» 16/06/2012 » Algemeen » 0 reacties

Aan de burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad van Almelo
Geachte dames en heren,

Met verbazing las ik in de krant dat als bezuinigingspost de Galloway runderen weer
zouden moeten vertrekken. Het vorige jaar was dit ook aan de orde en toen mochten
ze blijven.
Toen het lateraal kanaal klaar was in 1980 en het gebied waar de Galloways nu lopen
aan de Schelfhorst werd toegevoegd, liepen ze hier niet. Het gebied verloederde binnen
de kortste keer. Het gras was een halve meter hoog. Het terrein werd door de omgeving
als stortplaats voor tuin- en ander afval gebruikt. Door het hoge gras zag je het toch niet.
Er kwamen rattenkolonies en het terrein werd ontoegankelijk voor wandelaars met en
zonder honden. Toen besloot de gemeente er graspaden in te maaien. Wekelijks gingen
er brede grasmaaiers door tot dit te duur werd. Het bleek goedkoper te zijn het terrein
af te rasteren en er Galloways te laten lopen. De koeien worden geleaset van Gradient.
Galloways zijn Schotse laaglanders die ’s winters buiten blijven en weinig zorg vragen.
Ze kunnen zonder hulp kalfjes krijgen en zijn ongevoelig voor de ziekte neospora caninum,
die door honden overgebracht wordt.Het is thans ook een officieel hondenuitlaatgebied.
Onder andere daardoor is het gebied ongeschikt voor boerderijkoeien. Galloways en
honden gaan goed samen. Ze kennen elkaar en verdragen elkaar. Schapen zijn ongeschikt
voor wandelaars met honden. Het zijn sterke kuddedieren en ze raken in paniek door
honden en laten zich opjagen. Vorige winter liep hier een door een hond opgejaagd
schaap, een andere hond joeg haar het kanaal in en met veel moeite werd het dier uit
het kanaal gehaald. Hieraan kwamen brandweer en dierenambulance te pas.
Schapen gaan ook massaal blaten, hetgeen voor veel commentaar uit de buurt gaat zorgen.
De Galloways worden door de hele wijk gewaardeerd. (Er zijn reeds meer dan 500
handtekeningen gezet). Er is een kleine werkgroep die vrijwillig het hek controleert,
’s winters hooi koopt en bijvoert en Gradient assisteert bij de controle. Dit hooi drukt
niet op de begroting van de gemeente. Er is pas een degelijke afrastering geplaatst die
nog zeker 15 jaar meekan zonder onderhoud. Een enkele paal wordt door de werkgroep
vervangen. Wat overblijft zijn alleen de leasekosten.
Als de Galloways “wegbezuinigd” worden dan zijn we weer terug bij af en zal het gras
weer hoog worden. De ratten kunnen zich weer verstoppen, de aangrenzende tuinen
krijgen te maken met overwaaiende onkruidzaden, de nachtvissers zullen terugkomen,
want er zijn geen koeien om hen te storen. De honden krijgen last van teken en klitten.
Ook als er graspaden gemaaid zijn.
Het gebied wordt door de mensen als rustpunt ervaren. Ouders gaan met kinderen koetjes
kijken. Het gebied heeft een grote sociale functie. Waar vind je zo dicht aan de stad zo’n
prachtig gebied. Kom eens kijken!
Ik heb me laten vertellen dat maaien € 50,- per meter per jaar kost. Of dit waar is weet
ik niet. Wel weet ik dat dit project gestart is als bezuiniging op de onderhoudskosten.
Na enkele jaren zal er weer naar de Galloways gevraagd worden. Of er dan nog
vrijwilligers voor de verzorging te vinden zijn is een andere vraag. Of neemt de gemeente
dit dan weer voor haar rekening? Dit kostte toen €25 000 per jaar!
Raad, denk na over dit besluit. Dit is geen bezuiniging, maar zal uiteindelijk leiden tot
extra kosten.

Met vriendelijke groet,

E.H.LammersComments are closed.