» 22/03/2015 » Politiek » 0 reacties

MONDELINGE VRAAG FRACTIES SP en PvdA:

Het product Huishoudelijke Hulp is met ingang van dit jaar vervangen voor
‘leefbaar huis’. Hierbij rekent de gemeente niet meer in uren, maar in een
“prestatie”, met de bijbehorende vaste vergoeding. In de media komen vele
signalen dat burgers die hier gebruik van maken sterk achteruit gaan in het
aantal uren, zo ook in de TC Tubantia van 12 maart jl..
Het is aan de zorginstellingen om met de mensen over de invulling van de
uren te spreken. De zorginstellingen krijgen 175 euro per zorginzet. Zij moeten
zelf bepalen in overleg met de cliënt hoeveel zorg er nodig is. Wij krijgen
signalen dat het er gemiddeld op neer komt dat ca. 2 uur per week geleverd
wordt om de prestatie ‘leefbaar huis’ uit te voeren.
De fracties van de SP en PvdA hebben hierover de volgende vragen:

1. De gemeente Almelo heeft de herindicatie bij de instellingen neergelegd,
welke invloed heeft de gemeente nog op de kwaliteit van deze herindicatie?
Het product huishoudelijke hulp is uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid van
de gemeente.
2. Hoe worden de (her)indicaties bijvoorbeeld uitgevoerd? Ons bereiken signalen
dat dit met een checklist gaat zonder de vaste zorgverlener die de situatie kent.
3. Kan het college aangeven of al blijkt dat de trend is dat organisaties meer
te maken krijgen met de zwaardere zorg? Hoe wordt in deze omgegaan met
het ‘plus pakket’? Ons bereiken signalen dat mensen met bijvoorbeeld COPD
hier niet voor in aanmerking komen. Kan het college dit uitleggen?
4. Is het college op de hoogte van de klachten die er zijn over hoe de
zorginstellingen de (her)indicaties uitvoeren? Signalen komen niet alleen binnen
bij de gemeente maar ook bij bijvoorbeeld Almelo Sociaal, de fracties van de
SP en PvdA, etc. Heeft u hiervan ook aantallen, in perspectief met het totale
cliënten bestand?
5. Hoe wordt omgegaan met klachten en welke acties worden ondernomen
richting de aanbieders? Zijn er bijvoorbeeld ook contacten met Almelo sociaal?

Woordvoerders: F. Akse / L. Bolhuis