» 31/08/2009 » Algemeen » 0 reacties

In een oud boek vond ik deze foto. Kent u iemand? Voor mij zijn het allemaal onbekenden!

mannen-op-foto» 31/08/2009 » Agenda » 0 reacties

Maandag, zoals bekend, de vele interne overleggen. Ook een partij overleg. Hoort er bij in deze tijden. Maandagavond verder voorbereiden op de begroting 2010.

Dinsdag B en W.  Met de waarnemend burgemeester. Eerst de reguliere agenda en daarna het eerste  gesprek over de begroting.  Woensdag weer veel intern maar ook,  heel bijzonder, opening van een tentoonstelling in het gebouw van het Waterschap.

Donderdag over regionaal milieu-beleid, en dan op de vrijdag in ieder geval afscheid van de voorzitter van de SPOA ( Pieter Grondel).» 29/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Alle berichten in de TC Tubantia ( voorheen Dagblad van het Oosten wat mij betreft ).

korrel

flits

leges» 29/08/2009 » Algemeen » 0 reacties

In Ootmarsum wordt dit keer voor de 26e keer De Kunstmarkt gehouden. Met vele kraampjes boordenvol met kunst. Ter gelegeneheid van deze Kunstmarkt heeft de Almelose Sibyl Heijnen een tentoonstelling in de kapel van het voormalig klooster Maria Ad Fontes.  Kunstmarkt is morgen ook nog “open”.» 27/08/2009 » Politiek » 0 reacties

 

 

Op de tweejaarlijkse bijeenkomst met het bedrijfsleven ( in de tuin van de Burgemeester ) ontmoet ik altijd weer interessant mensen.  Freek Buitenweg zette me op de foto samen met Hennie vd. Most en Henk Bolkimg_0148» 26/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Al is het maar om mezelf even helemaal af te kunnen leiden van begrotingstekorten, staatsschuld, werkloosheid en andere deprimerende cijfers…..Feyenoord!

We staan eerste. Mij intrigeert vooral waarom Been dit lukt terwijl Verbeek faalde. Temeer daar hij eigenlijk precies het zelfde doet als Verbeek namelijk het kiezen voor jongeren boven de relatief oudere spelers. Het eerste verschil dat opvalt is dat Been een fitte selectie heeft wat Verbeek eigenlijk nooit gegeven was. Deels was dat een kwestie van pech en geluk (Vlaar) maar het lijkt ook te maken te hebben met trainingsmethoden die bij Been kennelijk minder slachtoffers eisen dan bij Verbeek. Een ander verschil is dat Been geen rare fratsen uit haalt met zijn spelers. Fer speelt gewoon controlerend (net als aan het eind van vorig seizoen al het geval is) en wordt niet in een rare nummer-10-positie gezet zoals vorig jaar af en toe gebeurde. En tenslotte moet er ook iets zijn wat bijzonder is aan Been zelf. Hij zet net als Verbeek ervaren krachten op de bank of de tribune maar waar ze vorig jaar meteen begonnen te mekkeren of te lekken naar de media, wordt het nu kennelijk geaccepteerd. Gelukkig heb ik meer verstand van financien.» 25/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Blij dat de opmerkingen over de lokale leges redelijk de pers hebben gehaald. Ook mijn twitter activiteiten vallen op. Gisteren 160 bezoekers op deze site gehad.  Eergisteren zelfs meer dan 200.

Nu collega Sjoers zijn vertrek heeft aangekondigd, krijg ik vragen over mijn toekomst. Ik ben nog niet zover om daar uitsluitsel over gegeven.

Zag ik de TC Tubantia vanmorgen dat de uitzending van Zembla ( nasleep van mijn gijzeling) in de race is voor een prijs. Het kan verkeren.

Vanmiddag afscheid van Burgemeester Menno Knip.» 24/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Beste Bert,

Ik ben erg voor gemeentelijke autonomie en gemeenten kunnen verschillen in efficiency, aard van de te behandelen bouwplannen, de wijze van toerekening van kosten, e.d., maar de verschillen die er nu zijn (tot 1800 %) zijn te gek. VNG en stass beloven ieder jaar weer er iets aan te doen, maar dit blijft zonder resultaat. Ik ben dus inmiddels voor maxima-percentages van de bouwsom die gemeenten in acht zouden moeten nemen. Laat duidelijk zijn dat deze maxima boven de huidige gemiddelde tarieven zal moeten liggen.

Met vriendelijke groet,

Pierre Heijnen
Tweede-Kamerlid PvdA» 24/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Zo’n 350 gemeenten in NL zijn duurder dan Almelo en Raalte…Binnen Overijssel zijn zwolle, Z-waterland, H’doorn, Hengelo en H’berg duur…» 24/08/2009 » Politiek » 0 reacties

De Tweede kamer moet zich niet bemoeien met de gemeentelijke leges.

Dat vinden de wethouders Kuiper van Almelo en Elefrink van Raalte. Ze hebben daarover een mail gestuurd naar Tweede Kamerlid Heijnen van de PvdA. Heijnen wil dat het rijk ingrijpt omdat er tussen de gemeentes grote verschillen zijn in de hoogte van de leges. Beide wethouders vinden het bepalen van de hoogte een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Volgens Kuiper zijn de leges in Almelo kostendekkend. Hij vindt dat de kosten betaald moeten worden door diegene die de vergunning aanvraagt en niet deels door andere inwoners. Beide wethouders hebben nog geen reactie op hun schrijven.» 24/08/2009 » Agenda » 0 reacties

Deze week staat in het teken van het afscheid van burgemeester Knip. Ook beginnen de fractievergaderingen weer. Aan het eind van de middag gaan we de stand van zaken ontwikkeling Waterrijk aan de rode stellen. Er zijn enkele themavergaderingen. Er staat een bijeenkomst over de woningbouwplanning en programmering Twente op de agenda deze week .  En vrijdag natuurlijk het wielerspektakel.» 21/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Vanmiddag nog even door ons centrum gelopen. Ik erger me erg aan bijvoorbeeld de rommel op het terras van Waagplein 1. Kan dat nu niet even voor bijvoorbeeld 10.00 aangeveegd en opgeruimd worden?  De buren doen het beter. Containers in de openbare ruimte ( we zijn er mee bezig) het ziet er niet uit. Een winkel ( nu leeg, voorheen posters) bekladde en beplakte ruiten. Ik erger me. Wie nog meer?» 21/08/2009 » Politiek » 0 reacties

De laatste werkdag van de week. Op de agenda staat dat ik iets privé heb, een overleg met Plaatselijk Belang Aadorp ( regulier overleg) en afscheid Burgemeester Kobes.

Vanmorgen las ik het overlijdensbericht van onze collega uit Rijssen-Holten.

Wel handig dat dit bericht ook  automatisch op de Twitter-site komt.» 20/08/2009 » Algemeen » 0 reacties

Vanmiddag ruim twee uur gesproken over duurzaamheidsaspecten bij de ontwikkelingen van de Zuid Entree Almelo. Net als bij Waterrijk moeten we de duurzaamheidslat hoog leggen. De Zuid Entree is een top project uit  het Masterplan Almelo» 18/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Je moet als wethouder terughoudend zijn met commentaar te leveren op uitspraken van raadsleden.  Edoch. als de VVD de ontwikkeling van Almelo te grabbel gooit ( geen geld voor Fortezza is terecht ) kan ik me niet inhouden. Vandaar de kleine “dee” in de aanhef.» 18/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Op de site van de VVD Almelo schrijft Gerrit van Woudenberg ( fractievoorzitter ) een reactie over de schrijf e denktrant van de hoofdredacteur van De Roskam.  Wellicht was het u  opgevallen : Han pape heeft niet veel op met Almelo. En zeker niet met de bestuurders.  Dat wetende lees je zijn stukken met iets andere ogen. Als je zijn stukken leest. Ik bijna niet meer. En dit levert mij vast weer een negatief stuk in zijn krant op. Ik slaap er nu al niet van :)» 18/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Kandidaat raadsleden gezocht.

In 2010 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. In de huidige raad is de Partij van de Arbeid met dertien zetels de grootste partij in de stad. Daarnaast neemt de PvdA met drie wethouders deel aan het college van B&W dat de stad bestuurt.Ter voorbereiding op de nieuwe verkiezingen wil het bestuur van de afdeling Almelo in contact komen met mensen die als volksvertegenwoordiger, namens de PvdA, zitting willen nemen in de gemeenteraad van Almelo. De PvdA wil daarbij alle belangstellenden die de uitgangspunten van de sociaal democratie onderschrijven en willen uitdragen de kans bieden zich aan te melden!

  • Vernieuwend en creatief; de PvdA zoekt mensen die de vernieuwing van de (lokale) politiek kunnen vormgeven.
  • Bekend met de Almelose samenleving en bekend in de Almelose samenleving; de PvdA zoekt mensen die de stad en haar maatschappelijke structuur kennen.
  • Politiek en bestuurlijk inzicht; de PvdA zoekt mensen met visie en analytisch vermogen die in staat zijn ideeën te vertalen in concrete voorstellen.
  • Collegiaal, flexibel en reflexief; de PvdA zoekt mensen die kunnen bijdragen aan het teamverband waarbinnen de politieke ambities worden gerealiseerd.

Het spreekt vanzelf dat de PvdA kandidaten lid zijn van de partij of dat willen worden. Het raadslidmaatschap vraagt om goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk), uitstekende communicatieve vaardigheden en voldoende beschikbaarheid. Van kandidaat raadsleden wordt verwacht dat zij ongeveer 20 uur per week aan het raadswerk en de partij kunnen besteden, vaak buiten kantoortijden.

Belangstelling?

 

 

Belangstellenden die menen te kunnen voldoen aan het bovenstaande profiel worden opgeroepen zich te melden bij het secretariaat van het afdelingsbestuur zodat zij kunnen deelnemen aan de procedure. De uiteindelijke PvdA kandidatenlijst voor de verkiezingen wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de afdeling. Het bestuur maakt daarvoor een voordracht, op advies van een kandidaatstellingscommissie.Uiteindelijk bepalen de kiezers in de stad wie er daadwerkelijk in de gemeenteraad komt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid Hennie Nijhuis. Zijn telefoonnummer is (0546) 81 95 11, Ook kunt u contact opnemen met fractievoorzitter Bert Kozijn. Zijn telefoonnummer is (0546) 49 06 02.

De brief met uw kandidaatstelling en Curriculum Vitae kunt u uitsluitend richten aan de secretaris van de afdeling. Het adres is De Plevier 12, 7609 TV in Almelo of per e-mail:

lbolhuis@home.nl.

De aanmeldingstermijn sluit 7 september 2009.
 

 » 17/08/2009 » Algemeen » 0 reacties

Vanmiddag weer indringend gesproken over onze woningbouwplanning. We gaan uit van de landelijke Primos Cijfers. Verschillende scenario’s bekeken. Wordt vervolgd. De gemeenteraad vraag ook  (terecht) om info.

grondprijs» 17/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Net gesproken over het aspect Duurzaamheid in het nieuwe woongebied Waterrijk. Wordt heel bijzonder.Vandaag verder een aantal interne overleggen zoals elke maandag. Vanmiddag ook externen aan tafel. Dinsdag B en W, nog geen raadsvergadering in de avond.  Vanavond geen werkverplichting. Ook heerlijk.» 16/08/2009 » Algemeen » 0 reacties

Net naar de sportuizending op één gekeken. Presentatie in handen van Tom Egberts. Ik noteerde een aantal “mooie”  uitspraken van de verslaggevers. U kent er wellicht nog een paar; “komt dat schot” en zo.

Door de geluidsbarriere

Uit de heup geschoten

Hij speelde de jackpot wedstrijd van de week

Een ploeg achteloos op zij zetten

Een weergaloze actie

Het was van grote klasse

De verre hoek gevonden

Hij kromt de bal

Het is een rollertje

Een beauty…boem

Hij dwingt ‘em tot een redding

Het kluitje splijt uiten

Het is een gewaagde beslissing van de scheids

Daar is ie…daar is ie niet

Deze moet erin…en gaat er in

Wedstrijd is traag en stroperig

Hard onder de lat

Goed balletje

Jawel…jawel…..jawel de goal.

Als valiumvoetballers de kleedkamer uitkomen

Met nog geen kansen

Bal aangeraakt onderweg

Na vier uur spelen in de eredivisie» 14/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Het onderzoek in de strafzaak rond de gijzeling in het Almelose gemeentehuis is bijna klaar.

Dat is gebleken tijdens een zogenoemde pro formazitting voor de rechtbank in Almelo. Er moeten nog twee getuigen worden gehoord. Eén van hen is wethouder Sjoers. Hij kon eerder niet gehoord worden wegens ziekte. Dat leverde vertraging op in het rooster van de rechtbank. Die had in juni de zaak willen behandelen. De rechtbank trekt 9 oktober de hele dag uit voor de behandeling van de zaak. De man die terecht staat voor de gijzeling is een horecaman uit Almelo, die uit ontevredenheid over het uitblijven van een vergunning vier ambtenaren en wethouder Kuiper gijzelde. Tijdens de vijf uur durende gijzeling hield de verdachte de slachtoffers onder schot.» 14/08/2009 » Algemeen » 0 reacties

 

Deze foto toegestuurd gekregen van F. Buitenweg ( Amelo Nieuws klik )

buitenweg» 13/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Vandaag veel te doen. Veel gesprekken, kort en lang. Nota’s paraferen, brieven tekenen en persvragen beantwoorden. Gesprekken op de gang en in andere vertrekken.  Lekkere drukke dag dus. In het begin van de avond aanwezig bij het in de brand steken van Huttenland. Drie weken lan 034 hebben kinderen forten, schepen en huizen gebouwd. En ze weten dat alles aan het eind in de brand wordt gestoken. Daar zijn ze dan ook allemaal bij. Een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers die ter ondersteuning weer aanwezig konden en willen zijn is op z’n plaats. Ze zouden de Roos van de Maand van de PvdA moeten krijgen.» 13/08/2009 » Politiek » 0 reacties

Soms is het goed om niets te zeggen, te schrijven of te laten merken waar je mee bezig bent. Ik heb nu ook zo iets. Als het lukt, wordt het verteld. Als het mislukt……………..ook.  Graag zou ik nu al verslag doen van ………………..! Nog even wachten dus. Raag zou ik nu al een soort van update doen. Even wachtuh………………………….. oh ja dat was Van Duin met zijn Pizza Song.» 13/08/2009 » Algemeen » 0 reacties

Vorig jaar hebben de premiere meegemaakt van Nederland Onder Schot 1.  Film is gemaakt onder regie van Yvo van Ravenswaay ( leerling voortgezet onderwijs Almelo).  Spelers: zijn min of meer klasgenoten. Hij is nu met deel twee bezig. Veel info te zien op Google.