» 30/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Duitsland gaat door. Oh Ja? Ja! Ons tv commentaar was vanaf het begin al voor de Duitse ploeg. Ik ben daar niet blij mee.
Ik moet even denken aan de uitspraken eerder deze week.
Jammer! Dus ook bij het voetbal is alles, maar dan ook alles van te voren geregeld. Of is dat niet zo? Wie wordt wereldkampioen? Ik weet het nu al. U toch ook?» 29/06/2006 » Uncategorized » 0 reactiesHet Kabinet JP Balkenende 2 is gevallen. Het zat er aan te komen. De druk van dit kabinet op mevrouw Ayaan heeft een staart gekregen. En wat voor één. Het orakel van Diever is weer eens van stal gehaald. Ook hij sprak over een circus in Den Haag. (foto ministers is van www.nu.nl)
Hoe nu verder? Democratisch gezien lijkt het mij het beste om, uiteraard na consultatie, vervroegde verkieizingen uit te schrijven. De komende tijd dus “graag” een demissionair kabinet JPB. Winnaars? Volgens mij niet. Het mooie van onze democratie is dat nu weer de kiezers naar een oordeel gevraagd kan worden. Als ik HM zou mogen adviseren: verkiezingen in oktober 2006.
Ja, nu ook de politieke barometer niet echt gunstig voor de PvdA uitvalt.» 29/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Al lange tijd wordt er in Twente gesproken over de stadsranden van de steden. Nu ligt er het rapport Twentse stadsranden, 12x beter”. Uitgangspunt van het rapport is de grote landschappelijke kwaliteit van Twente. Wel staat die kwaliteit onder druk. “Enerzijds verliest de landbouw aan kracht, anderzijds blijft de druk van verstedelijking voortduren”. Stad en land komen elkaar in de stadsrand tegen. Er liggen veel ruimtelijke claims. Op vijftig pagina’s, redelijk groot formaat, komen een aantal thema’s aan de orde :
aanleiding, doelstelling, kenmerken, ontwikkelingen, functies, verstedelijking, constateringen, ruimtelijke plannen en natuurlijk als afsluiting een twaalftal aanbevelingen.» 29/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag in de Tweede Kamer
KAMERVERGADERING (via draadomroep en internet)
De plenaire vergadering van donderdag 29 juni zal aanvangen om 14.00 uur. De Kamer zal op dat moment de agenda van die dag bepalen.
Voorts zijn alle commissievergaderingen die vóór 14.00 uur waren geagendeerd opgeschort.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.» 28/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vanavond geen volksvertegenwoordigers gezien bij de optredens van de leerlingen van de Muziekschool. Jammer. Een goede kans om te zien en te horen wat er op onze muziekschool geleerd wordt.» 28/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties


De vakantie staat voor velen weer voor de deur. Vorig jaar waren Meta en ik o.a. in het Verre Oosten. Ik moest daar nu weer aan terugdenken toen we in de voorbereidende raad deze week spraken over de Almelose Hoogbouwvisie.Mooi toch? Mooi in en voor Almelo. Laten we de locaties voor hoogbouw en hoge gebouwen zorgvuldig bepalen. Over de uitzonderigen, die er ongetwijfeld zullen komen, gaan we dan weer in gesprek.Ik durf de stelling aan : Almelo wordt volwassen, Almelo is eigenwijs; we kiezen onze eigen aanpak.» 28/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Wie maakt een mooie tekst bij deze foto? Ik heb geen kaartje voor de finale ter beschikking!» 27/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Wie wist ook alweer de naam van dit bedrijf? De beloning is nimmer uitgereikt. Mijn fout. Wie meldt zich?» 27/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Prachtig om hier aan mee te doen ten behoeve van de derde wereld. Ik zal inleveren; ja dat kan in Almelo. Zie :

www.geredgereedschap.nl» 25/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Gevaarlijk clubje in Het Schelfhorstpark» 25/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Maandag ga ik praten over diverse zaken mijn portefeuille betreffend. In ieder geval over de nota Lage Inkomens – Lage Huren. Ik heb daar de vorige week bij de Voorjaarsnota 2006 al iets over gezegd. Ook aanwezig bij het slaan van de eerste paal laatste project Nijrees. ‘s Avonds de voorbereidende raad. Ik ben bijna de hele avond “aan de bak”: voorbereidingsbeluiten en bestemmingsplannen. De vergadering duurt tot 23.05 uur. Dinsdag B en W en weer een voorbereidende raad. Voor mij iets rustiger.
Woensdag over Bibbliotheekvernieuwing en een aantal interne overleggen. Het Gewest Overijssel komt in de avonduren bij elkaar.
Donderdag een bijeenkomst over afvalcontainers in het Nijrees, een afscheid en diversen.
Vrijdag naar Zwolle en een aantal (te veel) interne overleggen. Zaterdag is een een Rood op Straat actie en is er de opening van een tijdelijk kunstwerk bij het Busstation (16.00 uur).» 25/06/2006 » Uncategorized » 0 reactiesNiet alle sigaren komen in de winkel terecht.

Belletjetrekken niet mogelijk.

De watertoren van Emmeloord gevuld met jenever.» 25/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Waar is deze foto genomen. Het is in Almelo uiteraard!» 24/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Motie: Wethouders en een Tweedekamerlid, in bijeenkomst bijeen, overwegende dat het goed is elkaar in deze setting te zien, dat het goed dit netwerk vast te houden, dat het goed is elkaars ervaringen te vernemen, besluiten hiermee door te gaan en elkaar na de zomer weer snel in een bijeenkomst te ontmoeten en gaan over tot de orde van de dag ( Otten, Helder, Verdaas, Krouwel, Donkers, Knol en Kuiper ) Motie is voldoende ondersteud en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen.» 22/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Even over de dag van vandaag; de behandeling van de meerjarenbegroting van mijn gemeente. Ik heb genoten (inhoudelijk) van de bijdragen van GroenLinks en de PvdA. Goed heb ik gevonden dat de coalitie de toon heeft willen zeten, zonder goede bijdragen van de “tegenpartij” naar de prullenmand te verwijzen. Zo kan de gemeenteraad de stad besturen. Zo gaat het goed met de stad en de mensen die er in wonen en willen komen wonen. Over de cultuur kom ik later te schijven. Op deze gemeenteraad ben ik trots. Maar dat zei ik ook al in de raadszaal!» 21/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

In de pers lees ik dat Urenco Nederland uitbreiding heeft gerealiseerd of binnenkort zal realiseren in de VS en in Frankrijk. Lijkt me goed. De plant in Almelo werkt, is in bedrijf en zorgt voor werkgelegenheid. Je kunt er voor of tegen zijn. De realiteit is dat ze er zijn. Niets mis mee. Nu is het genoeg en dus het prima dat ze uitbreiding buiten Almelo zoeken. Graag nog eens een diskussie hoe nu veder met het “kernafval”; daar zit nog steeds het probleem, de pijn! Ze kiezen nu voor het buitenland. Waarom wil het buitenland het naar binnen halen? Heb ik informatie-achterstand? Graag reacties naar : urenco@bertkuiper.nl» 20/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag B en W. Het nodige was weer aan de orde. Beter: dat wat besproken moest worden, werd besproken. Ook e voorbereiding voor en van de raadsvergadering. Toen een lunch met de collega’s van en in Enschede. Rondje Roombeek: petje af wat daar gebeurt. De moeite waard om eens te gaan kijken hoe de ramp die zich daar voltrokken heeft omgezet is tot een wijkverandering / wijkverbetering. Vooral het particulier opdrachtgeverschap ( Kiek’n of’t klikt ) vind ik een prima initiatief. Verdient navolging. En dan de sociale woningbouw: prima!
Dan de raadsvergadering. De raad wilde om haar moverende, voor mij onbegrijpelijke reden, niet over de verhouding met de Cogas praten. Wat wil de raad en wat kan de raad? Waar liggen de verantwoordelijkheden: directie Cogas, raad van commissarissen, aandeelhouders of gemeenteraden. Het is ingewikkeld. We praten er 6 juli om 17.00 uur wel over. Extra Raadsvergadering.
Dus op tijd thuis en nog lekker v3n buiten gezeten met voetbal op de achtergrond.» 20/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Omroep Almelo 20-06-2006

Cogas-debat verdaagd

De ‘gedachtenwisseling’ tussen de gemeenteraad en het college over de toekomst
van Cogas is uitgesteld. Aanleiding is een vertrouwelijk stuk, dat de raadsleden
pas vanmiddag ontvingen. Te kort dag om van de raadsleden te verwachten dat
ze zich uitvoerig in de materie hebben verdiept, vindt burgemeester Knip. PvdA-
raadslid Stapper stelde, als voorzitter van het Presidium, voor om de vergadering
eventueel vertrouwelijk voort te zetten. Dat voorstel is, na overleg tussen de
fractievoorzitters (behalve SP-er Cornellissen) niet aangenomen.» 20/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=23706» 19/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

In Drenthe doet het waterschap tests met speciale wc-potten met twee afvoergaten om de milieuschadelijke urine te scheiden van het afvalwater. Voor het welslagen van het experiment is het wel van belang dat ook mannen zittend plassen.
In Sleen, gemeente Coevorden, worden dit najaar in een zorgcentrum voor bejaarden speciale toiletten gebouwd die urine scheiden van het afvalwater en dit apart afvoeren naar het waterschap. Bejaarde plassers zijn relatief grote milieuvervuilers omdat ze veel medicatie gebruiken. (bron: Binnenlands Bestuur)» 19/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Jan Mulder was een touwslager. Met dank aan de heer Hans Holtman. Lees ook de reactie bij bericht hieronder.» 17/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

U kent wellicht het steegje in ons stadscentrum met de naam : Jan Muldersgang. Die naam werd op 25 juli 1887 aan het straatje gegeven.
Nu komt mijn vraag. Wie is deze Jan Mulder, waarom werd dit stukje Almelo naar hem vernoemd? In de archieven van ons gemeentehuis is daarover (tot nu toe) niets gevonden. Wie o, wie kan mij verder helpen?» 17/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

De sociale dienst van Amsterdam gaat haar klanten controleren. Vandaag in Het Parool een mooie kop : Dak- en thuislozen krijgen huisbezoek!» 15/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

» 15/06/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag stond in het teken van de begroting 2007. Ja die van volgend jaar. Ja de gemeenteraad spreekt nog over de meerjarenraming; Voorjaarnota. Regeren is vooruitzien. En ik heb vandaag voor wat mijn portefeuille betreft vooruit gekeken. Politiek naar voren. Mooi vak!

Ik was voor Polen! U ook?