» 30/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Wie wil toegang krijgen tot onze vakantie site? Gelieve aan te melden bij meta.bert@home.nl» 30/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Rob,
Je reageert zeer regelmatig over berichten op mijn site. Prima, dank daarvoor. Helaas laat je geen adres achter opdat ik niet kan reageren. Ik neem aan dat dat je bedoeling is. Jammer!» 30/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

PvdA op Sluitersveld29-06-2005
TYPISCH ALMELO – Zaterdag 25 juni hield de PvdA de Rood op straat-actie op het Sluitersveld.
Vanwege het slechte weer viel deze actie voor een deel in het water.
Daarom gaan we zaterdag 2 juli 2005 opnieuw naar het Sluitersveld. Nu staan fractieleden en wethouder van 10.00 uur tot 11.30 uur bij supermarkt Aldi aan de achterkant van de Ootmarsumsestraat aan de Piet Heinstraat.» 30/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Op de site van de vvd ( www.vvdalmelo.nl ) kan gestemd worden voor of tegen poppodium. Stem al uitgebracht?» 30/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Staf Depla ( 2e kamer PvdA) heeft samen met Peter Boelhouwer (TU Delft) een pleidooi gehouden dat corporaties zich breder voor een buurt moeten inzetten (Volkskrant van 29 juni). Enkele citaten:
“Begin jaren negentig is de positie van de woningbouwcorporaties aangepast, helaas onzorgvuldig en slecht gedaan.”
“Zo kan het gebeuren dat een corporatie die op verzoek van de bewoners een buurtwinkel met postagentschap openhoudt door het ministerie op de vingers wordt getikt.”
“Corporaties kunnen ook investeren in zogenaamde foyers de jeunesse, waarin jongeren leren zelfstendig te wonen.”
“Wij willen de invoering van een managementlicentie. Bij goed beleid krijgt de corporatie een pluim. Zijn de prestaties onder de maat, dan verliest het management de licentie en mag een ander het proberen.”» 29/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Kanaal-onderzoek vertraagd.
De studie naar het effect van het openstellen van het kanaal Almelo – Nordhorn op de natuur start pas in juli. Vanwege de grootte van het gebied blijkt de klus groter dan verwacht. Eind dit jaar moet het onderzoek klaar zijn. Uit een studie van de economische aspecten bleek dat een investering van 45 miljoen euro nodig is om de infrastructuur aan te passen, en dat het jaarlijks 12,5 miljoen oplevert.

(Ik ben portefeuillehouder Economische Zaken bij de Regio Twente en in die hoedanigheid bestuurlijk verantwoordelijk voor dit project.)» 28/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Om de was schoon te krijgen verbruikt ieder huishouden jaarlijks gemiddeld bijna 9.500 liter water, 17 kilo wasmiddel en 230 Kilowatt aan elektriciteit. Verder wordt in 85 procent van de huishoudens gebruik gemaakt van was- en schoonmaakmiddelen. Voor het milieu is het beter als de hoeveelheden gebruikte was- en schoonmaakmiddelen afnemen. Bron: ministerie VROM.» 28/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Omroep Almelo 27-06-2005
Lange kanoroute officieel open
Met een kanotocht naar Tubbergen, namen burgemeester Stegers (Tubbergen) en de wethouders Van Zuilekom (Dinkelland), Kuiper en Kuik (Almelo) de kanoroute Almelo – Nordhorn in gebruik. Met zo’n 25 belangstellenden, waaronder een flink aantal jongeren, peddelden enkele van de aanwezige bestuurders naar Tubbergen, nuttigden daar een maaltijd en keerden met alternatief vervoer terug.» 27/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Wethouder wil debat waterpotentie.
Er zal in Almelo een “felle discussie” moeten worden gevoerd over de economische potentie van de watermogelijkheden in het gebied van Almelo, Ommen tot aan de Duitse grens. Dat zei wethouder Kuiper bij de opening van de kanoroute Almelo – Nordhorn, afgelopen zaterdag. Het water biedt toeristische mogelijkheden, maar de vraag is of een groot aantal bezoekers in dat gebied de natuur niet teveel schaadt.» 27/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Op de maandag een groot aantal interne overleggen over Wijkservicepunten, Regio, Wonen, en in de avond een informatieavond met en over onze Vereniging van Eigenaren (19.30 uur, Burgerzaak ).
Dinsdag B en W en de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken.
Woensdag weer veel interne aangelegenheden, ook over de begroting 2006. In de avond vergadering van de Regioraad te Enschede.
Donderdag is weer mijn regiodag. ‘s Avonds vergadering van de commissie Wonen en Leefomgeving.
Vrijdag voorbereiding begroting 2006, een vergadering in Zwolle.» 26/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

9 februari 1953
Algemene beschouwingen
Van Hessen, over stimulering van sociaal en cultureel leven:
‘Misschien ligt deze taak niet op het terrein van een enkel gemeentebestuur, maar zullen verschillende gemeentebesturen gezamenlijk een oplossing moeten zoeken en vinden. In dit opzicht zullen misschien de drie grote Twentse gemeenten, Almelo, Hengelo en Enschede, min of meer op elkaar zijn aangewezen.’ Geeft als voorbeelden waterleiding, openbaar vervoer en schouwburgen.» 25/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties


De start van de aanleg van de riolering in ons buitengebied gedigitaliseerd vastgelegd door www.geleraaf.nl Hier zit ik zorg ik ervoor dat het onderste deel van een gemaal op de juiste plek komt. De www.geleraaf.nl heeft nog meer beelden.» 24/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

http://www.in-almelo.com/wmb/Home/tabid/52/Default.aspx» 24/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Omroep Almelo 24-06-2005

PvdA wil Bewonerspanels

De PvdA wil dat in herstructureringswijken Bewonerspanels worden
ingesteld. Zo kunnen gemeente en woningcorporaties op de hoogte blijven
van hoe bewoners de ontwikkelingen beleven. Bijvoorbeeld in het Sluitersveld,
waar in de St. Josephbuurt vele huizen moeten wijken voor de parkeerplaats
van het nieuwe winkelcentrum. Het ministerie van VROM ondersteunt het idee
van Bewonerspanels.

Gisteren sprak ik mijn collega uit Haarlem, de stad waar VROM ( ons ministerie die er over gaat ) eigenghandig en eigenstandig met een dergelijk panel aan de slag is gegaan. Ze is er niet echt positief over om het zacht uit te drukken. Ik heb dat reeds bij de Voorjaarsnota gezegd: laten we de evaluatie van de pilots a.u.b. afwachten. Tot nu toe is er nog niemand echt positief over. Hoe dat komt? Onze en de structuren van de corporaties werken tot op heden prima.» 24/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Volgende week een zeer bijzondere week. Politiek gezien dan. Het is de laatste keer dat de raadscommissies vergaderen in het oude systeem. Na de zomer kennen we geen commissies meer. We vergaderen dan elke dinsdagavond in het gemeentehuis. De eerste dinsdag is bestemd om er informatie te geven, de tweede dinsdag is een voorbereidende raadsbijeenkomst, de derde dinsdag is een tweede informatiebijeenkomst en de vierde dinsdag is dan de besluitvormende raadsvergadering. Een hele verandering; vooral ook omdat we dan ook werken met spreektijd. Het kan verkeren en dat zal het ook!» 24/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Nieuwe regering met PvdA verwijst plannen naar prullenbak.
De PvdA blijft tegen deze huurplannen. Liberalisering leidt niet tot meer woningen, de huren in Nederland zijn niet te laag en de verhuurders hebben geld genoeg. De PvdA zal er alles aan doen om bij de verkiezingen van 2007 deze plannen definitief in de prullenbak te krijgen. Onze moties om de plannen van tafel te krijgen en aan te passen hebben geen meerderheid gehaald. Maar de Minister is nog niet van ons af. Het hele wetgevingstraject moet nog worden doorlopen. Wetten om de verhuurders 250 miljoen euro per jaar te laten betalen. Wetgeving over het nieuwe huurpuntensysteem (wanneer woning in overgangsgebied en wanneer gereguleerd en wanneer geliberaliseerd). Iedere keer weer zullen wij onze bezwaren tegen de plannen kenbaar maken en hopelijk weten we het CDA en D66 nog te overtuigen (Staf Depla).» 22/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Omroep Almelo 21-06-2005
Klacht leidt tot nieuwe procedure
De gemeenteraad stelt een andere procedure in voor afhandeling van klachten over raadsleden. Aanleiding is een klacht over Leefbaar Almeloër De Vries die inmiddels is afgetreden. Hij erkent dat die procedure voor verbetering vatbaar is. De huidige klachtenregeling, die nooit eerder is gebruikt, stamt uit 2000, toen het dualisme nog niet was ingevoerd. Daarom voldoet hij niet meer.» 21/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Even na B en W naar de Nieuwstraat: uitgebrand restaurant. De eigenaren, ik ken ze van OBAZ, waren er niet. Ze hadden het reataurant net mooi op orde. Moet een drama voor ze zijn. In B en W o.a exploitatieovereenkomst met Twente Milieu en de mogelijke aanwijzing van Sterlokaties (reconstructiewet). We gaan daarover in overleg met de landbouwsektor. Morgen een nadere toelichting tijdens de persconferentie.» 20/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Niet iedereen zal VNG Magazine lezen ( blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor raadsleden). Deze week een verhaal van de burgemeesters van Tubbergen, Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn over hun toekomst binnen de Regio Twente. Blijkt een kwestie van tijd te zijn. In het najaar zal de regioraad een besluit nemen over de stemverhoudingen en over de taken die uitgevoerd moeten worden. Dat zou in juni moeten gebeuren maar er is uitstel aangevraagd. Het is blijkbaar moeilijk daarover een besliising te willen nemen. Ik zag maar: rekken en d’r bij blijven. Wie meedoet is welkom, wie niet mee wil doen zal daarvoor toestemming van de Provincie moeten vragen.» 17/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Wat ik me afvraag is of de diverse politieke fracties in onze gemeenteraad deze dagen hun best hebben gedaan om zich te profileren voor de verkiezingen in 2006. Ik heb daar wel een mening maar geen oordeel over te vellen. Zullen de nieuwe partijen geluisterd hebben? Wat zal de SP ermee doen. Ook Nieuw Rechts zal meedoen maar zal niet geluisterd hebben. Het wordt weer een leuke, spannende tijd. Ik ga voor Almelo en haar inwoners. Ik ga voor mijn plaatsgenoten!» 17/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Deze foto maakte ik jaren terug op de Plesmanweg. Pas deze week bracht ik het rolleteje weg om te laten ontwikkelen.» 17/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

In december, ja duurt nog even, komt mijn top tien weer uit. Ik heb al een lijstje. Heeft u nog suggesties? Mail naar kuiperbert@home.nl» 17/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

In mijn gedachten was hij er net nog. Maakte die mooie tekening van me. Ben Heeringa is niet meer! Ik herdenk hem. Ik denk aan hem. Waarom jij nu weer?» 17/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Het was me het weekje wel. Voorjaarsnota, overleg met directies corporaties, de bibliotheek in Vrij Nederland, interne overleggen en het thuisfront. Ik klaag niet; ik geniet elke dag. De Voorjaarnota-behandeling was pittig maar te doen. Als college kunnen met steun van de raad verder met ons beleid. Goed voor de gementeraad en dus goed voor Almelo; want daar doen we het voor.
Foto’s opgehaald : een fototoestel teruggevonden waar nog een “rolletje” in zat. Foto’s van “Elvis” aan de Plesmanweg.
Morgen vrijaf en zondag naar de Dag der Culturen en naar iets bij NielZ over de Profronde ( 16.00 uur ).» 14/06/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Kent u Ton Schaap. Neen? Ik tot vandaag ook niet. Schijnt in Amsterdam te werken en nog een paar uur in Enschede ( bezig met het stationsplein aldaar ). Hij komt oorspronkelijk uit Almelo. Laat dat ook maar zo blijven. In het blad LOS ( stadsblad voor twente) doet Schaap vreemde uitspraken over zijn geboortestad. Hij gebruikt woorden als “gepruts” , “droevig”, “alle verhoudingen zijn weg”, “aanstellerij”en “doorbraken gaan meestal mis”.
Zo moet je niet over mijn stad spreken. Dan word ik boos, pissig en nijdig!