» 29/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmorgen is Relus ter Beek overleden. Een betrokken partijgenoot is er niet meer.» 28/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties» 28/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Maandag: Over ons buitengebied, over de wijkaanpak en een extratje over de Westelijke Groene Long. Dinsdag B en W en snel naar Den Haag. Woensdag ook nog in Den Haag. Donderdag een overleg met minister Vogelaar ( in Almelo ) over de woningbouwafspraken. Vrijdag oa. met 2e kamerlid Anja Timmer naar Aadorp. Ach….. er is weer veel te doen.
En dan zondag 5 oktober : Kunstveiling in de Kunstwetkplaats aan de Vissedijk. Heel bijzonder!» 28/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

» 26/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

En toen was het in eens weer vrijdag. De afgelopen dagen zijn me door de vingers geglipt. Naar de opening van het nieuwe gemeentehuis Rijssen-Holten. Gesproken en aanwezig geweest tijdens het Nederlands Havenmeesters Congres in Preston Palace; dit keer stonden de binnenhavens centraal( VERVOER OVER WATER HEEFT DE TOEKOMST ). Meer dan 1500 leerlingen van het voortgezet onderwijs in de Burgerzaal. De “te waterlating” van kunstwerken in de stadsvijver ter gelegenheid van de Atelierroute.» 23/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Vanavond (23/9) weer de Voorbereidende Raadsvergadering. Van 19.00 uur tot iets na achten. Ben benieuwd of de aanwezige journalisten en nog iets van konden maken. Wellicht iets over De Rietmavo of XL Businesspark. Morgen maar de krant napluizen.» 23/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

In Amsterdam heeft de politie zondag een kunstwerk “opgeveegd”. 2500 euro aan eurocentjes waren onderdeel van een internationaal project. De politie heeft ze veiliggesteld. Ze betreuren de gang van zaken.» 22/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Vrijdag open ik de atelierroute Almelo. In de burgerzaal van ons stadhuis. Om 17.00 uur. Maar nu ik het nieuws op de site van RTV Oost lees, ben ik complete verwarring. Wat wat lees ik?

Beatrix opent Krikhaarexpositie
21-9-2008 17:25:11

Koningin Beatrix opent vrijdag de eerste Herman Krikhaarexpositie in Almelo.
Alle 55 deelnemers aan de Almelose Atelierroute hebben één kunstwerk ingeleverd. Aan de expositie is ook de nieuwe Herman Krikhaar Kunstprijs verbonden. Die wordt door de kunstenaar zelf uitgereikt. Herman Krikhaar is in 1930 in Almelo geboren als bakkerszoon en waarschijnlijk de meest bekende Almeloër in de kunstwereld. Hij maakte vooral als galeriehouder in Amsterdam naam, omdat hij talent heeft voor ‘t ontdekken van bijzondere schilderijen en kunstenaars. Krikhaar woont en werkt in Frankrijk. De koningin opent de tentoonstelling vrijdag om vijf uur in het Almelose stadhuis.» 22/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties


Martin Mulder

‘De Doorbraak’, ontstaan, flora en fauna.

Informatieavond Groei & Bloei afdeling Almelo e.o
Op woensdagavond 24 september start het herfst-/winterseizoen van
Groei & Bloei met een actueel onderwerp: ‘De Doorbraak’, een nieuwe
beek in een stedelijk gebied.

Onderwerp: ‘De Doorbraak’, een nieuwe beek in een stedelijk gebied.
Ontstaan, flora en fauna.
Spreker: Martin Mulder, lid van het dagelijks bestuur van het
Waterschap Regge en Dinkel en docent Groene Ruimte
Plaats: ‘De Schouw’, Kerkplein 3, Almelo (parkeren op Het Kolkje)
Aanvang: 20.00 uur, toegang leden gratis, niet-leden € 2,50.» 22/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Nog steeds in gedachten bij de begraafplaats. Na de afsluiting in het Beeklustpark ging ik naar de “vernielingen”. Velen gingen mij voor. De stemming was ingetogen en vol ongeloof. Nog even kort gesproken met beheerder Tonnie Homan die druk doende was “rechthebbenden” te traceren.
Vandaag vooral privé bezig. Moet een keer kunnen. We zijn allemaal wel eens ziek of hebben een zieke partner.
Aan het eind van de middag naar het BGO ( bestuurlijk gebiedsoverleg ). Gaat over het buitengebied van Zuid-Oost-Twente.» 20/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Er is weer voldoende te doen in Almelo. Zaterdag : Opening INDIGO-tentoonstelling door Peggie Breitbarth : Hettie Franken en Margrteeth Zwetsloot. Oh, wat mooi.

Zondag de afsluiting van het muzikaal seizoen in het Beeklustpark. Ik zal spreken. Oh, wat bijzonder.
» 19/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Woensdagavond was er discussie over o.a kunst in de openbare ruimte en de invloed van de Almelose kunstenaars daarop. De fracties van de VVD en D66 hebben dit initiatief genomen. Prima. Vandaag was er een moment om aan den lijve te ervaren hoe dat dan gaat als het gaat om initiatieven Kunst in de Openbare Ruimte. Ik vind het dan erg teleurstellend dat er niemand van D66 en VVD aanwezig waren ( wel leefbaar Almelo en de PvdA ). Ik vind het dan meer dan teleurstellend dat kunstenaars met de meeste kritiek niet aanwezig waren. Zitten we elkaar een beetje voor de gek te houden? We hebben vandaag genoten van deze kunst in de openbare ruimte. De kunstenaar was er. De architect was er. De voorzitter en een lid van de adviescommissie waren er. De pers was er.» 19/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Gisteren is raadslid Fred Gerritsen in het huwelijksbootje gestapt. Ik wens hem een goede toekomst met zijn geliefde Marion.» 19/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Wethouder op cultureel oorlogspad
18 september 2008 door Gerrit van Woudenbergh

Gisteravond werd voor de tweede kaar dit jaar gediscussieerd over de transparantie van het cultuurbeleid van onze stad en vooral het betrekken van de Almelose kunstenaars in de ontwikkeling van cultuur in de stad op diverse fronten.
Het initiatief van D66 Gina Rozema en VVD Israa Abdullatif vond weer plaats in de bibliotheek van Almelo, maar nu samen met wethouder van cultuur van Almelo Bert Kuiper.

Onder leiding van Ank le Noble werd stevig gediscussieerd. Daarbij werd de toon namens het college stevig aangezet door de wethouder. Deze toon bepaalde helaas ook vooral in het begin van de avond de discussie. Een enkeling van de aanwezigen vond dan ook dat het bij voorbaat een verloren avond was.

De wethouder pareerde het gebrek aan transparantie en actief meedoen door de kunstenaars te vragen, “wie van jullie heeft er mee gedaan aan het kwartier van Almelo”, waarbij jonge kunstenaars een kwartaal lang hun werk in de openbare ruimte van Almelo kunnen tonen. Schrijnend was het om te zien dat de wethouder eerst nog moest uitleggen wat dat kwartier van Almelo dan wel voorstelde. Over goede communicatie vooraf gesproken…….

De wethouder beklemtoonde zeer dat hij een opdracht van de raad moest hebben om wensen van de raad uit te voeren. Hij ging daarbij achteloos voorbij aan het feit dat in de raadsvergadering van februari jl. een motie was aangenomen met de duidelijke opdracht, om met de Almelose kunstenaars in conclaaf te gaan om hen vooral in het voortraject bij de culturele ontwikkelingen te betrekken. Nu, zeven maanden later, moeten we constateren dat hij nog steeds geen concreet antwoord heeft gegeven hoe hij die motie wil gaan uitvoeren. Daar zat de angel voor deze avond die de stemming voor een groot deel negatief bepaalde bij de aanwezige kunstenaars.

De wethouder verweerde zich door te melden dat het college een advies commissie heeft voor de kunst met een onafhankelijke voorzitter. Hij adviseerde de raad dit ook maar te gaan doen . In feite was dit de strekking van de VVD-D66 motie, om voorafgaande aan stedenbouwkundige ontwikkelingen in de stad met de kunstenaars in gesprek te gaan. Ondanks het duale stelsel hoeven we niet een zoveelste adviescommissie in het leven te roepen, de wethouder moet gewoon de breed aangenomen motie uit voren!

Ons fractielid Herman Nijhuis opperde het idee om structureel, wanneer er voor een nieuwe ontwikkeling een beeldkwaliteitplan wordt gemaakt, juist dan in dat voor traject de Almelose kunstenaars te betrekken. Een idee dat ook door het aanwezige PvdA raadslid cultuur Peter Elbertse werd omarmd.

De wethouder attaqueerde de VVD raadsleden met het feit dat onze fractie tegen de kadernota cultuur gestemd had. Israa Abdullatif was heel alert door de wethouder er op te wijzen dat de VVD-fractie niet heeft tegengestemd, maar de nota voor kennisgeving heeft aangenomen en tegelijkertijd samen met D66 een tien-punten-plan voor het cultuur beleid in Almelo heeft gelanceerd!

Over de betrokkenheid van de kunstenaars bij de Almelose binnenstadsontwikkeling werd de discussie nogal grimmig. Dit vooral omdat de wethouder de kunstenaars vroeg wie ervan hen op de publieke tribune had gezeten toen al deze plannen behandeld werden in het finale stadium juni 2008. I n die vraag zat de kern van het communicatieprobleem n.l. de kunstenaars wilden niet in de finale erbij betrokken worden maar vooral in het beginstadium van de stadsontwikkelingen. Die discussie is absoluut nog niet afgerond, maar deze avond heeft daar wel een bijdrage aan geleverd.

Tenslotte passeerden nog wat zaken zoals de cultuurmakelaar, de kunstfabriek in Hengelo, en cultureel ondernemerschap de revue. Ook deze onderwerpen leverden nog de nodige discussie op en zullen absoluut nog weer een keer langs komen in de discussie over transparantie en mogelijkheden voor de gemeente en de Almelose kunstenaars.

Tenslotte vatte Ank le Noble de bijeenkomst samen met een aantal steekwoorden:

er is gebleken dat er aan de communicatie met de kunstenaars nog al wat schort
er moet op korte termijn gewerkt worden aan een verbeteringstraject
een kunstfabriek in brede zijn moet ook in Almelo mogelijk zijn
kunstenaars uit Almelo laten mee praten in een vroeg stadium bij stadsontwikkeling in welke vorm dan ook.
De wethouder eindigde positief door de aanwezigen toe te roepen GA DOOR!

Hij liet in het midden waarmee…. Maar Israa sloot af met de melding dat we zeker doorgaan met onze bemoeienis met de cultuur van Almelo!!

Gerrit van Woudenbergh, verslaggever namens de VVD -fractie.» 17/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

De VVD en D66 hadden een tweede discussieavond georganiseerd over Kunst en Cultuur in Almelo. Althans dat dacht ik. Ze hadden me uitgenodigd en ik wilde graag aanwezig zijn. Sterker nog: de datum werd geprikt, rekeninghoudend met mijn beschikbaarheid. Welk een eer.
Eerlijk gezegd had ik meer van de avond verwacht. Te weinig “kunstenaars” te weinig publiek en te weinig politieke belangstelling. Ik vraag me nu af wat het doel van de avond is geweest. Ik ben ook benieuwd hoe de organisatie het heeft ervaren. Ik heb er een gevoel van een soort van “kruisverhoor” van overgehouden. Iemand vindt wat en wat vindt de wethouder daar van. Iemand zegt wat en hoe wil de wethouder erop reageren. Jammer dat de aanwezigen weinig kennis hebben van onze kadernota en het uitvoeringsprogramma cultuurbeleid. Echte afspraken konden dus ook niet gemaakt worden. En dat was toch de bedoeling van deze avond. Toch?
De VVD wil met een voorstel komen om kunstenaars te betrekken bij de beleidsvoorbereiding van ruimtelijke plannen. Ik wacht het voorstel met belangstelling af.» 17/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Peter Elberste, van de fractie van de PvdA, heeft een brief geschreven aan het college waarin hij zich sterk maakt voor het Hagenpark en een tweede ontsluiting van Hof 88.
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft kennisgenomen van het gegeven dat een bedrag van 500.000,– euro, bestemd voor een opknapbeurt van het Hagenpark, is overgeheveld naar de plannen die bestaan voor de herinrichting van de Henriëtte Roland Holstlaan ………………

rest van de brief op www.almelo.pvda.nl» 16/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Woensdagavond (17/9) in de bibliotheek een discussie over kunst en cultuur in Almelo. een initiatief van D66 en de VVD. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag (19/9) doe ik een handeling bij het kunstwerk in de Tuinstraat ( Groene Vlaggen ).

Zondagmiddag (21/9)om 16.00 uur sluit ik het seizoen van de Activiteitengroep Beeklustpark af.» 15/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

De SV Rietvogels bestaat deze week 80 jaar. De leden vieren dat a.s. vrijdag. Ik heb er niets van in de pers gelezen. Zal aan mij liggen! Zie ook www.rietvogels.nl» 15/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Persbericht Woonbond

Woonbond vraagt aandacht laagste inkomens

De koopkracht van huishoudens met een laag inkomen gaat erop achteruit. Het kabinet doet onvoldoende om dit probleem te tackelen. Het ontbreekt in de miljoenennota 2009 aan de daartoe noodzakelijke maatregelen. De Woonbond heeft er al herhaaldelijk op aangedrongen de bezuiniging op de huurtoeslaguitgaven terug te draaien, die in 2004 werd geïntroduceerd. Dat terugdraaien is precies de maatregel die nodig is om ervoor te zorgen dat de koopkrachtontwikkeling van lage inkomens in 2009 in de pas loopt met de gemiddelde koopkrachtontwikkeling. Door de bezuiniging op de huurtoeslaguitgaven die in 2004 werd geïntroduceerd wordt elke huurtoeslagontvanger momenteel met 17,05 euro per maand gekort.

Uit CPB-cijfers (Macro Economische Verkenning) blijkt dat grote groepen huishoudens met een laag inkomen er in 2009 op achteruit dreigen te gaan. Dat zijn met name de werknemers met een inkomen dat onder de 175% van het minimumloon ligt, uitkeringsgerechtigden en een deel van de 65-plussers. Die mindere koopkracht voor de lagere inkomens doet zich voor ondanks de gematigde huurontwikkeling. Voor de jaarlijkse huurverhoging geldt in 2009 dat de huren met ten hoogste het inflatiepercentage mogen worden opgetrokken. Dat maakt het mogelijk dat het inkomen van de meeste Nederlanders in 2009 waarschijnlijk iets sterker stijgt dan het inflatiepercentage.

Een extra reden om de korting op de huurtoeslag ongedaan te maken is dat het kabinet van plan is te bezuinigen op de aftrekmogelijkheden voor buitengewone uitgaven. Door het verdwijnen van die aftrekmogelijkheden hebben mensen minder recht op huurtoeslag, wat in 2009 een bezuiniging oplevert van 55 miljoen voor het Rijk. Ook die maatregel gaat weer ten koste van koopkracht van de lagere inkomens. De helft van alle huishoudens maakt gebruik van deze aftrekmogelijkheid.

Voor de betaalbaarheid van het huren worden de overige woonlasten steeds belangrijker. De gemeentelijke belastingen stijgen meer dan de inflatie en hetzelfde geldt voor de energieprijzen, die de komende jaren sterk zullen blijven stijgen. Door een op de woningcorporaties toegespitste benadering zijn goede resultaten te behalen. Uitgangspunt daarbij is dat er fors wordt geïnvesteerd in energiebesparing en dat er afspraken worden gemaakt met de lokale huurdersorganisaties om zo het draagvlak onder huurders te vergroten. Gewaarborgd moet zijn dat besparingsmaatregelen tot lagere woonlasten leiden. De Woonbond wil met minister Vogelaar en Aedes een ‘convenant’ sluiten om te komen tot een forse energiebesparing in de corporatiesector.

Over het convenant energiebesparing wordt al geruime tijd onderhandeld. Naar verwachting zal minister Vogelaar het 10 oktober tekenen op het Woonbondsymposium ‘Dag van de energie’.

Amsterdam, 15 september 2008» 15/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

De interne overleggen van vandaah zaten “agenda-technisch” weer erg vol. Zegt iets over het vele dat in Almelo op stapel staat. We hebben het dan over plannen Hagenpark, bouwtechnisie kant van Almelo Verdiept en divers kleine en minder kleine bouwaanvragen. Ook het cultuuroverleg vroeg vandaag weer de nodige aandacht: tenstoonstellingen, voorbereiding raadsbrieven, toekomst bibliotheek in het licht van de begroting. Ook ons Buitengebied en de projecten vrgaen om aandacht. Post doornemen, agenda afstemming, telefoontjes. Ach…het blijft een boeiend vak.
U moet het hier even mee doen. Verdere toelichting en uitwerkingen volgen later.» 15/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties» 14/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Op 20 september kunnen we gratis met het de bus. Dat zou veel vaker moeten.» 13/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Voor een mooi fotoverslag van mijn bezoek aan groep 7 van de openbare basisschool Roets kan gekeken worden op :

www.obsroets.nl» 13/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Afgelopen week ben ik naar de Jaarvergadering van Het Overticht geweest. Deze organisatie doet voor ons de Welstand-toets. Ze helpen ons ook met het beoordelen van veranderingen aan onze gemeentelijke monumentale panden. Na het formele gedeelte ging ik mee met de bustoer door het buitengebied van de buurgemeente Wierden. Een Wierdense ambtenaar “versprak” zich toen we “jammergenoeg een stukje over Almelo’s grondgebied moesten rijden”. Ik heb hem maar niet gevraagd waarom hij dat jammer vond. Mijn collega Ria Broeze gaf op gezette momenten zeer deskunsige informatie.
Aardig te vermelden is dat Wierden en Almelo dezelfde gebiedscoördinator hebben: Agnes Mentink-Groener.

» 11/09/2008 » Uncategorized » 0 reacties

Luchtige politici moeten PvdA nieuw leven inblazen
Een ‘reanimatieprogramma’ moet de PvdA weer aan zijn kiezers helpen. Althans, dat hoopt fractieleider Hamer. Volgens de sociaaldemocraat verkeert haar partij op dit moment immers ‘in een alarmfase’. Zo blijkt uit peilingen dat de PvdA afkoerst op een historisch laag zetelaantal, dat Hamer wijt aan het algemene slechte sentiment over de politiek. ‘De PvdA is dé partij van de gewone man. Men neemt het dus vooral óns kwalijk wat er in Den Haag gebeurt.’ Hoewel de politica zegt geen pasklaar antwoord te hebben ‘hoe het hart van de PvdA weer moet gaan kloppen’, denkt ze een eind te komen met politici die eerlijke antwoorden geven over welke beloftes zij kunnen nakomen. ‘Verder is het zaak dat onze politici authentiek blijven’, aldus Hamer, die daarbij denkt aan ‘bescheiden, pretentieloze Kamerleden en ministers met visie op Nederland’.

(Bron: Parlementaire Nieuwsbrief)