» 31/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Net thuis. Prachtige voorstelling ( uitverkocht) in Hof 88. Het Volk speelde.» 31/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Een zwart/wit filmpje over de Jeugdnatuurwacht 1951. De link kopieren en als adres gebruiken

http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/mediaplayer/index.jsp?media=41338351&refernr;=41265173&portalnr;=4158511&hostname;=geschiedenis&mediatype;=video&portalid;=geschiedenis» 31/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

www.nu.nl :

Nederlanders ontvangen eind februari een brochure in de bus waarin de evolutietheorie ter discussie wordt gesteld. Behoudende christelijke organisaties die ervan uitgaan dat God de wereld in zes dagen heeft geschapen, zijn voor de tekst verantwoordelijk.
Aanhangers van de evolutietheorie hebben een sticker ontworpen om te voorkomen dat zij de brochure in hun brievenbus aantreffen. De eerste oplage daarvan is inmiddels uitverkocht.
(ik wil ook zo’n sticker)» 30/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Wie moet op wie passen?
Foto van Metje.» 30/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties


Almelo, 29 januari 2009

Almelose organisaties en beleidsmakers praten over groen, milieu en duurzaamheid

Donderdagmiddag 29 januari bogen ongeveer zestig vertegenwoordigers van diverse Almelose maatschappelijke organisaties, ondernemers en beleidsmakers zich over de thema’s Groen, Milieu en Duurzaamheid. De centrale vraag tijdens dit beleidsatelier was: Hoe kunnen we voorzien in onze levensbehoeften, zonder onze kinderen op te zadelen met een milieuprobleem? Wethouder van Duivesteijn van Almere vertelde hoe binnen zijn gemeente wordt omgegaan met duurzaamheid en milieu.

Het college van burgemeester en wethouders wil een nieuw duurzaamheidplan opstellen dat de opvolger wordt van het Milieubeleidsplan. De basis voor het duurzaamheidplan wordt gelegd door twee elementen: de evaluatie van het Milieubeleidplan en de uitkomsten van het beleidsatelier Groen, Milieu en Duurzaamheid, waaronder de resultaten van de bijeenkomst van 29 januari.

Beleidsateliers
Sinds 2008 organiseert de Almelose gemeenteraad voor verschillende beleidsvraagstukken ‘beleidsateliers’. De gemeenteraad wil met deze beleidsateliers op een interactieve manier met partners uit het maatschappelijk veld tot antwoorden komen over een bepaald thema. Ook de resultaten van het beleidsatelier groen, milieu en duurzaamheid moeten leiden tot compacte besluiten met een breed draagvlak. Wethouder Kuiper deelt die mening:”Een goed duurzaamheidbeleid kunnen we alleen opstellen als de inwoners, ondernemers en organisaties uit Almelo en omgeving worden betrokken.”

Voor het beleidsatelier Groen, Milieu en Duurzaamheid werd een brede groep gasten uitgenodigd. Deze bestond onder meer uit vertegenwoordigers van woningcorporaties, natuur en milieuorganisaties, het waterschap, ondernemers, Provincie Overijssel, energieproducenten, afvalverwerkers, Almelose serviceclubs, wijkcommissies, dorpsraden en verkeercommissies. Wethouder Adri Duivesteijn van de Gemeente Almere gaf de aanwezigen een kijkje in de keuken van Almere wat betreft het thema duurzaamheid en vertelde over de betekenis van de zeven “Almere Principles”.» 28/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Zouden er ook mensen zijn die visitekaartjes sparen?» 27/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties


Hans vraagt waar we deze deur kunnen aantreffen. Ik weet het niet!» 27/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties» 24/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Soms lees je de krant (TC Tubatia) en dan denk je : hier worden vast vragen over gesteld. Vandaag (zaterdag) had ik dat bij het bericht over de Kloosterhof flat. Zal mij benieuwen.

Volgende week is er raad dus ook vragenuurtje. De agenda telt 12 bespreek- en 3 hamerstukken. Ik denk dat de nota buitensportaccomodaties en de nota over de communicatie rondom het nieuwe stadhuis de meeste tijd zullen vragen. De raadsleden zullen ook zeker over “de wijkbewoner centraal” hun zegje willen doen.

Er is meer te doen deze week. Maandag gaan we met een groepje eens bekijken wat er met de Egbertuskerk zou kunnen gebeuren.We gaan ter plaatse. Woensdag ga ik voorlezen en ga ik naar de netwerkbijeenkomst “Kwaliteit in Ruimtelijke Ontwikkeling ( is in Zwolle). In e avond hebben we in de Burgerzaal de jaarlijkse Sportontmoetingsavond.
Donderdag komen de cultuurwethouders van de Netwerkstad bij elkaar. Oud collega Huub Isendoorn is nu wethouder in Borne. Ik denk dat hij er dus ook zal zijn.

Er is ook een bijeenkomst ( strategische partners ) over duurzaamheid. Dit in het kader van het Beleidsatelier Groen en Duurzaamheid. Collega Adri Duyvesteijn ( Almere) doet een soort van aftrap. En dat kan hij. Adri is oud wethouder van Den Haag en oud 2e Kamerlid voor de PvdA.

Vrijdag hebben we het o.a. over de planning van de bestemmingsplannen en is er de radenconferentie over Twence. De afvalverwerker mag niet verkocht worden. Nu is de vraag : hoe verder?
Zaterdag een prachtige voorstelling in Hoff 88 : Het Volk speelt.

Zo maar een greep uit mijn agenda.» 24/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Afgelopen week een aantal projecten bezocht. Je komt dan onderweg soms hele mooie bouwwerken tegen.
» 24/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Er zijn problemen met mijn server. Het is daardoor waarschijnlijk onmogelijk om reacties via de site te geven.

Voor alle zekerheid; indien u wenst te reageren, en een aantal wil en doet dat, dan voorlopig even naar:

kuiperbert@home.nl

Wie wil eens proberen : EN via de site EN hetzelfde bericht via de normale mail.» 24/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties


Via de krant (TC Tubantia) kwam ik op de site van ene Barriculus. Deze persoon spaart “boodschappenbriefjes”. Bracht mij op het idee om andersoortige briefjes te gaan “sparen”.
» 24/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Afgelopen week kreeg ik kleinzoon Jamie even op bezoek. Hij moest “op de computer”. Hij is tenslotte al bijna twee.
» 24/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties


Nu het ijs in onze vijver bijna is gesmolten is een slachtoffer te betreuren.» 24/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Almelo 23-01-2009

Almelose wethouders gaan voorlezen

In het kader van de nationale voorleesdagen gaan Almelose wethouders op
de telgenborch voorlezen.
Bert kuiper komt woensdag 28 jan. aan de kleuters en groep 3 voorlezen om
9.00uur. aan welgelegen 10.
Donderdag komt reinier van broekhoven om 14.00 uur aan locatie everlo
voorlezen aan de kleuters daar.

Op de Zegge heeft wethouder Theo Schouten afgelopen woensdag al ruim
drie kwartier van zijn kostbare tijd ingezet op jenaplanschool de Zegge,
locatie Eninver Apollolaan, om daar in een aantal groepen voor te lezen.
Dit voorlezen ging gepaard met het voorleesontbijt. Ook aandacht voor de
voeding past binnen de landelijke aandachtsgebieden voor onze jeugd en
gezondheid.

(gele raaf)» 23/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties» 22/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Deze mail is verstuurd naar allen die aan de campagne van President Obama meegewerkt hebben:

Thank you for being part of the most open inauguration in our nation’s history.

As we begin the work of remaking America, we must draw on the common hopes that brought us together this week.

I’m counting on you to keep the spirit of unity and service alive.

You can visit http://www.pic2009.org/whitehouse to learn about our plans to bring change to America, and how you can get involved in the work ahead.

We face many challenges. But we face them as one nation.

And we have seen, time and time again, that there are no limits to what we can accomplish when we stand together.

Our journey is just beginning.

Thank you for all you do,

President Barack Obama» 21/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Geachte medewerker,

Met ingang van heden zijn de volgende regels van kracht:

Het werk is een ontspanning. Iedere inspanning is ongeoorloofd. Wie bij het werk zweet, wordt op staande voet ontslagen.

Het tijdstip waarop de dagelijkse arbeid aanvangt is uitsluitend en alleen ter beoordeling van de werknemers. De aanvangstijd mag echter niet voor 10.00 uur liggen. Direct na het begin van de werkzaamheden dienen koffie en koek te worden geserveerd.

Het minimumloon bedraagt fl. 40,00 netto per uur, terwijl als vergoeding in natura, voor maaltijden, bier, sigaretten en sigaren dient te worden gezorgd.

Het knippen van haren dient gedurende de werktijd te geschieden, daar deze ook in de werktijd groeien. De kosten hiervan worden eveneens door het bedrijf vergoed.

Medewerkers die langer dan zes maanden in dienst zijn, moeten per auto van en naar huis gereden worden. De hiervoor te gebruiken auto’s mogen niet ouder zijn dan twaalf maanden en niet beneden de middenklasse liggen.

Gedurende het werk mag er gezongen en gefloten worden. Wordt een lied ingezet dan moet ook door de directie naar beste kunnen worden meegezongen en gefloten.

Wie tijdens het werk slaapt, mag niet gestoord worden.

Van 11.00 tot 13.00 uur is het middagpauze. Mannen en vrouwen nemen gemeenschappelijk aan de feestelijk gedekte tafels plaats.

Van 14.00 tot 15.00 uur is de gemeenschappelijke koffiepauze, gedurende welke tijd de werkgever voor gezellige muziek dient te zorgen.

Om 16.00 uur wordt het werk be?indigd. Bij het verlaten van het gebouw is de werkgever verplicht de werknemer de hand te schudden en hem of haar namens de firma voor zijn of haar inspannende werkzaamheden te bedanken.

Het gebruik van het toilet tijdens de pauzes is verboden. Hiervoor dient de werktijd te worden benut. Wie niet moet, moet zorgen dat hij wel moet.

Wil een werknemer trouwen, dan dient de werkgever voor een uitzet te zorgen. Het bruiloftsfeest vindt plaats in de woning van de werkgever. Het bedrijf blijft op zulke dagen gesloten.

Algemene stelregel:

Werk kalm en degelijk. Wat vandaag niet klaarkomt, komt morgen wel.
Hoogachtend,

De Directie.» 20/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

De laatste dagen is er nogal wat te horen en te lezen over de nieuwe raadsperiode ( vanaf maart 2010). Politieke partijen zijn voorzichtig begonnen met de voorbereidingen. Een niet onbelangrijk onderdeel daarvan is het zoeken van nieuwe raadsleden. Vandaag ook een heel stuk in het Algemeen Dagblad : Gezocht: idealist met te veel tijd.
Een aantal afdelingen van politieke partijen doen al de uitspraak: “we kunnen geen mensen meer vinden die raadslid willen zijn”. Het AD doet de uispraak : “Het raadslid van deze politieke partij is één van de duizenden raasdleden in het land die stoppen. Vers bloed is hard nodig”. Na de zomer zullen we zien hoe dat in Almelo uitpakt. Dan komen de kandidatenlijsten naar buiten.» 19/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Nog een paar bladzijden. Mooi beeld van z’n laatste jaar.» 18/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

In zijn column schreef Leo van Raaij o.a. :» 18/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties» 18/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties» 17/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Almelo gaat het vergunningenbeleid in de gemeente onderzoeken.

Aanleiding is de gijzeling van wethouder Kuiper en vier ambtenaren, vorig jaar juni. Zij werden destijds gegijzeld door een horecaondernemer uit Almelo die geen vergunning had gekregen. De gemeente wil nu bekijken hoe de aanvraagprocedure verloopt, vanuit het oogpunt van inwoners, instellingen en ondernemers. Dinsdag organiseert de gemeente een informatieavond waar inwoners mee mogen praten over het onderzoek.» 17/01/2009 » Uncategorized » 0 reacties

Zaterdag 24 januari heeft Paco Plumtrek een voorstelling die wel eens uitverkocht zou kunnen raken. Reserveren wordt dus aanbevolen!

Het kleinste podium van Almelo zal deze avond een optreden hebben van de zesmansformatie Tangarine.

Bij Tangarine draait het om de liedjes van Sander en Arnout Brinks.
Een platenkast vol Simon & Garfunkel, Bob Dylan en The Beatles
heeft de tweelingbroers al op jonge leeftijd aangezet tot liedjesschrijven
en componeren. De band uit Assen ontvangt lovende kritieken voor haar laatste 2 cd’s.