» 30/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vanmorgen hebben we de begroting 2006 gepresenteerd. Duurzaam, sociaal en veilig. Daarna enkele strategische diskussies gevoerd. Ook mijn openigspeech van morgen nog eens doorgenomen: 13.30 opening tentoonstelling Almelo boven Water (Stadsmuseum). Morgen staat ook in het teken van het afscheid van Corrie Schijf( zie foto van de gele raaf): speciale voorstelling in Hof88 van Het Volk.» 29/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Na de vele interne besprekingen had ik vandaag mijn bestuurscomissie Recreatie en Toerisme Regio Twente. Vele zaken waren aan de orde. Hoofdmoot: visie op het Hulsbeek. Lang op gewacht nu besproken en op 19 oktober ter vaststelling in de Regioraad. Het is goed zo.» 28/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties


In de aanloop naar de verkiezingen 2006 worden er nu reeds gesprekken gevoerd, plannen en plannetjes gesmeed en wellicht al afspraken gemaakt. De kiezer zal begin maart gaan bepalen wie uiteindelijk met wie aan de tafel gaat zitten. Op de weg daar naar toe is het opletten, meedoen en een luisterend oor te hebben! Geef uw ogen de kost.
(foto: www.geleraaf.nl )» 28/09/2005 » Uncategorized » 0 reactiesAlmelo krijgt nieuw bomenbeleid.Er komt een ander systeem van kapvergunningen. Dat zei wethouder Kuiper bij de bespreking van een kadernota bomenbeleid. Die moet leiden tot een door de gemeenteraad vastgesteld beleid, dat er op dit moment niet is. Bepaalde bomen,zoals monumentale bomen, komen straks niet meer in aanmerking voor een kapvergunning. Het IVN is gematigd positief over de plannen van de gemeente.woensdag 29 september
( foto’s : www. GeleRaaf.nl )» 26/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

We hebben vanmorgen gesproken over de toekomst van Twente Milieu; de inzamerlaar van ons huisvuil. Bekend is dat in 2007 ons contract met TM afloopt, en we moeten dat , indien we er af willen, een jaar van te voren opzeggen. Dan is het van groot belang je te bezinnen op de toekomst. Krijgt zeker een vervolg. Niet alleen bij ons maar ook in Hengelo, Enschede, Oldenzaal.
Losser staat aan de vooravond zich aan te sluiten. Afval is big business; maar dat wisten we al.

Ook afspraken gemaakt over centrale inschrijving woningzoekenden en een korte voorbereiding over een intervieuw met het landelijk blad voor en van de Vereniging van Eigenaren.

Nog even rondgekeken rondom het terrein van Cogas waar sprake is van grondruil, kapvergunning en bodemsanering. Ook zal er een bergbezinkbassin moeten komen. Willen we er woningbouw op of bijvoorbeeld een bedrijvenverzamelgebouw?» 26/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Deze site is gemaakt om Almelo positief in beeld te brengen:

www.waaterstad.nl» 25/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties


We ontwikkelen nu de wijk Waterrijk. Natuurlijk worden er dure woningen gebouwd. Met plaats voor de boot. Op de mooiste plekken komt ook sociale woningbouw. Dat is beloofd en doen we dus ook!» 25/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Op maandag gaan we met een aantal collega’s een gesprek aan hoe we in de toekomst willen omgaan met het ophalen van ons huisvuil. Ook is er een officieel ontvangst van een delegatie uit Denizli. In de middag ben ik veel met energie bezig. Dinsdag B en W en een telefonisch intervieuw met een landelijk blad over energie zuinig bouwen. In de avond de 2e informele raadsbijeenkomst. Van 20.30 tot 21.30 ben ik in de burgerzaal in gesprek met een ieder die dat wil over een te maken bomennota.
Woensdag 28 september ga ik met de Turkse delegatie op bezoek bij de afvalverwerker Twence. Ook heb ik de vergadering Breedband. Donderdag staat in het teken van reconstructie en recreatie en toerisme. Rest van de week volgt.» 24/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vanmorgen waren fractie en wethouders van de PvdA aanwezig in het winkelcentrum Windmolenbroek. Een goede aktie; op prijs gesteld door de bezoekers. Veel opmerkingen over de landelijke politiek. Ook de leefomgevinging van de Windmolenbroekers kwam aan de orde. Verkeer, groen en het ophalen van het huisvuil. Maar ook het parkeerprobleem bij de thuiswedstrijden van Heracles en de overlast bij de Bosuil. We gaan ermee aan de slag!» 22/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Ik ben echt verheugd en trots dat we op het platteland een mileu educatief centrum hebben. Ik heb me ervoor ingezet en het is gelukt. De GeleRaaf.nl deed er een goed beeldverslag van. Gedeputeerde Piet Jansen was erbij en deed een goede duit ( 25.000 euro) in het zakje. Dank daarvoor.» 22/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Deze MUURPRAAT trof ik de vorige week in Stockholm aan.» 22/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Als portefeuillehouder Economische Zaken van de Regio Twente wil ik de gemeente Hengelo, wethouder Hans Kok, feliciteren met het binnenhalen van de licentie voor het vestigen van een World Trade Centre. Dat zet niet alleen Hengelo maar heel Twente op de kaart. Nu kan het internationaal zakendoen een extra impuls krijgen. Prima. Er ligt nu een grote uitdaging bij ons bedrijfsleven. Daar waar nodig kunnen we als RT een handje helpen.» 21/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Dit hoort nog bij de vuurwerkbrief van de PvdA, zie ander bericht.

18 september 2005 Na de commotie van vorig jaar wil de PvdA duidelijkheid over de opslag van vuurwerk rond de jaarwisseling. Het is o.a. bekend dat Intratuin ook opslag wil gaan verzorgen. Buurtbewoners hebben een rechtszaak aangespannen en worden daarbij geholpen door de AWS Beter Wonen. Deze zaak dient bij de Raad van State op 28 september» 21/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Wouter Bos heeft de Beterbegroting van de PvdA gepresenteerd. In de Beterbegroting laat de PvdA zien dat de economie en de werkgelegenheid er in 2006 beter voor zouden staan als de PvdA het voor het zeggen heeft. Ook laat de PvdA zien dat het mogelijk is om de lasten eerlijker te verdelen. Dit alles blijkt mogelijk zonder dat het financieringstekort oploopt.
(meer info op www.pvda.nl ).» 20/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Chris de Vries is terug. Zij hoofd is leeg en dus weer op orde (?). Opnieuw weer de kans voor een nieuwe politieke partij om een podium te krijgen bij de stadsredactie van TC Tubantia. Alweer? Ja, dat kreeg die nieuwe rechtse partij ook ? Wel jammer dat wij vandaag de Tubbergse editie van de krant in de bus kregen. Maar dat kan gebeuren.

Het Parool van vandaag is duidelijk over de landelijke politiek:

“Kabinet wil nu oogsten.”
Balkenende: “Ik hoef niet populair te worden.”
“Snoepjes voor modaal”.
“Hogere inkomens het meest vooruit”.
“Zorgstelsel leuk voor gezin”.

Tijd voor vervroegde verkiezingen?» 20/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Almelo, 15 september 2005
Betreft: vuurwerkopslag
Geacht College,
In de Raadsvergadering van 16 december 2004 heeft de fractie van de Partij van de Arbeid vragen gesteld over de vuurwerkopslag in het licht gezien van de nieuwe eisen die worden gesteld. Wij hebben u verzocht mogelijkheden te onderzoeken om de opslag en de verkoop van vuurwerk niet meer in de woonwijken toe te laten en te verplaatsen naar b.v. het industrieterrein. In uw opvatting van dat moment was dit niet mogelijk omdat enkele handelaren reeds grote investeringen hadden gedaan om te kunnen voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen. Ook hebben we u gevraagd de raad nader te informeren over nieuwe informatie dat bij brand van vuurwerk blussen met water een tegenover- gesteld effect heeft en de zaak verergert. De aangelegde en aan te leggen sprinklerinstallaties zouden ingeval niet bruikbaar zijn. Voorts hebben wij u verzocht om in nauw overleg met de vuurwerk- handelaren naar de meest veilige en praktische oplossing te zoeken. Verder willen wij op de hoogte worden gesteld van de uitgegeven vergunningen, hier was einde vorig jaar onduidelijkheid over.
U hebt toegezegd dat u de Raad ruim voor einde 2005 op de hoogte zal stellen van het resultaat van uw acties.
Wij horen graag de stand van zaken.
Hoogachtend,
Jan van Gorkum, Raadslid PvdA,» 20/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De afgelopen jaren hebben we samen met bewoners en instellingen het project Onze Buurt Aan Zet ( Nieuwstraatkwartier) gedraaid. Als verantwoordelijk wethouder ben ik tevreden en trots op dit project. Erg jammer, maar ik kon zaterdag niet aanwezig zijn bij de festiviteiten in het Goosenmaatspark. Ik betitel dit park als een juweeltje voor de wijk.» 20/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Geleraaf.nl 19-09-2005
Opening Natuur- en Milieueducatief centrum
Op woensdag 21 september openen wethouder B. Kuiper en gedeputeerde P. Jansen van de Provincie Overijssel om 13.30 uur het vernieuwde Natuur en Milieueducatief centrum aan de Deldensestraat. In de afgelopen maanden is het voormalige woonhuis verbouwd om plaats te maken voor een permanente tentoonstelling en de opslag van lesmaterialen voor scholen.» 13/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Komende dagen buiten de stad. Dus geen upload van de site.» 13/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Onderstaande tekst is ook te lezen in de Fractieflits van de PvdA Almelo. Aan te vragen bij b.kozijn@hccnet.nl

Kadernota Bomenbeleid
Op 27 september kan de gemeenteraad (en anderen) praten over de concept kadernota Bomenbeleid. Velen hebben een mening hoe we als gemeente met onze bomen en de bomen van anderen moeten omgaan. Bij plannen om veel bomen te kappen komt verzet. Aanvragen voor kapvergunningen komen vaak in een bezwarenprocedure terecht. Nu ligt de kadernota voor. Ik wil dat ook graag omdat ik behoefte heb aan een bomenbeleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad en waar anderen over hebben kunnen meepraten. Wat ik wil is een “duurzaam, veilig en vitaal gemeentelijk bomenbestand in onze gemeente waarvan als waardevol te bestemmen particuliere bomen een onderdeel uitmaken. Vele onderdelen komen in de kadernota naar voren. Extra bescherming voor monumentale en bijzondere bomen. Bomen moeten de ruimte hebben. Er moet een duurzame bomenstructuur ontwikkeld worden. Overlast van bomen oplossen. Een op te stellen bomenstructuurplan wordt dan onderdeel van ons Masterplan.» 13/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Almelo
PvdA-man B. Kuiper: nog periode wethouder
ALMELO – Hij heeft er tijdens zijn vakantie diep over nagedacht. Maar inmiddels heeft wethouder B. Kuiper het partijbestuur van de PvdA laten weten dat hij na de verkiezingen in maart volgend jaar weer wethouder wil worden. ‘Ik wil op een verkiesbare plek op de lijst komen te staan met daarachter de opmerking dat ik beoogd wethouder voor de partij ben’, zegt hij. Dat gebeurde vier jaar geleden voor de verkiezingen ook. Toen werd B. Kozijn als lijsttrekker op plek één gezet en Kuiper kwam op de tweede plaats. Op de derde plek kwam toen M. Kuik te staan. Maar achter de namen van Kuiper en Kuik stond vermeld dat zij de beoogd wethouders waren. Kuiper eist niet dat hij op een tweede of derde plaats op de lijst komt. Hij is er al tevreden mee als hij op een verkiesbare plaats komt. Dat betekent dat hij in ieder geval bij de eerste tien kandidaten moet staan. Kuiper wil zijn politieke carrière vervolgen omdat hij vindt dat zijn werk niet af is. ‘En ik ben er nog jong genoeg voor’, zegt de 53-jarige. ‘En als wij niet in het college komen dan ga ik gewoon weer in de gemeenteraad zitten. Ik vind dat je dat moet doen voor de mensen die op mij hebben gestemd’, zegt hij.» 12/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Volgens mij kan Heracles Almelo in aanmerking komen voor de Stadsprijs Almlo 2005. Ik roep u op dit te melden bij de gemeente.» 09/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Het komt voor dat ik af toe een spellimgsfout (spellingsfout) maak. Ik waardeer het dat er dan een telefoontje komt om me te wijzen dat daar waar een “d” staat en toch beter een “t” kan staan. Niet alleen in een werkwoord maar ook in een zelfstandig naamwoord.» 09/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De pers wilde graag iets weten over mijn politieke toekomst, anderen overigens ook. Vandaag heb ik een kort gesprek (op zijn verzoek) met Henk Klein Elhorst (TC Tubantia) gehad. Ik heb hem verteld dat ik mij voor de volgende raadsperiode heb aangemeld en dat ik voor het wethouderschap beschikbaar ben.» 08/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Tijdens de bijeenkomst om de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad in te luiden, werd deze foto gemaakt door De Gele Raaf. De tekst die erbij hoort staat op www.geleraaf.nl