» 31/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

M. Fennema legt een verband tussen de familie O. En de heer Sinan Can , programma maker Zembla. Wie was toen ook al weer voorzitter van de VARA.? Oh ja dat was voormalig advocaat Korvinus. En die was ook een tijdje advocaat van O. Toeval? Zeg het maar. Ik denk het mijne ervan» 31/05/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Bron: site van de Volkskrant .

 

OPINIE Programmamaker Sinan Can kreeg voor de Zembla-uitzending ‘Gijzeling in Almelo’ de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek. Columnist Meindert Fennema vindt dat verontrustend. ‘Deze onderzoeksjournalistiek ruikt naar riool.’

Mijn vorige column ging over het boek Procedures en pistolen, een minutieuze beschrijving van de gijzeling van een Almelose wethouder en vier ambtenaren. Mirjam Pool analyseert het proces dat leidde tot die gijzeling vanuit verschillende perspectieven en komt tot de conclusie dat een groot deel van het Almelose publiek, maar ook een aantal media het perspectief kiest van de dader, Ahmed O. hij is een Turkse kok, die – zo lijkt het – op schandelijke wijze wordt tegengewerkt door het gemeentebestuur bij het verkrijgen van een vergunning voor een nieuw restaurant.

Niet de gijzelnemer Ahmet O. is in de ogen van veel journalisten en Almeloërs verantwoordelijk voor de gijzeling, maar wethouder Sjoers. Sjoers werd door Zembla beschuldigd van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek, een beschuldiging die bij nader onderzoek van Mirjam Pool geen stand houdt.

Leugens
De maker van de bewuste Zembla-aflevering over de gijzeling van Almelo, Sinan Can, belde Mirjam Pool maandagavond op en beschuldigde haar van leugens. Een VARA-jurist was bezig, zei hij, om te bezien of de schrijfster van Procedures en pistolen vervolgd kon worden. Zij zou er meer van horen, zei Can en gooide vervolgens de hoorn op de haak.

Ik besloot Sinan Can te bellen, maar Sinan hij weigerde mijn vragen te beantwoorden. ‘De zaak ligt bij de juristen van de VARA,’ zei hij.
‘U doet nu hetzelfde als burgemeester Knip van Almelo destijds,’ zei ik. Die weigerde commentaar te geven omdat de zaak onder de rechter lag. Hij werd door Zembla met een camera langdurig achtervolgd.

‘U bent te laat’ riep Sinan Can, ‘ik zie u bij de raad voor de journalistiek’. ‘Gaat u mij dan ook aanklagen?’ vroeg ik verbaasd.
Hij kalmeerde en ontkende dat. ‘U bent een aardige man’ zei hij. Ik vroeg mij af waar hij dat uit opmaakte, want wij hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar toen ik hem zei dat ik het bij het schrijven van mijn column helaas zonder zijn commentaar zou moeten doen, riep hij: ‘U schrijft maar lekker uw stukkie’ en drukte mij weg.

Sympathiek
Sinan Can is kennelijk een man van snelle stemmingswisselingen, net als die aardige kok Ahmet O. uit Almelo, waarvan Zembla een ontroerend portret geschetst had. Dat portret was zo sympathiek, dat de advocaat-generaal zich ter zitting afvroeg of de innige relatie tussen mevrouw O. en een van de programmamakers daar misschien debet aan was.

In de kwestie rond de aanvraag van de vergunning voor grand café de Rechter speelde een Bibob-onderzoek een centrale rol. Dat onderzoek was in gang gezet door de gemeente Almelo. Ahmet O. en zijn vrouw Ayse konden niet duidelijk maken wat de herkomst was van een lening van 150.000 euro waarmee zij het restaurant wilden verbouwen. Uit het Bibob-onderzoek, waarvan de eindconclusie pas een aantal weken na de Zembla-uitzending bekend werd gemaakt, bleek volgens Mirjam Pool niet dat dat geld een criminele oorsprong had, maar de bron bleef onduidelijk.

Wel wist de gemeente al voordat het tot het Bibob-onderzoek besloot dat Ahmet O. in 2004 al was veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Daarnaast zou er sprake zijn van bedreigingen en waren er vermoedens van contacten met criminele organisaties, waaronder de PKK.

Angst
Het probleem met het Bibob-onderzoek is de vertrouwelijkheid ervan. Het gemeentebestuur dat zo’n onderzoek aanvraagt, mag over de inhoud geen enkele mededeling doen. Maar dat zo’n Bibob-onderzoek gaande was, dat wist ook Sinan Can. Ik had hem graag willen vragen waarom Zembla er niets over vermeld heeft. Ook bij de herhaling van het Zemblaprogramma ‘Gijzeling in Almelo’ bleef dat Bibob-onderzoek onbesproken. Net als het feit dat inmiddels tijdens de rechtszaak naar voren was gekomen dat de concurrent van Ahmet O., Jan Torny, zich tijdens de gijzeling doodsbang op het politiebureau meldde.

Torny had eerder, ook tegenover Zembla, het gerucht ontkend dat hij door Ahmet O. was bedreigd, maar de rechters zijn er – met het Openbaar Ministerie – van overtuigd dat Torny’s publieke ontkenning werd ingegeven door angst. Ook de mogelijke banden van Ahmet O. met de PKK komen bij Zembla niet aan de orde, en dat terwijl Ahmet O. in de rechtzitting verklaart sympathie te hebben voor de PKK. Ik had Sinan Can, die zelf van Turks-Koerdische komaf is, daar graag naar gevraagd.

Nadat Ahmet O. veroordeeld was (eerst tot 9 jaar en in hoger beroep tot 11 jaar) is Zembla nooit meer op de zaak teruggekomen. Dat is, gezien de strekking van haar uitzending, opmerkelijk. Sinan Can deed ook de research voor de Zembla-uitzending over Ayaan Hirsi Ali (‘Heilige Ayaan’), waar deze neergezet werd als een ordinaire economische vluchteling die de IND bedrogen had. Ik had Sinan Can willen vragen waarom hij Ayaan zoveel harder aangepakt had dan Ahmet O. Zouden daar misschien politieke motieven aan ten grondslag hebben gelegen?
Het meest verontrustend vind ik dat Sinan Can voor de uitzending van Zembla ‘Gijzeling in Almelo’ in 2009 een prijs kreeg voor de beste onderzoeksjournalistiek. Deze onderzoeksjournalistiek van Zembla ruikt namelijk naar riool.

Meindert Fennema is emeritus hoogleraar politieke theorie. Hij schrijft iedere vrijdag een column voor Volkskrant.nl.» 28/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Wethouder van Woudenbergh noemt mij persoonlijk als hij verwijst naar een antwoord van het college ven B en W in 2009. Is dat nu politiek gewin halen?» 26/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Onderzoeksjournalist Mirjam Pool kapittelt Zembla over gijzeling in Almelo

In haar pas verschenen boek Procedures en Pistolen, over de Almelose gijzelingszaak, is Mirjam Pool kritisch over de uitzending die Zembla hierover maakte. Toch kreeg Zembla voor dit programma de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek in 2009 in de categorie audiovisueel. De jury, onder voorzitterschap van Gerard van Westerloo, had destijds wel bedenkingen bij de manier waarop het programma was gemaakt, maar liet zich door de makers overtuigen van hun goede bedoelingen. Hoe goed waren die?

Op 16 juni 2008 zit Mirjam Pool achter een bureau van het gemeentehuis in Almelo. Ze heeft daar een tijdelijke baan om geld te verdienen voor haar volgende journalistieke onderzoeksproject. In de verte klinken sirenes. Het geluid komt dichterbij. Ze kijkt haar collega Herman aan. “Dit is wel dicht in de buurt,” zegt Pool. Een andere collega stormt de kamer binnen. “De parkeergarage staat in de fik,” zegt hij. Herman holt de kamer uit en komt snel weer terug. “Allemaal op jullie kamers!” roept een adviseur van B en W. “Deuren op slot! Op de eerste loopt een man met een pistool.”

Gijzeling

Dat blijkt de Turks-Koerdische ondernemer Ahmet O. te zijn. Hij heeft net zijn grand café De Rechter in het centrum van Almelo in brand gestoken en is met zijn geleasede zwarte Opel Zafira naar het gemeentehuis gereden. Daar parkeert hij zijn auto voor het bordes, besprenkelt het interieur met thinner, stapt uit, gooit een brandende krant in de auto, loopt met twee pistolen op zak de automatische openzwaaiende deuren van het gemeentehuis binnen en houdt een wethouder en vier ambtenaren onder schot. In de kamer schuin boven de gegijzelden zit Mirjam Pool.

Na bemiddeling van een agent van Turkse afkomst legt Ahmet O. na 5 uur zijn wapens neer en laat de gijzelaars vrij. Ahmet O. zal in 2015, als zijn straf erop zit, met zijn familie het land worden uitgezet. De gegijzelde wethouder is uit de politiek. Een van de ambtenaren is gestopt met werken. Een ander is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En Mirjam Pool besluit in juni 2009 de zaak van alle kanten te onderzoeken en er een boek over te schrijven. Op 17 mei kwam het uit.

Boeiende fact check

Het boek geeft een gedetailleerd beeld van de gijzeling, en toont de complexe wisselwerking tussen good will, regelgeving, en ambitie bij de gemeente die uitmondt in een persoonlijke- en maatschappelijke tragedie.

“Een boeiende fact check,” zegt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer op de achterflap. “De escalatie tussen burger en overheid in dit drama en de invloed van de media daarop heeft zij [Mirjam Pool] op een inzichtelijke wijze in beeld gebracht, zodat de lezer zich een eigen oordeel kan vormen.”

Dat laatste – een eigen oordeel vormen – lijkt me lastig. Het boek leest als een Griekse tragedie: het noodlot lijkt onafwendbaar. De ondernemer Ahmet O. wordt aanvankelijk gezien als het toonbeeld van multicultureel succes voor wie de gemeente de regels niet al te strikt toepast. Als hij in het centrum van Almelo een chique grand café wil beginnen slaat de lankmoedigheid van de gemeente om in achterdocht en voelt O. zich klem gezet, waarna hij overgaat tot zijn wanhoopsdaad annex terroristische actie.

Hard werken

Ahmet O. en zijn vrouw kopen in 1999 een vervallen pand aan de rand van Almelo. O. werkt dan als lasser. Zijn vrije tijd gebruikt hij om het pand te veranderen in een mooi restaurant met een goede Koerdische keuken. Turken komen er niet, maar onder de Almelose bevolking is het restaurant populair. Menig notabele drinkt er een glas wijn dat er zonder vergunning wordt geschonken.

Aangemoedigd door het succes huren de O’s een ruimte van een voormalig V&D-filiaal in het centrum van de stad. Daar willen ze een tweede restaurant opzetten. Het pand staat al lang leeg. Niemand wil het huren vanwege de onzekere bouwplannen van de gemeente. De O’s zijn daar kennelijk niet van op de hoogte. Ze sluiten een contract van 10 jaar met het vastgoedbedrijf Urban Interest. Met hulp van de gemeente wordt dat contract tot 5 jaar teruggedraaid gezien de bouwplannen.

Groeiend wantrouwen

Dan gaat alles door elkaar lopen. De ene ambtenaar is enthousiast over de voortvarendheid waarmee Ahmet O. de bouwschriften uitvoert. Altijd een tandje beter dan gevraagd. Elders binnen de gemeente maakt men zich zorgen over een onduidelijke lening van 150.000 euro, en over het feit dat Ahmet O. niet als leidinggevende wordt opgeven in de aanvraag voor de exploitatievergunning. Zou dat te maken hebben met het voorkomen van een antecedentenonderzoek?

In het Bibob onderzoek (De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), dat wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente, wordt ook gekeken naar de achtergrond van O. Hij blijkt een strafblad te hebben en ooit veroordeeld te zijn voor wapenbezit. Het wantrouwen binnen de gemeente groeit.

Ondertussen gaat de verbouwing door en opent het restaurant zonder vergunning. Ahmet O. en de gemeente worden door allerlei verwikkelingen voor elkaar steeds onbetrouwbaarder. O. voelt zich gepiepeld.

Geen kwaaie pieren

Met oog voor de verschillende kanten van de zaak schetst Mirjam Pool een intrigerend beeld van het functioneren van lokaal bestuur, waar onkunde en onhandigheid samengaan met de wil om mensen te helpen en een goed bestuurder te zijn. Niks geen kwaaie pieren die het op allochtone ondernemers hebben gemunt. Maar democratische instituties die door menselijk falen niet functioneren zoals je mag verwachten.

Een mooi boek. Het komt zeker in aanmerking voor De Loep 2013,  de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek.

Zembla

Die prijs werd in 2009 uitgereikt aan Zembla voor een uitzending over hetzelfde onderwerp. Pool is kritisch over die uitzending. De strekking was dat de gemeente de familie O. had dwarsgezeten omdat het restaurant dat zij wilde openen moest wijken voor nieuwbouw. Machtsmisbruik en vriendjespolitiek zou schering en inslag zijn bij de gemeente Almelo.

Aanvankelijk noemt Pool de benadering van Zembla  een “gemakzuchtige journalistieke invuloefening”, maar als ze beseft in welke omstandigheden de televisiemakers hun programma moesten produceren, stelt ze haar oordeel bij. Omwille van het lopend onderzoek hielden justitie, politie en gemeente destijds de kaken stijf op elkaar. Wat wel naar buiten kwam, versterkte het idee dat er een verband was tussen het conflict van O. met de gemeente en de gijzeling.

Onder de bevolking heerste er ook veel kritiek op het functioneren van de gemeente. Dat alles neemt volgens Pool niet weg dat Zembla de werkelijkheid bewust geweld heeft aangedaan met de bedoeling de gijzeling te presenteren in het frame van de disfunctionerende gemeente.

Mag ik u wat vragen?

De uitzending van 23 november 2008 begint met een beeld van verslaggever Thomas Blom die met een microfoon in de hand achter burgemeester Menno Knip van Almelo aanloopt.

“Mag ik u wat vragen?”

“Nee,” zegt Knip. “Wij moeten door naar de collegevergadering,” en hij draait zich om naar zijn adjudant.

Blom blijft hem volgen met de microfoon voor zich uit. “Waar ik wel erg benieuwd naar ben, is waarom grand café De Rechter weg moest,” zegt hij, waarop de burgemeester, gehuld in regenjas, zwijgend en met grote pas uit beeld verdwijnt.

Dat klinkt de voice-over. “Het restaurant moet wijken voor nieuwbouw. Terwijl andere ondernemers wel open mogen, zelfs zonder vergunning.”

“Wat is er aan de hand in Almelo?” vervolgt de voice-over. “Machtsmisbruik? Vriendjespolitiek?”

Dan klinkt de Zembla-tune. Met gele letter verschijnt de titel van deze aflevering in beeld: Gijzeling in Almelo.

De dubbele betekenis is meteen duidelijk: burger gijzelt gemeente en andersom.» 26/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

COLUMN Het boek van Mirjam Pool over de gijzeling in het stadhuis in 2008 maakt pijnlijk duidelijk dat de bestuurders in Almelo totaal niet waren opgewassen tegen de medialogica die zich na afloop van de gijzeling ontvouwde, schrijft Meindert Fennema.

  • Op 16 juni 2008 is Almelo wereldnieuws. De stad wordt opgeschrikt door twee branden in het centrum en door een gijzeling in het stadhuis die meer dan vijf uur zal duren en een grote politiemacht op de been brengt. De Turkse ondernemer Ahmet O. blijkt zijn eigen grand café en zijn eigen auto in brand te hebben gestoken en onder bedreiging van vuurwapens een wethouder en vier ambtenaren vast te houden in een kamer. Al snel wordt duidelijk dat O. en zijn echtgenote in de clinch liggen met de gemeente vanwege de vergunningen van hun bedrijf.

Het boek van Mirjam Pool over dit drama, ‘Procedures en pistolen’, deed mij denken aan de roman van Truman Capote, ‘In Cold Blood. A true Account of a Multiple Murder and Its Consequences’, uit 1966. Capote vertelt het verhaal van de Clutters uit Kansas. Herbert William Clutter, een rijke boer en zijn vrouw Bonnie, hun 16-jarige dochter Nancy en hun 15-jarige zoon Kenyon werden in 1959 op gruwelijke wijze vermoord.

In een poging tot reconstructie volgt Capote de daders, het opsporingsteam en de slachtoffers. Er ontstaat een aangrijpend verhaal, met belichting van achtergronden, karakters en beweegredenen. Capote reisde naar de plaats van de moord en interviewde lokale bewoners en de recherche. Capote was vele jaren bezig om het boek te schrijven.

‘Procedures en pistolen’ is een even gedetailleerd en veelzijdige reconstructie van een gijzeling die even gruwelijk had kunnen aflopen als het verhaal van Truman Capote. Het boek is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat van Truman Capote, met dit verschil dat Mirjam Pool bij de gijzeling zijdelings betrokken was omdat zij op het moment van de gijzeling in het Almelose gemeentehuis aanwezig was.

Medialogica
Het boek van Pool maakt pijnlijk duidelijk dat de bestuurders in Almelo totaal niet opgewassen zijn tegen de medialogica die zich na afloop van de gijzeling ontvouwt. De slachtoffers worden tot daders gemaakt door het televisieprogramma Zembla dat het beeld oproept van een door een gemeentelijke bureaucratie gemangelde Turkse ondernemer die in opperste wanhoop naar het uiterste middel grijpt. Als Ahmet O. tot 9 jaar cel wordt  veroordeeld, leidt dat tot verontwaardigde reacties. In het VARA-programma Man en Paard stelt Hassnae Bouazza, die zich als expert opwerpt omdat ze naar Zembla heeft gekeken, voor dat in plaats van O. de wethouder negen jaar cel krijgt. Ze is er bovendien van overtuigd dat O. zwaarder gestraft is omdat hij van buitenlandse afkomst is.

Heleen Mees, zelf afkomstig uit Twente, weet dat er in Almelo sprake was van een ‘mengeling van machtsmisbruik, corruptie en racisme bij de gemeenteambtenaren, de burgemeester en de wethouders’.

Een tijdelijk medewerker schrijft op internet: ‘Als Nederland een echte democratie was geweest, was ie allang weer vrij. Pistool was echter onnodig, hij had Sjoers ook gewoon op zijn dikke bakkes kunnen meppen. Hoop dat ik dat kan laten al heb ik er heel veel zin in op mijn laatste dag morgen dat ik bij de gemeente werk. Wat een maffiabende dat college van de laatste 16 jaar. Sjoers, durf je wel in Almelo te blijven wonen?’ De man hoefde zijn laatste dag niet vol te maken.

Geur van vriendjespolitiek
Er hing rond het gemeentebestuur in Almelo een geur van vriendjespolitiek, die bij nadere inspectie van Pool niet of nauwelijks blijkt te bestaan. Zij reconstrueert de gang van zaken rond de aanvraag van een horecavergunning die Ahmet O. van de gemeente niet heeft gekregen. De vergunning waar Ahmet O. om vroeg had de wethouder nooit af kunnen geven. De suggestie dat hij dat wel had kunnen doen blijkt uit te lucht gegrepen.

Dan richt het zoeklicht van Mirjam Pool zich op de gijzelnemer. Zij doet dat aan de hand van een verslag van de rechtszaak die in oktober 2009 begint. Maar ook aan de hand van een Bibob-onderzoek dat door de gemeente is aangevraagd naar aanleiding van de aanvraag voor een horecavergunning door de vrouw van Ahmet O. Er zijn signalen over verboden wapenbezit, betrokkenheid bij criminele activiteiten, intimiderend en gangsterachtig gedrag. In juni 2010 wordt een zoon van Ahmet O. tot vijf jaar cel veroordeeld vanwege een schietpartij in Hengelo in maart 2009.

Mirjam Pool laat het daar niet bij: zij zoekt contact met de vrouw van de gijzelnemer en bezoekt de dader in de gevangenis. Opnieuw een verschuiving van perspectief. Bij het echtpaar heerst een groot gevoel van onrecht, dat door de advocaten van het echtpaar, Kuijpers en Korvinus, op meesterlijke wijze als het volkomen gegrond in de media is neergezet.

Het perspectief van de dader is in de media de werkelijkheid geworden. De ware toedracht interesseerde niemand meer. Een Turkse ondernemer is slachtoffer geworden van een ondeugdelijke en racistische gemeentelijke bureaucratie, tot die conclusie kwamen bijna alle media. Dat mediabeeld moet voor de gegijzelde wethouder en zijn ambtenaren nog traumatischer zijn geweest dan de gijzeling zelf.

‘Procedures en pistolen’ is verplichte kost voor alle voor journalisten, maar ook voor lokale politici en – niet in de laatste plaats – alle burgers van Nederland.

Meindert Fennema is emeritus hoogleraar politieke theorie. Hij schrijft iedere vrijdag een column voor Volkskrant.nl.» 23/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Gisteren las ik een paar mooie regels in De Volkskrant van en over filosoof en scheikundige André Klukhuhn ( 1940 ). Hij schreef een nieuw boek : Algehele geschiedenis van het denken. Het gaat over de belangrijkste dingen die de mens in de loop der eeuwen bij elkaar heeft gedacht  via de wetenschap, de kunst, de filosofie en de godsdienst.Hij is er achter gekomen dat hoe meer antwoorden je zoekt, hoe meer nieuwe vragen er komen.

Klukhuhn noemt zichzelf een pluralistische agnostische scepticus. Hij sluit dus geen enkele waarheid uit.  “De oerknal is een wetenschappelijk verhaal. De schepping is een godsdienstig verhaal. Het ene verhaal is niet per se meer waard dan het andere”.

 

Ik wil het boek wel lezen. Het bevat meer dan 1200 pagina’s ( Pfff…) en is uitgegeven door Uitgeverij Bert Bakker. Ik weet nog niet of ik het doe.

 

 » 20/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Gisteren even naar Bornerbroek geweest. Gezelligheid troef.2013.05» 20/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130520-121310.jpg» 18/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Vandaag naar het graf van mijn moeder geweest. Ze zou vandaag jarig zijn .

 

IMG_0009 IMG_0010» 18/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Vanmiddag weer eens een dobbelpartij in de Kauwe ( DRC2012). Was weer bar gezellig.Wel een paar keer verloren. Maar ja…..dat is all in the game.IMG_0024 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0022» 18/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Ik ben er niet gerust op. Maakt de gemeente Almelo van de Havezathe tussen Winkelcentrum De Schelf en Slot een soort van verkeers-test-parcoursIMG_0028 IMG_0027 voor peuters en kleuters.» 17/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130517-235549.jpg

Foto van het interview door Kelly Lubbers op de foto bezet door De Gele Raaf.» 17/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130517-235351.jpg

even napraten met Radio Almelo , Albert Hendriksen.
Foto : De Gele Raaf.» 16/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

IMG_0015» 16/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=163900

 

Filmpje aanklikken.» 15/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130515-104029.jpg» 15/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130515-103911.jpg» 14/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Er is weer veel om mee te kunnen maken. Politiek gezien hangt de politieke toekomst van staatssecretaris Weekers van de VVD aan een heel dun draadje. Aan het eind van de middag spreekt de 2e Kamer met hem. De coalitie zal hem wel steunen. Dan nog….
In de gemeenteraad van Almelo wordt vanavond gesproken over de onderdelen waarop in de sportsector bezuinigd zou kunnen worden. Ook de IISPA en het buitenbad zijn in beeld.» 13/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130513-220838.jpg

Morgen dus.» 11/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Vandaag het boek van Mirjam Pool per post ontvangen. In één keer uitgelezen. Weer terug naar 16 juni 2008, de gijzeling. Heftig.» 10/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130510-215309.jpg» 07/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130507-131938.jpg» 07/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

Ook in Almelo zullen we eraan moeten wennen dat we ander stadscentrum krijgen. Het winkelend publiek gaat andere eisen stellen. Winkels zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe tijd. Er zullen meer en meer internetetalages komen. Het shoppen gaat in de toekomst heel anders. Het centrum zal een andere fysieke invulling moeten krijgen. Het zal meer een meer een verblijfsgebied moeten worden. Terrassen, galeries, infowinkels e.d.» 05/05/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130505-212824.jpg