» 13/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Onderstaande tekst is ook te lezen in de Fractieflits van de PvdA Almelo. Aan te vragen bij b.kozijn@hccnet.nl

Kadernota Bomenbeleid
Op 27 september kan de gemeenteraad (en anderen) praten over de concept kadernota Bomenbeleid. Velen hebben een mening hoe we als gemeente met onze bomen en de bomen van anderen moeten omgaan. Bij plannen om veel bomen te kappen komt verzet. Aanvragen voor kapvergunningen komen vaak in een bezwarenprocedure terecht. Nu ligt de kadernota voor. Ik wil dat ook graag omdat ik behoefte heb aan een bomenbeleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad en waar anderen over hebben kunnen meepraten. Wat ik wil is een “duurzaam, veilig en vitaal gemeentelijk bomenbestand in onze gemeente waarvan als waardevol te bestemmen particuliere bomen een onderdeel uitmaken. Vele onderdelen komen in de kadernota naar voren. Extra bescherming voor monumentale en bijzondere bomen. Bomen moeten de ruimte hebben. Er moet een duurzame bomenstructuur ontwikkeld worden. Overlast van bomen oplossen. Een op te stellen bomenstructuurplan wordt dan onderdeel van ons Masterplan.