» 30/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Met vier PvdA wethouders waren we vrijdagoachtend op bezoek bij onze collega Hennie Oude Geerdink in Tubbergen.

Bleker, Knuiman, Donkers em Oude Geerdink (vlnr)

» 28/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Je kunt van alles van me zeggen. Je mag alles beweren. Maar als je me uitmaakt voor leugenaar raak je me tot op het bot. En de man die de uitspraak deed noemt zich onze strategische partner. Mooie partners zijn dit! Hieronder het bericht in de TC Tubantia van hedenmorgen. Ik moet me beraden hoe verder te willen gaan met de weledele heer Storm van Leeuwen.

‘Prima overleg’ of wethouder ‘liegbeest’?

ALMELO – ‘Er is een prima overleg met de woningcorporaties’, zei wethouder B. Kuiper woensdagavond in een vergadering van de gemeenteraad over het binnenstadsplan. Bouwmanager Storm van Leeuwen van Beter Wonen, zittend op de publieke tribune, siste kwaad, niet eens zo zachtjes: ‘Liegbeest.’

Aan de orde – in een serie van vergaderingen over het binnenstadsplan van de gemeente samen met Dura Vermeer en Kondor Wessels – waren gisteravond elementen als wonen, cultuur, jongeren en werken in de binnenstad die over dertig jaar bijna onherkenbaar veranderd moet zijn. In het kader van dat plan zou de Kloosterhofflat (sociale woningbouw) moeten wijken voor het nieuwe stadhuis. Onder meer daarover zou volgens Kuiper ‘prima overleg’ zijn met Beter Wonen. Storm van Leeuwen: ‘Het overleg is nul. Sterker nog: wij sturen brieven die niet eens beantwoord worden. Het is onbeschoft.’
Kuiper, na de vergadering: ‘Met Beter Wonen is mondeling overleg geweest over de bouw van een nieuwe flat op de plek van het busstation tegenover de oude rechtbank. Als Storm van Leeuwen het anders zegt, is dat bezijden de waarheid.’
In de vergadering probeerde de gemeenteraad wederom vat te krijgen op het binnenstadsplan van 500 miljoen. Dat bleek nog steeds niet mee te vallen. Op 31 oktober moet de beslissing vallen, maar onder anderen PvdA-fractievoorzitter B. Kozijn was het niet duidelijk ‘hoe het moet de besluitvorming’. Hij had met zijn fractie een bijdrage voorbereid, waarin hij dat grote besluit in ‘twintig beslispunten’ splitste, onder meer: moet er wel of niet een grote markt komen, moet het nieuwe stadhuis op de plek van de Kloosterhofflat verrijzen of ergens anders, moet de Molenstreng doorgetrokken door de huidige Galerij?
Uit de bijdrage van wethouder A. Sjoers bleek dat Dura Vermeer en Kondor Wessels in het besluit vooral duidelijkheid willen over het ‘bouwvolume’ (hoeveel gebouwen zullen er verrijzen). De wethouder: ‘Volume is geld, en als we daarin gaan schuiven, heeft dat consequenties. We moeten afspraken maken wat we bouwen.’ Voor een deel zou dan naderhand nog ‘ingevuld’ kunnen worden wat er precies in dat ‘bouwvolume’ kan komen.
Zo zou, zei wethouder Kuiper, de Burgerzaal van het stadhuis na de bouw van een nieuw stadhuis misschien wel een theater kunnen worden.» 27/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmorgen interne overleggen en de wekelijkse Persconferentie van B enW. Vanmiddag over de cultuurnota, over Lokale Handhaving Milieu. Om half vier de opening van de Almelose Nectarktroeg aan de Deldensestraat (NME-Centrum). Vanavond raadsdebat over de Binnenstadsplannen. Zal ook wel over de cultuur gaan. Ik maak dat op uit de opmerkingen op de site van de lokale VVD. Men zal ook het verslag van de voorjaarsnota 2006 erbij halen, denk ik. Nee, hoop ik. Dat verslag is gisteren vastgesteld en dus weet de VVD het antwoord op hun vragen.
Morgen staat in het teken van Reconstructie en een Bestuurlijk Provinciaal Handhavings overleg.
Vrijdag naar de collega in Tubbergen : Glasrijk Tubbergen.
In de middagpauze is er dan de presentatie aan de pers van de begroting 2007 en is er de strat van de WENSWIJK in de Ossenkoppelerhoek.» 26/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Leuke site ontdekt: www.gerdiensmelt.nl» 26/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties


ALMELO – Wethouder B. Kuiper (Wonen) van Almelo zegt erg verguld te zijn met de Woonprijs Twente, die hij afgelopen vrijdag namens zijn gemeente in ontvangst mocht nemen uit handen van P. den Oudsten, voorzitter van de Regio Twente. ‘Het is heel leuk dat de inspanningen die je pleegt af en toe ook eens op zo’n manier worden gewaardeerd. Dat enthousiasmeert en stimuleert je om er bij een volgend project weer net zo hard tegenaan te gaan.’.Almelo kreeg de Woonprijs Twente, zoals reeds bericht, voor de ‘bouwprestatie’ in het kader van het binnenstedelijk woningbouwproject Tuinstraat. Volgens de jury, waarvan rector-magnificus Zijm van de Universiteit Twente voorzitter was, is daar op een ‘onmogelijk plekje’ niet alleen een twaalftal woningen met een bijzondere architectuur gebouwd, maar zijn deze woningen tevens op een doordachte wijze met andere functies gecombineerd. Zo zijn ze gebouwd bovenop het grote ondergrondse bergbezink-bassin dat regenwater zo schoon mogelijk in het riool doet belanden, en is er tevens een ontbrekende verbinding in de wandelroute langs het riviertje de Almelose Aa ontstaan. Aan de Woonprijs Twente is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Dat geld is bedoeld voor een ‘object’ dat een toegevoegde waarde heeft voor de in 2005 gerealiseerde buurt. Wethouder Kuiper kondigt aan dat hij met de bewoners van de Tuinstraat nader zal overleggen over een geschikt bestedingsdoel. De woningen aan de Tuinstraat zijn ontworpen door architect P. van de Jeugd en gebouwd door aannemer Ter Steege uit Rijssen. Ze zijn in bezit van particuliere eigenaren. (foto: TC Tubantia : Riet Vos )» 25/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vanavond een prima ledenvergadering. Goede opkomst. Financiën op orde. Cogas, PSV en de hoogbouw. Vooral de hoogbouw nam veel tijd. Na de pauze ook de binnenstadsplannen. Afscheid van een raadslid en een bestuurslid (Zora en Nico).» 24/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Donderdag was ik aanwezig bij de presentatie van het jaarverslag van de Stichting Stadsfonds. Op een hele mooie lokatie: Galerie Groeneveld.
Mooie ambiance, aardige mensen.
Wel werd ik zeer onaangenaam verrast door de toespraak van Coen Heldeweg. Het wil de lat van het stadsfonds hoger en hoger leggen. Prima. Maar zijn uitpraak: “geen geld meer vooor een oogstdag of een oude ambachtemarkt” schoot mij in het verkeerde keelgat. Foei! Ook de cultuurhistorie heeft recht op onze ondersteuning. Het komt mij voor dat het Stadsfonds als elitair fonds wil gaan werken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Staat haaks op mijn idee om kunst en cultuur bereikbaar voor allen te maken. Weg met die drempels. Heldeweg heeft velen teleurgesteld. Ik heb bovenstaande ook gezegd tijdens mijn openingspeech van de tweede iternationale oude ambachtenmarkt van Almelo. En dat was zaterdag.» 23/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Almelo wint kort voor dit weekend twee prijzen :
Europese Innivation Award ( Persoons Gebonden Budget), daar weet ik onvoldoende van. Wethouder Theo Schouten veel meer.

Ook gewonnen de Woonprijs Twente, enige info in stacato hieronder:
Almelo wint woonprijs Twente 2006.De Woonprijs Twente is een jaarlijks terugkerende prijs. Uitgeschreven door De Regio Twente.

Komt voort uit de verstedelingsafspraken met het rijk. Vele duizenden woningen toevoegen. Regio Tente gaat ook voor kwaliteit vandaar deze prijsvraag,.
Eerste keer dat de prijs is uitgereikt.
Thema: binnenstedelijk bouwen
Almelo wint met project Tuinstraat.
Opvallend:
Rivier de AA is toegankelijker gemaakt
Er is een bergbezinkbasins gemaakt ( 900. 000 liter ): erg goed voor het milieu: minder vervuild water op het oppervlakte water.
Grondgebonden woningen van goede kwaliteit in het centrun, eigen parkeergarages!
Wethouder Bert Kuiper zeer blij met de prijs.
Stimuleert om hoog in te zetten op kwaliteit in de woningbouw.
Wethouder is voorstander om meer en meer gebruik te maken van het fenomeen “particulier opdrachtgeverschap”.
Nog veel te winnen op dat terrein.
Jury:
Gebouwd op een onmogelijke plek
Omgeving is (weer) tot leven gebracht
Meervoudig ruimtegebruik is goed gerealiseerd
Variatie in de bouw
Het bestaande heeft een nieuwe aanvulling gekregen.

De Prijs:
Een eigentijdse bokaal van Filip Jonker. Oud student AKI. Krijgt binnenkort een AWARD in de VS.
En…..
10.000 euro te besteden aan een object dat in de buurt van het project (Tuinstraat) wordt geplaatst.
Wethouder Bert Kuiper met ook Cultuur in zijn portefeuille wil samen met de bewoners van het winnende project een object uitzoeken, laten maken.
Volgend jaar gaat het om Betaalbaar Bouwen. Almelo zal weer meedoen!» 21/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Huurders profiteren volgend jaar niet van de koopkrachtverbetering die het kabinet voorspiegelt. Huurders met een laag inkomen kunnen er in 2007 zelfs verder op achteruitgaan. Dat geldt vooral voor de ruim 1 miljoen hurende huishoudens die huurtoeslag ontvangen. Dit is het gevolg van een grotere korting op de huurtoeslag en een hogere huurverhoging. Daar komt bij dat de lastenverlichtingen die het kabinet voor de burger in petto heeft, het minst aantikken voor huurders met een laag inkomen. De verhoging van de AOW van 4 euro gaat op aan de huurverhoging en de energiecompensatie is ontoereikend om de gestegen energiekosten op te vangen. Veel huurders hebben in 2007 door dit kabinetsbeleid per saldo minder te besteden. Voor de huurtoeslagontvangers met een minimuminkomen, waaronder veel ouderen met alleen AOW, betekent het ronduit armoede. De Nederlandse Woonbond vindt dit beleid onrechtvaardig en pleit voor het schrappen van de korting op de huurtoeslag. Daarnaast pleit hij voor een ander huurbeleid met lagere huurverhogingen.

(officieel persbericht geeft (nog) meer informatie.» 21/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Geleraaf.nl 21-09-2006
Echtpaar Prenger 60 jaar getrouwd
De heer Prenger en mevrouw Prenger-Overink zijn vandaag alweer 60 jaar een echtpaar. Dat betekend feest met veel familileden in de flat aan de Aalderinkhof. Loco burgemeester Bert Kuiper kwam namens de gemeente bloemen aanbieden. De heer Prenger was in zijn werkzame leven belastingambtenaar (referendaris). Achtereenvolgens in Enschede, Emmen en Almelo. In totaal 8 jaar heeft hij in militaire dienst doorgebracht. Toen zijn eerste dochter geboren werd deed hij dienst in voormalig Ned. Indië en het duurde een week voor het bericht hem bereikte dat hij vader was geworden. Drie weken terug is het eerste achterkleinkind geboren.» 20/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

De Prinsen Balkenende en Zalm hebben hun begroting gepresenteerd. De meest armen hebben de afgelopen jaren het meest ingeleverd. Volgend jaar krijgen ze er 1% bij. De rest van Nederland, zij die de afgelopen jaren weinig hebben moeten inleveren, gaat er verder op vooruit. Bedankt PRINSEN. Prinsendag 2006, op naar 22 november. De voedsel- en kredietbanken geloven er niet meer in. Hun klanten ook niet. Prinsendag 2006: mooie hoeden ( en dat is het dan ook).» 20/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Meer van deze fotoserie op www.nu.nl (klik op Yoshe)» 20/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Het zo goed aan het seizoen begonnen Heracles kan zich volledig op de competitie concentreren. De club uit Almelo liet zich dinsdagavond verrassen door Eindhoven. Na een gelijke stand in reguliere speeltijd (1-1) wonnen de Brabanders met 3-2.» 19/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

In de gemeenteraad werd ik vanavond bevraagd over “verdwenen” en beschadigde kunstwerken.
Het kunst werk op de hoek Schalderoi komt donderdag terug. De “Witte Stoel” zal vernietigd worden.
Zorgen maak ik me over het kunstwerk op het Joop den Uyl Plein. Erg beschadigd. Het is keramiek. We zullen overleggen met de kunstenaar.

Vraag: Wat is het mooiste kunstwerk in onze gemeente?» 19/09/2006 » Uncategorized » 0 reactiesWand in onze studeerkamer.

In de “ACHT” van Amycus» 19/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Afgelopen zondagmiddag een prima Regatta van Roeivereniging Amycus. Voor de 10e keer de Cottwich Almelo Regatta. Er zijn enkle bekenden te ontwaren.  

  

  

  » 19/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Deze reclame ook in de bus gekregen? Of zou het echt zijn?» 19/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Dichters liegen de waarheid.
B.Aafjes» 17/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties  

  

  

  » 17/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Heel goed wat in Aadorp is georganiseerd: kunst in de kapsalon. Prima. Volgend jaar weer?» 17/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vrijdagavond weer ons halfjaarlijks etentje. Lekker kunnen bijpraten.» 16/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Een heerlijk etentje, net als in het voorjaar, met Cor de Vogel en Dorothy. Lekker even bijgepraat over stendenbouw, politiek en meer. Cor heeft veel voor Almelo betekend. Ik ben blij dat ik in zijn voetsporen mag werken.» 14/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

De afgelopen acht jaar was ik lid van het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente. U weet wel, dat samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeentes. Daar valt natuurlijk veel over te vertellen. Het lijkt me aardig dat ook te doen. Vanwege het feit dat er echt veel over te vertellen is.» 14/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmorgen sprak ik de leden van de Vereniging Bouw- en Woingtoezicht Nederland toe. Men heeft een bijeenkomst in Almelo.
Ik eindigde met de volgende passage:

(uitgesproken tekst geldt)
“Ik wens U een leerzame bijeenkomst. Wellicht dat er in de pauze of naar afloop nog even tijd is een rondje door de stad te maken.
Bij een toekomstig bezoek zal de stad er behoorlijk anders uit zien. Er meren bootjes af in de havenkom hartje stad. Je kunt je ’s avonds een concert bijwonen in het Poppodium , gebouwd naar een bijzonder ontwerp van Ben van Berkel, de architect van de Erasmusmbrug in Rotterdam, zie je nieuwe hoogbouw als je de stad inrijdt met bijzondere architectuur die prachtig is ingepast, loop je in de binnenstad langs het water en bezoek je nieuwe winkels of horeca.”» 13/09/2006 » Uncategorized » 0 reacties

De fractie van de PvdA heeft een tijdje geleden gevraagd om een prijsvraag uit te schrijven. Een prijsvraag om een andere naam te vinden voor “Waterrijk”. Onze nieuwbouwloctie voor ongeveer 5000 woningen. Die prijsvraag zal er wel komen. Nu inzenden mag natuurlijk ook. En dan naar : waterrijk@bertkuiper.nl