» 29/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Het Boekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven door Bernlef: De pianoman.» 29/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmorgen kort na 07.00 uur gebeld door RTV Oost. Martijn Nijhuis ondervroeg me over de vondst van asbest en puin op de voormalige camping Pooksbelten. Ik heb verteld dat het een enorme rotzooi is en dat mede daarom ( ook uit veiligheid- en milieuoverwegingen) de camping gesloten is en helemaal ontmanteld zal worden. Ons college komt binnenkort met een een soort van visiedokument over de recreatieve onwikkelingsrichting van de lokatie.

Schiet me nu een herinnering in de gedachten. Vroeger gingen we zwemmen bij De Pook. Mijn vader ging dan een klein eindje verderop vissen. Zwemmen in het kanaal Almelo-Nordhorn; zal dat ooit eens weer kunnen?» 28/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Soms schrijf ik een column dan weer een gedicht. Ook ga ik op zoek naar mijn kwasten, verf en ezel. En dan, om met Appel te spreken, rotzooi ik maar wat aan.


» 28/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

‘Terughoudend’ over komst van Twents archief
ALMELO – De gemeente is terughoudend over de komst van een Historisch Centrum Twente (HCT). Dat blijkt uit een besluit van het college van B en W van deze week.
Almelo zette eerder in op vestiging van het Twentse archief. “Maar nu zijn we terughoudender”, aldus wethouder Bert Kuiper. “Er is na vier jaar praten nog niet veel duidelijkheid over wat er precies kan komen.”De wethouder doelt op een haalbaarheidsonderzoek, dat volgens de gemeente te veel vragen open laat. Almelo vroeg daar vorig jaar opheldering over, maar ook dat leverde vooral op financieel gebied te weinig concrete antwoorden op. Wat ook meespeelt is dat volgens Kuiper de Almelose graaf Van Rechteren Limpurg het archief van Huize Almelo in Zwolle wil houden. Dus ook al krijgt Almelo het Twentse archief, dan nog is daar de informatie over de Almelose adel niet te vinden.Almelo wil daarom niet meer sec inzetten op een Twents archief. De voorbereidingen voor een historisch archief van Almelo in het nieuwe huis van de stad gaan wel door. Bovendien wil de gemeente met het Twentse archief samenwerken aan een digitaal historisch archief.» 26/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties


De GeleRaaf legt weer eens gevoelig vast dat voor elk vakgebied speciale deskundigheid nodig is.» 26/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag een rustige B en W vergadering. We waren voor de middag klaar. Over de genomen besluiten zullen we morgen met de pers communiceren. Onderwerpen die dan aan de orde komen:
Kader Richtlijn Water, onderzoek naleefgedrag gemeentelijke inrichtingen, iets over IISPA en Historisch Centrum Twente, WMO, Straatnaamgeving. Ook wel aardig is de voortgangsrapportage Pooksbelten.

Het is rustig ten stadhuize: Voorjaarsvakantie en velen naar de sneeuw of dichtbij de sneeuw.» 24/02/2008 » Uncategorized » 0 reactiesVandaag weer deze CD geluisterd. Wat mij betreft de mooiste CD allertijden van Elvis.
ER staan 21 nummers op. Genieten!
Het mooiste nummer?
Nummer 1, 3, 5, 13, 16 en natuurlijk 21.» 24/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties


Zaterdagavond in een bomvol Polman Stadion een mooie pot voetbal tegen Feyenoord. Na een minuut voetbal werd het al 1-0 voor Heracles. Uiteindelijk zou het 3-3 worden.

Winst voor onze club zou ook een goede uitslag zijn geweest.» 23/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Met ons alleen een lang weekend naar Schin op Geul geweest. We waren met twee auto’s en hadden twee huisjes pal naast elkaar.
» 23/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties


Gisteren een prachtig concert bezocht: Julias Sas in Metropool ( Hengelo)» 21/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag ( 21-2) was ik met mijn ambtenaren in Leek ( Groningen). Daar hebben ze een bijzonder systeem voor het ophalen van plastics. Ze halen overigens ook schillen, oud papier/karton, glaswerk en blik en metaal huis aan huis op! Zeer arbeidsintensief. Zou volgens mij in Almelo niet kunnen. De “grijze bak” aan de straat zetten kan ook: je betaald dan per aangeboden kilo’s.

» 20/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Vanwege plezierige privéomstandigheden kon de site niet bijgewerkt worden. We waren een lang weekend naar Zuid Limburg. Foto’s volgen later.
Dinsdag B en W gehad, de pers is daarover vanmorgen geinformeerd. Men vroeg ook nog naar “het gedoe” met de molensteen. Gevonden door Beter Wonen bij een bouwproject en wat gedoe over wie nu eigenaar is. Het antwoord daarop kan met de kennis en wetenschap van dit moment snel gegeven worden: de Nerlandse Staat.
Vanmiddag om ongeveer 16.15 eerste sleutel vernieuwde woningen in de wijk de Kerkelanden. Ik zal daar ook iets zeggen over de confrontatie minister – Aedes.
Morgen op excursie naar een bedrijf dat plastic inzameld. Zie daarover een kort verhaal in Typisch Almelo van twee weken geleden.» 14/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties


Onze dochter is vandaag 1 jaar getrouwd. Moet wel even “gevierd” worden.» 14/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties


Gisteren het plaatsen van de toren op de Bleekkerk. Goede te zien op de GeleRaaf en een mooie samenvatting op Radio Almelo.
Ook op woensdag de archeologische vondst in de Bavinkstraat. In de avond een bijeenkomst en vanaf dat moment: vrijaf!
Dus de komende dagen even geen upodate! Blijf niet weg”: I’ll be back.» 13/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Woensdag (13/2) pers, college en Voorjaarsnota. Ook het plaatsen van de toren op de Bleekkerk. Ik spreek aldaar.
Daarna begint mijn Voorjaarsvakantie. Wordt ruw onderbroken door een crematie op vrijdag.» 13/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Op dinsdag 12 februari was er raadsvergadering. Veel stond op de agenda. Voor mij zelf heel belangrijk de Kadernota Cultuurbeleid. Met een enkele motie en amendement: aangenomen. We kunnen aan de slag met het ontwikkelen van ons ambitieus cultuurbeleid. De motie van de PvdA over een te organiseren gala-avond voor prijswinnaars in de cultuursector is een aardige. Ook die van het CDA ( amendement) om de positie van Hof 88 veilig te stellen deed me goed.
Een aantal kleine fracties kan nog niet goed overweg met het fenomeen “kadernota”. Jammer; dat komt dan nog. Hopelijk. Ze hebben in dezelfde adem wel aangeven wat er nog aan schort. Dus dat komt wel goed denk en hoop ik in het belang van de culturele ambitie van Almelo.
Ook lag voor de woningbouwplanning- programmering. De SP wil bouwen voor leegstand en de CU wil tot achter de komma geregeld zien wat er precies in enig jaar gebouwd moet worden. GroenLinks wil alle bestaande plannen onderbrengen in Waterrijk. Kan niet.
Het raadsvoorstel is aangenomen.

En dan aan het eind van de avond: motie CDA. Wat was de fractievoorzitter van de PvdA boos. Het duurde en het duurde. We horen en lezen er vast meer over.» 10/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Maandag B en W; ja maandag want dinsdag en woensdag is er wat anders. Maandag is ook de MER-Commissie Waterrijk op bezoek. Ik ga met Meta naar de crematie van een lieve onderwijs-collega ( 51 jaar!).
Dindag de eesrte werkconferentie met B en W over de Voorjaarsnota. In de avonduren gemeenteraad over o.a. Kadernota Cultuurbeleid. Woensdagmorgen gaat B en W verder met de Voorjaarsnota. Ik heb in de middag een verplichting bij de “torenplaatsing Bleekkerk”.
Dan de rest van de week, plus de maandag: mijn Voorjaarsvakantie.» 10/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Op 12 februri 1978 is er een expositie over de geschiedenis van de 75 jarige Georgiuskerk.
21 februari: voorlichtingsbijeenkomst in het wijkcentrum Schelfhorst over de afwerking en voltooiïng van de wijk.
Op 23 februari praat de gemeenteraad langdurig over erfpacht in de binnenstad. Verkoop in de binnenstad is regel; erfpacht is uitzondering.
Op 23 februari is er ook de installatie van de wijkcommissie woonwagencentrum door wethouder Wieldraaier. Ook op de 23ste de roofoverval op de bedrijfsleider van de firma Dutler: buit 10.000 gulden.
De voorlichtingsavond over het Bendiengebied trekt op 27 februari veel belangstellenden.» 08/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Het was me het dagje. Vanmorgen begonen met een overleg met ons directieteam. Onderwerpen: interne beslommelringen, toekomstvisie Pooksbelten en meer interne aangelegenheden.
Gesprekken met amtenaren en raadsleden. Stuurgroep Pooksbelten, weer interne gesprekken.
Snel door naar gebouw Waterschap voor de opening van Kwartier. Mooie dag!» 08/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties
Ik schreef er al eerder over. De heer Dag, één van e eerste Almelose Turken, heeft een enorm archief bijgehouden. Onderwerp, ik zeg het maar in mij eigen woorden: de geschiedenis van de Turkse medebewoners in Almelo. Ik wil met hem bespreken wat we met dit archief kunnen en willen. Het is een indrukwekken archief!» 06/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Net thuis van de Almelose Sportavond. Een fantastische avond voor onze sporters die kampioen zijn geworden in 2007. Ik kon dus niet bij de diskussieavond zijn over “Almelose kunstenaars”. Georganiseerd door door de VVD. Volgende week zal dat terugkomen tijdens de behandeling van de kadernota Cultuur. Vanmorgen een bestuurlijk gesprek met de directie van de muziekschool. Daar gaat het enorm goed. Fantastisch. Hopelijk komt er binnenkort een overzicht naar buiten. Ik heb ze natuurlijk nodig voor alternatieven niet doorgaan poppodium. Ik kom daar binnenkort op terug middels de nota die we de gemeenteraad beloofd hebben.
Vandaag ook een gesprek met de Belangengroep Bewoners/Recreanten Pooksbelten. Op hun verzoek. Ik heb weer verwezen naar de stand van zaken: terug naar de 0-optie.» 04/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties
Zondag 3 februari met de kinderen naar het carnavalsfeest in
Oldenzaal geweest.

» 01/02/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmorgen een gesprek op het ROC over een project in en voor Denizli. Gaat over een onderkomen voor vuilophalers. Daarna snel door naar Enschede: Twente Milieu. Opening internetsite voor het ophalen van grof vuil. Via internet melden en een afspraak maken voor het afhalen. Daarna weer als de bliksem naar Almelo voor een overleg met een collega uit Tubbergen. Toen op een draf naar de Brandersweg voor de overhandeling van de eerste sleutel voor de bewoning van het appartementencomplex. Dan weer naar het gemeentehuis: sleuteloverdracht aan de Knollentrekkers. En daarna, ook weer op een draf, naar de gallerie van Paul Tieke: opening van een tentoonstelling aldaar. Ik moest spreken.
Al met al weer een enerverende dag.
En morgen naar Heraaaacles Alemelo – NEC. Ik voorspel een 3 – 0.