepen uit het Concept verkiezingsprogramma (PvdA) 1982:
“Een socialistisch kultuurbeleid is er op gericht dat : een ieder, ongeacht afkomst, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur en kulturele achtergrond, zich thuis kan voelen in de eigen woon- leef en werkomgeving, een ieder kn deelnemen aan en zeggenschap kan hebben in de vormgeving van d eigen leefsituatie. Bevorderd wordt dat brede lagen van de bevolking van de kulturele voorzieningen zolas Openbare Bibliotheek, De Waag, De Hagen, Muziekschook gebruik kan maken.”

Het was een lijvig programma. Leuk en goed het eens weer na te lezen. Er stond ook in dat een plaatselijke radio- en tv organisatie op niet commerciële basis zou worden ondersteund, subsidies voor jongeren en cultuur is noodzakelijk, de burgerzaal zou een bestemming moeten krijgen die mede past in het gebruik van gebouwen met een sociaal cultureel doel. Het Hoofstuk over kunstenaars en kunstenaarsbeleid zag er goed uit.» 30/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Met mijn collega Anthon Sjoers opende ik de Aa-kade. Een fantastisch terras waar velen in de zomer van zullen genieten. Vraag: waar kijken we naar? Prijs een : twee terras-drankjes. (Foto: Geleraaf.nl)

Almelo’s Weekblad :
ALMELO – Het is nog niet helemaal af maar dat weerhield de Gemeente Almelo er niet van om op dinsdag 24 mei op feestelijke wijze de verlaagde kade aan het Schokland te openen. De fase waarbij de kades tussen Grotestraat en Schoklandbrug zijn gerenoveerd zijn hiermee gerealiseerd. De Werfstraat en een deel van het Schokland zijn heringericht. Om het terraspubliek van café België niet te storen heeft de gemeente besloten om verdere werkzaamheden uit te stellen tot september. De feestelijke gebeurtenis was gepland om 16.00 uur en werd bezocht door ongeveer 35 bezoekers. De bezoekers hoorden ineens over de opgestelde luidsprekers wethouders Sjoers en Kuiper met elkaar in gesprek. Het gesprek bleek vanuit een bootje te komen van de Almelose brandweer die over de Aa voer. Eenmaal aangelegd voor het verlaagde terras bij café België werd iedereen getrakteerd op een drankje en een hapje. Wethouder Sjoers benadrukte dat het de bedoeling van de gemeente is om de vele wateren in Almelo een prominentere plek te geven in de stedenbouw. Sjoers: ‘Het water in Almelo moet zichtbaarder worden, het is een uitstekende manier om Almelo mooier te maken. De verlaagde kade aan het Schokland is hier een mooi voorbeeld van.’ Zowel Karin, eigenaresse van België, als de omwonenden zeggen erg blij te zijn met de verlaagde kade.» 30/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties


» 30/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Vorige week een paar dagen uit de stad geweest; dus vanmorgen een hele stapel “af te werken post”. En er was al een”pakketje” thuis gebracht. Nog niet alles weggewerkt. In het intern portefeuille-overleg aandacht voor ………..: komt nog wel een keer. Ook gesproken over de woningbouwplanning voor de komende tijd ( in het najaar in de commissie ), en over tal van milieu-problematieken.
Overrompeld door het aftreden van Chris de Vries. Ooit zullen we de ware toedracht van hem horen (verwacht ik ).
Naar Zwolle geweest om te praten over recreatie en toerisme. Snel terug naar Almelo voor een overleg over afval en alles wat daar mee te maken heeft.
Uiteindelijk om ongeveer 21.00 uur thuis. Nog even wat leeswerk. Morgen B en W en ook een Netwerkstadvergadering Economische Zaken. Ik zit daarbij als bestendige partner Regio Twente.
Voor het slapen gaan: Het Parool.» 30/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties» 30/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Ik heb gemerkt dat de site de afgelopen dagen uit de lucht is geweest. Een externe storing. Jammer.» 29/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De agenda is deze week behoorlijk vol. Ik kom in ieder geval nog in Enschede, Zwolle en natuurlijk Almelo. Er is een bezoek aan Rietkerk (ged.) en er is een haringparty. Er is nog een haringparty. De PvdA heeft een Stadsgesprek over de WMO. Volle week dus.» 28/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Vanaf morgen weer dagelijkse upload. Ik heb wat te melden.» 23/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Dinsdag wordt om 16.00 uur de opgeknapte Aa-kade officieel
geopend. De kades tussen de Grotestraat en de Schoklandbrug zijn
gerenoveerd, de Werfstraat en een deel van het Schokland zijn heringericht
en de verlaagde kade aan het Schokland is klaar. De wethouders Sjoers
en Kuiper verrichten de “feestelijke handeling”, waarna een drankje wordt
genuttigd in Proeflokaal België. ( Bron: Omroep Almelo )» 23/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

» 23/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Radio Almelo deed weer verslag van het kampioensfeest.» 22/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Ja, ik met Jannes op de foto!» 22/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Feest in de stad; Heracles kampioen.» 21/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties» 21/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmiddag heb ik samen met Anja Timmer ( 2e Kamer – PvdA ) Rembrandt Fiësta 4e editie geopend. Voor de vierde keer is het de organisatie gelukt om invulling te geven aan de sociale component van Het Wijk Ontwikkelingsplan Ossenkopperhoek : Meer begrip en respect creëren tussen de verschillende culturenmet ruimte voor de beleving van de culturele eigenheid van de groepen bewoners”. Vele organisaties hebben zich de hele middag op het Rembrandtveld gepresenteerd. Van AWS Beter Wonen tot de ANBO, van Scouting voor verstandelijk gehadicapten tot afdeling Groen van de Gemeente. Er was een Rommelmarkt er waren eet en drink locaties en er was heel veel vertier voor de jeugd. Anja Timmer vertelde nog eens hoe zij invulling geeft aan het gegeven dat ze deze wijk heeft geadopteerd.
Daarna hees ze de vlag van de wijk; een nieuw vlag met een nieuwe tekst : Almelo Zuid West Op z’n Best.» 20/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Nu de raadscommissie de Woonvisie niet wilde behandelen, maar eerst weer alle organisaties wil vragen wat ze ervan vinden, komt deze pas in november in de gemeenteraad aan de orde. Ik heb mijn grote verbazing daarover uitgesproken. De organisaties zijn gehoord, door de raad (woondebat) , de raad heeft daaruit kaders aan het college meegegeven, het college heeft deze in de nota verwerkt. De raad zou nu moeten controleren of er binnen en vanuit die kaders gewerkt is. Het duale systeem werkt nog niet helemaal zoals het hoort.» 19/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Hedenavond komt de commissie Wonen- en Leefomgeving bij elkaar. Ik ben opgeroepen voor De Woonvisie . Deze zal echter op voorstel van het CDA en de PvdA van de agenda gehaald worden. Ook staat als agendapunt riolering buitengebied op de agenda. Een brief over stankoverlast gaat ook van de agenda en een vraag over een Perenboom blijft staan.
De vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal.» 18/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Bericht hierover is onder te lezen. Foto is van Almelo’s Weekblad. De prijs is hen van harte gegund.

En, als je verplicht moet liegen ben je geen leugenaar ( zei de woordvoerder van onze minister Zalm); ik zou er niet mee weg komen, dat is zeker!» 18/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

In de tweede kamer worden voorbereidingen getroffen voor de behandeling van de nota van de commissie De Boer; deze commissie wil de positie ven de corporaties nu eindelijk eens goed regelen.
Een citaat uit het voorbereidingsgsstuk van de PvdA-fractie in de 2e kamer:
“De PvdA steunt het voorstel van de Commissie De Boer om corporaties te dwingen samen met gemeentes prestatieafspraken vast te leggen. Want op dit moment worden onvoldoende presterende corporaties te weinig gecorrigeerd, noch door de tucht van de markt, noch direct door de overheid. Gemeenteraden schakelden bijna altijd de corporaties uit hun eigen regio in, of ze nu goed of slecht presteerden. Als gemeentes nu de mogelijkheid krijgen landelijk de best presterende woningbouwvereniging te kiezen, stimuleert deze concurrentie de corporaties tot betere kwaliteit. Ook dit voorstel wordt daarom door de PvdA gesteund, mits het niet leidt tot verdere schaalvergroting binnen de woningbouwsector.”

Ook zal de fractie voorstellen dat het management van corporaties eens in de vijf jaar door een onafhankelijke visitatiecommissie tegen het licht wordt gehouden. Het management krijgt dan of een pluim of moet op zoek naar een andere baan.

Discussie wordt vervolgd.» 18/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

ALMELO – Afgelopen woensdagmiddag reikte de gemeente Almelo de hoofdprijs uit aan de gelukkige winnaars Harriët de Vries en haar partner Johan Zwats. Zij hadden de eerste maand gebruik gemaakt van hun afvalpas. Harriët en haar partner Johan wonen in de wijk Schelfhorst te Almelo. Zij kregen uit handen van wethouder Kuiper een hardhouten tuinset met kussens ter waarde van ongeveer € 1000,- uitgereikt. Om het geheel een feestelijk tintje te geven werd er tijdens de uitreiking meteen van de tuinset gebruik gemaakt door een feestmaal te serveren. In totaal zijn er elke week 16 prijzen verloot. De pasnummers zijn gepubliceerd in deze krant en de winnaars zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Veel van de prijzen zijn inmiddels opgehaald. Winnaars die hun prijs nog niet hebben opgehaald kunnen dat alsnog doen bij Twente Milieu aan de Turfkade. Het doel van de verloting was om mensen ook in de eerste maand gebruik te laten maken van hun afvalpas. Gezien het aantal bezoekers (zie hieronder) is dat ruimschoots gelukt.
Afvalbrengpunt TurfkadeIn de maand april zijn er 3524 burgers met de nieuwe afvalpas bij het afvalbrengpunt geweest. Zij waren samen goed voor 339.885 kilo afval. Ongeveer 100 kilo per bezoeker. Het afvalbrengpunt voldoet hiermee aan de verwachtingen. Waar de doorstroming in het verleden nog wel eens leidde tot files kan men nu rekenen op een snellere doorstroming. Voorheen kon iedereen de eerste 100 kilo afval gratis wegbrengen. Dus ook mensen van buiten de stad en daar werd volop gebruik van gemaakt. Dit leidde tot lange wachttijden. Nu moet elke bezoeker van buiten de gemeente Almelo vanaf de eerste kilo betalen. Daarnaast maken veel bedrijven veelvuldig gebruik van het afvalbrengpunt.» 17/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De VVD heeft haar liistrekker en een concept verkiezingsprogramma. Er zijn partijen op zoek naar een brede linkse coalitie ( een vernieuwd PAK), De SP is er en D66 heeft een vernieuwde website ( www.d66almelo.nl) . De PvdA had die al ( www.almlo.pvda.nl ), is bezig met Rood op Straat, wijkspreekuren, radioprgramma’s, de fel begeerde Roos van de Maand en de regelmatig verschijnende Fractieflits (waar ook de wethouders in mogen schrijven). Vandaag in de TC een verhaal met en over de beoogd fractieleider Bert Kozijn. Morgen vast weer wat anders.

Ik zit nog steeds met de opmerking : als je verplicht moet liegen ben je geen leugenaar (zie bericht hieronder).» 17/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag in Het Parool een aardige uitspraak van Sprenger, directeur voorlichting van het ministerie van Financiën. Ondewerp : de verkeerde instapkoers van de gulden bij de introductie van de euro. Boven het verhaal staat :”Gerrit Zalm loog in het belang van het land”. Iets verder :
“Zalm liegt niet. Als je verplicht bent te liegen, ben je geen leugenaar“. Ik begrijp niet goed wat daar nu precies staat. Help me lezen en begrijpen.» 17/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties
» 16/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Zie onder : genoten van zijn liedjes. De CD is gesigneerd. Kost een paar cent maar dan heb je ook wat.» 16/05/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Is er een mooier lied te bedenken? En dat zeg ik als Elvis-fan!