» 25/02/2015 » Politiek » 0 reacties

Met de PvdA in de regering is al veel tot stand gekomen :

1. De belastingaftrek voor de lagere inkomens gaat met € 800,– omhoog
2. De lagere belasting moet niet betaald worden door te snijden in de zorg of sociale zekerheid zoals D66 en het CDA willen.
3. Ruim 2/3 van de huishoudens gaat er op vooruit.
4. Aanpak schijnconstructie : gelijk loon voor gelik werk in het land waar je werkt
5. Wijkverpleging in het basispakket
6. Bonussen in de financiële sector aan banden gelegd
7. Koppeling tussen lonen en uitkeringen is overeind gebleven
8. Nieuwe bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid zijn niet nodig en voor de PvdA niet meer aan de orde
9. Er is meer geld voor onderwijs
10.Investeringen in duurzame energie
11.Investering van 100 miljoen om de armoede onder kinderen tegen te gaan.
12.Huurders krijgen meer invloed op het beleid van de corporatie

Het zou goed zijn deze punten in het achterhoofd te houden als je op 18 maart in het stemhokje staat en indirect meebeslist over de samenstelling van de Eerste Kamer der Staten Generaal.