» 26/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

In februari / maart 1953 zijn een aantal Almelose gemeenteambtenaren naar Zierikzee geweest om te helpen na de Waternoodramp. Als dank kreeg de gemeente Almelo een klok aangeboden. Deze staat in de hal van ons stadhuis. Mijn vader was er in 1953 ook bij. De afgelopen dagen waren we in Zeeland, ook in Zierikzee. Ik sta op dezelfde plak als mijn vader in 1953.» 23/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

Het is lastig. Vanaf 1986 in de gemeenteraad van Almelo. Vanaf 1992 wethouder. Tot 1998 en dan weer begonnen in 2000. En nu te moeten lezen dat we prutsers zijn geweest. Hoe lang zouden de huidige raadsleden het volhouden politiek actief te zijn. Of mag ik dat niet vragen?» 20/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

045» 20/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

( van de site van TC Tubantia geplukt )» 18/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

(foto: Meta Meijer )» 18/02/2012 » Besvaar's Tied » 0 reacties

Bij het scannen van de oude dia’s kom je mooie dingen tegen. Dit bijvoorbeeld :» 18/02/2012 » Besvaar's Tied » 0 reacties» 18/02/2012 » Politiek » 0 reacties

Het geeft geen pas als een zittend wethouder zijn voorganger te kakke zet door te zeggen : “ik ga niet een bouwbord onthullen ……..enz”. Neen Gerrit dat doe je niet. De VVD heeft willens en wetens twee wethouders posten in kunnen vullen. Niets mis mee. Democratie. En dus zijn jullie ( Johan en Gerrit ) nu volledig verantwoordelijk. Niet terugtrappen dus. Heeft geen zin. Past niet en is politiek gezien not done. Jullie zij politiek aanspreekbaar. Wist je toch wel ?

Ik hoor ook dat de sfeer op het gemeentehuis er niet beter op wordt. Ik heb het van horen zeggen. De O.R. zal wel een keer naar buiten treden denk ik dan maar.

Nog een ambtenaar gezien die binnen een straal van 5o meter buiten het gemeentehuis een sigaretje rookt ? Ik niet !» 17/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

Almelo, 17 februari 2012

Aan het college van B&W gemeente Almelo

Betreft Rapport van de Rekenkamer Commissie Almelo “de slag om Fortezza”

Geacht College,

Het rapport van de RCA inzake Fortezza geeft de fractie van ALA-AOV aanleiding tot enkele
vragen. Deze vragen zouden wij beantwoord willen hebben voordat de Raadsbehandeling van dit
rapport plaats vindt.
De RCA meldt dat de akte van levering.dd 29.6.2006 niet in de dossiers te vinden was.
Noch het origineel noch een voorlopige akte werden gevonden.
De inhoud van deze akte was van cruciaal belang bij de onderhandelingen over terugkoop van
de grond.Het huidige college heeft de onderhandelingen met van der Looy gevoerd over terug-
levering van de grond door van der Looy aan de gemeente (zie verslag gesprek dd 20.6.2010)
Volgens onze informatie werden de onderhandelingen gevoerd onder leiding van de wethouders
van Marle en van Woudenbergh.

Vraag 1: beschikten deze wethouders, vóór en tijdens de onderhandelingen, over de akte van
levering dd 29.6.2006?

Waarom deze vraag?
In de akte van levering wordt namelijk verwezen naar de op de koopovereenkomst van toepassing
zijnde algemene verkoop voorwaarden van de gemeente Almelo, waarin wordt bepaald dat indien
van der Looy niet op tijd met de bebouwing begint, de grond weer aan de gemeente moest worden
terug verkocht. In de bepaling staat “tegen de in de verkoopovereenkomst genoemde prijs, zonder
vergoeding van kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht of de tijdelijke financiering “
Er wordt niet gesproken over het vergoeden van eventuele schade geleden door van der Looy maar een
schadeloosstelling is expliciet uitgesloten.

Nu uit de beschikbare en bekende contracten niet blijkt dat er een schade vergoeding verschuldigd
zou zijn is de vraag gerechtvaardigd op welke juridische basis deze steunt. Te meer nu expliciet is
bepaald dat de kosten van de tijdelijke financiering ook niet vergoed zouden worden.

Vraag 2 Waarom hebben de onderhandelaars geen gebruik gemaakt van dit recht van terugkoop?

Waarom deze vraag?
Als de voorwaarden bekend waren, had de gemeente gebruik kunnen maken van dit recht en dan
had van der Looy geen aanspraak kunnen maken op een schade vergoeding ( ruim 2,4 miljoen euro).
Voorlopig is de conclusie van ALA-AOV dat de onderhandelaars de akten niet gelezen hebben,
daardoor de voorwaarden niet kenden en dat ten gevolge daarvan een zeer kostbare onnodige schade
vergoeding aan van der Looy is uitgekeerd.
Wij verwachten voor 1 maart as antwoord op bovenstaande vragen.

Hoogachtend,

Gijs Stork
Fractie voorzitter ALA-AOV» 17/02/2012 » Gijzeling » 0 reacties» 17/02/2012 » Algemeen » 0 reacties» 17/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

Op Twitter reageert Jemy Pauwels van de VVD fractie Almelo heftig op mijn bericht over de geheime gesprekken tussen de VVD Almelo en Van der Looy Weert in 2009. Staat in het rapport van de Rekenkamer Commissie Almelo ( De Slag om Fortezza) op blz. 25. De schoen past blijkbaar.» 16/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

Soort van open brief.

Ja, ik ben teleurgesteld. Het heeft geen pas om als zittend wethouder aft te geven op je voorgangers. Nee Gerrit dat doe je niet. Ik doel op de uitspraak over het onthullen van bouwborden. Nu ben jij verantwoordelijk voor alles. Je wilde graag wethouder worden / zijn ; neem dan ook de politieke konsekwenties. Dat hoort zo. Ik had dit niet van je verwacht.» 16/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

044

045

046

047» 16/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

Stukje uit het rapport van de Rekenkamercommissie Almelo :» 14/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

Bron TC Tubantia» 14/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

Jan Bril maakte deze foto van Rob ten Tusscher en mij. Ja, ik heb de ogen dicht. No face.» 14/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

Almelo, 13 februari 2012

Drie genomineerden Stadsfonds Cultuurprijs

De Kunstwerkplaats aan de Nicolaas Beetsstraat, de Filmroute en de AJAZZXperience
zijn genomineerd voor de Stadsfonds Cultuurprijs 2011. De winnaar wordt donderdag
15 maart bekendgemaakt in café De Meridiaan in de Bibliotheek Almelo. Dat gebeurt
door oud-wethouder Bert Kuiper, tijdens het programma Rumoer van De Twentsche
Courant Tubantia, de Bibliotheek Almelo en Radio Almelo. De prijs bestaat uit een geld-
bedrag van 500 euro en een ‘wisselsculptuur’ van de hand van keramiste Erna Futselaar.
De Stadsfonds Cultuurprijs is mogelijk gemaakt door giften die voormalig cultuurwethouder
Bert Kuiper ontving ter gelegenheid van zijn afscheid in de lente van 2010. Dit geld is ter
beschikking gesteld door Bert Kuiper. De Stadsfonds Cultuurprijs wordt tot en met 2014
toegekend. De wethouder die over vier jaar cultuur in zijn of haar portefeuille heeft, wordt
gevraagd aan de prijs een passende en definitieve bestemming te geven.
De Stadsfonds Cultuurprijs wordt toegekend aan personen, verenigingen en organisaties
die het afgelopen jaar een opvallende prestatie dan wel een bijzondere bijdrage aan de
Almelose culturele samenleving hebben geleverd. De bijdrage dient verder ‘onderscheidend’
en ‘vernieuwend’ te zijn.
Volgens de jury van de Stadsfonds Cultuurprijs geldt dat voor de drie genomineerde
activiteiten. De Kunstwerkplaats is na het vertrek van de Vissedijk sinds februari 2010 aan
de Nicolaas Beetsstraat gevestigd en voortdurend op zoek naar vernieuwingen om publiek
te trekken. De Filmroute is de jongste activiteit die aan de Atelier- en Theaterroute is
toegevoegd. Het evenement is opgezet door de Stichting MAFF. De AJAZZXperience is
een tweedaags gratis jazzfestival dat eind november voor het eerst werd gehouden.
Initiator was Roelie van Lingen.
De Stadsfonds Cultuurprijs wordt 15 maart uitgereikt in leescafé De Meridiaan, tijdens het
programma Rumoer van De Twentsche Courant Tubantia, de Bibliotheek Almelo en Radio
Almelo. De Bibliotheek Almelo is gevestigd aan Het Baken 3 in Almelo. De aanvang is
20.00 uur.
Paco Plumtrek was vorig jaar de eerste winnaar van de Stadsfonds Cultuurprijs.» 13/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

Heeft iemand dit boekenweekgeschenk voor me te koop. Let op : niet de herdruk! brtkuiper@gmail.com» 13/02/2012 » Algemeen » 0 reacties» 12/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

U weet nog. Bij mijn afscheid als wethouder ging het geld naar St. Stadsfonds. Ze hebben er een cultuurprijs mee ingesteld. De winnaar 2011 is bekend. Staat op de achterkant van dit beeld. Nog even wachten» 11/02/2012 » Algemeen » 0 reacties

Vanmiddag aanwezig geweest bij de opening van Kunst op Indië. Een fabriekshal, van Ter Steege Vastgoed en om niet ter beschikking gesteld, vol met nieuwe kunst . Geweldig mooi. mooi vernieuwend initiatief binnen de gemeentegrenzen van Almelo. Als de zo gewenste Kunsthal er niet zou komen, zou kunnen komen, hebben we dit als meer dan goed alternatief. Mooie openingsspeech van Jan Kristen, oud gedeputeerde. Er was nog een oud gedeputeerde : Martin Kamperman. De Roskam was er, de Gele Raaf was er. Jan Bril was er en de Kunstkijker Almelo was er.

Foto’s te zien op de site van Meta Meijer. Klik straks hier.» 09/02/2012 » Algemeen » 0 reacties» 09/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

043
In de krant een analyse van Leo van Raaij over de geschiedenis van Fortezza. Alles colleges en raadsleden die ermee van doen hebben gehad worden nog eens genoemd. Mooie kop ook : “Raad moet leren van rapport Fortezza”.
Luc Schuur van de PvdA fractie :Volgens hem is een discussie over mogelijk aftreden (bk: van collegeleden) onvermijdelijk.

Hieronder een stukje uit de rubriek De Wandelgang» 09/02/2012 » Besvaar's Tied » 0 reacties