» 31/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Op de site van Meta staan mooiere foto’s van de paddestoelen :

www.metameijer.blogspot.com» 31/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Maandag. Een hele heftige dag, politiek gezien. Maar ook persoonlijk. Eerst politiek: een diskussie over de binnenstad en de partners in het proces. Toen op weg naar de AVA van Twente Milieu. Op weg….ik arriverde niet. Autopech. Dus niet naar de AVA. Jammer en heftig. Toen de extra raadsvergadering over de Binnenstadsplannen. Heftig. Veel heel veel vragen. Niet te beantwoorden in de toegestande tijd. Het college zal veel in een nota van wijzigingen aan de gemeenteraad voorleggen. Oh ja, er waren twee insprekers. De voorzitter van de SP-afdeling Almelo en de voorzitter van de Fietsersbond. De Fietsersbond maakte indruk!
Dan nog even naar de fractie. Nou ja, even?
Dinsdag de besluitvormende raadsvergadering.» 29/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties


Ik had ze nog maar net op de foto gezet of een onverlaat vond het nodig ze mee naar huis te nemen! Schandpaal dus.» 29/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Waar zou ik info kunnen krijgen over de schilder Moll. Hij schilderde o.a. de havenkom van Almelo. Veel meer overigens over en van de havens van Rotterdam.
Wie oh wie.» 29/10/2006 » Uncategorized » 0 reactiesDeze zomer zijn we niet op vakantie geweest. Bewust lekker doorgewerkt. Dat deed ik om reden van dat we nu in november gaan. En wel naar …….Down Under. Op 10 november vliegen we. Amsterdam – Heathrow – Hong Kong – Sydney – Adelaide. Daar zullen we een tijdje bij Laura en Herb zijn ( zie daarvoor onze site van vorig jaar www.opreisinaustralie.blogspot.com ). Dan gaan we dwars door de woestijn naar Darwin. Van Darwin naar Singapore en dan weer snel naar huis. Op 30 november zij we er weer.
Wellicht maken we een aparte site net als vorig jaar. Info daarover volgt. Kan ook zijn dat we site van Meta nemen: www.metameijer.blogspot.com. Of deze. U leest daarover. De tickets hebben we vandaag opgehaald.» 29/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Gezien in Barcelona, mei 2006.» 28/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Ik vond de ingezonden brief van de voorzitter van de Socialistische Partij (Jan Vissia) vandaag in de TC Tubantia wel heel erg zuur. Jammer. Een aantal onderwerpen die Jan aan de orde stelt heeft geen hoog waarheidsgehalte. Nogmaals : jammer! Ik ben benieuwd hoe de SP-fractie zich maandag en dinsdag gaat opstellen.

Een reactie:

At 3:35 PM, Kris zei…

Niet alleen was het hier en daar bezijden de waarheid, er zaten ook nog een aantal tegenstrijdigheden in. Nee, qua argumentatie was dit geen beste. Maar ach, een dergelijke brief voedt ongetwijfeld een bepaald sentiment en dat was tenslotte het hele achterliggende idee nietwaar.» 27/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Maandag: diverse in- en externe overleggen. aandeelhoudersvergaderting Twente Milieu, extra voorbereidende raadsvergadering (binnenstad) en even naar de fractie.
Dinsdag: B en W. Voor de raadsvergadering krijgen een groot aantal handtekeningen aangeboden uit De Riet.
Woensdag: Persconferentie, milieuzaken, gesprek met Plaatselijk Belang Aadorp, ondertekening van het DUBO-Convenant en een gesprek met mensen uit de Aalderinkshoek.
Donderdag een gesprek met de portefeuillehouders afval en een informatieavond.
Ook leuk om te vermelden is dat ik zaterdag (4-11) om 20.15 uur te beluisteren ben bij Radio Almelo (iets over HipHop).
Zondag: bibliotheek: optreden Johan Bijkerk. Ik ben dus niet bij Heracles-Ajax.» 27/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Stelling van vrijdag 27 oktober 2006

De aanpak van geweld tegen publieke dienstverleners is te slap
Eens (87%)

Oneens (13%)

tot nu toe hebben 2252 mensen gestemd» 26/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Ik hoop, meer dan van harte, dan velen willen meepraten over “de cultuur” in Almelo. Cultuur nu, morgen en overmorgen. De discussienota ligt er. Doe mee!» 26/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Blij ben ik met mijn diskussienota over het cultuurbeleid in Almelo. Hieronder het persbericht.


Groter publieksbereik, economische en maatschappelijke importantie en
nieuwe voorzieningen en manifestaties

Nieuw cultuurbeleid stuurt nadrukkelijker maar geeft ook
ruimte aan tegendraadsheid

Op dinsdag 24 oktober heeft het college van Burgemeester en Wethouders de
discussienota cultuurbeleid 2007–2011 vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak
en reactie. Op basis van de discussienota en reacties gaat Almelo in 2007 het
definitieve beleidskader cultuur opstellen en het nieuwe cultuurbeleid concreet
gestalte geven.

Almelo wil nadrukkelijk meer mensen bereiken met kunst en cultuur, ook op
wijkniveau. Het college ziet onder meer kansen in de mogelijke aanstelling van
een cultuurmakelaar waarmee in andere steden goede ervaringen is opgedaan.
Een ander aspect is het aanhaken op invoering van de Wet Maatschappelijk
Ondersteuning. Daarbij spelen ook persoonsgebonden budgetten een rol die
kunnen worden ingezet voor gebruik van culturele voorzieningen in de stad.
Maar ook wordt in de discussienota ingegaan op de het bereik van kunst en
cultuur en publieksactiviteiten op wijk- en stadsdeelniveau, en de kunsteducatie.
Multifunctionele accommodaties en Brede Buurtscholen en decentraal
bibliotheekwerk kunnen volgens de nota daarbij een rol van betekenis
bij spelen.

Almelo onderkent in de discussienota ook nadrukkelijk een grote economische
betekenis van kunst en cultuur. Voor het aantrekken maar ook het binden van
inwoners, bedrijven, bezoekers en toeristen aan de stad. Mede door
evenementen, culturele manifestaties, een betere publiciteit en door aan te
haken op de groeiende belangstelling voor cultureel erfgoed. Tegelijk wijst
Almelo in de nota de ’culturele industrie’ aan als een potentiële groeier in de
lokale economie. Almelo wil dit stimuleren met bedrijf- en atelierruimtes,
samenhangende gebiedsontwikkelingen in het Almelose binnenstadsplan,
opleidingstructuren en samenwerkingsverbanden.

Volgens de nota is het voorzieningenniveau op cultureel gebied in vergelijking
tot andere steden redelijk in orde, zeker als het nieuwe poppodium en een
filmhuis en nieuwe bioscoop de bestaande voorzieningen gaan aanvullen.
Toch denkt Almelo na over verdere vernieuwing. Bijvoorbeeld in de vorm
van “huis voor de amateurkunst” (Hof 88) en aanvullende voorzieningen
zoals geschikte festival- en evenemententerreinen in het nieuwe Almelo.
Met het Binnenstadsplan ontstaat onder meer een nieuwe Grote Markt
rond de Havenkom.

Naar de mogelijkheden die de nieuwe binnenstad kan bieden wordt ook
gekeken als het gaat om (vlakke vloer)theater annex filmhuis. Een derde
belangrijk aandachtspunt bij de grootschalige aanstaande stedelijke
vernieuwing en vormgeving is kunst in de openbare ruimte, maar ook kunst
als integraal onderdeel bij stedenbouw, architectuur, welstand en straatmeubilair
en infrastructurele werken en openbare inrichting.

De discussienota gaat in op tal van andere inhoudelijke keuzes met betrekking
tot cultuurbeleid en stelt daarbij dat naast gericht cultuurbeleid ook het beleid
gericht moet zijn op het ruimte geven aan tegendraadsheid en non-conformisme
om kunst en cultuur in de stad ook te kunnen laten floreren als bron voor
vernieuwing en als belangrijke pijlers voor een gezonde en vitale ontwikkeling
van Almelo als centrumstad in Twente.

Belangstellenden kunnen de nota opvragen bij de afdeling samenleving,
teamonderdeel cultuur van de gemeente Almelo. Dit teamonderdeel is op
werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer
0546-541958. Schriftelijke reacties op de discussienota kunnen gestuurd
worden naar Gemeente Almelo, t.a.v. afdeling samenleving / teamonderdeel
cultuur, Postbus 5100, 7600 GC Almelo.» 25/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Nog een paar nachtje slapen en dan ………………..

Op zaterdag 28 oktober 2006 vindt de tweede De Nacht van de Nacht plaats. In heel Nederland worden tussen 18.00 en 24.00 uur activiteiten georganiseerd om de schoonheid van de nacht te beleven. Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties willen hiermee aandacht vragen voor de toenemende verlichting in Nederland. Kijk op www.nachtvandenacht.nlvoor alle activiteiten. De gemeente Almelo is ook deelnemer en zal bewust de verlichting van openbare gebouwen uitlaten.» 25/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

De fractie van de PvdA Almelo werkt in overleg en samenwerking met de overige fracties in Twente aan een andere invulling van de bestuurlijke structuur van de Regioraad. Er wordt naar gestreefd in de maand november in alle gemeenteraden van Twente een motie in te dienen om de directe betrokkenheid van alle gemeenteraadsleden in Twente bij de regionale samenwerking te versterken.

Op dit moment is die betrokkenheid nog steeds niet optimaal. De Regioraad fungeert te afstandelijk ten opzichte van de gemeenteraden. Dat gaat ten koste van het eenheidgevoel in Twente en draagt dus niet bij aan het echte partnerschap waarnaar we streven.» 24/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties


De informatie op de weblog van Jan Pronk was voor een groot deel al bekend. Dus vanwaar dit incident?

Waren er maar meer zo betrokken bij de mensen in Soedan.» 21/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Wie eens mee wil kijken vanaf de dertiende verdieping van de Javatoren moet even naar :

www.metameijer.blogspot.com» 21/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren met bekenden uit Noord Ierland (!) een bezoek
gebracht aan Paleis Het Loo ( van de Oranjes!)

» 19/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties
We ( twee wethouders en een aantal ambtenaren van onze gemeente) waren vandaag “op stap” met vertegenwoordigers van ministerie van VROM, Provincie Overijssel en Waterschap Regge en Dinkel. Doel: infomatie geven over de vele plannen waarme de gemeente Almelo bezig is. Het is goed dat je “bestuurlijke partners” een goed gevoel bij onze stad hebben en houden.


Was U ook al eens in ons infomatiepand, met vele beelden van de nieuwe stad, aan het Kolkje. Vraag: wat zou er op de witte plek moeten komen?

» 18/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Het bestuur van Plaatselijk Belang Aadorp was op uitnodiging bij de winnende wedstrijd van Heralcles tegen Heerenveen.» 18/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Van 19 tot 29 oktober kunnen de leden van de PvdA via een ledenraadpleging de PvdA-lijsstrekker voor de Eerste Kamer kiezen. Er zijn twee kandidaten: Han Noten, huidig fractievoorzitter in de Eerste Kamer en Wim van der Noordt, actief als gemeenteraadslid in Enschede.

( Wim is oud inwoner van Almelo )» 18/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

PvdA lanceert huurcalculator
Huurders moeten weten wat de politieke partijen met hun woonlasten gaan doen
Reken het voor je eigen huurwoning uit op www.watmaghurenkosten.nl

Bijna de helft van alle Nederlanders huurt een huis. Om huurders een mogelijkheid te geven uit te rekenen wat de gevolgen voor hun woonlasten zullen zijn van VVD-, CDA- en PvdA-beleid, heeft PvdA Tweede Kamerlid Staf Depla de site www.watmaghurenkosten.nl gelanceerd. Op deze site kunnen huurders met een huurcalculator uitrekenen hoeveel de huur van hun woning de komende jaren gaat stijgen. PvdA-woordvoerder Staf Depla: “Huurders moeten weten wat de politieke partijen met hun woonlasten gaan doen, daarom heb ik deze site gemaakt”.

De komende jaren zullen deze huurders een steeds groter deel van hun inkomen aan huren kwijt zijn als de huidige coalitie haar plannen doorzet. Deze huurverhogingen leiden niet tot meer woningen, maar wel tot zwaardere lasten voor huurders. De PvdA vindt deze lastenverzwaring ongewenst. Bij de PvdA blijven huurders een gelijk aandeel van hun inkomen aan huren betalen. PvdA Kamerlid Staf Depla: “Als het niet lukt om deze huurwet tegen te houden, zullen we de plannen bij verkiezingswinst alsnog terugdraaien”.

Wat blijkt uit de uitkomsten van de huurcalculator. Als het aan de VVD ligt gaan alle huurders gemiddeld zo’n 60 euro per maand meer aan huur betalen. De VVD koppelt de huren van alle woningen aan de marktwaarde van huizen. Als de huizenprijzen blijven stijgen , stijgen de huren ook steeds verder. Het CDA neemt in haar verkiezingsprogramma in hoofdlijnen de huurvoorstellen van het kabinet Balkenende over. 25% van de huurwoningen worden op termijn geliberaliseerd en de huren gaan de komende jaren harder stijgen dan de prijzen. Het kabinet wil deze huurwet nog voor de verkiezingen door de Tweede Kamer jagen. Het gaat huurders de komende kabinetsperiode gemiddeld zo’n 30 tot 40 euro per maand extra boven de verwachte inflatie kosten. Het CDA-congres heeft bepaald dat mensen met de laagste inkomens niet meer dan 15% van hun inkomen aan huren kwijt mogen zijn. Het geld om deze belofte waar te maken hebben ze niet vrij gemaakt.
Het gevolg is dat huurders de komende jaren een steeds groter deel van hun inkomen aan huren kwijt zijn als de huidige coalitie haar plannen doorzet. Deze huurverhogingen leidt niet tot meer woningen, wel tot zwaardere lasten voor huurders. De PvdA vindt deze lastenverzwaring ongewenst. Bij de PvdA blijven huurders een gelijk aandeel van hun inkomen aan huren betalen. PvdA Kamerlid Staf Depla: “Als het niet lukt om deze huurwet tegen te houden, zullen we de plannen bij verkiezingswinst alsnog terugdraaien”.

Staf Depla
lid Tweede Kamer PvdA» 18/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties


LOA: de gemeenteraad is belangstellend naar de toekomst van Radio Almelo. Het college stelt de raad voor 30.000 euro beschikbaar te stellen. Dan geven de kans aan het bestuur van de LOA de toekomst min of meer veilig te stellen.

Binnenstad: opnieuw , voor de zoveelste keer, een diskussie met een deel van de gemeenteraad over de invloed die men heeft over de verdere invulling van de plannen. Ik kan het nog een keer zegen: de wet op de Ruimtelijke Ordeling regelt en het college heeft een politieke afspraak met de raad. Dat laatse is toch zo eenvoudig “te controleren”.» 14/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Massale vechtpartijen op voetbalvelden Almelo

Uitgegeven: 14 oktober 2006 22:11

ALMELO – Op en rond een aantal Almelose voetbalvelden zijn zaterdagmiddag tientallen personen met elkaar op de vuist gegaan.
De politie kon met de grootst mogelijke moeite de vechtende partijen scheiden en tot rust krijgen. De politie Twente heeft dit zaterdag meegedeeld.» 14/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Hieronder de grote lijnen van mijn openingsspeech.

UItgesproken tekst geldt.

Dames en heren,

Met heel veel genoegen sta ik hier om een bijdrage te leveren aan een nieuwe activiteit van Uw stichting. De opening van de Installatie van Femke Schaap : Expanding Interior Dimensions.

Op de 38 m3 vloeroppervlak van Het Torentje is ze er heel wel in geslaagd een bijzondere installatie te realiseren. We zullen het straks gaan zien.

Dames en heren,

De Stichting Het Torentje is er sinds 1995 in geslaagd de crème de la crème naar Almelo te halen.

Het is begonnen met Waldo Bien, Sibyl Heijnen en Tinneke Schoenmaker kwamen langs. Maar ook Speekenbrink, De Zeeuw. Ritseart ten Cate, Jan van de Pavert en tot voor kort Martha Juanita Atienza.

Als het je lukt om o.a. deze kunstenaars te laten exposeren in ons torentje dan doe je het als Stichting heel goed.

En toch lijkt het me goed om eens met de stichting in gesprek te gaan over de toekomst. Over Hoe nu Verder? Graag ga ik daar met jullie over in gesprek. Mij is gebleken dat ook de stichting dat gesprek graag wil aangaan.

Nu weer terug naar de dag van vandaag.

Het zal u niet verbazen dat ik mij goed kan vinden in het volgende citaat van Wouter Bos fractievoorzitter voor de PvdA in de Tweede Kamer:

Wij pleiten voor een actieve cultuurpolitiek waarbij politici niet bang zijn het debat aan te gaan over de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur. Niet bang om over economische betekenis van kunst en cultuur te spreken en daar ook naar te handelen. Niet bang zijn om te kiezen voor kwetsbare kunst, voor top kwaliteit en ook voor toegankelijkheid om zoveel mogelijk jonge mensen ze vroeg mogelijk met kunst en cultuur in aanraking te laten komen.

Einde citaat.

Het zou een prachtig voorwoord voor onze nieuwe cultuurnota kunnen zijn.

Het geeft haarfijn aan waar ik de komende jaren naar toe wil met het cultuurbeleid in Almelo. Graag wil ik met de gemeenteraad en met het culturele veld in debat over culturele diversiteit, de brugfunctie van kunst en cultuur, participatie, verspreiding en bereik. Professionals en amateurs. Alles zal wat mij betreft aan bod moeten kunnen komen.

Het zal de komende periode weer over de inhoud van de cultuur moeten gaan. Dus eerst het wat en dan het waar.

Binnenkort zal een soort van beleidskader door het college van B en W voorlopig vastgesteld worden. Voorlopig! Want de nota zal dan voor inspraak worden vrijgegeven. Naar verwerking van de inspraakreacties zal er een nota naar de gemeenteraad gaan om de piket palen te kunnen slaan voor ons beleid in de komende jaren.

Kaderstellen heet dat in het dualisme.

De nota zal langs vier grote lijnen opgesteld worden:

De autonome waarde van kunst en cultuur

Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling

Cultuur, economie en toerisme

Cultuur en Ruimtelijke Ontwikkeling

Over de autonome waarde kan gezegd worden dat kunst en cultuur pas goed kunnen floreren in een maatschappelijk klimaat waarin plaats is voor experiment, verwondering en tegendraadsheid. Ons beleid zal daar ruimte aan moeten geven.

Als het gaat om de maatschappelijke ontwikkeling zou gedacht kunnen worden aan het aanstellen van een soort van vraagbemiddelaar ( een soort van cultuurmakelaar)

Op het raakvlak tussen cultuur en toerisme liggen kansen. Te denken valt aan ons cultureel erfgoed en aan evenementen. Maar ook een intensivering van ons atelierbeleid en een stimulering voor de vestiging van culturele vrijplaatsen.

Een link met de ruimtelijke ordening heeft natuurlijk te maken met accommodaties, podia, beeldkwaliteit van wijken en buurten.

Aanstaande dinsdag in B en W en dan mag een ieder er op schieten. Geen schoten voor de boeg, maar schoten in de machinekamer.

Ik was, ben en blijf van mening dat het culturele leven zo gek nog niet is. Kleinschalig met af en toe een bovenregionale uitschieter.

Ik maak maar even van de gelegenheid gebruik om iets te zeggen over Hof 88. Net sprak ik over om eerste te willen praten over het wat en dan over het waar. In dat waar zie ik zeker een rol weggelegd voor Hof 88. Niet voor alles wat nu op die lokatie een plek heeft gevonden.

Wellicht moeten we nadenken over de kunstuitleen. Het kan zo maar zijn dat we met elkaar besluiten de Filmliga en andere plek te geven.

Over de ( voormalige) kunsthal zullen we het moeten hebben.

Al met al : cultuurpolitiek en gesprekken over de cultuur krijgen opnieuw hun plek in Almelo.

Ik zal er de komende tijd hard aan trekken.

Nu is het net alsof het om mij gaat. Dat is zeker niet het geval.

Een nieuwe installatie in het Torentje. Dat staan nu centraal.

Femke Schaap, als dagen bezig.

Stichting Het Torentje gefeliciteerd met deze installatie.

Femke Schaap dank dat je dit in mijn stad dit wil doen.» 14/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Een gezellige drukte bij de opening van de Nijreessingel.
» 13/10/2006 » Uncategorized » 0 reacties

Aanstaande zaterdag ben ik de gelegenheid mijn culturele plannen voor een deeltje naar buiten te brengen. Ik zal “iets” gaan vertellen over de kadernota cultuur. Deze nota komt snel naar de gemeenteraad. Mijn speech houd ik bij de opening van de tentoonstelling / installatie van Het Torentje. Zaterdag om 17.00 uur in de bibliotheek.