» 30/06/2007 » Uncategorized » 0 reactiesZoals eerder gemeld: een paar weken geleden trad ik op met de band De Overgang.» 29/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Zojuist heb ik de start gegeven voor de vernieuwbouw van de obs Reigershöfte. Ze krijgen een prima aangepaste lokatie waar de Brede Buurtschool tot volle wasdom kan komen. Voor- en na schoolse opvang kunnen worden uitgebreid. In de Schöppe (dit wijkcentrum zit vast aan de school) komt een uitgebreide keuken. Is nodig om er een buurtrestaurant te kunnen maken. Een primeur.» 28/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Jarenlang zijn we er mee bezig. Nu komt er schot in.

De Gele Raaf meldt vandaag :

Almelo 28-06-2007
Subsidie voor geluidscherm Kogellaan in Almelo
Langs de Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo komt ter hoogte van de Kogellaan e.o. een geluidscherm om lawaai van verkeer op deze singel tegen te gaan. Het ministerie van VROM heeft hiervoor subsidie toegezegd. In 2009 kan het scherm worden geplaatst. Eerder werden subsidieaanvragen steevast afgewezen. In april werd door de Gemeente Almelo geluidarm asfalt aangebracht op de Van Rechteren Limpurgsingel ter hoogte van de Kogellaan. Dat leverde al flink minder geluidoverlast op voor de bewoners. Maar er ontstond ook de mogelijkheid een meer succesvolle subsidieaanvraag voor een geluid- scherm in te dienen bij het ministerie van VROM. Door een combinatie van maatregelen wordt namelijk de prioriteit van een project verhoogd, waardoor dit project eerder in aanmerking komt voor subsidie. De subsidietoezegging gaat over de kosten van de voorbereiding van het project. Bij deze voorbereiding worden de bewoners uit de buurt betrokken. Pas volgend jaar kan de subsidieaanvraag voor de kosten van de uitvoering van het project worden ingediend. De planning is dat in 2009 de geluid- schermen worden geplaatst. Daarnaast worden ook maatregelen getroffen aan de gevels van onder andere de woningen aan de Kogellaan, de Brandersweg en de Ootmarsumsestraat. Door het treffen van maatregelen wil de Gemeente de geluidoverlast verminderen en het bestaande woonklimaat in deze omgeving verbeteren.» 28/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren was het afscheid van de gemeentesecretaris ( Herman Geerdink). Aardige bijeenkomst(en). Ik heb genoten van onze gemeentelijke huisband . Petje af voor deze ambtenaren.

Vandaag gesproken met de VROM-Inspektie. Zij doen onderzoek naar de stand van zaken handhaving eigen gemeentelijke gebouwen. De gemeenteraad heeft daar vorig jaar ook naar gevraagd (CDA-fractie). Dat onderzoek is op een haar na gevild en zal via het college naar de gemeenteraad gaan.

Vanmiddag loopt mijn programma totaal anders dan in mijn agenda staat vermeld. Maar dat komt wel vaker voor.

De gemeenteraad is vanaf een uur of vijf op bezoek in de tuin van de Burgemeester en zijn echtgenote. Natuurlijk is er een natje en een droogje. Morgen is de beurt aan het bedrijfsleven.» 27/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Al het mooie tekenfilmpje op de www.geleraaf.nl gezien over de Voorjaarsnota?» 27/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren was er (opnieuw) een presentatie van (bouw)plannen aan de gemeenteraad: Leemslagen en Chiel Detmerstraat. Hele mooie plannen, waar mensen op termijn met heel veel plezier zullen wonen. Zeer content ben ik met het gegeven dat aan de Leemslagenplas ook een redelijk percentage “bereikbare” woningen gebouwd worden.» 26/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

De bijeenkomst, gisteren in de Ridderzaal, was een heel bijzondere. Prinses Maxima, drie ministers en twee staatssecretarissen. En de hele Ridderzaal vol met mensen die meegewerkt hebben aan de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Daaraan kwam gisteren na vier jaar een einde. Meer dan 40.000 jongeren zijn in die periode aan een baan geholpen.


» 26/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Stelling van dinsdag 26 juni 2007

Er moet een referendum komen over het EU-verdrag
Eens 63%
Oneens 37%

Er is door 2379 mensen gestemd (13.40 uur )» 24/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Nu ik deze foto’s zaterdag weer heb kunnen maken, ben ik weer gesterkt in mijn mening dat het Kannaal Almelo Nordhorn bevaarbaar gemaakt moet worden.» 24/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties» 24/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren is de Installatie Simpel Leven van start gegaan. Klaar van der Lippe en Bart Stuart gaan er mee aan de slag. De komende weken wonen ( in een camper) en werken ( tegenover Het Torentje) beiden aan het project. Met Almelose burgers doen ze een aantal oefeningen in Simpel Leven. Het is de moeite waard een kijkje te nemen.
Ik ben benieuwd wat het resultaat zal zijn.» 22/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Deze site mag zich verheugen op een groot aantal vaste bezoekers met hun eigen adres :

Ik heb wel de indruk dat een aantal daarvan zich verenigen in één persoon. Perry? Henk? Gerard? Daarom schreef ik al eerder: schrijf gewoon onder je eigen naam. Verschuil je niet. Wees een echte commentator / journalist. Ach, en daar staat tegenover: alles is maar tijdelijk.


» 22/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

De Roskam 21-06-2007
Uitstel besluitvorming over poppodium Almelo
Almelo – De gemeenteraad stelt een besluit over de bouw van een poppodium uit. Wethouder Kuiper komt later dit jaar met een nieuw voorstel. In die notitie wordt volgens de wethouder “rekening gehouden met opmerkingen vanuit de raad”, onder meer wat betreft een “functieverbreding” van het poppodium.
Kuiper benadrukte dat er nog steeds gesprekken lopen met de beoogde exploitant Potgieter van Podium Hardenberg. Eerder deed de wethouder het voorstel het investeringsbedrag met twee miljoen te verhogen tot krap negen miljoen of de structurele exploitatiebijdrage te verhogen met 240.000 euro per jaar. Beide opties waren deze week voor de Almelose gemeenteraad onaan- vaardbaar.» 22/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

De laatste dagen geen tijd gehad om te “bloggen”. Te druk met de Voorjaarsnota 2007. Net wel even de reacties gelezen van een voerman en anderen.

De Voorjasarsnota 2007 is door de gemeenteraad vastgesteld. Elke fractie heeft weer haar eigen accenten gelegd, en dat is goed. Er ligt nu een goede basis voor het college om de begroting 2008 voor te bereiden.

Dit weekend leuke dingen in de stad. Zowel buiten als binnen. Voor de buitenactiviteiten hebben wel een beetje hulp van de weergoden nodig.» 20/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Tel tot tien!
Een notaris zoekt een nieuwe medewerker om zijn aktes af te stempelen.
En omdat op sommige formulieren wel 10 stempels nodig zijn, moet de
Nieuwe medewerker natuurlijk tot 10 kunnen tellen.
De eerste sollicitant meldt zich, gaat zitten, en de notaris vraagt
Of hij tot 10 kan tellen. “Ja, natuurlijk,” antwoord de man “10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0″
“Ja goed” zegt de notaris “maar kun je dat ook vooruit?”
“Nee,” is het antwoord, “Ik heb hiervoor bij de NASA gewerkt, en daar telden we
altijd zo.” “Niet geschikt! Ik wens u nog een prettige dag verder, en stuurt
u a.u.b. even de volgende naar binnen.”.

De volgende sollicitant, als hij gevraagt wordt of hij tot 10 kan tellen
zegt: “Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2.!” “Ja, maar kunt u niet van
1 tot 10 tellen in de normale volgorde?” “Nee” zegt de man, “Ik ben
postbode geweest, en zo heb ik altijd geteld als ik de huisnummers
naliep.” “Bedankt en tot ziens, de volgende
a.u.b.!

De notaris weer, “kunt u tot 10 tellen?” De derde kandidaat, “Zeker,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.” “Dat is geweldig, waar hebt u hiervoor
gewerkt?”
“Nou, bij de gemeente.” “Bij gemeente? Daar sta ik van te kijken. Zeg
eens, niet dat het nodig is, maar, kunt u ook verder tellen dan 10?”
“maar natuurlijk, boer, dame, koning en de aas ” !!!!!» 20/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Nog een paar minuten en het is zover. De langste dag en dus ook de kortste nacht. En dus is Anneke Derksen – Poortman jarig.

Opgezocht op Wikpedia:

De langste dag op het noordelijk halfrond valt elk jaar rond 21 juni, maar niet steeds precies op deze datum. Het is ongeveer de dag waarop de zonnewende (zomerwende) plaatsvindt. Dit zomerpunt is het hoogste (noordelijkste) punt van de schijnbare zonnebaan (ecliptica), recht tegenover het winterpunt. In 2005 bijvoorbeeld was het inderdaad op 21 juni, maar meestal is het een of twee dagen eerder en een zeldzame keer op 22 juni.
Dat de tijd ertussen het langste is wil niet zeggen dat zonsopkomst het vroegste en zonsondergang het laatste is, want deze vallen niet samen. In juni 2003 kwam de zon het vroegste op op de 17e en ging de zon het laatst onder op de 25e. Er zitten acht dagen tussen deze twee momenten. In het midden van die periode is het verschil tussen zonsopkomst en -ondergang het grootst en spreken we dus van de langste dag. Het plaatje maakt deze periode aanschouwelijk, dit geldt voor 2003, voor een plaats in het midden van Nederland. Het verschil tussen opkomst en ondergang bij het minimum of maximum en op de langste dag bedraagt 65 tot 95 seconden.
De kortste dag valt in de dagen rond 22 december.
Met de langste dag wordt natuurlijk niet de lengte van het etmaal bedoeld (want die blijft 24 uur), maar de lengte van de periode dat het licht is.
De astronomische zomer begint in de buurt van de langste dag.
Op het zuidelijk halfrond van de aarde is dit alles omgekeerd en begint rond 21 juni de winter.» 20/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties


Wie kan de diepe betekenis van deze muurpraat eens aangeven?» 20/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Wat te doen met het poppodium? Dat is de grote vraag die aan de orde is tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2007. Nu ik dit typ is mijn antwoord aan de gemeenteraad al klaar, ligt op het stadhuis en ik zal het morgen vertellen. Van groot belang is dat we als gemeentebestuur nu eindelijk eens iets in de steigers zetten voor de jongeren. Ik heb The Ritz geopend en ben vele keren aanwezig geweest in Sub Rosa. Sinds de sluiting van de Poort vn Kleef is het eigenlijk niet meer goed gekomen. Wel wil ik gezegd hebben dat er veel georganiseerd wordt in de diverse uitgaansgelegenheden, een sporthal, een wijkcentrum en in parken. Zullen we er nog een toefje slagroom op doen ?» 20/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Al eens gekeken op :

www.almelohistorisch.nl ?» 20/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Dinsdagavond sprak onze gemeenteraad in eerste termijn over de meerjarenbegroting 2007. Voor mijn beleidsterreinen ging het vooral over:

1. hebben we niet te veel woningen in de planning?
2. zijn de woningen niet te duur?
3. houdt u wel rekening met de bevolkingsontwikkeling?
4. moet de bibliotheek niet meer geld?
5. zou het poppodium nog wel willen?
6. heeft u wel genoeg aandacht voor ons milieu?
7. komt ons water wel genoeg in beeld?
8. wilt Hof88 ook behouden?

Ik zal donderdagmorgen antwoorden. Ik kom niet weg met : “We zullen het poppodium onderbrengen in de biblotheek en daar goedekope woningen omheen bouwen”. En dat wil ik dus ook niet!» 19/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Jamie groeit als kool. 8 weken is hij al!» 18/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Vanavond waren de meeste fracties in beraad om morgen een goede bijdrage te kunnen leveren bij de behandeling van De Voorjaarsnota 2007. Het zal voor een deel ook over het poppodium gaan. Ik wil nog steeds dat het er komt. Binnen de gemaakte afspraken met de gemeenteraad kunnen we een heel eind komen. Ik hoop in ieder geval dat ik, het college, nog de tijd en de ruimte krijg om met een uiteindelijk voorstel te komen.

De voorbereidingen voor de begroting 2008 lopen wat mij betreft naar wens. Al weet ik natuurlijk niet hoe de wethouder van financiën er over denkt. Het moet gezegd worden dat het nog steeds gaat over informatie uitwisselen. Dus veel kan er ook nog niet over gezegd worden.

Ik was opnieuw onder de indruk van het bezoekersaantal in het Beeklustpark (optreden Servus). Zie ook : http://www.geleraaf.nl/

Ik vind dat er voorlopig genoeg regen is gevallen.

Eerste hadden we Flipje van de Betuwe, nu hebben we een hele Betuwe-lijn.

Met bewondering zal ik het “bijna” resultaat van de restauratie van Giervelds-product uit de Rönneboom. Compliment aan Beter Wonen die dit mogelijk maakt (zie foto).» 18/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties» 18/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Zoals gezegd had ik zaterdagavond een optreden met De Overgang op het feestje van Riet en Arie.» 18/06/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Deze foto is gemaakt op de kamer van de burgemeester van Denizli.