» 31/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

We ( PvdA ) zijn nu reeds bezig met de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2010. Andere partijen staan ook niet stil verwacht ik.
Deze week kreeg ik ProefLokaal nummer 26 in de bus. Een uitgave van het Centrum voor Lokaal Betsuur (PvdA). Meer dan de moeite waard om te lezen. Bijdragen van Frans Leijnse ( Over de stand van het Gewas ), Maurice de Hond ( Politiek vertrouwt de kiezer niet ), Mariëtte Hamer ( Mensen beschermen én steunen in hun ontwikkeling ), bijdragen van Peter Castenmillen en Dr. Marcel Boogers. De voor mij meest in het oog springende bijdrsge is die van collega Hans Spigt uit Dordrecht: PvdA moet niet in oude valkuilen stappen.» 30/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Nou dat was het! Nederland onder Schot. In Hof88 de eerste vertoning van de film. Prima. Ik heb genoten. Ik durf te stellen dat Yvo van Ravenswaay op het gebied van film-maken een aanstormend talent is. Ik kreeg de eerste dvd uitgereikt. Bedankt.

Morgen naar de voetbal : Heraaaacles Almelo tegen Feyenoord. Gokje: 2-1!» 30/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties» 29/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Nederland heeft voldoende mogelijkheden om grootschalige (sport)evenementen zoals de Olympische Spelen te organiseren. Dat blijkt uit een onderzoek van minister Cramer van Ruimte en Milieu op verzoek van NOC*NSF voor het Olympisch Plan 2028.» 28/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

De Roskam 27-08-2008 ( op www.geleraaf.nl )

Anja Timmer bezoekt Almelose instelling en school

Almelo – Anja Timmer, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid,
brengt maandag 1 september met de Almelose wethouders Mieke Kuik en
Theo Schouten, een werkbezoek aan de Twentse zorgcentra en de
dr. Herderschêeschool in Almelo. Het werkbezoek staat in het teken van de
samenwerking van beide organisaties. Deze samenwerking heeft geresulteerd
in een aantal nieuwe vormen van onderwijs, waarin maatwerk en ondersteuning
aan kinderen met een verstandelijke beperking kan worden geboden. De beide
organisaties zijn enthousiast over deze nieuwe vormen van onderwijs. En de
resultaten zijn volgens hen positief.. Timmer wil zich daarvan persoonlijk
op de hoogte stellen.» 28/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Toen mijn secretaresse 40 jaar geleden begon te werken bij de gemeente heette ze Truus. Toen haar collega Truus kwam, werd ze Trudy. Vandaag hebben we Trudy’s 40 jarig jubileum met een heel aardig etentje gevierd. Veertig aar aan het werk voor de gemeente Almelo. Het zal mij niet lukken. Al hoewel ?» 28/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren heeft ons college op uitnodiging van het Waterschap Regge en Dinkel (WRD) een “een schouw” gehouden. We hebben kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen rondom het riviertje de Aa ( Waterpad ) en we hebben de wateropgave voor de nieuwe binnenstad met elkaar besproken en gezien. Ook heben we een rondrit door het toekomstig woongebied waterrijk gemaakt. Wij hebben daar de nodige informatie over verstrekt.
Wat later hebben we tijdens de diskussie uitvoerig gesproken over de gevolgen van het veranderende klimaat. We zullen met “meer nattigheid” te maken krijgen (Volgende week daarover het rapport Veerman uit). Samen met het waterschap ondernemen we daarvoor al de nodige activiteiten ( afkoppelen, berging enz. ). In de toekomst zal die samenwerking intenser worden.

Hieronder een kort bericht van de site van waterforum:

De waterschappen blijven uitgaan van het gemiddelde KNMI-klimaatscenario 2006 voor Nederland. Ook nu er veel meer extreme zomerse buien in Nederland komen dan verwacht. Het KNMI heeft in augustus aangegeven dat de jaartemperatuur in De Bilt twee keer zo snel stijgt als het wereldgemiddelde. Bovendien leidt het opgewarmde water in de Noordzee tot veel meer hevige buien in de nazomer en vroege herfst. Het KNMI heeft deze gegevens niet getoetst aan de vier klimaatscenario’s uit 2006. De waterschappen zien deze gegevens wel als steun voor het waterbeleid en het zoeken naar extra waterberging. Rioned en VNG willen niet-aanvaardbare vormen van wateroverlast op straat beter voorkomen.

Mijn opmerking daarbij: het zal gaan over de vraag tot hoever we moeten investeren om de te verwachten overlast willen voorkomen. Ik denk dat we moeten accepteren dat we op gezette tijden “natte voeten” zullen krijgen. Zeker in onze tuinen.» 28/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Zaterdagavond is in de theaterzaal van Hof 88 de eerste vertoning van de film : Nederland onder schot.
Een film van Ivo van Ravenswaay. Vandaag had TC Tubantia er een verhaal over.
Ivo heeft ook een mooie site : www.yfp.web-log.nl Meer informatie over de film staat op : www.yvoproductie.web-log.nl
Yvo is nog jong, woont in Almelo en heeft ambitie.
Yvo heeft mij uitgenodigd en ik zal er zijn!» 27/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Wellicht wilt u nog eens reageren op de zondagstelling ( zie onder ).» 27/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties


Gisteravond de start van het politieke seizoen. We hadden er zin in. In een voorbereidende raad mogen alleen vragen gesteld worden ( ik vind het niks). En die kwamen er. Ik moest nogal aan de bak omdat ik ook een collega moest vervangen. Volgens mijn eigen waarneming is dat redelijk goed gegaan. Toch een klein debatje met een fractiegenoor over de archeologische verwachtingskaart. Zij was van mening dat we de archeologische monumenten in een verordening moeten opnemen. Volgens mij was het voorstel om na te gaan, nader te onderzoeken of dat voor Almelo zinvol is. We zullen het er nog wel weer over hebben tijdens de besluitvormende raad.» 27/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn zeer gewaardeerde collega Sander van Bodegraven ( gemeente Arnhem ) is deze week afgetreden. Reden : een forse overschrijding bij een bouwproject ( 100% duurder uitgevallen ).
Wat is politiek toch een hard vak. Sander heeft zelf besloten “weg te gaan”. Volgens zijn verklaring ( zie de site van de gemeente Arnhem )heeft hij op essentiële momenten niet de regie in handen gehad. Jammer maar het is niet anders.» 27/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Ciska Smit en Ilse Gast» 26/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Het politiek siezoen is begonnen. Gisteren zag ik een aantal fracties vergaderen en vanavond de eesrte voorbereiden raadsvergadering. Ook vragenuur natuurlijk. Ik speel een dubbelrol omdat ik ook de vragen en onderwerpen van collega Sjoers moet behandelen. Hij is nog met vakantie.» 24/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Het Kanaal Almelo – Nordhorn moet weer bevaarbaar gemaakt worden.» 23/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Deze peinturist ( dhr. Veenstra ) weet al hoe het met het Kanaal Almelo-Nordhorn verder moet.» 22/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

ALMELO ANDERS» 22/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Er is geld beschikbaar voor projecten in het landelijk gebied van Almelo. Uiterlijk in de maand oktober kan Almelo projecten indienen, en dat doen we dus ook. Nu al ligt er een soort van tussenstand bij de gemeenteraad. De ontwikkeling van ons buitengebied loopt langs een viertal speerpunten:
1. vier longen – vier kleuren
2. stad en land verbonden
3. Almelo op groen
4. nieuwe impulsen in het buitengebied
In de westelijke groene long is het project duurzame gebiedsontwikkeling uitgevoerd. Uit dat project komen nu een aantal voorstellen: boeren in het gebied, cultuurhistorie en kunst, het oprichten van een gebiedsgroep en projecten op het landgoed Bellinckhof.
Bij Almelo op groen moeten we onder andere denken aan hertstel van het cultuurlandschap, de aansluiting op de Groene Poort ( Borne).
Als het gaat om nieuwe impulsen dan hebben we het over uitvoering dorpsplan + ( Bornerbroek) en herinrichting Pooksbelten.» 21/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Deze week weer veel aan de hand. Cultuur speelde een hoofdrol: uitvoeringsprogramma, wel of niet concert in het ROC, Cultuureducatie: alles erg boeiend.
Opening bij Jan de Roo: mooie nieuwe winkel. Ook de bunker lijkt in orde ( ik ben geen deskundige). Concert bij Cogas: pluim op de hoed van Cogas Energie. Gedepueerde Rietkerk komt geld brengen: mag elke week meneer de Gedeputeerde.
Vandaag rondgelopen in de Aalderinkshoek met “mijn deskundigen”. Gesprek over aandelen Twence en een voortgangsgesprek met SPOA. En zo blijf ik bezig.» 20/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Gedeputeerde Th.W. Rietkerk, Dhr. E. Witteveen (clustermanager JP van den
Bentstichting), Dhr. H. Bonten (regiodirecteur Interaktcontour),
Wethouder B.Kuiper, Dhr. J.C. Kamst (dir.-bestuurder St. Joseph).

De www.geleraaf.nl maakte deze foto tijdens een bezoek van gedeputeerde Rietkerk aan Almelo.» 19/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Wie de column van Driek (DriekOplopers) van 15 auguauis heeft gelezen die moet het met mij eens zijn dat zo’n column echt niet kan. Alleen de aanhef al : “Femke Halsema moet dood”. En dan wat verder : ……….”ik zou het erg toejuichen als iemand eventjes buitengewoon integer het woonadres van Femke Halsema opsnuffelt, en die tent buitengewoon integer in de fik steekt.”
Er mag en kan gelukkig heel veel in dit land; dit gaat in mijn ogen echt te ver. Toch?

Terecht vind ik dat Geen Stijl.nl vandaag schrijft over een eerdere column aan het asdres van Geert Wilders. Daar hebben we in april dus niemand over gehoord. De columnist is wel dezelfde.» 18/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties» 17/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Ik baal er zo van dat nog steeds mensen denken en uitspreken dat er in Almelo niets te doen is. Neem nou dit weekend. Het is niet af te lopen: Oogstfeest, Big Band in België, Beeklustpark, Open Dag bij Heracles. En dan ben ik ook zeker nog iets vergeten.
» 16/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Op de begane grond van de Almelose bibliotheek is een tentoonstelling te zien in het kader van COOP ( Cultuur Op Onverwachte Plekken ): Portretten van Paul Citroen. De collectie is uitgezocht door André Manuel. Hij is de gastcurator. André heeft een keus gemaakt uit de werken van Paul Citroen uit de collectie van Museum De Fundatie ( Zwolle en Heinno/Wijhe) De moeite waard om een kijkje te nemen. Vorig jaar was in de Almelose bibliotheek de start van een dergelijke tenttoonstelling : Middas Dekkers en zijn keus uit Natura Docet ( Denekamp).» 15/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

De tweede werkweek na de vakantie zit er bijna op. Nog een aantal gesprekken en leesmomenten en het is weekend. Leuk weekend met een aantal activiteiten waaruit gekozen kan worden. Ik bericht daar dan wel over.

Eerder schreef ik over “de onthullingen” van Wijnand Duyvendak ( 2e kamerlid GroenLinks). Dat het deze staart zou krijgen had ik niet verwacht. Hij wordt nu zelfs in verband gebracht met RARA ( de Revolutionaire Anti-Racistische Actie ). Hij heeft dus nog een boel uit te leggen. Wijnand : “Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het gevecht tegen dat beeld beter aankan als ik het Kamerlidmaatschap neerleg.”
En dat heeft hij dus gedaan. Wordt vervolgd.» 14/08/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Zoek de spreekwoorden