» 30/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


De agenda voor deze week is aardig gevuld. Op maandag de interne overleggen. Ook veel zaken voor en bij de Regio Twente. In de avond voorbereiding raadsvergadering. Ook even bij de fractie aanschuiven. Dinsdag: B en W en een Ronde Tafelgesprek inzake innovatie in Twente. Ook een voorbereiding over een nieuw soort Stadsgesprek PvdA Almelo.
En dan de raadsvergadering. O.a. ook een interpellatie van de PvdA-fractie over de bezuinigingen speeltoestellen (waar is deze foto gemaakt?).

De belangrijkste vragen die gesteld zullen worden namens de PvdA fractie zijn als volgt:

  1. Zijn er andere mogelijkheden om de bezuinigingstaakstelling te halen en zo ja, op welke beleidsterreinen liggen die?
  2. Hoe is het college gekomen tot de keuze van de weg te halen speeltoestellen?
  3. Hoe verhouden deze plannen zich tot het algemene beleid van het spelen van kinderen in de openbare ruimte?
  4. Is het college bereid, op eventueel verzoek van de raad, tot herschikking van de begroting te komen ten einde deze bezuinigingstaakstelling weg te kunnen nemen?


Woensdag diverse interne zaken. En als het even past naar de politieke markt van Bert Hümmels cs.
Voor nu even voldoende. Deze week meer over de donderdag en de vrijdag en de zaterdag en de zondag.» 29/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Afgelopen dagen is er veel in de pers verschenen over de bezuinigingstaakstelling op de speeltoestellen. Journalisten, politicie en hele politieke partijen hebben er een mening over. Ook kreeg ik een aantal mails en brieven over de bezuiniging. De PvdA kondigt vandaag in de krant een debat aan ( aanstaande dinsdag). De raadszaal lijkt mij ook de juiste plaats om de zaak aan de orde te stellen nu er zoveel maatschappelijke aandacht voor gevraagd wordt.» 28/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Muurpraat in Nordhorn.» 28/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Mijn kritiek op de poster over de nominatie Mijn kritiek op de poster van de stadsprijs heb ik eerder reed onder de aandacht gebracht. Deze poster zag ik gisteren in Nordhorn. Kwam me zeer bekend voor. Vandaar dus. Niet dan?» 28/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De PvdA wil dinsdag een spoeddebat over het weghalen van
speelvoorzieningen. Om een bedrag van 40.000 euro per jaar te
besparen, een bezuiniging waar ook de PvdA mee heeft ingestemd,
moeten 100 van de 900 speeltoestellen weg. Dat leidt tot veel
protest. De PvdA wil weten of ergens anders kan worden bezui-
nigd. Eventueel zou de bezuiniging moeten worden teruggedraaid.» 27/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Voor de zomer heb ik fototoestellen uitgereikt tijdens een wijkplatformavond Ossenkoppelerhoek. In november gaan we over de foto’s praten. Niet alle camera’s zijn terug. Dat zal z’n reden hebben. Van deze mevrouw is het toestel in ieder geval wel terug.
(foto geleraaf.nl)» 27/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De site van de VVD Almelo brengt een mens soms in verwarring. Fractivoorzitter Sijgers schrijft dat de VVD een liberale, open partij is waar geen plaats is voor achterkamertjes politiek. Lijkt me een goede gedachte. Even verder op: op 30 november is er een ledenvergadering waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld. Dit is een besloten vergadering, alleen voor leden van de VVD.» 26/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vandaag is De Roskam van de vorige week alweer bijna een week oud. Het gesprek met mij is aardig verwoord. Gelezen? Op de foto hoofdredacteur, eigenaar en uitgever (en wat al niet) van De Roskam, de heer Han Pape.» 25/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Het is niet mijn gewoonte om al op dinsdag iets te zeggen over de vergadering van B en W. Nu wel: herfst vakantie en morgen geen persconferentie.
De Kadernota Bomenbeleid is door B en W vastgesteld en kan nu door de gemeenteraad behandeld worden. De raad stelt de kaders, wij gaan ermee aan de slag en en vervolgens worden we weer gecontroleerd. Het systeem begint te werken.» 25/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vorige jaar heeft de gemeenteraad tal van bezuinigingen opgelegd: bibliotheek, groen, verhardigen, welzijnswerk, wijk-en buurthuizen, onderwijs, sport enz.
Nu komt daar verzet tegen.
Vandaag heb ik veel handtekeningen in ontvangst mogen nemen van kinderen uit het Windmolenbroek( foto van de GeleRaaf ). Zij en hun ouders zijn het niet eens met de bezuiniging op de speeltoestellen. Van de 900 moeten er 100 verdwijnen. Jammer als het in je eigen straat gebeurt. Ja toch? Voor de rest, die 800, kunnen we dan ook een goed onderhoudsplan maken. Daarvoor is extra 25.000 euro opgenomen in de begroting.» 24/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De eerste dag van mijn herfstvakantie en de telefoon gaat meerdere keren. De bezuinigingen op de speeltoestellen wordt maatschappelijk blijkbaar niet gepikt. Ook niet door de fractie van GroenLinks. Logisch zij hebben geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de lopende begroting. Dan kun je ook stelling nemen op die momenten waarop je het uit komt. Nu dus. Ze schreven een brief aan B en W. Ik ben benieuwd wat zij hun collega’s in de gemeenteraad zullen vragen.
De bezuinigingen op de speeltoestellen nopen tot actie. Vandaag ee intervieuw voor Radio Oost en morgen om 13.30 uur vele handtekeningen in ontvabgst nemen vanuit de Windmolenbroek. Mensen roeren zich en komen in actie. Goed! Ik ga met ze in gesprek. Wel moet duidelijk zijn dat ik een raadsbesluit uitvoer en dat er van de 900 toestellen er nog 800 overblijven. Dat is de feitelijke situatie.» 23/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Mail mij de namen even door svp.» 23/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Volgdende week een paar dagen vrij. Niet op dinsdag. Dan is er B en W. Maar ook nog iets bijzonders. Om 13.30 uur krijg handtekeningen van kinderen van De Condor en omgeving. Ze zijn het niet eens met het besluit van de gemeenteraad om hun speeltoestellen weg te halen.» 23/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Waar zou ik vandaag geweest zijn?» 23/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Wie stuurt mij een foto van deze school? Bert Kuiper, Slot 1, 7608 ND Almelo. Indien mogelijk voor 13 november 2005. Alvast dank!» 20/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Graag roep ik een ieder op om mee te doen aan de nominatie voor de Stadsprijs Almelo 2005.
Ik ben onstemd over het feit dat de formele oproep daarvoor onherkenbaar en on- Almelo’s is. Op de posters en kaarten in oranje is het Almelo-gevoel niet aanwezig; noch in kleur noch in opmaak. Jammer.» 19/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag was weer eens zo’n dag: veel, heel veel en dubbel. Dan heb je het gevoel achter jezelf aan te lopen. Overleg in Twenterand, net te laat voor de persconferentie en het bezoek staat al wachten. In gesprek en een enkel telefoontje. Verder praten en nog snel een handtekening gezet ( de brief moet de deur uit), na de brief wel gelezen te hebben. Een atelier over een aantal ontwikkelingen in de stad, lunch tijdens, doorgaan en snel weer naar de volgende afspraak. Nota’s lezen en aftekenen, telefoontjes en de mail. Nog net even tijd om te kijken naar de afspraken voor en van vanavond. En dan de avond. Gauw naar de ledenvergadering PvdA over het (concept) programma. Daarna op een draf naar de raadszaal waar de vergadering van de Regioraad wordt gehouden. De nieuwe voorzitter deed verslag van zijn bevindingen van zijn bestuurlijke ronde langs de gemeenten en zijn toekomst beeld betreffende de Regio en de Netwerkstad. Wat een dag. Wat een vak. Heerlijk!» 19/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Wat moet je zeggen als je dagtour niet doorgaat?

Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?

Waarom loopt je neus, en ruiken je voeten ?» 19/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De woningbouwplaning en programering leidt ieder jaar weer tot vele vragen. Terecht of onterecht; ze worden gesteld. En er komen antwoorden.
Ook nu weer. Waar gaat het onze gemeenteraad om?
Bouwen we niet voor leegstand?
Bouwen we voloende sociale woningen?
Wat doet onze omgeving?
Houden we wel voldoende rekening met Bornerbroek en Aadorp?
Worden er niet teveel goedkope woningen afgebroken?
Gaan we kwaliteit of kwantiteit?
Wat zijn de regionale afspraken?

Het was boeiend dinsdagavond. Ja toch?» 18/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

In het blas van het GSB ( Grotesteden Blad) van oktober 2005 staat een intervieuw metde corporatiedirecteur, de vromér, het kamerlid en de wethouder. Ik ben die wethouder. Titel van het verhaal van de “vier experts”: Stad en corporatie: corporaties en de grote stad zijn aan elkaar veroordeeld. Dus kun je er maar beter het beste van maken.» 18/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Omroep Almelo 18-10-2005
Wethouder Kuiper wil mening wijk.
Bert Kuiper, wijkwethouder van de Windmolenbroek, wil van de wijk- bewoners weten of zij overlast hebben van de thuiswedstrijden van Heracles. In de wijkkrant schrijft Kuiper: “Ik zou me kun- nen voorstellen dat met name bij zeer drukbezochte wedstrijden de gevoelens van overlast nadruk kelijk aanwezig zijn”. Wie iets wil melden kan dit mailen naar wethouder Kuiper. mailto:b.kuiper@almelo.nl» 17/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De diverse politieke partijen zij druk in de weer. Mijn eigen PvdA praat woensdag o.a. over het concept verkiezingprogramma. Volgens mij zijn de gesprekken met de kandidaten allemaal geweest.
D66 heeft haar derde campagnebrief uitebracht. De seniorenpartij doet weer mee! Van de SP en Chris de Vries nog niets gehoord. De lijst van de VVD wordt volgens mij op dertig november aan de orde gesteld. Onze lijst ook. Zelf heb ik mij kandidaat gesteld. Maar dat was al in de pers te lezen.
Zou er een Almelose pool te maken zijn? U kunt natuurlijk ook invullen:

CDA (nu 10 zetels) wordt ………….
PvdA ( nu 8) wordt……………..
VVD (nu 6) wordt …………..
GroenLinks (nu 3 ) wordt ………………
LA (nu 3) wordt ……………….
D66 (nu 2) wordt ……………….
AOV Unie+ (nu 1) wordt …………………..
BBA (nu 1) wordt ………….
SGP/GPV (nu 1) wordt ………………….» 16/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Wat vindt u van de tegenbegroting van de PvdA?

Prima! 42.1%

Geen mening 31.6%

Beter van niet 26.3%


Aantal stemmen: 38» 16/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties


De agenda voor de komende week is weer aardig gevuld. Op maandag van een intern overleg, een gesprek met het Waterschap over de Stadsregge naar de vergadering van het DB van de Regio Twente. ‘s Avonds contact met de fractie.
Dinsdag B en W en natuurljk de Voorbereidende Raadsvergadering.
Woensdag diverse overleggen in- en extern. Ook geef ik een intervieuw af aan het landelijk magazin voor en van de Vereniging van Eigenaren.
Woensdagavond een dubbele afspraak in de agenda: Vergadering van de Regioraad (in de raadszaal van Almelo) en de ledenvergadering van de PvdA over o.a. het verkiezingsprogramma.
Donderdag staat dan weer voor een groot deel in het teken van de Regio Twente. Ook nog een milieu-overleg met de Officier van Justitie (ons halfjaarlijks gesprek) en een vergadering met wijkbewoners Windmolenbroek.
Vrijdag veel overleg met ambtenaren en externen. Vrijdagmiddag een bedrijfsbezoek en ‘s avonds een afscheidsetentje van Jan Mans. Heracles speelt dan tegen NEC thuis.» 16/10/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren naar Amsterdam om ons Heracles te zien spelen tegen Ajax. Een gekijkspel zou heel mooi zijn. Maar dat zou wllicht wel te hoog gegrepen zijn. Het werd 0-0 : gelijkspel. Een fantastisch resultaat.