» 14/02/2015 » Politiek » 0 reacties

Overijssel is een prachtige provincie. Van de IJssel tot de Duitse grens en van de Weerribben tot het
Assinkbos delen meer dan een miljoen Overijsselaars wel en wee, natuur en milieu, dynamische steden
en hechte dorpen. Overijssel is een samenleving van energieke werknemers, actieve vrijwilligers en
creatieve ondernemers. Van mensen die om elkaar geven en er voor elkaar zijn. Dat is niet vanzelf
gekomen. Het is het succes van jarenlange inzet en inspanning. Het zijn kwaliteiten die de PvdA wil behouden
en versterken.
Overijssel is de bakermat van de sociaaldemocratie. Het is de provincie waar in 1894 de SDAP is opgericht
en waar we van oudsher sterk zijn vertegenwoordigd. Meer dan een eeuw werken we in Overijssel aan
sociale rechtvaardigheid. We leggen ons niet neer bij de wereld zoals die nu is, maar streven naar een
betere toekomst. De idealen van de PvdA gaan over werk, meedoen en verbinden, over eerlijk delen. Dat
is de weg die leidt naar een sterk en sociaal Overijssel. Wij willen een provincie met ruimte en kansen voor
iedereen. Met solidariteit tussen rijk en arm, stad en platteland, de mensen van nu en de generatie van de
toekomst.
Dit verkiezingsprogramma gaat over hoe we die idealen anno 2015 het best kunnen realiseren. De samenleving
verandert. Dat betekent dat de rol van de overheid, en dus ook die van de provincie, anders wordt.
We zien ook dat de onderliggende vraagstukken van nu niet zo heel anders zijn dan die van een eeuw
geleden. Daarom staat de PvdA nog steeds sterk voor het sociaaldemocratische gedachtegoed:
• Bestrijding van werkloosheid
• Het dichten van kloof tussen rijk en arm
• Zorg voor toegang tot publieke voorzieningen, juist als mensen de weg kwijt dreigen te raken
• Kansen voor initiatief
• Behoud van de wereld voor morgen
Dat zijn onze idealen, en die zijn nu belangrijker dan ooit. Hieraan willen we de komende 4 jaar keihard
werken. IMG_0290.JPG