» 28/02/2014 » Politiek » 0 reacties

DSCF4246

Begin deze week gesproken met Cor.» 28/02/2014 » Nieuwe Gemeenteraad 2014, Politiek » 0 reacties

Je merkt aan bijna alles dat er verkiezingen zitten aan te komen. Zelfs Pauw en Witteman konden het gisteren niet laten daarvoor zes lijsttrekkers uit de Kamer uit te nodigen voor een debat. Geert Wilders Wilde natuurlijk niet komen. Zijn club doet gelukkig ook maar in twee steden mee. In Almelo is de PVA er wel erg sterk aan verbonden. Wilden die ook eerste onder de naam PVV aan de verkiezingen deelnemen ( 2010 ) ?
Op Twitter wordt getweet en geretweet. Ja, ik doe er zelf ook aan mee.
Gisteren was er in Almelo zowaar een heus “scholierendebat”. Ik begreep dat de jeugd ( nog ) niet veel met de lokale politiek op hebben.
En dan de “plakkebordensoap”. In Almelo doen 16! politieke groeperingen mee. Jawel. Hoogtij dagen voor de democratie. En wat blijkt nu? De plakkeborden zijn te klein om alle posters netjes naast elkaar te kunnen plakken. Er zijn nu groeperingen die , naast dat ze vaak dwars liggen, nu ook dwars aangeplakt zijn. Maar ja, dan val je wel extra op. Da’s toch ook de bedoeling? Beetje RTVOost en NOS erbij en je hebt je doel bereikt.
Flyren, folderen en canvassen. Binnenkort ook als marktkoopman voor en achter de kraam. Radio spotjes en filmbeelden op AAFM. Het kan niet op dit keer. Er valt voor ons als kiezers dus wat te kiezen. En dat gaan we doen ook. Vandaag de stempas in de bus gekregen. Krijgen we ook nog zo’n lijst in de bus met partijen en hun kandidaten. Gezien dat de partij Pro Hengelo 50 kandidaten op de lijst heeft staan? Dus met een beetje familie haal je zo een paar extra zetels binnen. Nu gaan de lokalo’s er sowieso sterk op vooruit. Ze zouden op winst staan. Met name de PvdA en de VVD zouden sterk moeten inleveren. Ik moet dat eerst nog zien. Ik denk nog steeds dat de PvdA in Almelo goed is voor 6 of 7 zetels. De VVD zal daar net onder blijven denk ik.Ik hoop niet voor ze dat ze de eigen zetels moeten opruimen. Ben wel benieuwd of wethouder Andela nog een geheimpje gaat verklappen. Zou mooi voor ons zijn. Toch?

Ik sluit af met een citaat van Toon Hermans : “Als de verkiezingen samen zouden vallen met het wereldkampioenschap voetballen, dan zou er van die hele verkiezingen geen bal terecht komen”.» 27/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140227-162241.jpg» 26/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140226-173119.jpg» 26/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140226-094217.jpg» 25/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140225-092118.jpg» 25/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

Er is onrust bij de bewoners van de Kloosterhofflat. Wethouder van Wouderbergh zegt dat de flat afgebroken wordt. AWS Beter Wonen zegt dat dat niet zo is. Ze hebben dat in ieder geval niet in de laatste nieuwsbrief op genomen. T.z.t. Zullen we weten wat de waarheid is. Voor de bewoners een hele vervelende situatie.
( gelezen in de TCTubantia ).

20140225-091526.jpg» 25/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140224-230436.jpg» 23/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

Amsterdam. Vandaag o.a. Een bezoek gebracht aan Het Achterhuis van Anne Frank. Zeer indrukwekkend. Word je een beetje stil van.» 23/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140223-110154.jpg» 20/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140220-102019.jpg

20140220-102054.jpg

20140220-102110.jpg

20140220-102119.jpg

20140220-102131.jpg

20140220-102220.jpg» 19/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140219-111540.jpg» 19/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140219-082611.jpg» 18/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

DSC01514

DSC01490

DSC01497

DSC01512

DSC01492

DSC01488» 18/02/2014 » Nieuwe Gemeenteraad 2014, Politiek » 0 reacties

Is het einde van de lokale democatie in zicht?

Jacqueline Kalk

De gemeenteraad heeft geen toekomst. Hoe onheilspellend kan een titel zijn. Voordeel: de verwachtingen zijn hooggespannen, nadeel: je moet het wel waarmaken.
Is de gemeenteraad nog steeds de baas? Of verliest de gemeenteraad door ontwikkelingen zoals de decentralisaties, de nationale politie of de grondploblematiek juist aan invloed? Om een antwoord op die vragen te vinden, zijn Jasper Loots en Piet-Hein Peeters in gesprek gegaan met wetenschappers, deskundigen en raadsleden.

Het is een leuk boekje, het leest lekker weg, is niet te dik en het heeft verschillende invalshoeken. Het is ook actueel, en onderweg naar de gemeenteraadsverkiezingen past het uitstekend in de lijn van alle andere onheilstijdingen die over ons worden uitgestort. Politieke partijen kunnen niet voldoende raadsleden meer vinden, het imago van de politiek deugt niet, het is allemaal te ingewikkeld voor raadsleden enzovoorts. Als lezer hou je je hart vast.

Dat doet ook een aantal van de geïnterviewden. Jan Mans gaat een indringend gesprek aan met zijn kinderen, mochten die politieke ambities tonen. Marcel Boogers vindt dat we de gemeenteraadsverkiezing in 2014 maar moeten overslaan en Pieter Tops positioneert de gemeenteraad als restverwerkingsbedrijf. Het werk van raadsleden wordt op verschillende manieren als te complex en als vervreemdend neergezet. Mensen die raadslid willen worden of zijn, worden als ‘vreemde eenden’ beschouwd. Wat een treurnis. Als Jantine Kriens benadrukt dat er kansen liggen voor lokale volksvertegenwoordigers om politieke keuzes te maken en met deze keuzes te laten zien waar ze ertoe doen, wordt ze weggezet als positivist. De geïnterviewde raadsleden nuanceren dit beeld wel wat, maar niet de toon.

Te ingewikkeld

De analyse van Loots en Peeters past in het op dit moment gangbare beeld over de lokale politiek. Ook het onderzoek van de vereniging RaadsledenNu hoort bij deze tendens. Het werk is voor raadsleden te ingewikkeld geworden. Doordat veel werk wordt uitgevoerd via gemeenschappelijke regelingen hebben raadsleden niet meer het idee invloed te hebben of besluiten te kunnen nemen die ertoe doen. Gevolg daarvan is dat veel taken in het kader van het verlengd bestuur (de snelst groeiende bestuurslaag) zich onttrekken aan democratische controle, waardoor de democratische legitimatie in het geding is. Loots en Peeters stellen dat de complexiteit van dossiers tot gevolg heeft dat er heel veel belanghebbenden zijn en dat de zorgbestuurders, corporatiedirecteuren enzovoorts het voor het zeggen hebben. Raadsleden zouden bovendien te reactief zijn en het college ziet de raad vaak als hindermacht. Vooral de raden van de kleinere gemeenten verliezen positie.
Al lezende stel je jezelf de vraag: hoe moet dat goed komen? Kan het überhaupt wel goed komen? Of zijn de conclusies een brug te ver? Zoals gezegd: ze passen naadloos op allerlei andere onderzoeken en rapporten over het gebrek aan kracht van de lokale politiek. En net als al die andere rapporten gaan ze ervan uit dat een aantal ontwikkelingen zich autonoom zal voltrekken en niet te keren is. De aanname erachter is dat de lokale werkelijkheid alleen maar ingewikkelder zal gaan worden, zeker niet eenvoudiger. De macht van het maatschappelijk middenveld zal alleen maar groter worden en zeker niet kleiner. De gemiddelde daadkracht van een lokale volksvertegenwoordiger zal alleen maar verder afnemen. Als je deze aannames onderschrijft, dan is het einde van de lokale democratie in zicht. Maar kloppen die aannames?

Keuzes maken

De decentralisaties maken het juist mogelijk om lokaal keuzes te maken vanuit je politieke opvattingen. Het idee van zorg in de buurt, met als centraal punt de sociale wijkteams, is een idee van ons als PvdA. En je ziet het steeds meer. Nieuwe taken zijn vaak per definitie ingewikkeld. Maar lokaal heeft de decentralisatie van bijvoorbeeld de GGD’s de verslavingszorg en de aanpak rond huiselijk geweld goed opgevangen. Daar hoor je niemand meer over. Ingewikkeld wordt het als een decentralisatie gepaard gaat met de gedachte om tot meer marktwerking te komen. Het najagen van marktwerking was dé verstorende factor bij de decentralisatie van de WMO. Marktwerking, liberalisering is vaker een verstorende factor op zich. Denk maar aan het idee dat corporaties zich zouden moeten ontwikkelen tot marktpartijen, wat leidde tot debacles met boten en investeringen met publieke middelen in Spaanse golfvelden. Denk maar aan sommige ziekenhuizen die ‘winst’ maken belangrijker lijken vinden dan mensen beter te maken.
Ook grondpolitiek is ingewikkeld geworden. Veel gemeenten kampen nog steeds met grote verliezen op aangekochte gronden. Maar ook hier speelt de marktwerking, het kapitalisme, een rol. Gemeenten gingen zich gedragen als projectontwikkelaars, op zoek naar het grote geld. Er was sprake van rolverwarring bij alle partijen. Natuurlijk zijn de dossiers rond de grondpolitiek enorm ingewikkeld, maar dat is niet waar het om gaat; dat is de vraag of de overheid projectontwikkelaar is of opdrachtgever.

Geen Raad van Toezicht

In deze wereld past geen rol voor de gemeenteraad als een Raad van Toezicht. Deze rol past niet bij het lekenbestuur zoals wij dat koesteren. Het volk is vertegenwoordigd in het bestuur en controleert de uitvoering van dat bestuur. De scheiding tussen kaderstelling, controle en uitvoering zoals die bij het dualisme is bedacht, moet je ook niet in de weg gaan zitten. Aan degene die gekozen zijn om deze rol te spelen, worden geen ‘professionele’ eisen gesteld. De rol van volksvertegenwoordiger is er één die iedereen kan en mag vervullen, dát is de waarde van onze representatieve democratie. Volksvertegenwoordigers zijn een afspiegeling van de samenleving. Een samenleving die op zichzelf ook steeds complexer wordt. En soms ook een samenleving waarin mensen aan de zijlijn dreigen te komen. Als sociaaldemocraten willen we dat voorkomen. Als sociaaldemocraten zouden we ook moeten voorkomen dat de lokale democratie zo ingewikkeld wordt dat mensen daar niet meer aan mee zouden kunnen doen. Dat betekent niet meehuilen met de wolven of het toewerken naar de lokale democratie als Raad van Commissarissen, maar investeren in volksvertegenwoordigers en bestuurders door goede scholingsprogramma’s en het versterken van de positie van de gemeenteraad ten opzichte van de gemeenschappelijke regelingen.

Jasper Loots en Piet-Hein Peeters: De gemeenteraad heeft geen toekomst. Waarom stemmen op 19 maart 2014? Uitgeverij Pepijn, 79 blz., ISBN 978 9078709 237. Prijs 14,95 euro.

Uit publicatieLokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 3 Maart 2014» 18/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140218-094122.jpg» 17/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140217-112126.jpg» 17/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140217-091818.jpg» 16/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140216-112527.jpg» 15/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

het gedicht van Slauerhoff te letterlijk hebben genomen?

In Nederland

In Nederland wil ik niet leven,
Men moet er steeds zijn lusten reven.
Ter wille van de goede buren,
Die gretig door elk gaatje gluren
‘K Ga liever in de steppen,
Waar men geen last heeft van zijn naasten:
Om ‘t krijsen van mijn lust zal zich geen reiger reppen
Geen vos zijn tred verhaasten

Enz.
Enz.
Enz.» 15/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140215-100231.jpg» 14/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

Toen we bij vrienden in Australië waren, werd het bier door onze vriend zelf gebrouwen. Daarvoor kun je in de lokale supermarkt de ingrdiënten kopen. Herb deed en doet dat omdat de accijns op alcoholische dranken bijzonder hoog is. Zelf je bierbrouwen is in Australië de gewoonste zaak van de wereld.
Het zelf stoken van sterke drank komt in Nederland nu steeds meer voor. Er is zelfs meer vraag naar speciale destilleer ketels . Men neme water, suiker , gist en smaakmakers en klaar is Kees. Je moet dan natuurlijk wel even een speciale vergunning aanvragen bij de Belastingdienst anders heb je zo de FIOD achter je aan. Alleen al het in bezit hebben van een stookketel kan een fikse boete opleveren.
Bootlegging in Nederland. Komt dus voor.» 14/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

20140214-094930.jpg» 13/02/2014 » Algemeen » 0 reacties

Met droefheid neem ik kennis van het feit dat er een misdaad is gepleegd met als gevolg dat oud minister en minister van Staat Els Borst nu dood is. Er is aangetoond dat ze geen natuurlijke dood Is gestorven. Zaterdag nog op het congres van D66 en maandag dood in haar garage gevonden. Ik leef erg mee met de familie. Ook voor D66 is dit een enorme klap. Ook hen wens ik sterkte. De campagne activiteiten zijn tot aanstaande dinsdag opgeschort. Begrijpelijk. Zou mevrouw Borst dat gewild hebben?
Hopelijk wordt de dader snel gevonden, aangehouden en berecht.

Er is gedoe over onze Koning. Hij proost met President Poetin op de prestaties van onze atleten. Daar is nu kritiek op. Het bezoek van de Koning aan de Spelen is / was geen officieel Staatsbezoek. De Koning laat zien achter onze sporters te staan. Mag dat als het u belieft? Natuurlijk is hij het niet eens met het beleid van Poetin. Natuurlijk weet onze Koning wat er in Rusland gaande is. Sport verbroedert. De Koning weet dat. Proost.

Ik heb te doen met de familie van de dode die is gevallen na een ongeluk in Saasveld. De rechtbank zou uitspraak doen. Is niet gebeurd. Enkel een tussenvonnis. Blijkbaar is er een nieuwe getuige die nog iets te verklaren heeft. De dode krijgt de familie daarmee niet terug. Sterkte.» 13/02/2014 » Besvaar's Tied » 0 reacties

ALM14