» 30/06/2012 » Algemeen, Politiek » 0 reacties

maand juni. Komt niet weer in 2012. Weer een periode afgesloten. Mooie maand. Hoe is het mogelijk dat de gijzeling van 2008 ook nu weer aandacht vraagt. We moeten er maar niet te veel meer aan denken. 1x per dag is genoeg.
Opgevallen deze week ? Ja. College neemt een gevoelig besluit ( amusementshal) met één wethouder minder. Kon dat besluit niet een week uitgesteld worden? Machtsmisbruik van de VVD Almelo ? Het lijkt er wel op. Hopelijk doet de PvdA er iets mee. Dit laat je niet zomaar passeren lijkt me. Ik snap de voorzitter van het college ook niet. Of was het een bewuste keus? Ach….het gaat mij niet meer aan; het wind me wel eventjes weer op.» 29/06/2012 » Gijzeling » 0 reacties

Het college van B en W van Almelo heeft besloten om ruim € 37.000,– te verhalen op de man die ons in gijzeling heeft gehouden. Goede zet van college.
Een halfbakken jurist uit Almelo ( J.E.) is erop tegen. Er is geen geld meer dus je moet niet verhalen. Domme redenering.
Wij ( met onze partners) hebben gisteren weer een gezellig samenzijn gehad. We genoten van een heerlijke dis. Doen we volgend jaar juni weer. Dan is het alweer vijf jaar geleden.» 27/06/2012 » Gijzeling » 0 reacties

Gemeente eist 37.500 euro van gijzelnemer Ahmet O.
ALMELO – De gemeente Almelo eist 37.500 euro van gijjzelnemer Ahmet O als vergoeding voor de schade die de gemeente leed nadat O. op 16 juni 2008 wethouder Bert Kuiper en vier ambtenaren gijzelde.

De gemeente komt nu met deze ‘finale kwijting’ omdat de uitspraak om O. te veroordelen tot 11 jaar gevangenisstraf definitief is geworden. Dat gebeurde nadat de Hoge Raad in januari van dit jaar het beroep in cassatie verwierp.

“Deze uitspraak markeert het einde van een periode die zijn weerslag heeft gehad op de gemeente en het ambtelijk apparaat. De gemeente heeft door toedoen van de gijzelnemer veel schade geleden, zowel materieel als immaterieel. Voor deze schade wordt de gijzelnemer aansprakelijk gesteld”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

De totale schade wordt door de gemeente overigens vele malen hoger geschat dan de 37.500 euro die van O. wordt geëist. De schade na de ontruiming van het stadhuis, productieverlies, opvang, advocaatkosten, juridisch en communicatieadvies en niet of minder inzetbare wethouder en ambtenaren als gevolg van hun gijzeling wordt begroot op 250.000 euro. B en W houden er bij hun eis echter rekening mee dat O. nauwelijks geld heeft. Daarom wordt alleen een vergoeding geëist voor ‘de inbreuk op de persoonlijke integriteit en veiligheid van medewerkers en bestuurders’» 26/06/2012 » Algemeen, Politiek » 0 reacties

Vandaag weer een stuk in de TCTubantia over het verschil tussen stad en platteland in de Twente. Oud nieuws eigenlijk. Vele jaren terug deed Henk Nijhof ( toen GroenLinks wethouder uit Hengelo ) in de regioraad de uitspraak dat we moeten accepteren dat Twente een regio is waar we te maken hebben met twee snelheden: de dynamiek van het stedelijk, gebied en de rust en ruimte op het platteland. Zo was het, zo is het en in het belang van het mooie Twente moet het zo blijven. Wat heb ik een discussies gehad met bijvoorbeeld oud collega wethouder Pier van der Vinne ( Tubbergen) over de ongebreidelde woningbouw op het Twentse platteland. In mijn ogen stond dat haaks op het velen zo gekoesterde mooie Twentse platteland. Ik blijf van mening dat stad en platteland in deze regio elkaar heel goed kunnen aanvullen. De ontwikkeling van het stedelijk gebied blijft de economische motor van Twente en daar heeft ook het platteland voordeel van. Twee snelheden. Prima. Laat het vooral zo blijven. Maar zorg dan bijvoorbeeld wel voor goede openbaar vervoer voorzieningen tussen steden en de rest van Twente. Zodat je ook na 22.00 gewoon met de bus terug kunt. Ik blijf voor.
Pieter zal wel tegen blijven .

De Gele Raaf heeft de “twee kemphanen” ooit eens op de foto gezet.» 21/06/2012 » Gijzeling, Politiek » 0 reacties

De gemeenteraad van Almelo vergadert de hele dag al over de Voorjaarsnota : bezuinigingen en heroverwegen. Lastige klus; veel geld zoeken.
Op de kandidatenlijst van de PvdA ( landelijk) niemand uit Almelo of Twente. Jammer. Ik had me toch maar moeten aanmelden.
Ton Heerts (Tubbergen) wellicht de nieuwe topman van de FNV; mooi.
OPOA moet op zoek naar een nieuwe Algemeen Directeur; zal ik me aanmelden ?
Van der Looy moet snel een bouwplan inleveren. Is contractueel vastgelegd. Hoeveel ruimte wordt dit bedrijf nog gegeven?
Luctor (voetbal) krijgt 21.000 euro van de gemeente om velden in het licht te zetten. Zelf moeten ze natuurlijk ook bijdragen. En weer moeten (helaas) een aantal mooie bomen het veld ruimen.
De gijzeling in Toulouse (Frankrijk) bracht me weer een tweetal jaren terug. 16 juni 2008; wat een dag. Binnenkort weer met de boys en aanang lekker uit eten.» 20/06/2012 » Politiek » 0 reacties

Het valt me op dat er heel veel aandacht besteed wordt aan de lobby om Pieter Omtzigt van het CDA op de kandidatenlijst te krijgen. Ook een veel te grote foto bij geplaatst. Nee niet van die kruiwagen.
Ton Heerts wordt waarschijnlijk de voorzitter van de nieuwe vakbeweging.
Foei : een trappende politieagente. Komt dus ook in Nederland voor.
Lokaal: natuurlijk over de misstap van wethouder Andela ( nu aangeschoten wild ?), Dienstauto gemeente en de veteranen. Opvallend : twee nieuwe koren in Almelo. onnodig : chocoladeletters gebruiken over de skybox.» 19/06/2012 » Algemeen » 0 reacties

Volgens een onderzoek ergeren we ons steeds minder aan hondenpoep en rommel op straat en zo. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat velen het moe zijn om er over te zeuren omdat er toch niets aan gedaan wordt.» 19/06/2012 » Politiek » 0 reacties

Ook Omroep Almelo had het bericht over de uitlatingen van wethouder Andela inzake de Cogas aandelen.» 19/06/2012 » Politiek » 0 reacties

De gemeenteraad van Almelo begint vanavond aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2012; zeg maar de meerjarenbegroting. Een hel klus want er moet flink bezuinigd worden. De bijdragen voor de eerste termijn staan al op de site van de gemeente. Vanavond kunnen de raadsfracties naar elkaars dia-presentaties kijken. Is nieuwerwets. Ik vind dat niet zo nodig; het gaat immers om de inhoud en niet om de mooie plaatjes. Er zijn al een aantal zaken bekend (?). Het buiten zwembad zal niet dicht gaan. Het CDA en ALA-AOV-TON willen van het nieuwe stadhuis af. Sterker nog; het CDA wil helemaal geen stadhuis. Ze vergaderen liever in De Schöppe en het paspoort kan ik dan bij Bol.com bestellen? Vreemde move. Maar ja…je moet ergens de pers mee halen. Toch? Ik zie dit maar als soort van opwarmertjes voor een meestal voor de de kiezer niet zo bijster interessante behandeling van de nota. Voor een aantal instanties wordt het spannend: SCOOP, Hof88 en de bibliotheek om maar eens wat te noemen. Donderdagavond weten we meer.» 18/06/2012 » Algemeen » 0 reacties

We kregen als “erven” een bericht van de Belastingsdienst dat er nog een naheffing van 21 euro ( zogtoeslag) betaald moet worden. Dat was brief 1. Toen komt er een brief met een acceptgiro om inderdaad te kunnen betalen. Dat was brief 2. Een paar dag kergen we een brief dat we in termijnen konden betalen. Dat was brief 3.» 17/06/2012 » Politiek » 0 reacties

graag een mooie plaats op de kandidatenlijst van de VVD. De GeleRaaf maakte een foto waarop ze adies vraagt aan Mark Rutte.» 16/06/2012 » Algemeen » 0 reacties

In Almelo is ophef ontstaan over VVD-wethouder Andela. De wethouder heeft in een politiek café gezegd dat de gemeente Almelo de aandelen Cogas kabel wil verkopen en daarmee tien miljoen euro verwacht op te halen.

De uitspraak heeft de gemeenteraadsleden verbaasd, omdat zij geheimhouding over de plannen hebben getekend. Fractievoorzitter Nijhuis van coalitiepartij VVD zegt verrast te zijn over de uitspraak. hij vraagt zich af wat de beweegredenen van Andela zijn. Fractievoorzitter Gerritsen van oppositiepartij D66 wil de wethouder ter verantwoording roepen over zijn loslippigheid. Ook de GroenLinks fractie wil opheldering.
Het gaat nog om plannen een besluit is er nog niet genomen om de aandelen te verkopen. Almelo wil alleen de aandelen Cogas kabel van de hand doen. De aandelen in het gas- en elektra van Cogas wil de gemeente houden. Wethouder Andela heeft gezegd dat hij de verwachte tien miljoen van de aandelenverkoop wil gebruiken om een deel van het gat in de begroting te dichten» 16/06/2012 » Algemeen » 0 reacties

Aan de burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad van Almelo
Geachte dames en heren,

Met verbazing las ik in de krant dat als bezuinigingspost de Galloway runderen weer
zouden moeten vertrekken. Het vorige jaar was dit ook aan de orde en toen mochten
ze blijven.
Toen het lateraal kanaal klaar was in 1980 en het gebied waar de Galloways nu lopen
aan de Schelfhorst werd toegevoegd, liepen ze hier niet. Het gebied verloederde binnen
de kortste keer. Het gras was een halve meter hoog. Het terrein werd door de omgeving
als stortplaats voor tuin- en ander afval gebruikt. Door het hoge gras zag je het toch niet.
Er kwamen rattenkolonies en het terrein werd ontoegankelijk voor wandelaars met en
zonder honden. Toen besloot de gemeente er graspaden in te maaien. Wekelijks gingen
er brede grasmaaiers door tot dit te duur werd. Het bleek goedkoper te zijn het terrein
af te rasteren en er Galloways te laten lopen. De koeien worden geleaset van Gradient.
Galloways zijn Schotse laaglanders die ’s winters buiten blijven en weinig zorg vragen.
Ze kunnen zonder hulp kalfjes krijgen en zijn ongevoelig voor de ziekte neospora caninum,
die door honden overgebracht wordt.Het is thans ook een officieel hondenuitlaatgebied.
Onder andere daardoor is het gebied ongeschikt voor boerderijkoeien. Galloways en
honden gaan goed samen. Ze kennen elkaar en verdragen elkaar. Schapen zijn ongeschikt
voor wandelaars met honden. Het zijn sterke kuddedieren en ze raken in paniek door
honden en laten zich opjagen. Vorige winter liep hier een door een hond opgejaagd
schaap, een andere hond joeg haar het kanaal in en met veel moeite werd het dier uit
het kanaal gehaald. Hieraan kwamen brandweer en dierenambulance te pas.
Schapen gaan ook massaal blaten, hetgeen voor veel commentaar uit de buurt gaat zorgen.
De Galloways worden door de hele wijk gewaardeerd. (Er zijn reeds meer dan 500
handtekeningen gezet). Er is een kleine werkgroep die vrijwillig het hek controleert,
’s winters hooi koopt en bijvoert en Gradient assisteert bij de controle. Dit hooi drukt
niet op de begroting van de gemeente. Er is pas een degelijke afrastering geplaatst die
nog zeker 15 jaar meekan zonder onderhoud. Een enkele paal wordt door de werkgroep
vervangen. Wat overblijft zijn alleen de leasekosten.
Als de Galloways “wegbezuinigd” worden dan zijn we weer terug bij af en zal het gras
weer hoog worden. De ratten kunnen zich weer verstoppen, de aangrenzende tuinen
krijgen te maken met overwaaiende onkruidzaden, de nachtvissers zullen terugkomen,
want er zijn geen koeien om hen te storen. De honden krijgen last van teken en klitten.
Ook als er graspaden gemaaid zijn.
Het gebied wordt door de mensen als rustpunt ervaren. Ouders gaan met kinderen koetjes
kijken. Het gebied heeft een grote sociale functie. Waar vind je zo dicht aan de stad zo’n
prachtig gebied. Kom eens kijken!
Ik heb me laten vertellen dat maaien € 50,- per meter per jaar kost. Of dit waar is weet
ik niet. Wel weet ik dat dit project gestart is als bezuiniging op de onderhoudskosten.
Na enkele jaren zal er weer naar de Galloways gevraagd worden. Of er dan nog
vrijwilligers voor de verzorging te vinden zijn is een andere vraag. Of neemt de gemeente
dit dan weer voor haar rekening? Dit kostte toen €25 000 per jaar!
Raad, denk na over dit besluit. Dit is geen bezuiniging, maar zal uiteindelijk leiden tot
extra kosten.

Met vriendelijke groet,

E.H.Lammers» 15/06/2012 » Algemeen » 0 reacties» 15/06/2012 » Politiek » 0 reacties

De gemeenteraad van Almelo staat voor een grote klus : De Meerjarenbegroting staat op de agenda. Net als in bijna alle steden moeten er miljoenen euro’s bezuinigd worden. Geen beleidsveld ontkomt er aan. Er moeten wel hele moeilijke keuzes gemaakt worden. Sport, cultuur en sociaal staan onder grote druk. Persoonlijk vind ik het erg jammer dat de bouw van het nieuwe stadhuis weer uitgesteld wordt. Ik zie liever de bouwkranen terug in de stad.Maar ja….ik kan er ook niet meer achter kijken.
Wat een gedoe met de wijkcentra contra de gemeente. Is het zo verkeerd dat de besturen van de wijkcentra het heft in eigen hand willen houden? Er liggen natuurlijk wel raadsbesluiten en daar moet een ieder zich aan houden. Toch ?
Positief is wel dat er een opvolger voor wethouder Schouten ( PvdA) gevonden als. Als hij burgervader van Oldenzaal is , zal Anja Timmer zijn taken overnemen. Anja was eerder fractievoorzitter voor de PvdA in Hengelo en vele jaren lid van de 2e Kamer der Staten Generaal.

Nederland kan ( theoretisch) nog naar de volgende ronde op het EK 2012. Ik zie dat niet gebeuren; hoop wel dat ik me vergis.» 15/06/2012 » Algemeen » 0 reacties» 15/06/2012 » Politiek » 0 reacties

wordt de nieuwe wethouder voor de PvdA Almelo als Theo Schouten vertrekt naar Oldenzaal. Zoals bekend wordt Theo Burgemeester.
Voor Anja staat een boeiende klus te wachten. Hier staat ze op de foto ( gemaakt door de Gele Raaf ) met fractievoorzitter Luc Schuur.» 15/06/2012 » Algemeen » 0 reacties» 13/06/2012 » Besvaar's Tied » 0 reacties» 13/06/2012 » Besvaar's Tied » 0 reacties» 11/06/2012 » Besvaar's Tied » 0 reacties» 11/06/2012 » Politiek » 0 reacties

Foto : KNS/AFP» 10/06/2012 » Algemeen » 0 reacties

Tweederde van de Nederlanders wil wel doorwerken na de 65e verjaardag.
Moeten ze vooral doen, maar ik niet.
58 %
Natuurlijk werk ik door. Ik heb een hartstikke leuke baan.
14 %
We moesten toch al langer doorwerken?
28 %
Totaal aantal stemmen: 239 ( zondagavond 23.00 uur )» 10/06/2012 » Algemeen » 0 reacties» 09/06/2012 » Politiek » 0 reacties

Vandaag stond een select groepje raadsleden op de markt. De bezoekers van de markt konden een formulier invullen. Ging over de bezuinigingen. Op zich niets mis mee. Mijn vraag is of er verslag gedaan wordt van de uitkomst van deze ‘enquête’ ?
Wanneer kunnen we als invullers van de lijst daar inzicht in krijgen? En…….. wat doen de raadsleden er mee ?

Op de GeleRaaf staan de foto’s. Klik hier maar.