» 29/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties


In Lokaal Bestuur, blad voor lokale bestuurders van de PvdA, een verhaal geschreven door Aram Yilan. Raadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Almelo. Lokaal Bestuur is een landelijk blad.» 29/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Burgemeester Knp, Mieke Kuik-Verweg en mijn persoon hebben hedenochtend het terras voor Waagplein 1 geopend. Dit was tevens de opening van Koninginnedag 2006. De opening was al kort na 09.00 muur. Weinig mensen aanwezig. De rest van de dag was er regen, wind, kou en verkleumde mensen. Jammer! Volgend jaar beter.» 28/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

ALMELO – Wethouder drs. T.J. Schouten van de gemeente Almelo wordt lid van het dagelijks bestuur van de Regio Twente. Daartoe heeft het Almelose college van B en W besloten. De PvdA’er Schouten volgt als dagelijks bestuurder van de Regio Twente – een functie naast zijn wethouderschap – zijn collega-wethouder B. Kuiper, eveneens PvdA, op. Als voormalig topambtenaar van de Netwerkstad Twente, het samenwerkingsverband van Enschede, Hengelo, Borne en Almelo, heeft Schouten al de nodige ervaring in een samenwerkingsverband tussen gemeenten opgedaan. Zijn portefeuille als regiobestuurder zal in overleg met collegabestuurders van de Regio Twente worden bepaald.
(bron: TC Tubantia)» 27/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Ik ben me ervan bewust dat ik enige achterstand heb in het bijwerken van de site. Drukke bezigheden zijn daar de oorzaak van.
Gisteren het afscheid van collega Isendoorn. Een goed gevulde Burgerzaal! Moet hem goed gedaan hebben. Ik denk dat zo langzamerhand de afscheidsrecepties op een eind lopen. Vanmiddag ga ik nog naar de receptie van Willem ter Keurs, oud wethouder van de gemeente Borne. Eerst nog naat het Bestuurlijk Gebiedsoverleg Zuid-West Twente. We praten dan over het Gebiedsgericht Werken, het Meerjarenprogramma landelijk gebied. Ook spreken we af hoe de aanpak van het thema Ruimtelijke Kwaliteit gaan regelen.
Almelo wil met haar platteland gaan doen. Het bestemminghsplan buitengbied wordt nu gemaakt. In het collegeprogramma hebben we afgesproken dat er een visie op de plattelandsontwikkeling komt.» 25/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Morgen, woensdag 26 april verricht ik om 10.00 uur de tentoonstelling van het AOC. Eindexamen leerlingen ( Dynamic Disign) kregen de opdracht een fauteuil te ontwerpen. Een fauteuil gekoppeld aan Het Surrealisme. Ik open de zeer bijzondere tentoonstelling in het Theaterhotel.» 23/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren een prima concert van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor. De trombones lieten het afweten. Het voorjaarsconcert was er niet minder om. Opmerkelijk vond ik de muziekale bewerking van een nummer van Pavel Tchesnokov door koorlid Jan Eitens. Compliment.» 22/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Geleraaf.nl 22-04-2006

Raadsleden kopje onder

Drie kersverse raadsleden zijn tijdens de tweede dag van het introductieprogramma
kopje onder gegaan tijdens de kanotocht. Manuela Nijhuis, Ruud Borgman (PvdA)
en Fred van de Horst (CDA) moesten eerst droge kleren aantrekken voordat ze het
programma konden vervolgen.
Helaas was de fotograaf van de Geleraaf op dat moment niet aanwezig. Op het voorstel
om voor de foto een en ander even over te doen werd niet ingegaan.» 22/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Gisteren afscheid genomen van Gerdie Meijerink. Jan van Gorkum, Gerda Lentz en Cor van Woerkom. Leden van de oude fractie van de PvdA. Cor sprak nog een woord, voor een deel mede namens Gerda. Beiden op de foto.» 21/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag komt wat traag op gang. Het is wachten op het moment van de installatie van het nieuwe college: aanstaande maandag. De gemeenteraad heeft vandaag en morgen een tweedaagse introductie. Vandaag kan ik niet deelnemen, morgen wel. Morgenvroeg om ongeveer 10.00 een informatieronde over het beleidsterrein Wonen. Plaats: Hedemantorentje.
Vanamiddag afscheid van onze oud-raadsleden in het Veurbrook om 16.00 uur. Met de oude ploeg sluiten we dat gezellig af.

Het is net duidelijk geworden dat de gemeenteraad aanstaande dinsdag spreekt over het collegeprogramma. De oppositie vond het nodig af te wijken van het voorstel van de coalitie. Doel? Mij absoluut niet duidelijk. Dat zullen we nog wel eens een keer horen. Uit het stukje in de krant van vanmorgen ben ik niet echt wijzer geworden.» 20/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Wie zou er willen reageren op de stelling :

Kunst bloeit slechts in vrijheid, zonder dat kunstenaars een maatschappelijke opdracht hoeven te vervullen.

Reacties naar: cultuur@bertkuiper.nl» 20/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

De informele bijeenkomst van de gemeenteraad op donderdagavond 20 april over het nieuwe collegeprogramma gaat niet door. Dat heeft burgemeester Knip besloten nadat hij hiertoe vanuit de raad het verzoek heeft gekregen. Zodra het nieuwe college daadwerkelijk is benoemd, debatteert de gemeenteraad formeel over het programma ‘Een betrokken stad wil zich met volle kracht verder ontwikkelen’. De datum van die vergadering wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. ( bron : www.almelo.nl )» 19/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Maandag is de installatie voor ons nieuw college. Dan ben ik wethouder o.a. voor het beleidsveld CULTUUR.
Ik zal een Cultuurspreekuur instellen. Volg deze site! Ik wil dit spreekuur begruiken als input voor de Cultuurvisie. Ik vraag ook aan de gemeenteraad daarvoor een kadernota op te stellen.» 19/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Onderstaand bericht op de www.geleraaf.nl is vervelend. Het bericht doet voorkomen alsof de PvdA haar leden wil passeren. Dat is niet zo! De statuten zijn veranderd. Jaren geleden zou de ledenvergadering haar goedkeuring moeten geven aan een collegeprogramma (indien deelname pvda). Dat is niet meer zo. Laat onverlet dat er verantwoording wordt afgelegd. Is toch ook goed? En dat gebeurt vanavond.

Omroep Almelo 19-04-2006

Inspraak PvdA-leden miniem

De leden van de PvdA kunnen tijdens de ledenvergadering, deze
woensdag, wel zaken bespreken, maar niet terugdraaien. Dat meld-
de PvdA-fractieleider Kozijn tijdens de presentatie van het nieu-
we college. In wijkcentrum Het Veurbrook worden het collegepro-
gramma, de wethouders en de nieuwe fractie besproken. De aanvang
is om half acht. Het nieuwe collegeprogramma wordt donderdag in
de gemeenteraad besproken.» 19/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Zaterdagavond zal ik aanwezig zijn bij het Voorjaarsconcert van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor. Vanaf 20.00 geven zij een concert in de Grote Kerk. Medewerking wordt verleend door sopraan Tenar van Kooten-Niekerk en een trombonekwartet.» 19/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Zo heel langzamerhand komt er een eind aan het demissionaire tijdperk. En dat wordt tijd ook. Een ieder zit te wachten op de strat, de formele start, van de nieuwe periode. Maandag aanstaande gaat die periode in. Om vijf uur worden de wethouders en de nieuwe raadsleden die in de plaats komen van de twee PvdA en de twee CDA wethouders geïnstalleerd. In de raadszaal.
Vanavond is er de ledenvergadering van de PvdA over het collegeakkoord. Aanvang half acht, in het Veurbrook. Lijsttrekker Bert Kozijn zal tekst en uitleg geven. Onze van buiten aangetrokken derde wethouder, Theo Schouten, zal er natuurlijk ook zijn. En dan morgenavond; het raadsdebat over het collegeprogramma. Reinier van Broekhoven (CDA) en Bert Kozijn (PvdA) zullen achter de “regeringstafel” plaatsnemen.» 18/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

De werkweek begint op dinsdag. Natuurlijk de vaste B en W dag. Ook nog kort contact met onze derde wethouder Theo Schouten. Daarna een kort bezoek bij Regio Twente: brieven tekenen en korte overleggen met de ambtenaren. Naar de afscheidsreceptie van André Le Loux ( Enschede ). Al daar vele colega’s getroffen: bijpraten over de collegevorming in onze steden.
Maar kort aanwezig bij de informatieve raadsvergadering. Een gesprek met een aanstaand huwelijkspaar. Datum huwelijk is 18 mei. Op dezelfde dag dat mijn moeder 80 jaar hoopt te worden.» 17/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Dinsdag B en W, Voorjaarsnota, Perspectiefnota Grondbedrijf en in ieder geval de beantwoording van de brief van ALA (Gijs Stork). In de middag naar de afscheidreceptie van collega André Le Loux in Enschede. In de avond weer een raadsbijeenkomst. De PvdA wil het over de Cogas hebben.
Woensdag naar de VNG en de ledenvergadering PvdA Almelo!
donderdag over handhaving en de raadsvergadering over het coalitieaccoord. Vrijdag ook weer van alles. O.a. afscheid Henk Nijhof, wethouder Hengelo.» 16/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties


De Cogas had weer het jaarlijks schaaktoernooi in huis. Ook Jan Timman was er. Hier een spannende partij tussen D. Dolman ( oud voorzitter van de Tweede Kamer en lid van de PvdA) tegen de heer Stegers (op de rug gezien), burgemeester van Tubbergen.» 15/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Vanmorgen tijdens onze Rood op Straat Aktie zag ik deze aanvoer naar de brandstapel aan de Pastoor Ossestraat te Bornerbroek.» 14/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Wellicht is het goed n precies op te schrijven hetgeen in ons collegprogramma voor de komende periode over de cultuur is geschreven. We zijn begonnen met een overweging.

“We streven naar een hoogwaardig cultureel klimaat. We willen nieuwe doelgroepen bereiken, inspelen op trends en op de veranderende vraag en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Er is een verbinding tussen cultuur en economische ontwikkeling”.

Als resultaat in 2010 :

“In de eerste helft van deze periode is er een Cultuurvisie met uitvoeringsplan. Met in ieder geval aandacht voor kunsteducatie, amateurkunst, podiumkunst, evenementen, bevordering cultuurparticipatie, atelierbeleid en kunstcollectie”.

Het zal dus eerst over de inhoud gaan! Waarvan akte!» 14/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Drukriolering niet alleen in het buitengebeid. Ook in de stedelijke omgeving is het soms noodzakelijk. Wie zou mij kunnen vertellen war deze pomp voor de aanleg van drukriolering staat? Wie weet waarom juist hier?» 14/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Gisteren was “de splitsingswet” in de kamer aan de orde.Medewerkers van energiebedrijven maken zich grote zorgen over de toekomst. Anderen denken dat wanneer er niet gesplits wordt het nog veel erger voor onze bedrijven zal uitpakken.» 12/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Het nieuwe, inspirend college van Almelo.» 12/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

In het nieuwe college van Burgemeester en wethouders is mij de volgende portefeuille toebedeeld :

Wonen
Ruimtelijke Ordening
Bouw- en woningtoezicht
Water en waterwegen
Agrarische Zaken
Plattelandsontwikkeling
Milieu
Cultuur.» 12/04/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Het ingestelde beroep bij de Raad van State inzake de milieuvergunning Grondbank is voor een deel niet-ontvankelijk verklaard en voor het overige ongegrond. Maw er kan worden begonnen met de daadwerkelijke exploitatie.