» 26/02/2013 » Politiek » 0 reacties

Er worden nu veel fotoboeken samengesteld over de bezoeken van HM Koningin Beatrix aan de diverse steden en dorpen. Ik 1994 was ze in Almelo. Ze opende de Openbare Bibliotheek. Ik was er bij ( wethouder).» 25/02/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Moet ik dan weer schrijven dat er de laatste dagen weer berichten verschijnen over mijn gijzelnemer van 2008. Heel vervelend , moet maar.
Moet ik schrijven dag ik bezig ben ( met anderen ) met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de PvdA? Moet ik U belasten met mijn zorgen over voldoende goede kandidaten voor de kandidatenlijst PvdA 2014?
Moet ik melden dat ik niet hoop dat die vreemde vogel in Italië niet weer aan de macht komt ? Ja, die bunga Berlisconi. Zeer slecht voor Europa. Dan Italië er maar uit.
Terwijl ik dit schrijf is Ilse de Lange op Radio 1.
Veel over De Oostvaarders in De Twenth Ruiten Drie van vandaag. Zie mijn Twitter en Facebook pagina’s.» 21/02/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Het is nu bijna vijf jaar geleden. De gijzeling, mijn gijzeling onder bedreiging van twee vuurwapens. Bij me waren vier ambtenaren. Geweldige mannen die aan het werk waren. Ambtenaren in dienst van de Almelose gemeenschap. Ook op die dag. Ook op 16 juni 2008. Ze waren gewoon aan het werk. En dan komt er zo’n gek, zo’n doorgedraaide Turk / Koerd. En die man gooit ineens ons hele leven over hoop. En elke dag worden we daar fijntjes aan herinnerd. Een vraag, een opmerking of een perspublicatie. Of de buur vraagt nog eens : “Hoe gaat het met je ? ” Lief , maar toch…. Dan ga je weer terug naar die dag. Naar 16 juni 2008. Naar de gijzeling.
Deze week zag ik mevrouw Okci nog lopen in Almelo. Schrik ? Nee. Afschuw? Ja. De zoon zei voor TVOost : “mijn vader lieve man”. Tot op heden weten we niet wat mevrouw de echtgenote vindt. Ook al was ze bij P & W.
De claim van B en W ( € 260.000 ) zal voorlopig niet worden ontvangen. Over vijf jaar vraagt de gemeente weer. Een meer dan goede zaak. Wij als gijzelnemers hebben ook een bedrag gevraagd en gekregen. Bij niet betalen betekent dart voor Okci langer zitten. Zo simpel is het.
Wat ik maar wil zeggen . Het is bijna vijf jaar geleden. Ahmet Okci zit achter de tralies en wij ( Gerrit, Henk, Jeffrey, G. en ik ) met het trauma. De Eén wat meer dan de ander. Godver…de Godver…..de Godver………..» 21/02/2013 » Algemeen, Gijzeling » 0 reacties

20130221-095115.jpg» 20/02/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Bij gijzelnemer Okci valt niets te halen
Woensdag 20 februari 2013, 8:31

Bij Ahmet Okci, de man die in juni 2008 een gijzeling pleegde in het stadhuis van Almelo, valt niets te halen. De gemeente Almelo start daarom geen civiele zaak tegen Okci. Volgens de gemeente heeft de hele gijzeling bijna 260.000 euro gekost.

In 2012 heeft de gemeente Okci aansprakelijk gesteld voor de totale schade. Omdat al wel duidelijk was dat er niets te halen viel, is hem aangeboden om bij betaling van een bedrag van 37.500 euro het restant van de vordering zou worden kwijtgescholden.

De inkomens- en vermogenspositie van gijzelnemer is van dien aard dat op dit moment daar niets te verhalen valt. Ook de partner van gijzelnemer biedt geen verhaalsmogelijkheden aangezien zij een omvangrijke schuldenlast heeft als gevolg van een faillissement. Daar komt bij dat gijzelnemer en zijn partner buiten gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Al met al wordt het opstarten van een civiele procedure, met alle daaraan verbonden kosten, niet opportuun geacht. De kosten worden begroot op 20.000 euro per procedure. Wel stelt de gemeente de gijzelnemer om de 5 jaar schriftelijk aansprakelijk voor de totale vordering om verjaring te voorkomen.
Share on facebook Share on twitter Share on hyves Share on email More Sharing Services
0» 16/02/2013 » Politiek » 0 reacties

Wat vindt u?
Directeur Sweep deed er juist aan een anti-Urenco activiteit in zijn bibliotheek af te blazen.
Eens: Urenco steekt veel geld in de bibliotheek. Een sponsor stoot je niet voor het hoofd. 20%
Eens: er zijn grenzen en de directeur bepaalt gewoon waar die liggen. 43%
Oneens: sponsoring mag geen invloed hebben op de keuzes van de bibliotheek. 24%
Oneens: in de bibliotheek moet alles kunnen zo lang het niet strafbaar is. 13%
Totaal: 127 stemmen» 12/02/2013 » Politiek » 0 reacties

Vragen over censuur Urenco in openbare bibliotheek Almelo
dinsdag, 12 februari 2013 17:14
Almelo – Het raadslid Buitenweg van GroenLinks te Almelo gaat vragen stellen over het afgelasten van een symposium over kernenergie en een van tentoonstelling over de grote demon- stratie die in 1978 in Almelo plaatsvond tegen Urenco. De directie van de bibliotheek zou hebben laten weten dat een sponsorcontract met Urenco zowel symposium als expositie in de weg staat. In het contract zou namelijk zijn opge- nomen dat “het niet past dat de bibliotheek ruimte geeft aan eenzijdige anti-Urenco-activiteiten”. Naar de mening van Buitenweg is er sprake van een vorm van censuur. Ik ga hier uiteraard vragen over stellen aan de wethouder van cultuur. Dit kan absoluut niet!”Na een eerdere toezegging van de bibliotheek werd een tentoonstelling samengesteld over de massale anti-Urenco-demonstratie van 35 jaar geleden, bij wijze van historisch document. De tentoonstelling zou van 26 februari tot 11 maart in de bibliotheek te zien zijn. Het symposium zou 2 maart in de bibliotheek worden gehouden met als thema ‘Urenco een bedrijf met wereldwijde uitstraling’. De organisatoren huurden daarvoor een zaal in de openbare bibliotheek. Behalve het zevende lustrum van de demonstratie is het in maart ook (bijna) twee jaar na de kernramp in Fukushima, Japan. De exploitant van die kerncentrale was Tepco, een “klant” van Urenco.

Laatst aangepast op dinsdag, 12 februari 2013 17:19» 12/02/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130212-121643.jpg» 07/02/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130207-133020.jpg» 07/02/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130207-132949.jpg» 07/02/2013 » Algemeen » 0 reacties

Met grote verbijstering heb ik kennisgenomen van het “klauwhamerincirdent” gisteren bij de publieksbalie in het stadhuis van Almelo. De film van 2008 werd in versneld tempo weer afgedraaid.
Hopelijk kunnen de ambtenaren weer samen de kracht ende moed opbrengen om hunnwerkzaamheden te hervatten. Mijn gedachten gaan uit naar het slachtoffer en zijn naasten. Ik wens hem een voorspoedig herstel.» 05/02/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130205-093446.jpg

Op de foto gezet door Coen Mulder. Naast bij (oud ) burgemeester Menno Knip en links wethouder Johan Andela» 01/02/2013 » Algemeen » 0 reacties

Een hele ingreep en vooral veel stof. Heel veel stof. Geen bad meer. Het verliep voorspoedig tot op het moment dat er een nieuw toilet geplaatst werd. Klaar? Ai, veel te hoog. Een paar dagen later weer afbreken. Opnieuw ophangen. Nu goed. Ai. Weer te hoog. En nu?