» 07/09/2014 » Gesproken column » 0 reacties

Wie_is_de_baas_in_de_gemeenteraad

De eerste schermutselingen, het eerste machtsvertoon in de gemeenteraad van Almelo hebben we al weer achter de rug. Wat staat ons, burgers van deze mooie stad, nog te wachten. Wie een beetje de berichten over de nieuwe miljardennota van dit kabinet leest, moet met mij concluderen dat er nog meer bezuinigingen door de gemeenteraad ingevuld moeten worden. En daar liggen nu al voorstellen voor. Uitgedacht door externen. Met welke voorstellen het college ook zal komen; de oppositie zal tegen de begroting 2015 stemmen. Dat hebben ze afgelopen maandag duidelijk laten blijken. Let op coalitie. De moties liggen klaar. Één van jullie niet aanwezig? Pats motie. Pats aangenomen. Zo wordt Almelo de komende tijd bestuurd. Pats. het ging afgelopen maandag niet om de zaak, maar om de persoon. We zullen dat vaker mee maken. Ik zal toch maar eens weer op de publieke tribune plaats nemen bij een raadsvergadering waar besluiten zouden kunnen worden genomen. “Raadsleden let op Uw saeck” . Morgen schrijf ik wel weer iets. Moet toch wat!