» 25/11/2010 » Gesproken column » 0 reacties

Uitgesproken tekst geldt :

Het laatste half jaar kijk op gepaste afstand naar het bestuurlijk reilen en zeilen van dit gemeentebestuur. En ik zeg het maar ronduit, val maar direct met de deur in huis: ik word daar niet vrolijk van. Nou hoef ik daar ook niet vrolijk van te worden. Mij wordt niets gevraagd. Op mijn mening stelt men geen prijs meer. Mijn tijd is geweest, ik ben historie. Een aantal had dat al vele jaren terug willen hebben, maar ook zij moesten wachten to 16 arpil 2010.
Het bestuurlijk reilen en zeilen van dit bestuur roept bij mij de nodige vragen en dus vraagtekens op. En dat ik hier en daar kritiek op heb moet kunnen, mag toch en wordt mij in dank afgenomen en vergeven , hoop ik. Of kom ik over als een stoffige oude zeur? Ik waag het er maar op.
Eerst maar de gemeenteraad. Volgens mij zijn er zo’n dertien en een half fracties die het college van B en W kaders meegeven en controleren. Dertien en een half. Volgens mij een landelijk record. De coalitie van PvdA, CDA en VVD lijken het goed met elkaar te kunnen vinden en de oppositie is tot op het bot verdeeld. Wat zijn nu zo de onderwerpen waar ik me druk om maak?

Ik noem er een paar :

1. Het stadhuis. Er lag een mooi plan, zou in deze tijd te duur zijn ( zou kunnen ) en is verlaten. De meerderheid van de raad kiest nu voor een slap aftreksel in de vorm van nieuwbouw op de Van der Looy boulevard. Woontorens weg, Van der Looy met een goed gevulde beurs terug naar weert en wij krijgen de gebakken peren. We zitten er in ieder geval mee: een soort van uitgeklede nieuwbouw. Moet me wel van het hart dat een zwaar ingezet offensief van D66 nog minder als een nachtkaars uit is gegaan. Exit D66 zullen we maar zeggen. Sobere nieuwbouw. Wat zullen we er spijt van krijgen.
2. Het gedoe rondom sportraad, sportbedrijf, spel en sportuitleen. Wat en lacher. Vele raadsleden hebben de bezuiniging op de spel- en sportuitleen niet in de stukken gelezen. Foei! Waar was u dan mee bezig? Zou mijn vraag zijn. Het gedoe rondom AVC Heracles. Heb ik het goed begrepen dat Gijs Stork middels een initiatief voorstel zijn mooie uitkijk vanuit zijn achtertuin veilig wil stellen. Hij woont immers in de Bolkshoek!
3. Geen WOZ verhoging van een paar pilsjes om het minimabeleid op pijl te kunnen houden. Had dat nou niet anders gekund ? Zeker nu de Voedselbank bijna geen droog brood meer kan aanbieden !
4. Ook ik maak me druk om het hestel van het Mans Kapbaarg Mozaïek. Maar dan in positieve zin! Dat gaat dus de goede kant op. Met ons allen moeten we die laatste 100.000 euro toch kunnen vinden.?
5. De PvdA en het CDA zijn, zo lijkt het tenminste , een beetje in de luwte aan het werk. En de VVD? De liberalen nestelen zich lekker vast op het pluche. Hun beide wethouders aaien elkaar voortdurend over de bol.
6. Het lijkt me dat de voorzitter en vicevoorzitter van de raad en hele klus hebben om die dertien en een half fracties in het gareel te houden.

Ach ja, ons stadsbestuur bestuur. Ik betrap me erop dat het makkelijk is kritiek te hebben en te leveren. Er zijn ook positieve zaken. Ik vind het heel goed dat meer en meer raadsleden op twitter te vinden zijn. Wie? Huub, Fred, nog een Fred, Bert en nog een Bert, Arjen, Marjolein, Marieke en Hans. En zelfs de Griffier doet mee. Die van de burgemeester, Mieke en Gerrit zijn niet echt. Ik zelf volg er 265 en heb 260 volgers.

Ik zou tegen ons stadsbestuur willen zeggen: Doe je best, sloof je uit. En lees je stukken. Ik kom niet naar jullie toe om te vertellen w at ik van jullie verlang. Ook niet bij de winkelcentra en zo. Ik heb gestemd. Dus jullie weten dat al. Ik wil ook niet meepraten over het nieuwe stadhuis. Als je dat maar weet!

Bert Kuiper
25-11-2010