» 15/04/2009 » Uncategorized » 0 reacties

De raadsvergadering was gisteren vrij snel ten einde. Veel hamerstukken. Wel een discussie over het bestemmingsplan Hofkamp/Paradijs. De discussie spitste zich toe op de begrenzing en dan met name het deel Paradijs bos.De bestemming is wel duidelijk: een conserverend karakter met geen mogelijkheden tot bouwinitiatieven. Erg stom dat we een oude kaart bij de onderliggende stukken hebben bijgevoegd. Daarop stond nog ten onrechte een bouwkavel ingetekend. Velen, ook buiten de raad vinden dat door de voorgestelde begrenzing van het buitengebied te weinig garanties worden gegeven voor de bescherming van het gebied. Dit is niet juist. De bescherming zit opgenomen in de bestemming. Het is moeilijk om door die emoties heen te komen. Zou men hetzelfde denken over bijvoorbeeld het Schelhorstpark. Een groene bestemming in het stedelijk gebeid. Dat gaan we toch ook niet aanpassen? Het is onjuist te denken dat er makkelijker tot woningbouw overgegaan kan worden als een groene ruimte in het stedelijk gebied is opgenomen. Dat is dus niet zo. En zeker niet onder het regiem van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is (weer) het instrument waarmee de gemeenteraad kan sturen.
Het korte verslag van de vergadering in de TC Tubantia klopt op een aantal onderdelen dus niet. Niet alleen het deel over “de bescherming” ook gaat het niet over de Westelijke Groene Long.