» 31/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Nu te lezen in de fractieflits van de PvdA Amelo:

Boeren boos op Almelo (?).
Wie de kranten en andere berichtgeving van de afgelopen dagen heeft gevolgd, kan daaruit opmaken dat de boeren onvrede hebben met het beleid van de gemeente Almelo. Met name de VVD heeft dit beeld nadrukkelijk willen neerzetten. Klopt dit beeld met de werkelijkheid?
Er zijn de afgelopen jaren verregaande afspraken met GLTO-Noord gemaakt. Het is begonnen met het gegeven dat de gemeente financieel heeft bijgedragen voor de ontwikkeling van een plattelandsvisie door het GLTO. Die visie is inmiddels aan het college van B en W aangeboden. Op verzoek van de GLTO kan binnenkort overgegaan worden tot het aanstellen van een gebiedsmanager (gebiedsmakelaar). De gemeenterad heeft daarvoor middelen vrijgemaakt. Ik meen te weten dat tijdens het laatst gehouden bestuurlijk overleg goede afspraken zijn gemaakt over het aanwijzen van sterlocaties. Ambtelijk is daarvoor capaciteit vrijgemaakt. Wat mij betreft is er vanuit het college in deze periode constructief samengewerkt met het GLTO.» 31/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Radio Almelo heeft zendtijd voor politieke partijen. Er wordt hoog ingezet. Zelfs Gerard Smink wordt als onder- en bevrager aangesteld. De PvdA is ook al aan de beurt geweest. Op maandagavond hoorde ik onze dochter Metje, nummer 25 op de lijst. Niet direct verkiesbaar lijkt me. Gaat er wel voor. (zie foto)
Voor de lokale pers lijkt het me gouden tijden : brieven van ALA, Lijst De Vries, PvdA, CDA.
Kopy rolt binnen. En dat is goed; ze zitten al zo ver van het centrum. Weet u waar de redactie huisvesting heeft?
Het is nu, de pre-campagne tijd , te vroeg om reacties te geven. Dat komt later wel. Ik stel voor dat veertien dagen voor 7 maart als start te zien. En dan zal het gebeuren ook. Genadeloos? U zal zien!Edoch, gezien de bezoekersaantallen van deze site, is er nieuwsgierigheid te bespeuren. Nu al!» 30/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Voorlopige de laatste foto van de Berlijn excursie. Hier de entree van een groot theater op de Potsdammer Platz. (klik op de foto)» 30/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

De aftrap gegeven voor een interne analyse van onze handhavingsstrategie. Alle VROM-taken komen aan de orde. Om ons nieuwe beleid te kunnen maken zal eerste duidelijk moeten worden hoe we er voorstaan. We willen naar een zo integraal mogelijke handhaving.
DB van de Regio o.a. over De Vernieuwing van Twente. We hebben afgesproken dat dit aan de ordekomt op de Regioraadvergadering van 1 maart.
Dinsdag is B en W o.a. over de Voojaarsnota.
Woensdag ook. Woensdagavond een informatieavond in de Trefhoek over de herinrichting Ootmarsumsestraat.» 29/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Maandag een bijeenkomst over handhaving en de problemen daar bij. We gan daar in Regioverband de komende tijd afspraken over maken. Ook naar het DB van de Regio: oa, over de agenda van Peter den Oudsten- hoe verder met Twente. Ik heb dan ook nog iets met Twence en iets met de fractie.
Dinsdag en woensdag B en W vover de Voorjaarsnota 2006. En er is op de dinsdag een informatieve raad.
Woensdagavond is er een informatieavond herinrichting Ootmarsumsestraat in de Trefhoek.

Tot zover!» 29/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Kijk voor IJspret op de vijver in De Schelfhorst op:

www.schelfhorstpark.blogspot.com» 29/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Verkeerszuilen omver getrokken door vandalen. Waar? Bij het winkelcentrum in de Schelfhorst. Wanneer? In de nacht van zaterdag op zondag. (klik op de foto voor een vergroting)» 28/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Van boven naar beneden:

Drees terug in de fractiekamer
Wie zijn deze heren in pak?
Waar staat deze boom?
» 28/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Vanmiddag kon er naar hartelust geschaatst worden op onze ijsbaan. Voor een geringe entreeprijs een hele middag pret. Vele hadden de schaatsen reeds uit het vet en van zolder gehaald. Op vele plassen en sloten zag ik waaghalzen op het ijs. Onze ijsbaan leek me veiliger. Alleek het ijs in de vijver van het Goosenmaatpark sterk genoeg.» 28/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Niet goed geplakt, lijkt me.» 28/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Hieronder een verslag van het verwijderen van de foto van Willem Drees. Ik ben de foto weer op het spoor. Straks wellicht meer!» 28/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Het was me het weekje weer wel. De week ben ik begonnen met een gesprek over de toekomstige woonwijk Waterrijk. De studie naar de diverse watersystemen en varianten voor gebruik van het water moet binnenkort een soort van go-besluit opleveren. Centraal staat de vraag of we het Lateraal kanaal laten liggen of dat we een andere plek kiezen. Stedebouwkundig is dat van groot belang. Ik neig naar het verleggen.Dinsdag natuurlijk B en W. Tijdens de raadsbijeenkomst moest ik vragen beantwoorden over de illegale boomkap in de Bartelshoek ( vraag van Gerda Lentz-Fleming van de PvdA) en Henk Slettenhaar van het CDA ( was vergeten zijn kerstboom aan de straat te zetten) vroeg of het brengsysteem van kerstbomen naar de werf aangeapst zou kunnen worden.
Als vervanger van collega Isendoorn moest ik aan de bak over Voorbereidingsbesluit Hagenpark. Het plan van St. Joseph wordt niet door allen onderschreven: te hoog en aantasting groen. Ik kon de leden van de raad niet overde streep trekken. Zal tijdens de raadsvergadering begin februari wel een hot item worden: een bespreekpunt dus.
Woensdag een gesprek met VNO/CCW en de burgemeester van Enschede over de economische ontwikkeling van Twente. Vergadering van aandeelhouders Twente Milieu. In de middag opening tentoonstelling in ons natuur- en milieu educatief centrum aan de Deldensestraat. Daarna naar Bornerbroek om samen met Mieke Kuik-Verweg de overdracht van speeltoestellen aan de gemeente in een overeenkomst vast te leggen. Ook nog een overleg met de nieuwe leden van de PvdA Almelo en kort naar de Sportavond.
Donderdag o.a. een bosje bloemen gebracht bij het echtpaar De Ruiter: 60 jarig huwelijk. Ook bijgepraat over de aanleg riolering buitengebied. Vrijdag de nodige overleggen.» 28/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Easgate is een nieuw winkelcentrum in het oude Oost-Berlijn. Er wordt heel veel gebouwd in deze wereldstad. En ze hebben een enorme schuldenlast.» 27/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


In Berlijn gespot: de fietsen van …….» 27/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Ik op een andere plek in Berlijn. Een monument; er doorheen lopend word je stil, heel stil. Het geluid van je ademhaling is al te veel. Dit minument ter nagedachtni aan het het slachtoffer werden van het nationaal socialisme ligt op een steenworp afstand van de bunker van heer H. te B.» 27/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Morgen gaat de PvdA weer de straat op. Ossenkoppelerhoek is aan de beurt. Met 10 leden gaan we canvassen! JA CANVASSEN. We beginnen om 10.00 uur bij de Rembrandthal.
Lijstverbindingen : LA en GrL :duidelijk. ze waren het de hele periode al eens, eens in hun aanvallen op de coalitie. Van constructieve oppositie was bijna geen sprake. Jammer, anders zou de lijstverbinig, zeker met GrL. verder kunnen gaan. Denk ik.
BBA en ALA gaan ook een dergelije verbinding aan: liberalen onder elkaar zeg ik dus naar! Weten de aanhangers van BBA dat ook wel? ALA en BBA : woordspelingen worden al gemaakt. Men komt steeds weer een “L” te kort. BLABLA heeft twee ellen!» 27/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Waar maakte ik deze muurpraat?» 26/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Dit zijn de partijen die meedoen; in de race zijn voor zetels. Er zijn er 35 te verdelen. Voorspelling naar : voorspelling@bertkuiper.nl

Geleraaf.nl 26-01-2006

Almelo maakt lijsten politieke partijen bekend

Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad
van Almelo heeft op donderdag 26 januari 2006 een openbare zitting
gehouden en de geldigheid bepaald van de ingeleverde kandidatenlijsten.
Dertien partijen nemen deel aan de Almelose gemeenteraadsverkiezingen
op dinsdag 7 maart.

De lijsten 1 tot en met 7, gevormd door partijen die afgelopen vier jaar al
in de raad zitting hadden, zijn ingedeeld op volgorde van aantal stemmen in
de gemeenteraadsverkiezing van 2002. Lijst 8 tot en met 13 is ingedeeld
op basis van loting door de leden van het hoofdstembureau. Almelo’s
Liberaal Alternatief en BurgerBelangenAlmelo gaan net als GroenLinks
en Leefbaar Almelo een lijstcombinatie aan.

De lijst ziet er als volgt uit:
1. Christen Democratisch Appèl (CDA)
2. Partij van de Arbeid (PvdA)
3. VVD
4. GroenLinks
5. Leefbaar Almelo
6. Democraten 66 (D66)
7. BurgerBelangenAlmelo
8. Almelose Ouderen Verbond (A.O.V.)
9. Almelo’s Liberaal Alternatief
10. Lijst De Vries
11. Nieuw Rechts (NR)
12. SP (Socialistische Partij)
13. ChristenUnie» 26/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag weer uitvoerig gesproken over zaken mijn Regio Twente portefeuille betreffende. Vanochtend ging het over Recreatie en Toerisme. Nieuw restaurant Hulsbeek ( is afgerand zolas bekend), 0- meting bezoek en gebruik diverse recreatie lokaties, verdere invulling TBT, relatie met provincie en GOBT. Zelf ga ik de diskussie aan over de toekomst van onze parken ( Arboretum, Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld). Willen of moeten we die in ons bezit houden? De diskussie moet maar eens gevoerd worden. En dat gaat ook gebeuren. We zijn bezig met de voorbereiding voor de nieuwe budgetperiode; het is dus een natuurlijk moment. Het voortouw heb ik inmiddels genomen!» 26/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


De heren H.S en G v. W te A. staan hier op de foto. Op heterdaad! Een eesrte campagne actie. Wat volgt. En ……….komt Drees terug in de fractiekamer van de PvdA?» 25/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Samen met Mieke Kuik-Verweg onterteken ik hier de overeenkomst inzake overdracht speeltoestellen Bornerbroek. In goed overleg tussen “Bornerbroek”en “Almelo” is een goede overeenkomst tot stand gekomen. Dat werd ook door “Almelo” en “Bornerbroek” gezegd.» 25/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Vandaag ook weer een bijeenkomst voor en bij de Regio Twente. Dit gebouw aan de NIjverheidstraat te Enschede is ons kantoor.» 25/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren was er een voorbereidende raadsvergadering. Door omstandigheden moest ik collega wethouder Huub Isendoorn vervangen. Onderwerp: voorbereidingsbesluit Canisiushof. Het ging over het bouwplan van St. Joseph aan de Krikkenstraat en aan het Hagenpark. Wat mij betreft een mooi plan. Bij de gemeenteraad ligt het anders. Te hoog en te veel groen in te leveren. Dat “te hoog” is een gevoel, dat “groen inleveren” valt erg mee. Ook voor de raad valt het niet mee te wennen aan het nieuwe Almelo. Er werden goede, to the point, vragen gesteld door de raad. Op vele kon ik antwoorden, in detail laat ik het over aan de collega. Vreemd vond ik na de vergadering de opmerking van de heer Van der Tas, spreken d namens de buurt, dat het de bewoners van de Krikkenstraat verboden zou zijn om verder protest aan te tekenen. Dit zou door een of meerder raadsleden gezegd zijn. Ik heb gezegd dat niet te geloven. Van der Tas zou uitzoeken wie dat gezegs zou hebben. Ik ben benieuwd! Opmerkelijk dat een aantal fracties het nu wel hebben over de toekomst van een nieuw cultureel hart op de locatie Hof88. Weerstand tegen het bouwplan van St. Joseph is er. Het zal in het college besproken worden.» 25/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Morgen een foto van een poging tot diefstal van de de foto van Willem Drees uit de fractiekamer van de PvdA – Almelo. De poging werd ondernomen door leden van de VVD-fractie. Ze zijn op heterdaad betrapt. De camera legde het vast op de digitale plaat. Vraag is: “Wat willen ze met deze foto?» 24/01/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Vorige week in Berlijn waren we in een maquette-ruimte. Heel de binnenstad van Berlijn ( 3,5 miljoen inwoners ) op maquette. Je weet niet wat je ziet! Ik wijs hier de Spree aan. Ooit de scheiding tussen Oost en West.