» 31/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmorgen las ik dit TC Tuabntia:

Over water gesproken. Bert Kuiper is wethouder in Almelo van onder meer alles dat met water te maken heeft. En hij heeft ook nog een website, en wát voor een website, een nieuwe! Geflitst ontdekte dat de schrijvende wethouder van Almelo zijn website in een nieuw jasje heeft gestoken. Voorheen zagen we Bert in een bedachtzame houding op zijn weblog. De denker liet zich bij zijn schrijven inspireren door lokale en ook wereldse zaken, wat dat betreft kent hij geen grenzen. Op de foto die nu op zijn weblog staat zien we Bert in een wat informele houding, casual gekleed, hand in de zak, turen naar een ons onbekende horizon. Maar ook voor Bert is het dezer dagen komkommertijd. Hij mijmert wat over zaken in kranten en archieven die hij op orde moet brengen. De zolderkamer van zijn zoon krijgt een grote beurt. Maar verder op zijn weblog denkt hij na over de bevaarbaarheid van kanaal Almelo-Nordhorn, die wat hem betreft best mag toenemen. Althans, hij wil erover nadenken. Met een Duitse ambtenaar sprak hij al over deze kwestie en zo belooft Bert, dit najaar is er een vervolggesprek. Als dit plan maar niet in het water valt, want er is veel verzet hiertegen. Hoe dan ook, er zullen nog vele waterdroppies vallen voordat het zo ver is.

Vandaag de eerste Almelose B en W vergadering met de nieuwe (interim) gemeentesecretaris. We hadden niet zo’n lange agenda en waren dus kort na tienen klaar. In ieder geval hebben we ook stil gestaan bij de wat mij betreft verwerpelijke opmerkingen van de heer Verhoef over onze jaarrekening 2006. Daarna diverse al lang liggende nota’s e.d. gelezen. Opvallende koppen in de krant :
Kamer verbijsterd over “beginnersfout”van Koenders
Brown kwispelt niet voor Bush
Censuur heet in de SP ‘Meulenbelten’
Democratie is meer dan de helft plus 1

Ach, en het weer wordt beter en de renners uit de Tour de France zijn op de “schnabbel-toer”. Ik moet nog even een onderschrift ban de dagfoto van de Gele Raaf bedenken en insturen.» 31/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

‘Straling zendmasten volkomen ongevaarlijk’
Nederlanders die in de buurt van zendmasten voor umts en gsm wonen, hoeven niet te vrezen voor hun gezondheid. Dat stelt het Agentschap Telecom in zijn rapport Veilige Veldsterktes 2005-2007, waarvan het ministerie van Economische Zaken vandaag de resultaten publiceerde. Zo blijkt uit de studie op 211 locaties dat de elektromagnetische straling rond de zendmasten ‘ver onder de limieten ligt die in Nederland gelden’. Het agentschap verrichtte de metingen niet alleen op willekeurige locaties die voor het publiek toegankelijk zijn, maar ook op specifieke plekken waar onder de bevolking veel zorgen over de sterkte van de antennes leven.
In verreweg de meeste gevallen (94 procent van de onderzochte plaatsen) werd een waarde gemeten van 2 volt per meter. Slechts eenmaal werd een waarde van 10 volt gemeten, de rest zat daar tussenin. Opmerkelijk lage waarden, zo blijkt, aangezien voor gsm limieten gelden van 41 tot 58 volt per meter en voor umts 61 volt per meter.
De metingen wijzen volgens het agentschap dus uit dat aan de afspraken die het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de telecombedrijven met elkaar hebben afgesproken, ‘ruimschoots wordt voldaan’. De Gezondheidsraad stelde al in 2000 vast dat van geruchten als zou de straling het lichaam overmatig opwarmen en de gezondheid aantasten, ‘niets is gebleken’.
Medio 2006 schermde toenmalig staatssecretaris Van Geel van Milieu met een Zwitsers onderzoek dat ‘ondubbelzinnig’ aantoonde dat de elektromagnetische straling van de umts-masten geen gevolgen zou hebben voor de gezondheid van mensen. Daarmee weerlegde de huidige CDA-fractieleider eerdere bevindingen van het Nederlandse TNO dat er wel degelijk een verband zou zijn tussen straling enerzijds en duizelingen, tintelingen, hoofdpijn en concentratieverlies anderzijds.
Die TNO-conclusies baarden in 2003 internationaal opzien en waren aanleiding voor onder meer Nederland om een vervolgstudie in te stellen. Van Geel hoopte toen met het Zwitserse onderzoek dat gemeenten hun protest tegen de omstreden masten zouden staken, zodat beheerders van mobiele netwerken aan hun verplichting konden voldoen om het netwerk uit te rollen.
Sdu – Overheidsinformatie (31 juli 2007)» 31/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

In dagblad Trouw viel mij het volgende op. De Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht heeft een boekje uitgebracht met als titel : Historische Muurreclames Utrecht. Het blijkt dat er steeds meer muurreclames gerestaureerd worden. In Utrecht is ene Jos Peters daar al vijftien jaar mee bezig. Hebben wij eigenlijk nog muurreclames in Almelo?» 30/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

We zitten nog midden in de vakantietijd. Mijn agenda doet daar ook aan mee. Er is daarom wel tijd om even bij te lezen, archief op orde te brengen.
Ook de kranten worden wat indringender gelezen. Zoals dat bericht dat de EO het schrappen in documentaires geen probleem vindt. Dat doen ze al jaren, ook in films. Vele jaren terug zonden ze De Langste Dag ( in kleur ) uit. Ook daarin waren enkele scenes “verwijderd”. P.J.D. Drenth uit Amsterdam schrijft in een ingezonden mededeling ( Dagblad Trouw van vandaag ): “De EO schaart zich daarbij in de rij van de boekverbranders en inquisiteurs…..”.
Deze week za ik ook de nieuwe bibliotheek van en in Amsterdam gaan bezoeken. Moet heel geweldig zijn!


» 28/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Meta ging al op tijd naar Henri en Stacy om “te klussen”. Ik schoof tegen 13.00 uur aan! Metje en Mark moeten vandaag werken bij een echte baas. Bij Henri krijgt de zolderkamer een grote beurt. Gaat goed!
Vanmiddag met mijn moeder (omie), Meta en familie Kuiper / Fair even de stad in. Nu nog de restanten van de drie kranten van vandaag ( TC Tunatia, Volkskrant en Het Parool ) weg werken en met een schuin oog naar James Bond. Buiten is het ook nog aardig: 19,9 graden
Zit ook nog weer na te denken over toekomst Kanaal Almelo-Nordhorn. Meer en meer kom ik tot de conclusie om de bevaarbaarheid ervan verder te bevorderen!» 27/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Wat is dat eigenlijk? Wikipedia schrijft:

In de serieuzere kranten verschijnen in deze periode berichten over kleine diefstallen en andere voorvallen, die in de rest van het jaar nooit gepubliceerd zouden worden. Bovendien zijn de kranten gedurende deze tijd dunner dan normaal.» 27/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Heel mooi van Karin en Ruud. Zaterdagmiddag in Café België cultuur voor de kleintjes. Er komt een voorstelling van het Marionetten Theater. Het begint om 15.00 en het de entree is gratis. Prima! Dit initiatief zou genomineerd kunnen worden voor De Roos van de Maand van de Partij van de Arbeid Almelo.


» 26/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Vanavond bij de zoon met Meta een klus gedaan; het aanbrengen van een soort van alkoof. Passen en meten. Nog een keer naar beneden, weer naar boven. Shit, nog een stukje eraf! Weer naar beneden! Uiteindelijk tevreden over het resultaat tot zo ver. Morgen afwerken.
Maikel kwam ook nog even langs; en werd ingezet als plaat-vasthouder.

En de Tour de France wacht op niemand!» 26/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Het college heeft op mij voorstel positief besloten om verder onderzoek te doen naar “wonen boven winkels”. We vragen daarvoor een bijdrage van Provincie Overijssel.
Een eerste onderzoekje heeft opgeleverd dat een verdiepingsslag gemaakt kan worden. Er wordt al boven winkels gewoond. Er is bereidheid bij eigenaren om nader onderzoek te doen. Vragen die beantwoord moeten worden zijn o.a. hoe ga ik dan om met mijn opslagruimte boven de winkel? Hoe krijg ik een aparte opgang naar het woongedeelte? Hoe zit het met de verzekering. Wie wordt de feitelijke verhuurder?

Mooi bericht: jeu-de-bouleclub De Toss houdt ook dit jaar weer “de nacht van Almelo”, en wel van 24 tot en met 26 augustus. Vorig jaar was dat ook een zeer succesvol evenement.» 26/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Het is een slagveld geworden. Er zijn bijna geen renners meer over om zondag naar en in Parijs te rijden. De Tour de France hangt nog met leugens en bedrog aan elkaar vast. Een propere tour is volgens mij (bijna) uitgesloten. Of je moet over dezelfde afstand nog een week langer doen. Ik kan me niet voorstellen dat er niet “gebruikt” wordt. Is topsport alleen topsport als er “gebruikt” wordt? Zo vraag ik U af.


» 25/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties» 25/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties» 24/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Oorbel is geen piercing
Een medewerkster van een kinderdagverblijf was op staande voet ontslagen, onder meer omdat zij in elk oor drie oorbellen droeg. Volgens de werkgever was dit in strijd met het verbod op het dragen van piercings. De werkneemster vocht het ontslag in kort geding aan. De kantonrechter stelt vast dat de door de werkgever opgestelde regels niet het dragen van oorbellen verbieden, maar het dragen van piercings. Bovendien is de wijze waarop de werkneemsters haar oorbellen draagt naar maatschappelijke opvattingen niet ongewoon of ongepast.
(uit: parlementaire nieuwsbrief- SDU)» 24/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Ook gelezen dat we bij een gebitsbehandeling de tandartsen kunnen laten bieden? Ook daar zal dan wel goedkoop, duurkoop zijn.

Er is vraag naar diverse vormen van groepswonen. Goed dat wij die mogelijkheid aan Convictus bieden om daar in de nieuwe woonwijk Waterrijk vorm en inhoud aan te geven. Ook hier zie je maar weer: we moeten niet minder bouwen; we moeten anders bouwen.

Ik ben nu een paar keer naar Australië geweest. Mijn echtgenote heeft daar heel lang gewoond ( emigratie 1958/59). In de TC lees ik nu dat er in 2006 130.000 mensen uit Nederland zijn vertrokken. Een record. In 2007 geeft 15% van de emigranten aan te emigreren vanwege het “onaangenaam gedrag van de medeburgers”.» 24/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Wij als gemeenten moeten zorgen ( in samenwerking met o.a. de waterschappen) dat we het regenwater in het gebied eerst vasthouden dan bergen en als laatste gaan afvoeren. De kader richtlijn water schrijft voor dat we op termijn ( 2015 ) er voor zorgen dat het oppervlakte water ecologisch en chemisch schoon is.

In de pers:

Waterbeleid is nodeloos vreugdeloos geworden
De waterwereld is nog altijd erg op zichzelf. Dat is niet alleen een kwestie van cultuur, maar het vloeit ook voort uit de manier waarop het waterbeheer is georganiseerd: apart gezet in een bestuurslaag die weinig contact maakt met de burger. Waterschappen? Die leveren uitstekend werk, maar het is de vraag of ze het volhouden nu waterbeheer een ingewikkelde ruimtelijke opgave is geworden. Jan van Dijk, directeur van de Stichting Reinwater, vindt het tijd dat de provincies hun verantwoordelijkheid nemen voor het waterbeheer, als onlosmakelijk deel van de ruimtelijke ordening.


Uit Staatscourant nr. 139, maandag 23 juli 2007» 23/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties» 23/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

In Dubai staat (nu al) het hoogste gebouw van de wereld: 512 meter. Er wordt beweerd dat de uiteindelijke hoogte boven de 700 meter moet uikomen. Ik zou hun hoogbouwscan wel eens willen inzien!


» 21/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Gezien dat Eric Kamphuis Huttenland en de dichtgetimmerde panden aan de Ootmarsumsestraat met elkaar vergelijkt. Niet gezien? Ga naar : http://www.geleraaf.nl/ (klaagmuur)
Ik weet dat de eigenaar van de panden een sloopvergunning heeft aangevraagd. Ik neem aan dat er geen bezwaren komen opdat er zeer snel gesloopt kan worden.» 21/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

De http://www.geleraaf.nl/ maakte deze mooie foto tijdens de vlootdagen.


» 21/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Lees ik in de krant dat de VS achter partijgenoot Ad Melkert aan zit. Hebben ze niets beters te doen? Hun betrokkenheid in Irak en omgeving gaat ook al niet goed. Mijn “Het Parool” heeft weer de nodige goede berichten. TC Tubantia bericht over een deel van mijn stadsdeel. Kort na de zomervakantie zal er een nieuw wijkplatform zijn. Bert Kozijn cs. zal met een voorstel komen.
Het besluit dat we een internationale roeibaan krijgen, krijgt gelukkig de nodige aandacht.
Vandaag enkele inkopen voor de tuin gedaan. Kan nog net. We zagen en kochten “spagetti-stenen”. Die zagen we ook in het maanlandschap in Zuid-Oost Australië. Het kwam ons dus zeer bekend voor.
In de namiddag was het bezoek aan Anneke en Piet zeer gezellig. We gingen per fiets. Toen nog even naar Henri, Stacey en Jamie. Jurgen was er ook. Mark is bij de GP in Duitsland en Metje eet lekkere pannekoeken bij ons.» 20/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Met de hele familie een dagje uit: 19 juli 2007!» 20/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Ik las hedenochtend dat defensie er voorstander van is om de criteria voor het verkrijgen van ontwikkelingshulp te verruimen. Dan kan het ministerie van defensie ontwikkelingsgelden gebruiken om de benaderde financiële positie te verlichten. Ik ben daar niet voor! Daar zou niemand voor moeten zijn!» 18/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Verreweg de meeste Nederlanders vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen. De invoer van statiegeld op kleine plastic flesjes, een gedachte waarmee minister Cramers voorganger staatssecretaris Van Geel herhaalde malen gespeeld heeft, wordt door 71% van de Nederlanders toegejuicht. Een en ander blijkt uit een onderzoek van TNS-Nipo in opdracht van het ministerie van VROM. Tot op heden hebben de verpakkingsindustrie, de drankenindustrie en de detailhandel de invoering van statiegeld weten tegen te houden.
(bron: Staatscourant)» 18/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Piet Piraat en het vliegende schip
Piet piraat vindt samen met zijn scheepsmaten een vreemd schip met een versteend bemanning. De piraten gaan op zoek naar het blauw van de regenboog om de vloek te verbreken.
t/m 8 jaar
donderdag 19 juli
bibliotheektheater De Evenaar
aanvang 14.30 uur
toegang gratis

De schippers van de Kameleon deel 1
Als de tweeling Sietse en Hielke tijdens een zware storm de dokter weten te redden, krijgen ze als beloning een nieuwe motor voor hun boot “De Kameleon”.
alle leeftijden
vrijdag 20 juli
bibliotheektheater De Evenaar
aanvang 14.30 uur
toegang gratis

Op hoop van zegen
Rond 1900 wordt de jonge visser Barend de zee opgestuurd in een wrakke boot.
alle leeftijden
zaterdag 21 juli
bibliotheektheater De Evenaar
aanvang 14.30 uur
toegang gratis» 17/07/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Gelukkig dit jaar weer de Havendagen in Almelo. Dank aan de vrijwilligers en sponsoren!