» 28/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

» 27/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

» 27/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om uitbuiting en onderbetaling van werknemers, vaak uit Midden- en Oost-Europa, tegen te gaan. (…) De VVD vond Asschers eerste voorstel te ver gaan. De liberalen gaan nu wel instemmen, al waarschuwde Kamerlid Anne Mulder voor een mogelijk onbedoeld neveneffect. Nu mogen werkgevers kosten inhouden op het loon voor bijvoorbeeld huisvesting of een zorgverzekering. Maar malafide werkgevers houden ook geld in voor maaltijden, vermeende slijtage aan de weg én zelfs voor hard praten op de werkvloer. Asscher en de Kamer willen daarvan af, en de minister verbiedt daarom de looninhouding als daardoor minder dan het minimumloon wordt uitbetaald. Werkgevers kunnen straks de zorgpremie inhouden van het vakantiegeld, dan blijft het netto-minimumloon onaangetast. Asscher zoekt nog een oplossing voor de huisvestingsproblemen van veel Oost-Europeanen.» 27/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

effe wachten» 27/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

Gemeenten blijven verlies lijden op grond. Tussen 2010 en 2013 hebben ze op hun grondbeleid in totaal 4 miljard eu­ro verlies geleden. De komende vijf jaar worden opnieuw verlie­zen verwacht van tussen de 0,3 miljard en 2,1 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek bij gemeentelijke grondbedrijven. Mi­nister Melanie Schultz (Infrastruc­tuur, VVD) stuurde hierover giste­ren een brief naar de Tweede Ka­mer. De verliezen ontstaan vooral doordat er minder vraag is naar grond voor woningbouw en be­drijven. Door het overaanbod zakt de prijs van grond.» 26/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

Op 4 maart presenteren Club Cele en PvdA een debat over de toekomst van kunst en cultuur in Overijssel. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) komt in Zwolle in gesprek over de toekomst van cultuur in Overijssel.

Het Grote Overijsselse Cultuurdebat in Zwolle, georganiseerd door de PvdA Overijssel in samenwerking met Club Cele/Zwolse Theaters. Het debat gaat over de toekomst van kunst en cultuur in Overijssel. In de bovenfoyer van Schouwburg Odeon gaan de minister en PvdA-lijsttrekker Tijs de Bree in gesprek met culturele instellingen uit Overijssel. Gasten zijn onder andere Ralph Keuning (De Fundatie), Nicolas Mansfield (Nederlandse Reisopera) en Michiel van der Kaaij (Kunstvereniging Diepenheim), Margreet Wieringa (Zwolse Theaters).

De Bree: “De PvdA wil investeren in cultuur. De afgelopen vier jaar is onder leiding van de huidige rechtse coalitie in deze provincie minder in cultuur geïnvesteerd dan de PvdA lief is. In plaats van over de kunstsector te praten, willen we met ze praten. En dan kunnen we samen zowel de minister als de kandidaten voor de nieuwe Provinciale Staten concrete ideeën meegeven.” ​

Panelleden:
Ralph Keuning (De Fundatie)
Michiel van der Kaaij (Kunstvereniging Diepenheim)
Margreet Wieringa (Zwolse Theaters)
Nicolas Mansfield (Nederlandse Reisopera)
Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe)
Albert Barth (Kleinkunstig)

Programma:

10:00-10:30 Inloop met koffie thee in CafeFoye
10:30-12:00 Debat olv fractievoorzitter PvdA Zwolle Eefke Meijerink
Entree debat: gratis. Reserveren: Wil je aanwezig zijn bij het bezoek van Jet Bussemaker aan Zwolle? Stuur een mailtje naar overijssel@pvda.nl.» 26/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

IMG_0068

IMG_0037

IMG_0039

IMG_0043

IMG_0067» 26/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

Verkiezing

Bewaar Uw stempas goed.» 25/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

» 25/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

De Gele Raaf meldt het volgende :

Op het Marktplein worden de ABC klinkers in een vrachtwagen geladen en
dat is het begin van de uitvoering van het Binnenstadsplan.
Samen met de Waterboulevard, voor het nieuwe stadhuis langs, moet dit
eindelijk de ruim 8 miljoen van de provincie opleveren.» 25/02/2015 » Politiek » 0 reacties

Met de PvdA in de regering is al veel tot stand gekomen :

1. De belastingaftrek voor de lagere inkomens gaat met € 800,– omhoog
2. De lagere belasting moet niet betaald worden door te snijden in de zorg of sociale zekerheid zoals D66 en het CDA willen.
3. Ruim 2/3 van de huishoudens gaat er op vooruit.
4. Aanpak schijnconstructie : gelijk loon voor gelik werk in het land waar je werkt
5. Wijkverpleging in het basispakket
6. Bonussen in de financiële sector aan banden gelegd
7. Koppeling tussen lonen en uitkeringen is overeind gebleven
8. Nieuwe bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid zijn niet nodig en voor de PvdA niet meer aan de orde
9. Er is meer geld voor onderwijs
10.Investeringen in duurzame energie
11.Investering van 100 miljoen om de armoede onder kinderen tegen te gaan.
12.Huurders krijgen meer invloed op het beleid van de corporatie

Het zou goed zijn deze punten in het achterhoofd te houden als je op 18 maart in het stemhokje staat en indirect meebeslist over de samenstelling van de Eerste Kamer der Staten Generaal.» 25/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

» 24/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

2015.02» 24/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

» 23/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

Eerst ging het rolluik voor kapot. liet uit “de rails”. Kunnen repareren. De auto zou naar de garage moeten. Lekke band door een geknapte veer en APK. Wilde wegrijden. Wat denk je ? Accu leeg.
Op het afgesproken tijdstip komt de electriciën voor reparatie van twee tl-buizen met dim mogelijkheid. Iets mis in het armatuur. Kijk van boven op het garagedak : afvoer verstopt. Dus….bladeren verwijderen. Toen naar de dochter kapotte trapleuning maken. Zo kan het wel weer.» 23/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

(null)» 22/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

(null)» 22/02/2015 » Algemeen » 0 reacties» 22/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

(null)» 22/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

(null)» 22/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

De campagne is nu echt begonnen. Ik reis het hele land door, om overal met mensen in gesprek te gaan. Tijdens werkbezoeken, of met een bos rode rozen de straat op.

Zo was ik gisteren in Amersfoort. Daar brachten we een bezoek aan een bevlogen ondernemer die een opleidingsinstituut voor begaafde autistische jongeren heeft opgezet. Velen van hen zaten al jaren thuis, vaak zonder diploma. Langs de kant, omdat te veel mensen wel hun psychische stoornis en niet hun talenten zien. Nu krijgen ze een opleiding tot IT’er. In een jaar tijd had de helft al een baan gevonden.

Dit is waar ik de politiek voor ben in gegaan: werken aan een samenleving waarin ieder mens de kans krijgt om tot zijn recht te komen, waarin iedereen van waarde is. Van zulke campagnebezoeken krijg ik heel veel energie.

Veel mensen die ik op straat spreek, zijn er nog niet uit op welke partij ze op 18 maart gaan stemmen. Ze vragen zich af of er eigenlijk wel iets te kiezen valt. Is het niet gewoon zo dat de gevolgen van de economische crisis, het geweld in Oekraïne en de bureaucraten in Brussel bepalen wat er in Den Haag besloten wordt? Kan de PvdA het verschil wel maken?

Dat is een goede vraag, maar gelukkig hebben we ook een goed antwoord. De keuzes tekenen zich namelijk helder af. CDA en D66 zetten ons als regeringspartij steeds meer onder druk. Ze willen vanuit de Eerste Kamer het kabinet straks misschien wel steunen, maar eisen in ruil daarvoor dat er miljarden extra bezuinigd gaan worden. SP en PVV willen alleen maar zo snel mogelijk een kabinetscrisis.

Als PvdA maken we andere keuzes. Nieuwe bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid, daar beginnen wij niet aan. We hebben op een sociale manier de overheidsfinanciën op orde gebracht. Nog meer vragen van mensen is niet nodig. Het kabinet moet nu door met het opbouwen van de economie, om meer banen te scheppen.

En een kabinetscrisis, wie zit daar nou op te wachten? In onze onzekere wereld moet de politiek juist haar hoofd koel en het roer recht houden. Chaos in de politiek zou het voorzichtige herstel van onze economie zo maar kapot kunnen maken. We hebben allemaal gezien hoe de economie in 2010 weer onderuit ging, omdat door het aan de macht komen van de PVV het consumentenvertrouwen instortte. Dat mag niet weer gebeuren.

Onze boodschap is dus helder. Het kabinet moet haar werk af kunnen maken. Geen nieuwe bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid, geen hervormen om het hervormen. De economie groeit weer, het aantal banen neemt toe. Als mensen weten waar ze aan toe zijn, er op kunnen vertrouwen dat we in Den Haag op de ingeslagen koers verder gaan, zullen ze nog meer durven investeren. Zo vinden we samen de weg verder omhoog. Krijgen ook mensen die niet de wind mee hebben in het leven de kans om mee te doen.

Met die boodschap ga ik graag de komende 25 dagen de straat op en de huizen langs. Een sterker en socialer Nederland komt er alleen met een sterke PvdA. In de Waterschappen, in alle Staten, en in de Eerste Kamer.

Ik wens u een fijne zondag,

Marleen Barth» 22/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

(null)» 21/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

IMG_20150221_0003» 21/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

Wie heeft deze cartoon ooit van mij gemaakt? Ik weet het echt niet!bleus_brother_Bert» 21/02/2015 » Algemeen » 0 reacties

(null)