» 30/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

Bron van het bericht hierondef is De Geleraaf» 30/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

Vragenuur dinsdag 1 oktober 2013
Zittend Boertje van Chabot

Voorzitter,
De PvdA fractie heeft in juli schriftelijke vragen gesteld over de verdwenen
kunstwerken in Almelo. Met name over het Zittend Boertje van Chabot.
Chabot is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme
in Nederland. Het beeld van Chabot was een geschenk aan de gemeente Almelo
van V&D in 1964.
Wij hebben van het college antwoord gekregen op onze brief. Waarvoor onze
hartelijke dank.
Wij zijn echter niet tevreden met het antwoord. Het college beaamt dat het beeld
opnieuw gegoten kan worden. De mallen zijn beschikbaar. Er kunnen zelfs nieuwe
mallen gemaakt worden. Echter, u zegt in deze brief dat u geen mogelijkheden
ziet binnen de begroting om dit beeld opnieuw te kunnen laten gieten. De kosten
bedragen ongeveer 15.000 euro.
Tijdens het drukbezochte culturele weekend van Almelo en omstreken is ons ter
ore gekomen dat dit beeld verzekerd was en de gemeente de verzekerings-
penningen ontvangen heeft. Kunt u bevestigen dat het beeld verzekerd was en dat
er verzekeringsgelden zijn ontvangen? Hoe hoog was het bedrag dat uitgekeerd
is? Verder willen wij weten waarom het college niet actief ‘de boer’ opgaat om dit
bedrag aan te vullen. Denk hierbij aan het warenhuis V&D, dat dit beeld geschonken
heeft. Ook kunt u bij ander partijen vragen of zij een bijdrage willen leveren.

Peter Elbertse
PvdA Almelo» 30/09/2013 » Politiek » 0 reacties

20130722-213337.jpg

Afgelopen weekend hebben we weer kunnen genieten van de cultuur in Almelo. Op diverse plekken in de stad waren er optredens en exposities. Ateliers waren open; je kon de kunstenaar aanraken. Mooi toch. Nu weer naar de orde van de maandag. The day after.

DSCF1954

Ook erg mooi dat DRC gelijk heeft gespeeld en dat Heracles heeft gewonnen in Waalwijk. Nu de Uitsmijters een plek op De Riet geven.» 28/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130928-224333.jpg» 27/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

De Gele Raaf meldt :

Al jarenlang is er in de zomervakantie de vakantiespelweek in Erve Noordik.
Eén week lang is het wijkcentrum gereserveerd voor de kinderen, die er een
topweek hebben! Een spelweek die drijft op de inzet van vrijwilligers.
Margriet Meekhof is een van de vrijwilligers die hier al heel lang bij betrokken is.
Zij kreeg de roos van de maand september van de PvdA uitgereikt door wethouder
Anja Timmer, symbolisch voor alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Natuurlijk
was er ook taart voor iedereen.
Elke zomer wordt in Erve Noordik een spelweek gehouden. Van dinsdag tot en met
vrijdag is er een programma met spelletjes, knutselen, karaoke en een spetterende
afsluitende disco avond. Zo’n tachtig tot negentig kinderen doen mee en hebben zo
een superleuke week. Dit kan alleen maar worden georganiseerd met de hulp van
vele enthousiaste vrijwilligers, variërend van ervaren vrijwilligers die al ruim 25 jaar
mee helpen, tot nieuwkomers van 12 die vorig jaar nog deelnamen aan de spelweek.
De PvdA Almelo is trots op zo’n mooi evenement en heeft dit beloond met de roos
van de maand september en een slagroomtaart.
Een filmpje van de uitreiking is te zien op de Geleraaf: www.geleraaf.nl.» 27/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130927-173440.jpg» 26/09/2013 » Politiek » 0 reacties

Uit de besluitenlijst van B en W van 24 september 2013 :

Motie betreffende Dienstencentrum De Riet
1 De in de raadsvergadering van 2 juli 2013 bij de behandeling van de
Voorjaarsnota 2013 aangenomen motie met als strekking het openhouden
van Dienstencentrum “De Riet” over te nemen.
2 Het college houdt hierbij rekening met het medegebruik van het
Dienstencentrum door Aveleijn.
3 Voor 2013 worden de kosten van €20.000,– voor het openhouden van het
Dienstencentrum, zoals voorgesteld in de motie, ten laste gebracht van de
algemene reserve.
4 Voor de jaren 2014 en verder wordt een bedrag van € 20.000 voor het in
stand houden van het Dienstencentrum ten laste gebracht van het
(integratie)budget begeleiding. Besluitenlijst b&w d.d. 24 september 2013
Toelichting voor openbare besluitenlijst:
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd het Dienstencentrum “De
Riet” open te houden. Door het beschikbaar stellen van een bedrag van € 20.000
per jaar en het medegebruik van het Dienstencentrum “De Riet” door Aveleijn kan
een groot deel van de activiteiten voor ouderen (waaronder alle wijkgebonden
activiteiten voor oudere bewoners van de wijk “De Riet”) worden voortgezet in het
Dienstencentrum. Voor een beperkt aantal niet-wijkgebonden activiteiten zal Scoop
uitwijken naar andere locaties in de stad.» 26/09/2013 » Agenda » 0 reacties

staat de cultuur centraal. Dat kan ook bijna niet anders. Komend weekend staat r hele mooie cultuur op het programma. De Atelier- en Theaterroute brengt weer velen op de been. Zeker nu MAFF daar ook een prominente plek in neemt. Bijna onmogelijk om alles mee te maken. Zal mij dan ook niet lukken.
ook moeten we menig traan wegpinken. Stichting Het Torentje heeft haar laatste expositie.» 25/09/2013 » Politiek » 0 reacties

De drie jumelage comités door de Gele Raafjumelage.jpg-64 op de foto gezet.» 25/09/2013 » Politiek » 0 reacties

heeft geen geld om het gestolen beeld van Chabot, Het Zittend Boertje te vervangen. De TCT schrijft er over op hun site.

ALMELO Het Zittend Boertje keert niet terug op zijn sokkel op de brug over de Aa in de Grotestraat.

Het college van B en W laat weten dat er geen geld is om een replica van het bronzen kunstwerk van beeldhouwer H. Chabot te laten maken. Dat gaat ongeveer 15.000 euro kosten.

Het Zittend Boertje werd in februari 2011 van zijn sokkel geroofd. De PvdA stelde afgelopen juli voor een replica te laten maken van het beeld. Technisch is dat mogelijk, de ervan van H. Chabot zijn nog steeds in het bezit van de mal van het Zittend Boertje.

De familie van de in 1949 overleden kunstenaar geeft aan het te waarderen als de gemeente een replica liet maken. Maar dat lijkt dus niet te gaan gebeuren. Mocht iemand anders mogelijkheden zien om het beeld tóch opnieuw te laten gieten, dan houdt het college zich aanbevolen.» 25/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130925-105500.jpg» 24/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

Gijzelnemer stadhuis Almelo in hongerstaking

De man die is veroordeeld voor de gijzeling in het stadhuis in Almelo is in hongerstaking. Hij wil uitgeleverd worden aan Turkije, maar de Nederlandse regering wil niet meewerken. Dat zegt zijn vrouw.

De Almeloër eet sinds gisteren niet meer. Hij protesteert daarmee tegen de weigering van de Nederlandse staat om hem zijn straf te laten uitzitten in het buitenland.

Ongewenste ingezetene

Volgens zijn vrouw heeft de Staat hem al als ongewenste ingezetene bestempeld en moet hij na zijn vrijlating in 2020 onmiddellijk het land uit. Daarom zit hij nu zijn straf uit in een cel in uitzetcentrumTer Apel, waar hij vanmorgen naartoe is gebracht.

Justitie heeft de gijzelnemer laten weten dat overplaatsing naar een gevangenis in het buitenland niet aan de orde is, omdat dit tekort zou doen aan de slachtoffers van de gijzeling. De man gijzelde in juni 2008 wethouder Kuiper en vier ambtenaren, omdat hij kwaad was op de gemeente die hem geen vergunning wilde geven.

Hele familie weg uit Nederland

Okci wil nu zo snel mogelijk het land uit waar hij, naar zijn mening, slecht wordt behandeld. Hij zegt dat de directie van de gevangenissen waar hij heeft gezeten, vijf jaar lang zijn hartklachten niet serieus hebben genomen, waardoor hij met verstopte aders een hartinfarct heeft gehad. Daarnaast zegt hij dat hij in elke gevangenis onder druk wordt gezet en als psychisch ziek wordt behandeld.

Als de gijzelnemer uit Nederland vertrekt, gaat zijn familie mee. “In zo’n land hoeven wij ook niet meer te blijven”, aldus zijn vrouw.

Gerelateerde artikelen:
Rechtszaak gijzelnemer Almelo
11 jaar cel voor gijzelnemer Almelo
Gijzelnemer Almelo klaagt over behandeling
‘Bij gijzelnemer stadhuis Almelo is niets te halen’
De Rechter krijgt bouwvergunning voor vijf jaar

Geplaatst 24-09-13 15:24:01
Gewijzigd 24-09-13 15:43:37» 24/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130924-081727.jpg

staat vandaag (weer) te lezen dat Stichting Het Torentje geen mogelijkheden ziet om door te gaan met het organiseren van exposities. Erg jammer. Hopelijk komt er een oplosssing. Is het beleid van de Provincie Overijssel zo regide? Kan de gemeente Almelo echt niet bijspringen? Kunnen exposities niet geadopteerd worden? Hoeveel geld is er op jaarbasis nodig?» 23/09/2013 » Politiek » 0 reacties

Als je je oren te luister legt, hoor je verschillende verhalen over de bijdrage van de Provincie Overijssel aan de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Almelo. Is er nu wel of geen verbinding gelegd met de ontwikkelingen die bij het stadion mogelijk gemaakt zouden moeten worden ( detailhandel ). Volgens mij is de brief van de Provincie overduidelijk. Oordeel zelf.

Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC ALMELO

Inlichtingen bij
dhr. R.P. Jonkhans

Onderwerp: Voortgang Waterboulevard in relatie tot detailhandelsstructuurvisie.

Datum
16.07.2013
Kenmerk
20 13/02380 12

Provinciale Staten hebben met het vaststellen van het Voorstel Monitor (PS/20131377) € 8,9
miljoen beschikbaar gesteld voor de Waterboulevard. Dit voorstel, wat in goede samenwerking
en afstemming tussen Burgemeester en Wethouders van Almelo en Gedeputeerde Staten van
Overijssel is opgesteld, is gebaseerd op het binnenstadsplan en mede-gebaseerd op de keuzes
in de concept detailhandelsstructuurvisie van de gemeente Almelo. Zoals bij u bekend hebben
wij, naar aanleiding van de geamendeerde vaststelling van de detailhandelsstructuurvisie door
de gemeenteraad van Almelo, voorafgaande aan de PS-commissiebehandeling en -vergadering
dien aangaande een brief (PS/2013/571) gestuurd aan Provinciale Staten. Deze brief is u in
afschrift toegestuurd. In deze brief geven wij aan dat de ambitie om de binnenstad van Almelo
te willen versterken wat ons betreft onverkort overeind blijft maar dat, gegeven de
geamendeerde detailhandelsvisie, ernstige twijfel is gerezen of deze ambitie nog wel
daadwerkelijk wordt gedeeld door het gemeentebestuur van Almelo. Om die reden hebben wij
aangeven dat wij voornemens zijn “deze subsidie niet eerder daadwerkelijk beschikbaar te
stellen aan Almelo dan wanneer het beleid van gemeente Almelo, zoals verwoord in de
detailhandelsstructuurvisie van Almelo en de uitwerking daarvan in het
bestemmingsplan(nen), zodanig is geformuleerd dat de versterking van binnenstad van
Almelo duurzaam is veiliggesteld”.
Concreet betekent dit dat wij niet eerder een beschikking voor de betreffende subsidie voor
Waterboulevard zullen afgeven dan nadat wij ons er van hebben kunnen overtuigen dat de tot
nu toe gezamenlijke ambitie om de binnenstad van Almelo te versterken ook haar vertaling
heeft gekregen in het beleid van de gemeente Almelo zoals vastgelegd in een vastgestelde
detailhandelsstructuurvisie en de uitwerking daarvan in de relevante vastgestelde
bestemmingsplannen.

cc: Gemeenteraad Almelo

Datum verzending
18. JULI 2013I» 22/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130922-103440.jpg» 21/09/2013 » Politiek » 0 reacties

Vandaag in de TCTubantia een verhaal over het niet doorgaan van Almelo Nouveau. Is toch jammer dat er weer een ontwikkelaar het niet hoog op heeft heeft met de gemeente Almelo. Vorige week ook al negatieve uitspraken van een transportondernemer. Ik vraag me af hoe dat kan. Een raadslid zei me deze week dat er “helemaal niets gebeurt” , jullie deden misschien veel te veel , nu gebeurt er niets”. Als je een wethouder spreekt hoor je een ander verhaal. Toch constateer ik dat er heel voorzichtig meer bouw activiteiten in de stad zijn. Mooi vond ik de opsteker van Adri Duivesteijn die me deze week zei dat er met ons centrum niet veel mis is. Alleen de architectonische kwaliteiten zouden kunnen beter. Ich bin ein Almeloër.
Ik wacht maar eens af hoe de raadsleden de aankomende begrotingsbehandeling gebruiken om Almelo een positieve impuls te geven. Wanneer is het college klaar met de begroting? Wanneer komt die uit?» 19/09/2013 » Algemeen, Politiek » 0 reacties

Vanmiddag is er op het Indiëterrein een bijeenkomst van het Trendbureau Overijssel en het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving (KISS)met als titel : Binnenstad in Beweging. (Ideeën en uitvoering : de toekomst van de Overijsselse binnensteden )Sprekers : Adri Duivesteijn ( Stadsleven, hoe kan de toekomst van onze binnensteden eruit zien ) en Rudy Stroink ( over persoectief van de ontwikkelaar ).» 18/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

Wie de Businessclub van Heracles Almelo tegen de Businessclub van Fc Twente wil zien voetballen voorafgaand aan de Tukkerderby, kan dat doen op het sportcomplex De Riet bij Sv DRC 2012. De Businessclubs komen daar samen in het gerenoveerde clubgebouw De Kauwe en spelen om 15.00 uur. De ‘sterren’ zijn uiteraard gratis te bewonderen.

Kick van der Vall is de leider van het Businessteam van Fc Twente terwijl oud- Rietvogelsman Hans Bunskoek dat is bij de Almeloërs. Naast zakenlieden die nog een aardig balletje kunnen trappen, zijn er in beide teams meestal ook de nodige oud- voetballers vertegenwoordigd voor zover de agenda dat toestaat.

“Onder de Businessclubs in het betaald voetbal bestaat een cyclus aan wedstrijden en zo gaat men het hele land door”, vertelt Bunskoek die jarenlang bij Heracles Almelo actief was als relatiebeheerder bij de commerciële afdeling. Namen en rugnummers kan hij op voorhand niet geven, maar mogelijk komen Boudewijn Palhplatz en Scott Calderwood ook nog in actie. Calderwood kent het sportcomplex op De Riet op zijn duimpje, want hij was er ooit nog eens trainer.
Meestal doen ook de trainers van beide clubs mee, maar omdat beide wedstrijden nu op dezelfde dag samenvallen, is dat waarschijnlijk niet aan de orde.» 18/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130918-174943.jpg

een beetje kleingeld. Dit is de menukaart van een eetgelenheid in Den Haag. Apart.» 17/09/2013 » opvallend nieuws » 0 reacties

Het is weer zover. Voor 1 november kunnen weer kandidaten aangemeld worden voor de Stadsprijs 2013. De uitverkiezing zal best weer spannend worden. Inzendingen kunnen naar : stadsprijs@almelo.nl . Doe mee!» 16/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

Als de krant vandaag doorleest is er weer veel nieuws. Huize Almelo is in trek, het cultuurweekend moet verder uitgebouwd worden en het Almeline gebied moet aangepakt worden . Er is een expositie van iconen in het Wevershuisje en huizenhandelaar Timmerhuis heeft een fikse boete gekregen . En dat allemaal in de TCTubantia.» 16/09/2013 » Algemeen » 0 reacties


» 16/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

20130916-162526.jpg

heerlijke haring?» 12/09/2013 » Algemeen » 0 reacties

Heb ik het goed begrepen dat de fractie van D66 in de gemeenteraad van Almelo op deze plek een soort van stadstuin wil realiseren? IMG_0004» 12/09/2013 » Politiek » 0 reacties

Ja, er is een algemene ledenvergadering van de PvdA Almelo. Donderdag 20.00 uur in De Schöppe / Hoornbladstraat. Wordt het spannend? Ik denk van niet. Die krantenberichten? De vis zit er al in. Gerommel in de afdeling? Dacht het niet! Controverse fractie / bestuur? Oh ja? Coupe gepleegd? Ik ben niet gebeld. Telefoongesprekken de laatste dagen? Ja! Ga ik naar de vergadering? Ja!