» 12/09/2007 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag is een persbericht uitgegaan. Een deel van het bericht :

De Gemeente Almelo kan zich niet vinden in het conceptakkoord over de gescheiden inzameling van verpakkingsafval dat het Ministerie van VROM en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben bereikt met het verpakkende bedrijfsleven (alle ondernemingen die gebruik maken van verpakkingen). Het college van burgemeester en wethouders heeft berekend dat het huidige akkoord zal leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing in Almelo met minimaal € 8,00. Wethouder Kuiper van Milieu noemt dat onacceptabel.