» 30/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Het zou toch mooi zijn als we dit ook in Almelo kunnen krijgen!» 30/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


GroenLinks en Leefbaar Almelo hebben een bijeenkomst georganisserd over de Kadernota Bomenbeleid. Ik schreef er al eerder over. De diskussie ging goed. Alles wat uit de zaal werd genoemd staat ook in de kadernota. We kunnen dus verder. Hoepelijk is nu duidelijk geworden dat dit een kadernota is en dat de uitwerking volgt. Ik vond de inbreng van Martin Mukder (NIVON – IVN ) een goede. Hij sloeg de sprijker op de kop. Zijn conclusie: “de kaders zijn goed nu komt het aan op de uitwerking en daar willen wij een rol hebben”. En die rol krijgen ze. Dat had ik ook al eerder toegezegd. Om een kadernota te overladen met een visie lijkt me niet goed. De inleiding en de onderliggende raadsnota spreken boekdelen. Laat duidelijk zijn: bomen zijn me dierbaar, ik koester ze en wil ze alle ruimte geven. Maar dan wel op die plekken waar het ook kan. Kappen? Zo weinig mogelijk! Aanplant? zo veel mogelijk. Mooi, duurzaam en ruimte. Dat zijn mijn kernbegrippen. Ik roep een ieder op daarmee de deelnota’s te gaan maken. Almelo is en blijft wat mij betreft een stad in en van het groen.
Ik vond het een goede bijeenkomst. Jammer dat er (te) veel zijpaden werden bewandeld.» 29/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De fractie van GroenLinks, ooit gevraagd om een bomennota, vraagt nu aan de raad deze niet in behandeling te nemen. Het kan verkeren. De kadernota staat op de raadsagenda van 6 december. Vanavond ook op de agenda van de informatieve raad. Maar dat had ik in een eerder stadium ook al gedaan. Toen is er een uur met in- en externen over gesproken. GroenLinks doet nog eens dunnetjes over. Bomen over bomen zullen we maar zeggen.» 28/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vanmorgen het startschot gegeven voor de sanering in de J. Perkstraat ( 2 en 6 ) en de Bornerbroeksestraat (260). Heeft veel voorbereidngstijd gekost. Onderzoeken en onderhandelingen. De vervuiling heeft zich fors verspreid. We maken in dit geval ook gebruik van de methode chemische oxidatie: een deel hoeft niet te worden afgegraven en vindt de sanering in de grond plaats. Het grondwater wordt schoongemaakt door een injectie van een lucht-ozon mengsel waardoor de verontreiniging verdampt. Ik heb een bord onthuld, en heb met een machine de eerste tegels verwijderd. Viel niet mee. Ieder z’n vak. (foto gemaakt door Herman Wever; zie ook www.geleraaf.nl )» 27/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Op de maandag zal ik verdere afspraken maken over de inrichting van de tuin bij ons NME en over de inrichting van het kantoor voor de aan te stellen Gebiedsmakelaar / manager : reconstructie. Om ongeveer kwart voor twaalf start ik de sanering van de J. Perkstraat. U moet u uitgenodigd voelen. In de middag naar de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente. We zullen zeker napraten over de vergadering van afgelopen woensdag. Waren de plattelandsgemeenten nu echt in hun wiek geschoten?
In de avond even contact met de fractie.
Dinsdag B en W en BAB-Economie van de Netwerkstad (= Bestuurlijk Afstemmings Beraad ).
Woensdag naar de stuurgroep VIT ( Versterking Industrie ) en naar het bestuur van de Stichting Breedband; ja, ook daar zit ik in. We hebben afscheid van Piet Capelle; Piet gaat in de VUT, en ledenvergadering over ons programma en over de vaststelling van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Ik weet nog dat die vergaderingen plaatsvonden in de Poort van Kleef. Met namaak Persjes op de tafel. Er mocht nog gerookt worden tijdens de vergadering. Nu zitten we in het Theaterhotel. Met rookverbod!» 26/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


We hebben grootste plannen als het gaat om onze woningbouw. Heel spannend vind ik de nieuwe woonwijk in het noorden van de stad. Werknaam: Waterrijk.
We zullen daar het wonen aan op en in het water gaan beleven. We hebben nu al veel grond in onze bezit en zullen dus straks niet alleen vierkante meters grond verkopen maar ook kubikemeters water. Van de gemeente Almelo koop je straks je eigen aanlegplats voor je boot. In dit nieuwe woongebied zal ook de sociale woningbouw een plek krijgen. We gaan er minstens 4000 duizend woningen bouwen. In januari zal ik de gemeenteraad vertellen welke positie het water in dit nieuwe woongebied zal innemen. Het onderzoek loopt nog en is op een haar na gevild. Het gaat dan om diverse waterstromen, het Lateraalkanaal en ook wat de invloed is van de nieuwe ontgronding op het grondgebied van onze buren Twenterand. Almelo wordt waterstad. Een H2O – City. Velen uit de omliggende gemeenten zullen hier willen komen wonen. (foto: Bert Kuiper)» 26/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vanmorgen hebben we met een aantal PvdA’ers weer een Rood op Straat actie gehouden. Dit keer waren we aan wezig in het Winkelcentrum De Schelfhorst. We kregen weer een groot aantal positieve reacties. Het begint veel mensen op te vallen dat we als PvdA bezig zijn met een permanente campage.» 25/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Goed dat een deel van de gemeenteraad van Almelo aanwezig was bij de presentatie van het TBT. LA , VVD en GrL. Dank voor jullie belangstelling. En ik zeg dit als portefeuillehoder R en T van de Regio Twente.
Het ging wel ergens over. Ook Almelo moet daavan profiteren! Ja toch? Ambtelijk was Almelo er. Dat gaf een goed gevoel. Twents Bureau voor Toerisme. Ook in en voor Almelo. En dus gaat het over de VVV ( Almelo ) . Ik wacht de diskussie af! Waar gaar ons geld heen? Naar TBT of VVV? Het woord is , na voorstel van B enW, aan de raad. Ik ben benieuwd. Het gaat over veel geld. Anja Timmer, 2e Kamer Pvda, was er natuurlijk ook! (foto geleraaf)» 25/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De kandidatenlijsten van de coalitiepartijen, en van enkele anderen zijn bekend. Het woord is aan de diverse ledenvergaderingen. Bij de VVD is een wijziging gekomen. Ger Vermeulen heeft zich teruggetrokken vanwege het aanvaarden van een andere functie. Ger wordt rechter in Zutphen. Een felicitatie waard. De voorzitter van de VVD werd vandaag geciteerd in TC Tubantia. Hij doet ferme uitspraken.» 23/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Toen ik de portefeuille Cultuur heb gehad, heb ik veel kontact gehad met Jan Giwrveld. Hij is overleden. Ik gedenk hem.

LOA op Gele Raaf:

Op 70-jarige leeftijd is onverwacht kunstenaar Jan Gierveld overleden.
Gierveld die van oorsprong uit Wierden komt, verwierf onder galeriehouders
en de kunstwereld bekendheid met zijn expressionistische schilderkunst van
landschappen en personages. Hij volgde begin jaren vijftig zijn kunstenaars-
opleiding aan de AKI in Enschede. Gierveld exposeerde onder meer in het
Stedelijk Museum in Zwolle. De gemeente Hengelo heeft een aantal werken
van hem in het bezit. Gierveld wordt donderdag begraven in Almelo.» 22/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vanavond tijdens de voorbereidende raadsvergadering vragen over de Woonvisie. Ja, vragen. Geen diskussie, dat doen we tijdens de raadsvergadering in december. De betrokkenheid van de raadsleden bij het wel en wee van de woningbouw in de stad is aanwezig. Er waren heel veel vragen en ik had maar tien minuten voor het antwoord. Het geheel kwam onvoldoende uit de verf. We doen dat in december over!» 22/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Tweede Kamerlid Staf Depla (PvdA) sprak in zijn bijdrage in de Kamer onderstaande passage uit.

“Betrokken overheid De PvdA-fractie meent dat de overheid een verantwoording heeft om de voorwaarden te scheppen voor gezonde VvE-structuren. Enkele gemeenten zijn hier al zeer actief in geworden de laatste tijd en hebben lokaal plannen ontwikkeld: Bert Kuiper in Almelo, Roelof Bleker in Enschede, Marnix Norder in Den Haag, Eppo Grutteling in Apeldoorn. In deze gemeenten wordt gewerkt aan het actief opknappen van VvE’s met achterstallig onderhoud, voorlichtingsbijeenkomsten (cursus, lidmaatschappen van de landelijke vereniging VvE Belang, en de gemeenten helpen ze aan een laagrentende lening voor onderhoud. “» 21/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vanmorgen even een officieel tintje aan de sanering van het Cogas-terrein. Samen met de directeur van het bedrijf, Nico Schiphorst, een kleine handeling verricht.» 21/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Omroep Almelo 21-11-2005
Herplantplicht langs het spoor
Er geldt een herplantplicht voor alle bomen die moeten worden ge- kapt vanwege die verdieping van het spoor. Volgens de gemeente is voor zo’n 230 bomen een kapvergunning aangevraagd, maar waar- schijnlijk is het niet noodzakelijk dat alle bomen worden ge- kapt. Het gaat om kapvergunningen voor bomen in de Anjelierstraat, Schoolstraat en de Burgemeester Raveslootsingel.
(bericht geplukt van www.geleraaf.nl )» 20/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Een jeugdige worstelpartij met nicht Ans en neef Jos.» 20/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vandaag een week geleden hadden we collega’s van de OBS Jan Ligthart op bezoek. Een soort van reünie. De reacties van de collega’s zijn van dien aard dat een herhaling geregeld moet worden.» 19/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Een enerverende week achter de rug. Op de maandagavond kregen de kandidaten van de PvdA voor de komende periode hun plek op de kandidatenlijst te horen. Spannend. Een lach en een traan, teleustelling en blijdschap. De fractie kwam maandag avond bijeen. De stemming was wisselend. Dinsdag B en W en Stuurgroep Economische Ontwikkeling Twente. En natuurlijk de informele raadsvergadering. Over o.a. geld en cultuur en inhuur derden door de gemeente.
Woensdagavond wijkplatform Ossenkopperhoek. TC Tubantia en De GeleRaaf hebben er over bericht.
Donderdag even op pad als loco burgemeester naar een echtpaar; 60 jaar gehuwd. Gesproken met vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw en Visserij. Ook een aardige info avond over de particuliere woningverbetering.
Vrijdag gesproken over projecten , Regionaal Platform Arbeidsmarkt en een gesprek over Recreatie en Toerisme.
Zaterdag een bijeenkomst met al onze kandidaten. De stemming zit er goed in.» 18/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Marinus Trommel ( GroenLinks) keert niet terug. Gijs Stork (VVD) gaat voor voorkeurstemmen. Trienen, Van Rijmenam en Ter Haar-Tulp (CDA) staan niet meer op de lijst. Laura Cassese en Gerda Lentz-Fleming (PvdA) niet meer te vinden. Ans van Driel (Gr.L) op vijf, Dick Kortman (GrL.) uit beeld. Van Woerkom en Van Gorkum (PvdA) op de alfabetische lijst. Marieke van Doorn (VVD) op een onverkiesbare plek. Aanvullingen? Opvullingen zijn voor een deel bekend.» 17/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

27 september 1962
Morsink (PvdA) ‘Bij de algemene beschouwingen over de begroting 1962 heeft spreker en met hem anderen erop gewezen, dat het hart van stad steeds leger en lelijker werd. Het is inmiddels nog steeds leger geworden en men kan erover discussiëren, of het ook niet nog lelijker werd.’ Stemt daarom in met verkoop van grond aan Vroom en Dreesman.
» 17/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Vanavond een bijeenkomst gehad inzake de stimuleringsregeling particuliere woningverbetring. We hadden 150 adressen aangeschreven en de hal in het gebouw vn Cogas-Energie was prima gevuld. We hebben de meeste adressen dus bereikt en hen kunnen uitleggen hoe men met subsidie en een laagrentende lening (0,7 %) kan meedoen aan dit project. Volgende week heb ik nog zo’n avond. Dan zijn er 350 adressen uitgenodigd. Zal druk worden in de Rembrandthal.» 17/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Omroep Almelo 17-11-2005

Sociaal beleid inzet van PvdA

Vasthouden aan het Almelose sociale beleid. Dat is de inzet van
de PvdA bij de komende verkiezingen. Dat is lastig, volgens
lijsttrekker Kozijn, omdat door het kabinetsbeleid gemeenten
steeds minder geld krijgen. Bovendien heeft Almelo ook nog an-
dere ambities voor de toekomst van de stad. Kozijn rekent op
meer zetels dan de huidige 8 en hoopt als grootste partij de
informateur te kunnen leveren.

(verkieizingsprogramma te lezen op www.almelo.pvda.nl )» 16/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

1. Bert Kozijn
2. Mieke Kuik-Verweg (kandidaat wethouder)
3. Bert Kuiper (kandidaat wethouder)
4. Ibrahim Mercanoglu ( nu statenlid voor de PvdA)
5. Peter Elbertse
6. Reinette Kies
7. Ruud Borgman
8. Z. de Jong
9. Jan Hammink
10. Henk Stapper.

Niet op de lijst geplaatst maar op de alfabetische lijst: Cor van Woerkom, Jan van Gorkum.

Je hoort nogal eens zeggen dat er te veel kleine partijen aan de verkiezingen meedoen. Dat moet een ieder voor zich maar uitmaken. Wij maken in Almelo wellicht weer een ander novem mee: een blanco lijst. Ja dat is duidelijk zeg. Wie was er ook al weer voor meer duidelijkheid en transparantie in de Almelose politiek?» 15/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Zondag was het dertien jaar geleden dat ik begon als wethouder. Op vrijdag 13 november 1992 deed ik voor het eerste de deur van mijn wethouderskamer open. Ongeveer waar nu de B en W kamer is. Ik was wethouder. Mijn eerste daad was het verwijderen van de sticker “verboden te roken” van de deur. Ik rookte toen nog ( zware shag en nog zwaardere sigaretten ). Dat is dertien jaar geleden. Zondag ( ook weer de dertiende november) hadden wij alle oud-collega’s en de meeste partners op bezoek. Welk een feest.» 15/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

GroenLinks, bestuur, heeft de lijst van kandidaten blijkbaar bekend gemaakt. Te zien op www.geleraaf.nl
Trommel keert niet terug. Ans van Driel op vijf en Dick Kortman niet meer gezien.

Morgen om 11.30 uur de persconferentie van de PvdA over de lijst. Spannend! Ik zal, indien ik de mogelijkheid heb, de lijst dan, of een deel daarvan, op deze site zetten. Op 30 vovember is dan het woord aan de leden.» 14/11/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Arnhem wil wiet kweken in sociale werkplaats (14/11/2005)

De gemeente Arnhem wil graag een wietkwekerij beginnen in de sociale werkplaats Presikhaaf Bedrijven. Het voorstel komt van de VVD-fractie en moet nog worden goedgekeurd door raad en college.

‘Het ziet ernaar uit dat een meerderheid het voorstel steunt’, zegt Inez Pijnenburg, de Arnhemse VVD-wethouder economische en sociale zaken. ‘We gaan dit natuurlijk niet illegaal doen, maar doen een oproep aan de Tweede Kamer die hier onlangs nog over debatteerde. Arnhem wil graag pilot-gemeente zijn voor een experiment met het verbouwen van wiet.’
(Binnenlands Bestuur)