» 30/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

Dat is een wet van Meten en Persen.
Zijn grootvader is overleden aan een hartinflatie.
Zijn moeder kwijlde weg van verdriet.
Ze was over haar stuur.
Door zijn hartkwaal leeft hij nu met een peesmeter.
Ik geloof dat mijn man aan het demonteren is.» 30/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6426» 30/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

images (1)

Optical-Illusions-14» 30/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6694.JPG

Dat gaat toch wel heel ver.

Bron: TCTubantia» 29/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

DSCF5250

DSCF5249

DSCF5248

DSCF5253» 28/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

Is toch raar dat ik elke dag denk aan mijn gijzeling van 16 juni 2008. Soms denk ik er van zelf aan. Soms komen er vragen van buiten af. Of ik lees of zie iets. Het gaat maar niet weg. Ik weet ook dat dat voor mijn ambtenaren die met mij gegijzeld waren ook zo is. Is toch raar? Is het raar? Geeft wel aan welke impact het heeft gehad. De eesrte 100 bladzijden van het boek van Mirjam Pool geeft heel goed weer wat we mee gemaakt hebben. Het boek, procedures en pistolen, moet je eigenlijk wel gelezen hebben. Mirjam schreef op wat er gebeurd is.
Is er een Latijns spreekwoord voor : Wil niet gegijzeld worden.» 28/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6684.JPG» 28/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

PIC00012

PIC00014

PIC00013» 28/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6655.JPG» 27/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6670.PNG» 27/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_0049

IMG_0039

IMG_0040

IMG_0041

IMG_0043

IMG_0044

IMG_0045

IMG_0047» 27/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_0013

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012» 27/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6638.JPG» 27/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

big_34409895_0_450-538» 27/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6651.JPG» 26/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

Agenda | Stichting Atelierroute Almelo
www.atelierroutealmelo.nl/agenda/
Datum/Tijd, Evenement. vrijdag 26 september 17:00, Inloop bij Alberts …
vr 26 sep. Inloop bij Alberts Kunsthandel
vr 26 sep. start MAFF-route
vr 26 sep. Start film aan de kade bij café België

Kijk hier maar even http://www.atelierroutealmelo.nl Daar ook info over de THEATERROUTE» 26/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

Nadat we de ” slimme meter ” aangesloten hebben gekregen bleek er een lekje in een gasleiding te zitten. Moest natuurlijk DIRECT verholpen worden. Gelukkig snel gevonden.

IMG_6646.JPG

IMG_6645.JPG

Ieder zijn of haar vak. Bedankt heren!» 26/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6644.JPG» 25/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

IMG_6640.JPG» 25/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

in de tijd. Was het niet op de donderag dat je vroeg naar de markt ging om te kijken of er kleinvee te koop was. Ook kon je je eigen konijntjes, duiven of kipjes proberen te verkopen. Zal wel niet meer mogen. Nostalgische gevoelens.» 24/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

Prima uitkomst als je het nodig hebt. Maar……stinken!!
IMG_0019

Wilde ik een pilsje drinken in het Café waar De Cock met C O C K ( Baantjer ) altijd de oplossing bedenkt van de misdaad, was de kroeg op dinsdag gesloten. Balen. Café Lowietje in de Derde Goudsbloemdwarsstraat

IMG_0010

Fietsen in Amsterdam.
IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015

IMG_0018» 24/09/2014 » opvallend nieuws » 0 reacties

Op e site van Coen Mulder is een mooi fotoreportage te zien over het derde Muurgedicht in Almelo . Klik hier. . Op de Gele Raaf overigens ook.» 24/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

“Geen garantie continuïteit jeugdzorg”

Is de zorg voor kinderen en jongeren na 1 januari gewaarborgd?
ANP
Toegevoegd: maandag 22 sep 2014, 15:26
Kinderen die op dit moment jeugdzorg ontvangen, verliezen die zorg mogelijk per 1 januari. Gemeenten worden dan verantwoordelijk en moeten contracten sluiten met zorgaanbieders. Aanbieders hebben alleen nog zo weinig financiële zekerheid gekregen, dat ze mogelijk de deuren zullen moeten sluiten.

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) vast na nieuw onderzoek. Vanavond licht Leonard Geluk, voorzitter van deze commissie, in Nieuwsuur zijn conclusie toe.

Zorgwekkend
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ), die toezicht houdt op de overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten, liet onderzoek doen naar hoe ver gemeenten op dit moment zijn met hun afspraken met zorgaanbieders. De resultaten laten volgens de commissie een “zorgwekkend” beeld zien. Vandaag bracht de commissie daarom een extra briefadvies uit aan de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie.

Contracten
Per 1 januari moeten gemeenten hun contracten met jeugdzorginstellingen rond hebben. Maar met driekwart van de jeugdzorgaanbieders is nog geen contract afgesloten. Deze instellingen hebben nu zo weinig financiële zekerheid dat ze mogelijk na 1 januari de deuren moeten sluiten. Dat betekent grote onzekerheid voor ouders en kinderen. De continuïteit van zorg kan niet worden gegarandeerd en dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Groot risico
Driekwart van de zorgaanbieders verwacht niet voldoende budget te hebben om de zorg in 2015 te kunnen garanderen. Bijna de helft van de bevraagde zorgaanbieders noemt ‘problemen met liquiditeit’ als risico voor de eigen instelling. “Het ontbreken van garanties op dit moment in de voorbereiding op de transitie betekent een groot risico voor de zorg van jeugdigen in 2015”, aldus de commissie in het briefadvies. Gemeenten en zorgaanbieders overleggen te weinig om dit probleem aan te pakken.

Kwaliteit op de achtergrond
Ook blijkt dat gemeenten vooral bezig zijn met de bezuinigingen op de jeugdzorg en nauwelijks oog hebben voor de kwaliteit van de jeugdhulp. Dit komt volgens de commissie omdat gemeenten moesten beginnen met het inkopen van zorg, terwijl ze nog weinig inhoudelijke kennis over jeugdhulp hadden.

Deadlines niet gehaald
De gemeenten hebben tot nu toe geen enkele deadline voor de contracten met de zorgaanbieders gehaald. De afspraak was dat de jeugdzorgaanbieders per 1 augustus 2014 zouden weten voor hoeveel geld gemeenten zorg bij hen zouden inkopen. Die datum werd niet gehaald. Een tweede deadline ook niet. Staatssecretarissen Teeven en Van Rijn hebben 1 november als nieuwe deadline gesteld.

Meer dan de helft van de jeugdzorgaanbieders verwacht ook dan geen zekerheid te hebben, blijkt uit het nieuwe onderzoek van de transitiecommissie. De commissie merkt verder op dat zowel Rijk als gemeenten als branches de problemen wel erkennen, maar de partijen voortdurend naar elkaar wijzen voor een oplossing.

Topoverleg
Om de problemen op te lossen adviseert de commissie om de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) meer bevoegdheden en budget te geven. Ook vindt de commissie dat gemeenten jeugdzorgaanbieders iedere maand een voorschot moeten geven gebaseerd op de prijs die dit jaar gold. Grote zorgaanbieders, die met heel veel gemeenten te maken hebben, zouden ook een voorschot moeten krijgen. Verder beveelt de TSJ aan dat Rijk, gemeenten en branches in de komende weken een ‘topoverleg’ plannen om samen toekomstige problemen op te lossen.

Ten slotte keert de TSJ zich tegen het voornemen van staatssecretarissen Teeven en Van Rijn om de commissie zelf op te heffen per 1 januari 2015. De “grondig opgebouwde kennis van het transitieproces en de sector” gaat volgens de commissie verloren als de TSJ op moet gaan in de nieuwe Transitiecommissie Sociaal Domein.

Bron: Nieuwsuur ( site).» 24/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

natuurlijk niet helemaal. Ik vind wel dat ons buitengebied meer en meer onder druk komt te staan. Past dit in het bestemmingsplan buitengebied?

IMG_6632.JPG» 23/09/2014 » Algemeen » 0 reacties

Hoeveel foto’s zouden er gemaakt zijn van ” Van Katoen en Nu” ?

IMG_6496.JPG