» 20/09/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Almelo, 15 september 2005
Betreft: vuurwerkopslag
Geacht College,
In de Raadsvergadering van 16 december 2004 heeft de fractie van de Partij van de Arbeid vragen gesteld over de vuurwerkopslag in het licht gezien van de nieuwe eisen die worden gesteld. Wij hebben u verzocht mogelijkheden te onderzoeken om de opslag en de verkoop van vuurwerk niet meer in de woonwijken toe te laten en te verplaatsen naar b.v. het industrieterrein. In uw opvatting van dat moment was dit niet mogelijk omdat enkele handelaren reeds grote investeringen hadden gedaan om te kunnen voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen. Ook hebben we u gevraagd de raad nader te informeren over nieuwe informatie dat bij brand van vuurwerk blussen met water een tegenover- gesteld effect heeft en de zaak verergert. De aangelegde en aan te leggen sprinklerinstallaties zouden ingeval niet bruikbaar zijn. Voorts hebben wij u verzocht om in nauw overleg met de vuurwerk- handelaren naar de meest veilige en praktische oplossing te zoeken. Verder willen wij op de hoogte worden gesteld van de uitgegeven vergunningen, hier was einde vorig jaar onduidelijkheid over.
U hebt toegezegd dat u de Raad ruim voor einde 2005 op de hoogte zal stellen van het resultaat van uw acties.
Wij horen graag de stand van zaken.
Hoogachtend,
Jan van Gorkum, Raadslid PvdA,